חברת הביטוח כלל לוגו

כלל השתלמות כללי

כלל חברת ביטוח

-3.02
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/01/1991
מספר האוצר
456
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
19,557
צבירה נטו (במליונים)
2,460
דמי ניהול ממוצעים
0.54%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.96%

חשיפה למניות

50.44%

חשיפה לחו"ל

26.18%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.02
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.7
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.43
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.35
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
5.2
5 שנים ממוצעת
4.62
שנת 2019
12.47
שנת 2020
5.67
שנת 2021
14.55
שנת 2022
-7.14
מדד שארפ
0.25
שארפ כל הקופות
0.36
אלפא שנתית
1.44
יחס נזילות
79
סטיית תקן 36 חודשים
1.9
סטיית תקן 60 חודשים
2.16
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.052
401372.31
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.464
286252.13
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.14
27414.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.045
8820.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.031
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.22
43038.04
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.011
2160.39
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.062
1185644.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.735
926080.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.706
138052.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.177
425708.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.682
133435.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
19.65
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
624.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
170.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.069
13411.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.288
56324.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.022
4348.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.156
30521.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.587
114894.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.011
2243.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.674
327378.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.742
2100888.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.054
10510.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.267
247780.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.87
365751.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.785
153590.05
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.678
1501646.25
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.8
547685.83
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.989
193360.57
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.755
929916.44
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.252
244922.47
אופציה מסוג Warrant
0.001
119.34
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.307
59949.8
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.078
-15222.6
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.194
-37940.71
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.933
-182384.31
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.057
-11086.4
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.005
1005.56
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.993
194231.99
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.744
1905684.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.339
66349.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.463
286073.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.194
-37940.71
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.007
-1412.88
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.057
-11086.4
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.112
-217559.07
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.984
192539.31
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.03
5814.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-1053.86
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
761.05
אופציות מסוג Warrants
0.005
1045.92
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.016
3049.29
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.615
-120243.43
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.093
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.651
127399.16
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.37
267923
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.311
60762.03
הלוואות לא מובטחות
0
86.01
הלוואות לעמיתים
5.492
1074071.07
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.716
140059.28
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.177
34584.07
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.557
108900.87
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.187
36486.29
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.05
9849.24
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
213.56
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.004
196334.61
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.289
447663.08
פח"ק/פר"י
1.963
383977.36
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.342
262364.73
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.045
-8723.03
זכאים מס הכנסה
-0.01
-1899
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.413
80807.54
זכויות במקרקעין מניבים
0.237
46440.56
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.08
15688.11
חייבים שונים
0.056
10911.73
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.008
1567.39
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.94
379412.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.294
57527.64
מק"מ
0.583
113970.36
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.998
1.998
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.377
464785.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.573
112103.36
קרנות גידור
0.113
22056.47
קרנות גידור בחו"ל
0.241
47198.73
קרנות הון סיכון
6.249
33898
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.355
69412.71
קרנות השקעה אחרות
1.313
256759.1
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.249
1222173.68
קרנות נדל"ן
0.143
27885.27
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.535
300218.15
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.89%
₪ 4,280,498
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.83%
₪ 163,296
מזומנים ושווי מזומנים
8.86%
₪ 1,732,655
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.64%
₪ 5,992,816
אג"ח ממשלתיות סחירות
14.27%
₪ 2,791,616
פיקדונות
0.73%
₪ 143,485
נכסים אחרים
8.18%
₪ 1,600,635
קרנות נאמנות
4.95%
₪ 967,552
הלוואות
9.64%
₪ 1,884,858

40.96%

חשיפה למניות

50.44%

חשיפה לחו"ל

26.18%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

תשואות העבר של כלל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
-1.69
מרץ
0.04
אפריל
1.58
מאי
0.54
יוני
1.41
יולי
2.28
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-3.02
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.33
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.18
מרץ
0.63
אפריל
-0.92
מאי
-2.42
יוני
-2.21
יולי
3.27
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-3.79
אוקטובר
1.69
נובמבר
0.89
דצמבר
-1.49
תשואה מצטברת
-7.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.46
פברואר
1.27
מרץ
1.80
אפריל
1.90
מאי
1.62
יוני
0.25
יולי
0.09
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
2.37
נובמבר
0.01
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
14.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
-2.14
מרץ
-9.09
אפריל
4.53
מאי
1.35
יוני
-0.14
יולי
2.30
אוגוסט
2.39
ספטמבר
-1.40
אוקטובר
0.43
נובמבר
5.29
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.21
מרץ
0.76
אפריל
1.62
מאי
-1.18
יוני
1.90
יולי
0.73
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.17
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.89
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
12.47

מחשבון תשואה של כלל השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
כלל השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
-1.69
מרץ
0.04
אפריל
1.58
מאי
0.54
יוני
1.41
יולי
2.28
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-3.02
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.33
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.18
מרץ
0.63
אפריל
-0.92
מאי
-2.42
יוני
-2.21
יולי
3.27
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-3.79
אוקטובר
1.69
נובמבר
0.89
דצמבר
-1.49
תשואה מצטברת
-7.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.46
פברואר
1.27
מרץ
1.80
אפריל
1.90
מאי
1.62
יוני
0.25
יולי
0.09
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
2.37
נובמבר
0.01
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
14.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
-2.14
מרץ
-9.09
אפריל
4.53
מאי
1.35
יוני
-0.14
יולי
2.30
אוגוסט
2.39
ספטמבר
-1.40
אוקטובר
0.43
נובמבר
5.29
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.21
מרץ
0.76
אפריל
1.62
מאי
-1.18
יוני
1.90
יולי
0.73
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.17
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.89
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
12.47
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים