חברת הביטוח כלל לוגו

כלל השתלמות כללי

כלל חברת ביטוח

2.32
/
מרץ
תאריך הקמה
21/01/1991
מספר האוצר
456
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
20,277
צבירה נטו (במליונים)
-1,065
דמי ניהול ממוצעים
0.55%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.6%

חשיפה למניות

47.36%

חשיפה לחו"ל

25.5%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.32
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.91
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.94
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.96
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.14
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
4.45
5 שנים ממוצעת
6.21
שנת 2019
12.47
שנת 2020
5.67
שנת 2021
14.55
שנת 2022
-7.14
שנת 2023
7.27
מדד שארפ
0.25
שארפ כל הקופות
0.4
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
78.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.8
סטיית תקן 60 חודשים
2.18
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.394
282677.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.396
283046.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.258
52299.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.028
5760.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.022
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.286
57953.02
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.092
18646.8
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.104
1440502.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.01
1015960.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.655
132717.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.429
86891.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
649.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
170.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.241
48840.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.437
88655.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.022
4469.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.177
35977.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.628
127283.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
1866.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.27
257528.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.01
2232421.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.038
7803.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.187
240773.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.212
448537.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.888
179991.73
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.784
1781038.77
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.785
767453.1
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.137
230566.48
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.548
1124895.07
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.62
328515.15
אופציה מסוג Warrant
0.001
199.84
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.085
17171.78
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-1330.15
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.243
49241.83
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.123
-24850.95
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
3905.66
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.006
1172.81
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.321
65177.97
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.177
2063658.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.312
63304.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.049
212722.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.243
49241.83
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
766.11
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
3905.66
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.094
19099.9
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.693
140593.85
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.01
1957.49
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-874.07
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-59.48
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
105.47
אופציות מסוג Warrants
0.016
3241.62
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.067
13654.38
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.236
47832.52
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.085
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.967
196023.14
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.265
256477.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.288
58411.44
הלוואות לא מובטחות
0
49.49
הלוואות לעמיתים
5.067
1027402.8
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.133
229806.01
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.127
25651.78
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.362
73384.04
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.043
8806.24
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.021
4295
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
194.71
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.989
200590.06
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.771
359167.59
פח"ק/פר"י
0.759
153855.14
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.159
32252.2
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.046
-9229.71
זכאים מס הכנסה
-0.009
-1847.88
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.42
85241.27
זכויות במקרקעין מניבים
0.226
45795
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.069
14071.6
חייבים שונים
0.107
21656.05
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.008
1675.17
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.569
318068.61
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.226
45768.48
מק"מ
0.149
30275.59
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.98
1.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.065
418707.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.544
110219.49
קרנות גידור
0.113
22989.75
קרנות גידור בחו"ל
0.267
54120.13
קרנות הון סיכון
6.516
30614.36
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.333
67591.15
קרנות השקעה אחרות
1.407
285199.52
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.516
1321268.81
קרנות נדל"ן
0.161
32571.15
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.695
343698.63
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.82%
₪ 4,222,413
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.87%
₪ 176,234
מזומנים ושווי מזומנים
4.61%
₪ 935,412
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.46%
₪ 6,987,641
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.01%
₪ 2,638,103
פיקדונות
0.13%
₪ 25,652
נכסים אחרים
11.71%
₪ 2,374,856
קרנות נאמנות
4.59%
₪ 930,409
הלוואות
9.79%
₪ 1,986,046

46.6%

חשיפה למניות

47.36%

חשיפה לחו"ל

25.5%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של כלל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.11
פברואר
2.21
מרץ
2.32
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.47
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
-1.69
מרץ
0.04
אפריל
1.58
מאי
0.54
יוני
1.41
יולי
2.28
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-3.02
נובמבר
3.20
דצמבר
2.58
תשואה מצטברת
7.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.18
מרץ
0.63
אפריל
-0.92
מאי
-2.42
יוני
-2.21
יולי
3.27
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-3.79
אוקטובר
1.69
נובמבר
0.89
דצמבר
-1.49
תשואה מצטברת
-7.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.46
פברואר
1.27
מרץ
1.80
אפריל
1.90
מאי
1.62
יוני
0.25
יולי
0.09
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
2.37
נובמבר
0.01
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
14.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
-2.14
מרץ
-9.09
אפריל
4.53
מאי
1.35
יוני
-0.14
יולי
2.30
אוגוסט
2.39
ספטמבר
-1.40
אוקטובר
0.43
נובמבר
5.29
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.21
מרץ
0.76
אפריל
1.62
מאי
-1.18
יוני
1.90
יולי
0.73
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.17
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.89
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
12.47

מחשבון תשואה של כלל השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
כלל השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
-1.69
מרץ
0.04
אפריל
1.58
מאי
0.54
יוני
1.41
יולי
2.28
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-3.02
נובמבר
3.20
דצמבר
2.58
תשואה מצטברת
7.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.18
מרץ
0.63
אפריל
-0.92
מאי
-2.42
יוני
-2.21
יולי
3.27
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-3.79
אוקטובר
1.69
נובמבר
0.89
דצמבר
-1.49
תשואה מצטברת
-7.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.46
פברואר
1.27
מרץ
1.80
אפריל
1.90
מאי
1.62
יוני
0.25
יולי
0.09
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
2.37
נובמבר
0.01
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
14.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
-2.14
מרץ
-9.09
אפריל
4.53
מאי
1.35
יוני
-0.14
יולי
2.30
אוגוסט
2.39
ספטמבר
-1.40
אוקטובר
0.43
נובמבר
5.29
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.21
מרץ
0.76
אפריל
1.62
מאי
-1.18
יוני
1.90
יולי
0.73
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.17
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.89
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
12.47
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים