אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

אלטשולר שחם בית השקעות

0.26
/
פברואר
תאריך הקמה
21/12/2015
מספר האוצר
472
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
3,207
צבירה נטו (במליונים)
-505
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה
0.47%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

11.93%

חשיפה למניות

47.42%

חשיפה לחו"ל

12.9%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.26
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.24
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.35
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.14
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
3 שנים ממוצעת
2.07
5 שנים ממוצעת
3.56
שנת 2019
10.00
שנת 2020
4.54
שנת 2021
5.79
שנת 2022
-4.37
שנת 2023
5.06
מדד שארפ
-0.59
שארפ כל הקופות
-0.62
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
86.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.89
סטיית תקן 60 חודשים
1.26
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.163
37283.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.144
36669.79
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.367
11756.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.055
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.403
12932.28
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
25.38
813842.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.753
120361.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.005
172.09
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.569
114439.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.513
16436.28
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.166
5310.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
103.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
7.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.234
7487.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.153
4905.16
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.031
980.57
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.148
4739.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.491
15755.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.322
10319.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.143
4572.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.995
128114.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.52
16687.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.053
1699.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.061
1941.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.177
5690.68
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.533
49167.48
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.697
22363.96
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.057
1817.6
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.466
46997.56
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.001
46.85
אופציה מסוג Warrant
0
9.17
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.088
2822.15
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.051
1645.54
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.001
29.9
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
62.51
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.41
13144.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.088
2822.15
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.051
1645.54
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
4.28
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.584
18715.94
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.462
14809.47
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
12.22
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
16.42
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.485
15543.13
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.013
35317.7
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.004
117.13
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.097
3122.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.928
61811.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.044
1406.93
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.708
22713.26
הלוואות לא מובטחות
0.056
1787.15
הלוואות לעמיתים
0.422
13543.84
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.565
50174.1
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
28.47
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.815
26124.93
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
1.101
35317.7
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.891
92714.5
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
-0.69
-22139.4
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.988
-31683.26
זכאים מס הכנסה
-0.005
-147.75
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.021
662.05
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.016
32584.26
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.731
312048.46
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.37
11850.22
מק"מ
20.82
667634.61
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.534
17122.88
קרנות גידור
0.242
7761.66
קרנות גידור בחו"ל
0.211
6777.94
קרנות הון סיכון
2.89
1475.41
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.822
26374.2
קרנות השקעה אחרות
1.345
43129.15
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.89
92676.13
קרנות נדל"ן
0.052
1664.94
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.132
132507.87
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.05%
₪ 258,174
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.55%
₪ 49,752
מזומנים ושווי מזומנים
12.44%
₪ 398,949
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.86%
₪ 155,784
אג"ח ממשלתיות סחירות
53.93%
₪ 1,729,382
פיקדונות
0.00%
₪ 28
נכסים אחרים
11.88%
₪ 380,935
קרנות נאמנות
0.53%
₪ 17,123
הלוואות
6.75%
₪ 216,545

11.93%

חשיפה למניות

47.42%

חשיפה לחו"ל

12.9%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.16
1.59
9.32
14.44
1.14
1.34
6.89
11.21
24.13
0.91
1.26
8.92
12.27
27.79
0.88
0.92
7.23
7.64
19.68
0.87
0.94
7.55
5.08
0.84
1.02
9.25
12.26
25.01
0.77
1.08
7.03
5.9
20.63
0.54
0.67
5.01
8.61
19.38
0.4
0.59
4.42
6.23
14.83
0.26
0.47
5.24
6.35
19.14
0.24
1.01
3.86

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
0.26
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.47
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.11
פברואר
-0.80
מרץ
0.65
אפריל
0.59
מאי
0.69
יוני
0.42
יולי
1.05
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-1.03
נובמבר
2.03
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
5.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.95
פברואר
-0.64
מרץ
0.22
אפריל
-0.31
מאי
-1.40
יוני
-1.17
יולי
1.44
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
-1.63
אוקטובר
0.82
נובמבר
0.63
דצמבר
-0.70
תשואה מצטברת
-4.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.20
מרץ
0.81
אפריל
0.76
מאי
0.62
יוני
0.22
יולי
0.51
אוגוסט
0.81
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.31
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
5.79
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.22
מרץ
-6.02
אפריל
3.78
מאי
1.67
יוני
0.31
יולי
1.23
אוגוסט
1.21
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
0.07
נובמבר
1.93
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
4.54
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
1.00
מרץ
0.66
אפריל
1.22
מאי
-0.54
יוני
0.92
יולי
1.56
אוגוסט
0.37
ספטמבר
0.75
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.52
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
10.00

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.11
פברואר
-0.80
מרץ
0.65
אפריל
0.59
מאי
0.69
יוני
0.42
יולי
1.05
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-1.03
נובמבר
2.03
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
5.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.95
פברואר
-0.64
מרץ
0.22
אפריל
-0.31
מאי
-1.40
יוני
-1.17
יולי
1.44
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
-1.63
אוקטובר
0.82
נובמבר
0.63
דצמבר
-0.70
תשואה מצטברת
-4.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.20
מרץ
0.81
אפריל
0.76
מאי
0.62
יוני
0.22
יולי
0.51
אוגוסט
0.81
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.31
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
5.79
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.22
מרץ
-6.02
אפריל
3.78
מאי
1.67
יוני
0.31
יולי
1.23
אוגוסט
1.21
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
0.07
נובמבר
1.93
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
4.54
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
1.00
מרץ
0.66
אפריל
1.22
מאי
-0.54
יוני
0.92
יולי
1.56
אוגוסט
0.37
ספטמבר
0.75
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.52
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
10.00
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים