אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.03
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/12/2015
מספר האוצר
472
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
3,256
צבירה נטו (במליונים)
-555
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה
0.28%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.3%

חשיפה למניות

55.51%

חשיפה לחו"ל

10.79%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.03
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.55
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.64
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.61
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
1.85
5 שנים ממוצעת
3.12
שנת 2019
10.00
שנת 2020
4.54
שנת 2021
5.79
שנת 2022
-4.37
מדד שארפ
-0.27
שארפ כל הקופות
-0.27
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
85.2
סטיית תקן 36 חודשים
0.87
סטיית תקן 60 חודשים
1.27
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה חודשית למסלול משולב מניות
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.943
30719.81
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.341
11105.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.349
11369.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.057
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
22.801
742459.19
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.927
30187.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.039
1270.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.166
135667.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.56
18250.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.163
5310.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
141.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
7.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.265
8638.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.22
7170.68
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.032
1030.81
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.145
4720.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.459
14930.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.304
9887.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.406
13204.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.1
100927.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.207
6755.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.112
3647.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.262
8545.72
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.211
6870.13
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.621
52784.17
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.664
21623.98
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.018
598.83
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.361
109447.59
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
199
אופציה מסוג Warrant
0
9.66
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.209
6792.62
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.072
-2330.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.003
84.68
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.704
22930.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.209
6792.62
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.072
-2330.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.554
-18033.75
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.496
16144.44
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
21.6
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.57
-51117.41
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.013
34379.92
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.006
211.34
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.096
3132.48
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.804
58748.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.038
1253.3
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.126
36670.99
הלוואות לא מובטחות
0.057
1847.4
הלוואות לעמיתים
0.526
17143.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.489
48499.64
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
42.34
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.828
26962.01
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
1.056
34379.92
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.655
53891.88
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.971
96736.42
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-1.618
-52699.46
זכאים מס הכנסה
-0.005
-161.58
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.019
627.27
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.644
53540.24
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.88
191456.68
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.814
59070.93
מק"מ
27.269
887936.7
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.526
17126.4
קרנות גידור
0.147
4776.01
קרנות גידור בחו"ל
0.32
10415.3
קרנות הון סיכון
3.05
4162.23
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.051
1670.83
קרנות השקעה אחרות
1.211
39445.08
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.05
99322.11
קרנות נדל"ן
0.375
12194.76
קרנות נדל"ן בחו"ל
5.562
181113.21
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.36%
₪ 207,191
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.48%
₪ 48,201
מזומנים ושווי מזומנים
12.38%
₪ 403,061
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.01%
₪ 228,383
אג"ח ממשלתיות סחירות
55.20%
₪ 1,797,522
פיקדונות
0.00%
₪ 42
נכסים אחרים
9.99%
₪ 325,412
קרנות נאמנות
0.53%
₪ 17,126
הלוואות
7.04%
₪ 229,284

12.3%

חשיפה למניות

55.51%

חשיפה לחו"ל

10.79%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.03
1.63
1.55
5.64
16.61

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.43
0.79
0.57
5.54
12.3

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.49
2.12
1.9
9.96
16.99

קופה פודה

-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49

קופה פודה

-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05

קופה פודה

-1.78
2.76
2.7
12.54
21.12

קופה פודה

-1.85
1.95
2.02
7.25
16

קופה פודה

-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.24
1.36
1.42
7.7
15.01

קופה פודה

-3.14
2.42

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.11
פברואר
-0.80
מרץ
0.65
אפריל
0.59
מאי
0.69
יוני
0.42
יולי
1.05
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-1.03
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.63
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.95
פברואר
-0.64
מרץ
0.22
אפריל
-0.31
מאי
-1.40
יוני
-1.17
יולי
1.44
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
-1.63
אוקטובר
0.82
נובמבר
0.63
דצמבר
-0.70
תשואה מצטברת
-4.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.20
מרץ
0.81
אפריל
0.76
מאי
0.62
יוני
0.22
יולי
0.51
אוגוסט
0.81
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.31
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
5.79
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.22
מרץ
-6.02
אפריל
3.78
מאי
1.67
יוני
0.31
יולי
1.23
אוגוסט
1.21
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
0.07
נובמבר
1.93
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
4.54
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
1.00
מרץ
0.66
אפריל
1.22
מאי
-0.54
יוני
0.92
יולי
1.56
אוגוסט
0.37
ספטמבר
0.75
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.52
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
10.00

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.11
פברואר
-0.80
מרץ
0.65
אפריל
0.59
מאי
0.69
יוני
0.42
יולי
1.05
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-1.03
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.63
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.95
פברואר
-0.64
מרץ
0.22
אפריל
-0.31
מאי
-1.40
יוני
-1.17
יולי
1.44
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
-1.63
אוקטובר
0.82
נובמבר
0.63
דצמבר
-0.70
תשואה מצטברת
-4.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.20
מרץ
0.81
אפריל
0.76
מאי
0.62
יוני
0.22
יולי
0.51
אוגוסט
0.81
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.31
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
5.79
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.22
מרץ
-6.02
אפריל
3.78
מאי
1.67
יוני
0.31
יולי
1.23
אוגוסט
1.21
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
0.07
נובמבר
1.93
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
4.54
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
1.00
מרץ
0.66
אפריל
1.22
מאי
-0.54
יוני
0.92
יולי
1.56
אוגוסט
0.37
ספטמבר
0.75
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.52
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
10.00
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים