לוגו לירות Favicon קטן

מורים על יסודי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-1.99
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1987
מספר האוצר
482
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
6,812
צבירה נטו (במליונים)
220
דמי ניהול ממוצעים
0.23%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.43%

חשיפה למניות

54.44%

חשיפה לחו"ל

26.25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.99
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.97
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.94
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.54
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
5.65
5 שנים ממוצעת
4.15
שנת 2019
10.36
שנת 2020
1.86
שנת 2021
15.62
שנת 2022
-8.12
מדד שארפ
0.48
שארפ כל הקופות
0.6
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
81.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.73
סטיית תקן 60 חודשים
2.05
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מורים על יסודי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.941
64111.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.109
7415.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.426
28995.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.768
52319.54
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.465
167883.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.932
404051.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
289.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.262
17876.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.529
36007.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.255
17349.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.518
239632.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.852
534836.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.117
7956.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.866
127108.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.766
120283.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.11
7497.84
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.477
441208.41
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.038
138812.68
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.057
3873.56
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.488
305694.65
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.228
15557.1
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.684
46602.02
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0.684
46602.02
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.014
137168.39
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
25.172
1714594.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.726
49453.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.32
89882.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.277
155112.44
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.286
19507.4
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.487
33180.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.012
847.15
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.012
836.53
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.325
22112.12
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.647
112164.74
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.031
-2128.05
זכאים מס הכנסה
-0.002
-134.7
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.007
479.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.644
-43844.22
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.613
41737.58
מק"מ
2.109
143631.99
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.043
2950.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.248
1.248
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.221
151292.17
קרנות גידור
1.416
96421.48
קרנות גידור בחו"ל
2.295
156337.69
קרנות הון סיכון
11.186
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.746
118942.82
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.186
761968.09
קרנות נדל"ן
0.225
15358.14
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.059
140265.94
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במורים על יסודי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.28%
₪ 1,381,169
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.21%
₪ 82,642
מזומנים ושווי מזומנים
1.62%
₪ 110,058
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
42.17%
₪ 2,872,234
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.51%
₪ 715,567
פיקדונות
0.01%
₪ 837
נכסים אחרים
20.20%
₪ 1,375,733
קרנות נאמנות
3.51%
₪ 239,270
הלוואות
0.50%
₪ 34,028

44.43%

חשיפה למניות

54.44%

חשיפה לחו"ל

26.25%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

תשואות העבר של מורים על יסודי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-0.93
מרץ
0.73
אפריל
1.38
מאי
1.31
יוני
1.66
יולי
2.40
אוגוסט
0.26
ספטמבר
-1.41
אוקטובר
-1.99
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.16
פברואר
-0.72
מרץ
0.49
אפריל
-1.35
מאי
-1.99
יוני
-2.12
יולי
3.14
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-3.39
אוקטובר
1.99
נובמבר
0.44
דצמבר
-1.67
תשואה מצטברת
-8.12
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.34
מרץ
2.39
אפריל
1.74
מאי
1.03
יוני
1.13
יולי
0.45
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-0.80
אוקטובר
2.59
נובמבר
1.13
דצמבר
1.44
תשואה מצטברת
15.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-2.21
מרץ
-8.95
אפריל
4.59
מאי
1.04
יוני
-0.93
יולי
2.09
אוגוסט
2.39
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-0.20
נובמבר
3.84
דצמבר
1.56
תשואה מצטברת
1.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
0.98
מרץ
0.84
אפריל
1.36
מאי
-1.06
יוני
1.65
יולי
0.57
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.18
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.83
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
10.36

מחשבון תשואה של מורים על יסודי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מורים על יסודי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מורים על יסודי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-0.93
מרץ
0.73
אפריל
1.38
מאי
1.31
יוני
1.66
יולי
2.40
אוגוסט
0.26
ספטמבר
-1.41
אוקטובר
-1.99
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.16
פברואר
-0.72
מרץ
0.49
אפריל
-1.35
מאי
-1.99
יוני
-2.12
יולי
3.14
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-3.39
אוקטובר
1.99
נובמבר
0.44
דצמבר
-1.67
תשואה מצטברת
-8.12
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.34
מרץ
2.39
אפריל
1.74
מאי
1.03
יוני
1.13
יולי
0.45
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-0.80
אוקטובר
2.59
נובמבר
1.13
דצמבר
1.44
תשואה מצטברת
15.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-2.21
מרץ
-8.95
אפריל
4.59
מאי
1.04
יוני
-0.93
יולי
2.09
אוגוסט
2.39
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-0.20
נובמבר
3.84
דצמבר
1.56
תשואה מצטברת
1.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
0.98
מרץ
0.84
אפריל
1.36
מאי
-1.06
יוני
1.65
יולי
0.57
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.18
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.83
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
10.36
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מורים על יסודי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים