לוגו לירות Favicon קטן

מורים וגננות - מסלול כללי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-2.39
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
484
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
19,861
צבירה נטו (במליונים)
399
דמי ניהול ממוצעים
0.14%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.96%

חשיפה למניות

51.19%

חשיפה לחו"ל

21.06%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.39
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.54
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.54
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.02
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
4.63
5 שנים ממוצעת
4.23
שנת 2019
11.55
שנת 2020
5.17
שנת 2021
13.71
שנת 2022
-9.78
מדד שארפ
0.28
שארפ כל הקופות
0.37
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
76.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.87
סטיית תקן 60 חודשים
2.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מורים וגננות - מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.125
24781.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.158
31470.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.479
690978.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.758
944895.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.415
82414.12
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
677.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.086
17162.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.05
9899.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.06
11860.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.064
12772.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.005
1022.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.718
539728.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.224
1236073.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.101
20044.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.858
368922.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.222
242605.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.447
287296.87
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.778
1544760.63
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.787
553509.07
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.754
149721.68
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.786
1546303.51
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.918
182402.35
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.648
525939.72
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
17.676
3510623.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.071
14107.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.309
61380.32
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.341
-266417.3
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.89
176672.27
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.022
4344.61
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.028
-5620.46
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.01
1926.46
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.083
16452.12
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.399
-79305.9
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.468
291648.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.527
104723.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.109
21662.29
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.544
107961.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.527
104585.3
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.018
3530.11
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.696
138191.73
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.74
147013.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.33
462797.37
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.055
-10991.9
זכאים מס הכנסה
-0.001
-290.18
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.049
9705.88
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.931
184895.24
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.117
221938.96
מק"מ
3.866
767808.54
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.001
137.8
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.074
14714.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.11
1.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.768
351076.87
קרנות גידור
0.518
102814.53
קרנות גידור בחו"ל
0.766
152140.5
קרנות הון סיכון
8.793
54460.03
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.339
67265.14
קרנות השקעה אחרות
7.119
1413965.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.793
1746362.77
קרנות נדל"ן
1.206
239503.61
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.434
483340.21
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במורים וגננות - מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.19%
₪ 3,016,629
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.13%
₪ 26,333
מזומנים ושווי מזומנים
4.38%
₪ 869,632
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
40.50%
₪ 8,043,881
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.52%
₪ 2,486,097
פיקדונות
0.02%
₪ 3,530
נכסים אחרים
21.14%
₪ 4,197,896
קרנות נאמנות
2.95%
₪ 586,189
הלוואות
3.18%
₪ 630,582

46.96%

חשיפה למניות

51.19%

חשיפה לחו"ל

21.06%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

תשואות העבר של מורים וגננות - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.89
פברואר
-1.45
מרץ
0.96
אפריל
1.35
מאי
1.30
יוני
1.89
יולי
2.62
אוגוסט
-0.22
ספטמבר
-1.65
אוקטובר
-2.39
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.54
פברואר
-0.86
מרץ
0.23
אפריל
-1.45
מאי
-2.57
יוני
-2.27
יולי
3.06
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-4.00
אוקטובר
1.28
נובמבר
1.43
דצמבר
-2.09
תשואה מצטברת
-9.78
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
1.29
מרץ
1.87
אפריל
1.88
מאי
1.14
יוני
0.76
יולי
-0.15
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.68
אוקטובר
2.32
נובמבר
0.41
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
13.71
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
-1.70
מרץ
-8.27
אפריל
4.79
מאי
0.81
יוני
-0.61
יולי
2.34
אוגוסט
3.47
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.17
נובמבר
3.96
דצמבר
2.02
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.89
פברואר
1.77
מרץ
0.68
אפריל
1.58
מאי
-1.05
יוני
1.51
יולי
0.50
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.10
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.77
דצמבר
0.87
תשואה מצטברת
11.55

מחשבון תשואה של מורים וגננות - מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מורים וגננות - מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מורים וגננות - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.89
פברואר
-1.45
מרץ
0.96
אפריל
1.35
מאי
1.30
יוני
1.89
יולי
2.62
אוגוסט
-0.22
ספטמבר
-1.65
אוקטובר
-2.39
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.54
פברואר
-0.86
מרץ
0.23
אפריל
-1.45
מאי
-2.57
יוני
-2.27
יולי
3.06
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-4.00
אוקטובר
1.28
נובמבר
1.43
דצמבר
-2.09
תשואה מצטברת
-9.78
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
1.29
מרץ
1.87
אפריל
1.88
מאי
1.14
יוני
0.76
יולי
-0.15
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.68
אוקטובר
2.32
נובמבר
0.41
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
13.71
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
-1.70
מרץ
-8.27
אפריל
4.79
מאי
0.81
יוני
-0.61
יולי
2.34
אוגוסט
3.47
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.17
נובמבר
3.96
דצמבר
2.02
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.89
פברואר
1.77
מרץ
0.68
אפריל
1.58
מאי
-1.05
יוני
1.51
יולי
0.50
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.10
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.77
דצמבר
0.87
תשואה מצטברת
11.55
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מורים וגננות - מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים