חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

הראל חברת ביטוח

0.98
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1988
מספר האוצר
502
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
2,442
צבירה נטו (במליונים)
-298
דמי ניהול ממוצעים
0.5%
דמי ניהול מהפקדה
0.14%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

9.96%

חשיפה למניות

34.58%

חשיפה לחו"ל

17.48%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.98
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.28
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.66
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
3 שנים ממוצעת
2.69
5 שנים ממוצעת
3.65
שנת 2019
8.80
שנת 2020
2.73
שנת 2021
9.20
שנת 2022
-4.67
שנת 2023
4.61
מדד שארפ
-0.67
שארפ כל הקופות
-0.7
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
71.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.93
סטיית תקן 60 חודשים
1.3
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.535
61905.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.238
5805.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.643
15691.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.576
14058.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.021
522.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.161
3939.61
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.91
290850.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.87
289874.21
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.408
34390.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.115
2815.81
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.289
7049.2
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.023
-554.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.023
554.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.064
1551.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.078
1911.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.034
837.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.636
15531.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.014
337.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.098
26814.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.32
227606.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.091
2222.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.998
48799.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.076
50691.97
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.044
1068.73
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.509
12427.62
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.234
5702.58
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.024
578.1
מניות לא סחירות
0.611
14914.45
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.289
7058.11
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.135
3298.67
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
22.28
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.377
9202.69
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.618
39509.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.717
66340.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.082
2007.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.017
422.57
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.001
22.28
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.068
-1649.2
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.596
63398.13
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.039
946.91
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.021
-520.08
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.4
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.37
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.044
1077.14
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.796
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.772
18844.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.277
153289.7
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.818
68814.12
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.113
27171.09
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.885
119292.65
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.006
136.75
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.009
217.32
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
2.95
פח"ק/פר"י
1.759
42955.23
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.051
-1236.1
זכאים מס הכנסה
-0.007
-182.28
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.992
24234.87
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.382
9336.55
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.049
1203.04
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.467
60256.28
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.881
21508.14
מק"מ
1.345
32834.75
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
20.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.305
2.305
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.222
5424.1
קרנות גידור
0.439
10732.1
קרנות גידור בחו"ל
0.033
812.08
קרנות הון סיכון
13.293
3613.51
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.656
16021.71
קרנות השקעה אחרות
1.452
35458.71
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
13.293
324612.67
קרנות נדל"ן
0.184
4493.99
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.175
53109.93
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.24%
₪ 543,084
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.94%
₪ 23,034
מזומנים ושווי מזומנים
5.16%
₪ 125,926
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.19%
₪ 151,274
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.65%
₪ 650,766
פיקדונות
0.01%
₪ 217
נכסים אחרים
19.62%
₪ 479,036
קרנות נאמנות
2.53%
₪ 61,738
הלוואות
16.67%
₪ 406,991

9.96%

חשיפה למניות

34.58%

חשיפה לחו"ל

17.48%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.67
5.73
7.85
1.8
2.84
10.3
12.42
26.37
1.76
3.38
11.07
14.77
1.63
2.57
8.57
8.13
20.61
1.56
2.84
9.91
12.01
29.05
1.27
2.22
8.21
5.52
1.24
2.34
8.27
6.81
21.28
1.21
2.57
7.77
10.86
24.75
0.98
1.66
5.81
8.28
19.66
0.83
1.30
5.43
6.37
19.34
0.73
1.33
4.69
5.89
14.85

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
0.54
מרץ
0.98
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.66
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
-1.11
מרץ
0.22
אפריל
0.79
מאי
1.33
יוני
0.57
יולי
0.57
אוגוסט
0.47
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
-1.49
נובמבר
1.54
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
4.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.17
פברואר
-0.77
מרץ
0.16
אפריל
-0.13
מאי
-1.52
יוני
-0.01
יולי
1.31
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
0.76
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.74
תשואה מצטברת
-4.67
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.11
מרץ
1.28
אפריל
0.68
מאי
1.16
יוני
0.69
יולי
0.28
אוגוסט
1.33
ספטמבר
0.05
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.79
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
9.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-0.80
מרץ
-6.22
אפריל
3.60
מאי
1.01
יוני
-0.67
יולי
1.34
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.08
נובמבר
2.42
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
2.73
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.87
פברואר
0.75
מרץ
0.75
אפריל
0.98
מאי
-0.49
יוני
1.37
יולי
0.63
אוגוסט
0.04
ספטמבר
0.52
אוקטובר
0.99
נובמבר
0.51
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
8.80

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
-1.11
מרץ
0.22
אפריל
0.79
מאי
1.33
יוני
0.57
יולי
0.57
אוגוסט
0.47
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
-1.49
נובמבר
1.54
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
4.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.17
פברואר
-0.77
מרץ
0.16
אפריל
-0.13
מאי
-1.52
יוני
-0.01
יולי
1.31
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
0.76
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.74
תשואה מצטברת
-4.67
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.11
מרץ
1.28
אפריל
0.68
מאי
1.16
יוני
0.69
יולי
0.28
אוגוסט
1.33
ספטמבר
0.05
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.79
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
9.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-0.80
מרץ
-6.22
אפריל
3.60
מאי
1.01
יוני
-0.67
יולי
1.34
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.08
נובמבר
2.42
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
2.73
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.87
פברואר
0.75
מרץ
0.75
אפריל
0.98
מאי
-0.49
יוני
1.37
יולי
0.63
אוגוסט
0.04
ספטמבר
0.52
אוקטובר
0.99
נובמבר
0.51
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
8.80
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים