חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

הראל חברת ביטוח

-1.49
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1988
מספר האוצר
502
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
2,519
צבירה נטו (במליונים)
-147
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה
0.04%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

9.77%

חשיפה למניות

35.15%

חשיפה לחו"ל

17.75%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.49
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.9
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.96
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.99
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
3.22
5 שנים ממוצעת
3.19
שנת 2019
8.80
שנת 2020
2.73
שנת 2021
9.20
שנת 2022
-4.67
מדד שארפ
-0.17
שארפ כל הקופות
-0.18
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
69.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.99
סטיית תקן 60 חודשים
1.33
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.704
68119.16
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.253
6380.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.536
13511.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.528
13301.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.029
724.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.11
2763.74
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.33
285396.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.724
244958.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.584
39888.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.125
3158.29
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.159
4001.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
71.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.039
971.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.079
1996.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.182
4588.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.001
21.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.116
2929.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.777
19576.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.017
431.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.136
28618.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.01
201759.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.126
3169.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.306
58094.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.919
48343.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.051
1272.29
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.637
16039.9
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.26
6542
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.028
709.63
מניות לא סחירות
0.588
14813.63
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.272
6850.97
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.142
3581.02
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.009
216.35
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-1.51
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-25.98
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.69
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.43
36019.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.531
63753.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.06
1510.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.014
362.61
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.001
-25.98
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.984
-24798.59
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.125
78728.93
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.032
801.74
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.025
-625.75
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.35
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.136
-3432.17
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.094
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.435
10948.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
7.187
181030.44
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.47
87414.41
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.147
28890.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
5.409
136251.24
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.008
201.67
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.158
3991.56
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.01
256.85
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.007
168.35
פח"ק/פר"י
1.889
47589.88
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.045
-1136.94
זכאים מס הכנסה
-0.008
-201.76
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.981
24718.81
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.583
39885.21
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.541
38806.07
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.693
17455.96
מק"מ
3.133
78930.23
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
25.23
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.207
2.207
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.234
5886.77
קרנות גידור
0.477
12003.78
קרנות גידור בחו"ל
0.017
417.74
קרנות הון סיכון
13.69
4305.3
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.708
17827.22
קרנות השקעה אחרות
1.408
35477.55
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
13.69
344858.36
קרנות נדל"ן
0.168
4240.33
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.288
57646.71
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.58%
₪ 518,386
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.20%
₪ 30,115
מזומנים ושווי מזומנים
4.13%
₪ 104,020
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.64%
₪ 167,268
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.90%
₪ 652,333
פיקדונות
0.17%
₪ 4,248
נכסים אחרים
20.20%
₪ 508,813
קרנות נאמנות
2.44%
₪ 61,518
הלוואות
18.75%
₪ 472,301

9.77%

חשיפה למניות

35.15%

חשיפה לחו"ל

17.75%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.03
1.63
1.55
5.64
16.61

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.43
0.79
0.57
5.54
12.3

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.49
2.12
1.9
9.96
16.99

קופה פודה

-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49

קופה פודה

-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05

קופה פודה

-1.78
2.76
2.7
12.54
21.12

קופה פודה

-1.85
1.95
2.02
7.25
16

קופה פודה

-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.24
1.36
1.42
7.7
15.01

קופה פודה

-3.14
2.42

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
-1.11
מרץ
0.22
אפריל
0.79
מאי
1.33
יוני
0.57
יולי
0.57
אוגוסט
0.47
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
-1.49
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.12
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.17
פברואר
-0.77
מרץ
0.16
אפריל
-0.13
מאי
-1.52
יוני
-0.01
יולי
1.31
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
0.76
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.74
תשואה מצטברת
-4.67
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.11
מרץ
1.28
אפריל
0.68
מאי
1.16
יוני
0.69
יולי
0.28
אוגוסט
1.33
ספטמבר
0.05
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.79
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
9.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-0.80
מרץ
-6.22
אפריל
3.60
מאי
1.01
יוני
-0.67
יולי
1.34
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.08
נובמבר
2.42
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
2.73
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.87
פברואר
0.75
מרץ
0.75
אפריל
0.98
מאי
-0.49
יוני
1.37
יולי
0.63
אוגוסט
0.04
ספטמבר
0.52
אוקטובר
0.99
נובמבר
0.51
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
8.80

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
-1.11
מרץ
0.22
אפריל
0.79
מאי
1.33
יוני
0.57
יולי
0.57
אוגוסט
0.47
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
-1.49
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.12
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.17
פברואר
-0.77
מרץ
0.16
אפריל
-0.13
מאי
-1.52
יוני
-0.01
יולי
1.31
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
0.76
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.74
תשואה מצטברת
-4.67
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.11
מרץ
1.28
אפריל
0.68
מאי
1.16
יוני
0.69
יולי
0.28
אוגוסט
1.33
ספטמבר
0.05
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.79
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
9.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-0.80
מרץ
-6.22
אפריל
3.60
מאי
1.01
יוני
-0.67
יולי
1.34
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.08
נובמבר
2.42
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
2.73
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.87
פברואר
0.75
מרץ
0.75
אפריל
0.98
מאי
-0.49
יוני
1.37
יולי
0.63
אוגוסט
0.04
ספטמבר
0.52
אוקטובר
0.99
נובמבר
0.51
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
8.80
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים