לוגו מיטב דש

מיטב גמל לבני 60 ומעלה

מיטב בית השקעות

1.01
/
פברואר
תאריך הקמה
01/01/1994
מספר האוצר
551
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
7,883
צבירה נטו (במליונים)
1,247
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה
0.06%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23%

חשיפה למניות

35.49%

חשיפה לחו"ל

17.68%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.01
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.76
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.7
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.58
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
4.23
5 שנים ממוצעת
5.16
שנת 2019
10.17
שנת 2020
4.52
שנת 2021
11.44
שנת 2022
-5.77
שנת 2023
7.85
מדד שארפ
0
שארפ כל הקופות
-0.12
אלפא שנתית
1.68
יחס נזילות
81.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.33
סטיית תקן 60 חודשים
1.57
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.657
130613.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.871
147501.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.595
46901.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.237
18691.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.096
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.767
60453.63
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.747
137742.76
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.325
892801.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.171
1117121.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.58
361090.97
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.315
103682.38
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.107
8441.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.345
27160.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.42
33122.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.098
7695.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.088
6909.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.057
83311.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.4
31560.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.283
101130.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.311
734000.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.251
19751.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.218
96001.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.948
74764.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.099
7804.01
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.146
11487.13
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.652
366736.49
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.559
122927.14
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.022
1712.04
מניות לא סחירות
0.383
30169.53
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.787
219736.43
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.511
40263.6
אופציה מסוג Warrant
0
2.37
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.001
40.3
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-315.45
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.014
1080.14
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.124
9806.73
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-22.03
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.099
86631.69
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.066
478196.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.029
2270.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.195
15395.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.311
24543.43
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.014
1080.14
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.124
9806.73
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.029
2298.38
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-22.03
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.556
43807.98
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.414
32604.31
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
205.64
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
145.39
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.26
20476.64
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.424
33415.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.083
6539.44
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.588
125214.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.684
53946.19
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.114
8983.72
הלוואות לא מובטחות
0.56
44140.65
הלוואות לעמיתים
2.56
201788.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.507
39940.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.023
1784.99
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.036
2847.12
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.193
15201.32
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.122
9631.58
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
1.61
פח"ק/פר"י
2.252
177549.97
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.41
32358.78
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-3373.55
זכאים מס הכנסה
-0.009
-676.31
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.013
993.06
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.7
55210.14
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.48
116650.1
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.497
0.497
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.989
1.989
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.413
32587.58
קרנות גידור
0.08
6275.62
קרנות גידור בחו"ל
0.154
12153.03
קרנות הון סיכון
7.418
9812.92
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.052
4098.99
קרנות השקעה אחרות
2.24
176554.02
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.418
584770.85
קרנות נדל"ן
0.421
33150.37
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.194
94113.83
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.30%
₪ 1,600,642
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.13%
₪ 167,818
מזומנים ושווי מזומנים
4.92%
₪ 387,873
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.21%
₪ 1,356,504
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.14%
₪ 2,612,439
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.76%
₪ 1,005,940
קרנות נאמנות
2.90%
₪ 228,601
הלוואות
6.64%
₪ 523,600

23%

חשיפה למניות

35.49%

חשיפה לחו"ל

17.68%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.91
2.40
13.77
12.31
21.88
1.79
2.43
12.36
10.88
19.88
1.71
1.88
10.3
8.43
18.67
1.58
2.04
10.88
12.64
26.05
1.38
1.92
10.15
8.65
15.55
1.35
1.24
7.47
8.69
23.08
1.35
1.80
9.69
6.63
14.72
1.34
1.70
8.82
6.5
13.94
1.3
1.44
8.38
6.59
16.47
1.3
1.44
8.34
6.28
16.13
1.29
1.37
8.1
7.87
18.15
1.29
1.49
8.11
10.32
24.85
1.28
1.40
8.67
9.29
21.9
1.28
1.40
8.38
6.52
16.38
1.27
1.51
10.19
9.7
20.85
1.27
2.01
9.58
9.14
19.32

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
1.01
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.28
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.40
מרץ
0.51
אפריל
1.16
מאי
0.95
יוני
1.07
יולי
1.52
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-1.67
נובמבר
2.81
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
7.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.49
מרץ
0.56
אפריל
-0.91
מאי
-2.12
יוני
-1.10
יולי
2.10
אוגוסט
-0.86
ספטמבר
-2.65
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.05
דצמבר
-1.16
תשואה מצטברת
-5.77
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.53
מרץ
1.51
אפריל
1.47
מאי
0.99
יוני
0.77
יולי
0.52
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.79
נובמבר
0.50
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
11.44
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-1.13
מרץ
-6.67
אפריל
3.84
מאי
1.20
יוני
-0.44
יולי
1.72
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.07
דצמבר
1.37
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
0.85
מרץ
0.69
אפריל
1.07
מאי
-0.37
יוני
1.27
יולי
0.85
אוגוסט
0.38
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.59
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.17

מחשבון תשואה של מיטב גמל לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.40
מרץ
0.51
אפריל
1.16
מאי
0.95
יוני
1.07
יולי
1.52
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-1.67
נובמבר
2.81
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
7.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.49
מרץ
0.56
אפריל
-0.91
מאי
-2.12
יוני
-1.10
יולי
2.10
אוגוסט
-0.86
ספטמבר
-2.65
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.05
דצמבר
-1.16
תשואה מצטברת
-5.77
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.53
מרץ
1.51
אפריל
1.47
מאי
0.99
יוני
0.77
יולי
0.52
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.79
נובמבר
0.50
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
11.44
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-1.13
מרץ
-6.67
אפריל
3.84
מאי
1.20
יוני
-0.44
יולי
1.72
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.07
דצמבר
1.37
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
0.85
מרץ
0.69
אפריל
1.07
מאי
-0.37
יוני
1.27
יולי
0.85
אוגוסט
0.38
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.59
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.17
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים