לוגו מיטב דש

מיטב גמל לבני 60 ומעלה

מיטב בית השקעות

-1.67
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1994
מספר האוצר
551
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
6,910
צבירה נטו (במליונים)
1,090
דמי ניהול ממוצעים
0.47%
דמי ניהול מהפקדה
0.03%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.74%

חשיפה למניות

40.06%

חשיפה לחו"ל

16.57%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.67
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.98
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.74
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
4.15
5 שנים ממוצעת
4.18
שנת 2019
10.17
שנת 2020
4.52
שנת 2021
11.44
שנת 2022
-5.77
מדד שארפ
0.19
שארפ כל הקופות
0.14
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
80
סטיית תקן 36 חודשים
1.33
סטיית תקן 60 חודשים
1.56
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול 60 ומעלה
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.327
160771.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.443
99689.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.336
92292.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.261
18020.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.144
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.162
80287.78
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.007
451.3
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.367
716362.04
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.908
684654.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6.27
433231.6
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.389
165075.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.062
4301.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
280.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.339
23410.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.324
22358.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.109
7530.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.169
11710.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.099
75949.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.154
10623.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.595
110228.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.859
681243.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.325
22437.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.476
101958.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.087
75093.53
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.127
8806.3
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.262
18109.43
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.187
289316.25
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.057
73071.13
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.01
657.78
מניות לא סחירות
0.246
16993.28
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.693
255158.87
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.469
32396.24
אופציה מסוג Warrant
0
2.45
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-219.69
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.033
2294.99
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.105
-7248.54
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
640.92
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-281.45
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.487
102772.77
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.956
342449.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.044
3056.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.251
17342.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.088
6109.94
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.033
2294.99
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.105
-7248.54
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.093
6459.92
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-281.45
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.447
-30854.4
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.419
28959.42
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.066
-4582.9
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
39.55
אופציות מסוג Warrants
0.001
100.25
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
353.55
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.379
-26176.51
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.122
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.442
30561.93
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.543
106621.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.846
58492.42
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.065
4499.47
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.044
3021.53
הלוואות לא מובטחות
0.626
43249.12
הלוואות לעמיתים
2.838
196128.95
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.599
41360.94
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.058
4041.36
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.049
3401.79
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.275
19028.9
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
1.43
פח"ק/פר"י
1.717
118651.9
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.782
54052.95
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.357
-24695.56
זכאים מס הכנסה
-0.013
-882.57
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.011
764.51
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.72
118871.25
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.715
49381.21
מק"מ
1.828
126328.25
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.336
0.336
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.914
1.914
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.559
38656.95
קרנות גידור
0.09
6232.09
קרנות גידור בחו"ל
0.162
11167.92
קרנות הון סיכון
9.004
13876.5
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.917
201542.93
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.004
622145.09
קרנות נדל"ן
0.472
32642.19
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.121
77433.5
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.06%
₪ 1,593,416
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.02%
₪ 139,617
מזומנים ושווי מזומנים
5.53%
₪ 382,202
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.56%
₪ 1,075,109
אג"ח ממשלתיות סחירות
30.77%
₪ 2,126,103
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
13.13%
₪ 907,002
קרנות נאמנות
2.81%
₪ 194,146
הלוואות
7.13%
₪ 492,397

21.74%

חשיפה למניות

40.06%

חשיפה לחו"ל

16.57%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.16
5.05
3.88
6.14

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.65
3.18
2.07
2.75
6.31

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.68
4.27
4.95
7.97
14.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.79
5.23
4.77
9.8
14.84

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.83
2.99
2.37
4.43
8.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.01
3.31
3.42
6.85
13.9

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.14
4.15
3.22
9.77
12.93

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97

קופה פודה

-1.25
5.38
5.12
12.25
20.34

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13

קופה פופולארית

-1.28
2.65
1.6
4.28
8.26

קופה סקטוריאלית

-1.3
2.39
1.52
3.52
7.78

קופה סקטוריאלית

-1.31
3.24
1.95
5.74
9.51

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.33
3.37
2.16
4.27
8.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול 60 ומעלה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.40
מרץ
0.51
אפריל
1.16
מאי
0.95
יוני
1.07
יולי
1.52
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-1.67
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.97
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.49
מרץ
0.56
אפריל
-0.91
מאי
-2.12
יוני
-1.10
יולי
2.10
אוגוסט
-0.86
ספטמבר
-2.65
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.05
דצמבר
-1.16
תשואה מצטברת
-5.77
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.53
מרץ
1.51
אפריל
1.47
מאי
0.99
יוני
0.77
יולי
0.52
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.79
נובמבר
0.50
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
11.44
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-1.13
מרץ
-6.67
אפריל
3.84
מאי
1.20
יוני
-0.44
יולי
1.72
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.07
דצמבר
1.37
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
0.85
מרץ
0.69
אפריל
1.07
מאי
-0.37
יוני
1.27
יולי
0.85
אוגוסט
0.38
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.59
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.17

מחשבון תשואה של מיטב גמל לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול 60 ומעלה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.40
מרץ
0.51
אפריל
1.16
מאי
0.95
יוני
1.07
יולי
1.52
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-1.67
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.97
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.49
מרץ
0.56
אפריל
-0.91
מאי
-2.12
יוני
-1.10
יולי
2.10
אוגוסט
-0.86
ספטמבר
-2.65
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.05
דצמבר
-1.16
תשואה מצטברת
-5.77
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.53
מרץ
1.51
אפריל
1.47
מאי
0.99
יוני
0.77
יולי
0.52
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.79
נובמבר
0.50
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
11.44
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-1.13
מרץ
-6.67
אפריל
3.84
מאי
1.20
יוני
-0.44
יולי
1.72
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.07
דצמבר
1.37
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
0.85
מרץ
0.69
אפריל
1.07
מאי
-0.37
יוני
1.27
יולי
0.85
אוגוסט
0.38
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.59
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.17
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים