לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

מיטב בית השקעות

-2.08
/
אוקטובר
תאריך הקמה
15/08/1995
מספר האוצר
554
התמחות ראשית
מתמחה אחר
התמחות משנית
אוכלוסיית יעד
יתרת נכסים (במליונים)
8,253
צבירה נטו (במליונים)
422
דמי ניהול ממוצעים
0.6%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

35.28%

חשיפה למניות

52.67%

חשיפה לחו"ל

22.56%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.08
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.62
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.72
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.56
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
5.89
5 שנים ממוצעת
5.15
שנת 2019
11.23
שנת 2020
6.03
שנת 2021
15.22
שנת 2022
-6.70
מדד שארפ
1.39
שארפ כל הקופות
1.56
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
75.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.7
סטיית תקן 60 חודשים
1.95
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול אוכלוסיית יעד
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.605
215009.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.625
134084.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.141
94153.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.252
20816.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.139
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.05
86646.41
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.698
387765.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.772
311330.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.387
197001.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.63
134516.01
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.07
5813.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.014
1159.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.383
31639.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.374
30899.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.123
10177.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.164
13527.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.063
87734.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.139
11478.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.805
148971.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.601
874897.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.367
30323.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.67
137795.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.23
101487.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.206
17019.72
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.427
35275.58
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.829
563562.73
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.725
142336.16
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.016
1283.67
מניות לא סחירות
0.098
8094.06
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.91
487733.62
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.765
63105.03
אופציה מסוג Warrant
0
4.78
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.005
-427.94
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.015
1242.28
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.17
-14009.08
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.015
1238.68
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-701.51
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.665
137378.77
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.019
661844.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.05
4130.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.409
33780.74
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.143
11808.53
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.015
1242.28
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.17
-14009.08
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.113
9304.66
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-701.51
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.744
-61366.83
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.125
10280.65
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.093
-7654.46
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
58.78
אופציות מסוג Warrants
0.002
195.27
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.008
688.68
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.545
-45011.97
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.118
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.428
35303.93
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.492
123164.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.819
67568.13
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.063
5197.61
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.042
3490.35
הלוואות לא מובטחות
0.605
49959.68
הלוואות לעמיתים
4.71
388730.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.579
47778.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.095
7810.65
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.056
4597.45
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.312
25717.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
27.21
פח"ק/פר"י
1.396
115209.21
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.109
91507.44
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.512
-42295
זכאים מס הכנסה
-0.002
-173.58
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.009
753.3
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.941
77658.69
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.307
107866.02
מק"מ
0.696
57444.75
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.412
0.412
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.23
2.23
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.905
74711.36
קרנות גידור
0.154
12668.48
קרנות גידור בחו"ל
0.224
18462.88
קרנות הון סיכון
11.468
24934.06
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
3.651
301296.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.468
946455.08
קרנות נדל"ן
0.576
47534.5
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.42
199760.12
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.86%
₪ 2,051,493
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.05%
₪ 169,014
מזומנים ושווי מזומנים
5.78%
₪ 476,903
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.31%
₪ 2,006,589
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.18%
₪ 1,088,058
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
17.42%
₪ 1,437,348
קרנות נאמנות
3.55%
₪ 292,693
הלוואות
8.86%
₪ 730,968

35.28%

חשיפה למניות

52.67%

חשיפה לחו"ל

22.56%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אוכלוסיית יעד (8)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
5.46

קופה לא פעילה

4.83

קופה לא פעילה

3.83

קופה לא פעילה

-1.25
2.61
2.79
11.48
21.01

מובילה בתשואות

-2.08
4.10
3.62
18.72
28.56

קופה פופולארית

-2.65
8.62
6.23
20.93
25.15

קופה פודה

-2.85
2.04
1.33
10.78
20.66

קופה פודה

-3.04
2.30
1.69
15.71
23.75

קופה פודה

תשואות העבר של מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול אוכלוסיית יעד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
-1.30
מרץ
0.30
אפריל
1.54
מאי
0.97
יוני
1.49
יולי
2.25
אוגוסט
-0.18
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-2.08
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.10
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.36
מרץ
0.74
אפריל
-1.13
מאי
-2.35
יוני
-1.72
יולי
2.76
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-3.43
אוקטובר
1.67
נובמבר
1.19
דצמבר
-1.63
תשואה מצטברת
-6.70
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
1.19
מרץ
2.04
אפריל
2.27
מאי
1.42
יוני
0.64
יולי
0.55
אוגוסט
1.82
ספטמבר
-0.55
אוקטובר
2.38
נובמבר
0.30
דצמבר
1.28
תשואה מצטברת
15.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-2.02
מרץ
-7.61
אפריל
4.52
מאי
1.24
יוני
-0.60
יולי
2.32
אוגוסט
2.76
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
0.43
נובמבר
4.15
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
6.03
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.51
פברואר
1.03
מרץ
0.58
אפריל
1.43
מאי
-0.79
יוני
1.51
יולי
0.58
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.74
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
11.23

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול אוכלוסיית יעד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
-1.30
מרץ
0.30
אפריל
1.54
מאי
0.97
יוני
1.49
יולי
2.25
אוגוסט
-0.18
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-2.08
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.10
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.36
מרץ
0.74
אפריל
-1.13
מאי
-2.35
יוני
-1.72
יולי
2.76
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-3.43
אוקטובר
1.67
נובמבר
1.19
דצמבר
-1.63
תשואה מצטברת
-6.70
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
1.19
מרץ
2.04
אפריל
2.27
מאי
1.42
יוני
0.64
יולי
0.55
אוגוסט
1.82
ספטמבר
-0.55
אוקטובר
2.38
נובמבר
0.30
דצמבר
1.28
תשואה מצטברת
15.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-2.02
מרץ
-7.61
אפריל
4.52
מאי
1.24
יוני
-0.60
יולי
2.32
אוגוסט
2.76
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
0.43
נובמבר
4.15
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
6.03
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.51
פברואר
1.03
מרץ
0.58
אפריל
1.43
מאי
-0.79
יוני
1.51
יולי
0.58
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.74
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
11.23
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים