לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

מיטב בית השקעות

1.55
/
פברואר
תאריך הקמה
15/08/1995
מספר האוצר
554
התמחות ראשית
מתמחה אחר
התמחות משנית
אוכלוסיית יעד
יתרת נכסים (במליונים)
8,873
צבירה נטו (במליונים)
339
דמי ניהול ממוצעים
0.59%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

36.63%

חשיפה למניות

47.9%

חשיפה לחו"ל

23.86%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.55
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.9
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.87
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.83
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.07
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
3 שנים ממוצעת
5.62
5 שנים ממוצעת
6.51
שנת 2019
11.23
שנת 2020
6.03
שנת 2021
15.22
שנת 2022
-6.70
שנת 2023
9.86
מדד שארפ
1.16
שארפ כל הקופות
1.41
אלפא שנתית
2.28
יחס נזילות
76.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.66
סטיית תקן 60 חודשים
1.92
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.867
165618.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.858
164842.38
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.666
59084.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.24
21291.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.097
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.67
59435.84
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.815
72336.75
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.548
403521.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.633
588550.22
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.144
190239.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.726
64386.42
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.122
10795.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
9.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.439
38913.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.543
48171.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.124
11026.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.089
7870.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.07
94899.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.332
29449.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.633
144891.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.929
969717.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.319
28297.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.55
137544.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.207
107117.42
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.157
13942.22
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.233
20701.74
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.449
660920.59
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.497
221535.29
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.035
3088
מניות לא סחירות
0.171
15158.3
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.431
393148.39
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.818
72561.76
אופציה מסוג Warrant
0
4.28
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.001
72
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-566.88
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.006
488.19
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.197
17520.16
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-54.9
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.23
109134.86
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.628
854319.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.037
3253.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.313
27745.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.494
43847.94
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
488.19
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.197
17520.16
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.031
2757.83
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-54.9
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.741
65724.77
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.533
47282.24
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.004
370.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
262.01
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.41
36377.26
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.429
38062.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.084
7448.97
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.607
142629.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.693
61449.21
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.115
10233.2
הלוואות לא מובטחות
0.567
50279.88
הלוואות לעמיתים
4.16
369076.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.513
45495.74
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.036
3188.96
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.046
4079.14
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.245
21779.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.124
10971.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
27.39
פח"ק/פר"י
0.697
61866.06
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.584
51838.34
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.038
-3375.95
זכאים מס הכנסה
-0.003
-265.79
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.016
1433.58
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.611
54197.37
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.924
170688.4
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.536
0.536
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.301
2.301
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.646
57315.11
קרנות גידור
0.142
12567.73
קרנות גידור בחו"ל
0.218
19379.42
קרנות הון סיכון
9.375
17190.52
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.081
7180.71
קרנות השקעה אחרות
2.757
244629.8
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.375
831878.62
קרנות נדל"ן
0.527
46751.61
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.201
195324.97
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.45%
₪ 2,080,669
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.18%
₪ 193,195
מזומנים ושווי מזומנים
3.94%
₪ 349,517
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.85%
₪ 2,382,051
אג"ח ממשלתיות סחירות
14.87%
₪ 1,319,034
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
16.95%
₪ 1,503,809
קרנות נאמנות
3.48%
₪ 309,048
הלוואות
8.29%
₪ 735,647

36.63%

חשיפה למניות

47.9%

חשיפה לחו"ל

23.86%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אוכלוסיית יעד (8)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.84
3.89
18.71
20.7
39.69
2.45
2.39
8.94
13.58
31.62
2
2.29
9.77
6.64
29.42
1.55
1.92
10.9
17.83
37.07
0.58
0.92
7.25
11.68
25.25
0
0
0

תשואות העבר של מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
1.55
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.92
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
-1.30
מרץ
0.30
אפריל
1.54
מאי
0.97
יוני
1.49
יולי
2.25
אוגוסט
-0.18
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-2.08
נובמבר
3.25
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
9.86
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.36
מרץ
0.74
אפריל
-1.13
מאי
-2.35
יוני
-1.72
יולי
2.76
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-3.43
אוקטובר
1.67
נובמבר
1.19
דצמבר
-1.63
תשואה מצטברת
-6.70
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
1.19
מרץ
2.04
אפריל
2.27
מאי
1.42
יוני
0.64
יולי
0.55
אוגוסט
1.82
ספטמבר
-0.55
אוקטובר
2.38
נובמבר
0.30
דצמבר
1.28
תשואה מצטברת
15.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-2.02
מרץ
-7.61
אפריל
4.52
מאי
1.24
יוני
-0.60
יולי
2.32
אוגוסט
2.76
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
0.43
נובמבר
4.15
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
6.03
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.51
פברואר
1.03
מרץ
0.58
אפריל
1.43
מאי
-0.79
יוני
1.51
יולי
0.58
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.74
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
11.23

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
-1.30
מרץ
0.30
אפריל
1.54
מאי
0.97
יוני
1.49
יולי
2.25
אוגוסט
-0.18
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-2.08
נובמבר
3.25
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
9.86
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.36
מרץ
0.74
אפריל
-1.13
מאי
-2.35
יוני
-1.72
יולי
2.76
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-3.43
אוקטובר
1.67
נובמבר
1.19
דצמבר
-1.63
תשואה מצטברת
-6.70
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
1.19
מרץ
2.04
אפריל
2.27
מאי
1.42
יוני
0.64
יולי
0.55
אוגוסט
1.82
ספטמבר
-0.55
אוקטובר
2.38
נובמבר
0.30
דצמבר
1.28
תשואה מצטברת
15.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-2.02
מרץ
-7.61
אפריל
4.52
מאי
1.24
יוני
-0.60
יולי
2.32
אוגוסט
2.76
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
0.43
נובמבר
4.15
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
6.03
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.51
פברואר
1.03
מרץ
0.58
אפריל
1.43
מאי
-0.79
יוני
1.51
יולי
0.58
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.74
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
11.23
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים