אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.05
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1997
מספר האוצר
558
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
6,122
צבירה נטו (במליונים)
-1,634
דמי ניהול ממוצעים
0.73%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

9.79%

חשיפה למניות

60.13%

חשיפה לחו"ל

10.89%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.63
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.78
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.59
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
1.89
5 שנים ממוצעת
3.47
שנת 2019
11.08
שנת 2020
5.23
שנת 2021
6.21
שנת 2022
-5.12
מדד שארפ
-0.26
שארפ כל הקופות
-0.23
אלפא שנתית
1.44
יחס נזילות
76.7
סטיית תקן 36 חודשים
0.96
סטיית תקן 60 חודשים
1.35
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.74
106553.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.16
70991.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.501
30651.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.577
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
26.344
1612912.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.373
22858.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.008
481.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.184
256135.88
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.775
47449.33
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.022
1361.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.056
3406.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.746
45670.16
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.497
30449.46
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.165
10105.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.909
55625.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.652
39911.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.077
4727.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.111
129224.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.585
35791.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.018
1074.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.034
2065.27
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.158
9678.46
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.258
77009.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.534
32722.88
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.105
6420.84
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.608
159678.74
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.005
290.34
אופציה מסוג Warrant
0
13.53
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.266
16266.85
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.056
-3400.3
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
16.34
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.546
33453.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.266
16266.85
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.056
-3400.3
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.942
-57702.29
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.121
68649.58
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
137.79
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.517
-92903.15
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.087
137056.86
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.322
19685.15
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.368
22512.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.244
137410.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.132
8057.62
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.83
173271.34
הלוואות לא מובטחות
0.375
22978.1
הלוואות לעמיתים
6.606
404442.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.287
17562.72
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.105
6431.2
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
2.239
137056.86
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.283
78536.11
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.076
188333.24
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-2.612
-159930.97
זכאים מס הכנסה
-0.003
-164.65
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.144
8786.1
זכויות במקרקעין מניבים
0.407
24945.32
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.48
29361.47
חייבים שונים
2.64
161618.73
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.907
361622.29
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.473
90157.82
מק"מ
10.038
614572.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.408
24986.59
קרנות גידור
0.057
3519.49
קרנות גידור בחו"ל
0.652
39932.19
קרנות הון סיכון
5.087
71528.77
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.463
28354.1
קרנות השקעה אחרות
3.574
218795.4
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.087
311465.63
קרנות נדל"ן
0.44
26920.03
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.66
224051.44
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.77%
₪ 414,304
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.83%
₪ 172,962
מזומנים ושווי מזומנים
11.88%
₪ 727,337
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.28%
₪ 384,672
אג"ח ממשלתיות סחירות
40.95%
₪ 2,506,962
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
15.30%
₪ 936,494
קרנות נאמנות
0.41%
₪ 24,987
הלוואות
15.59%
₪ 954,716

9.79%

חשיפה למניות

60.13%

חשיפה לחו"ל

10.89%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (14)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.65

קופה לא פעילה

-0.8
3.66
3.26
5.65
8.21

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.05
1.87
1.63
5.78
18.59

קופה פודה

-1.21
4.53
4.49
14.48

קופה פופולארית

-1.21
3.43
3.35
6.27
-1.32
2.58
2.23
2.67
9.2

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.5
3.48
2.4
7.03
8.84
-1.58
4.03
3.8
11.79
20.67

קופה פודה

-1.69
5.07
3.69
4.11
9.49
-1.88
1.87
2.06
7.24
16

קופה פודה

-1.89
2.62
2.13
8.34
17.3
-2.05
2.37
2.15
8.56
15.21

קופה פודה

-2.34
0.61
0.56
2.59

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-0.83
מרץ
0.65
אפריל
0.61
מאי
0.68
יוני
0.52
יולי
0.88
אוגוסט
0.33
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-1.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.87
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.07
פברואר
-1.02
מרץ
0.43
אפריל
-0.44
מאי
-1.32
יוני
-1.22
יולי
1.90
אוגוסט
-1.01
ספטמבר
-1.95
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.62
דצמבר
-0.85
תשואה מצטברת
-5.12
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-0.03
מרץ
0.86
אפריל
0.85
מאי
0.74
יוני
0.20
יולי
0.41
אוגוסט
0.98
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.21
דצמבר
0.44
תשואה מצטברת
6.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.25
מרץ
-6.45
אפריל
3.97
מאי
1.53
יוני
0.30
יולי
1.46
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.08
דצמבר
0.94
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.05
מרץ
0.78
אפריל
1.30
מאי
-0.35
יוני
1.02
יולי
1.59
אוגוסט
0.53
ספטמבר
0.81
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.55
דצמבר
0.39
תשואה מצטברת
11.08

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-0.83
מרץ
0.65
אפריל
0.61
מאי
0.68
יוני
0.52
יולי
0.88
אוגוסט
0.33
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-1.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.87
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.07
פברואר
-1.02
מרץ
0.43
אפריל
-0.44
מאי
-1.32
יוני
-1.22
יולי
1.90
אוגוסט
-1.01
ספטמבר
-1.95
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.62
דצמבר
-0.85
תשואה מצטברת
-5.12
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-0.03
מרץ
0.86
אפריל
0.85
מאי
0.74
יוני
0.20
יולי
0.41
אוגוסט
0.98
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.21
דצמבר
0.44
תשואה מצטברת
6.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.25
מרץ
-6.45
אפריל
3.97
מאי
1.53
יוני
0.30
יולי
1.46
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.08
דצמבר
0.94
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.05
מרץ
0.78
אפריל
1.30
מאי
-0.35
יוני
1.02
יולי
1.59
אוגוסט
0.53
ספטמבר
0.81
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.55
דצמבר
0.39
תשואה מצטברת
11.08
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים