אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

אלטשולר שחם בית השקעות

0.12
/
פברואר
תאריך הקמה
01/01/1997
מספר האוצר
558
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
5,856
צבירה נטו (במליונים)
-1,423
דמי ניהול ממוצעים
0.72%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

9.94%

חשיפה למניות

51.12%

חשיפה לחו"ל

13.12%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.12
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.43
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.96
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.8
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
1.95
5 שנים ממוצעת
3.85
שנת 2019
11.08
שנת 2020
5.23
שנת 2021
6.21
שנת 2022
-5.12
שנת 2023
5.51
מדד שארפ
-0.65
שארפ כל הקופות
-0.6
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
77.4
סטיית תקן 36 חודשים
0.97
סטיית תקן 60 חודשים
1.34
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.205
70547.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.185
69386.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.532
31168.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.557
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.418
24470.56
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
26.296
1539959.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.889
227748.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.006
325.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.52
206115.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.531
31100.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.023
1361.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.233
13663.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.671
39297.27
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.489
28636.07
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.173
10145.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.996
58324.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.714
41792.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.148
8652.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.139
242419.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.539
31576.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.055
3215.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.063
3673.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.144
8460.46
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.248
73098.41
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.576
33758.99
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.236
13841.21
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.193
69872.36
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.001
69.66
אופציה מסוג Warrant
0
12.28
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.091
5340.09
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.042
2446.45
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.001
44.46
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
12.06
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.334
19542.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.091
5340.09
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.042
2446.45
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
6.36
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.614
35956.67
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.805
47130.56
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
18.17
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
104.72
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.381
22327.81
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.089
126170.86
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.277
16204.08
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.383
22438.3
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.405
140870.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.153
8936.74
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.201
128911.47
הלוואות לא מובטחות
0.375
21962.02
הלוואות לעמיתים
6.22
364285.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.305
17888.3
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.106
6230.11
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
2.154
126170.86
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.534
148405.36
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
-0.753
-44125.59
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-1.802
-105533.89
זכאים מס הכנסה
-0.004
-261.53
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.165
9671.17
זכויות במקרקעין מניבים
0.426
24945.32
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.388
22735.43
חייבים שונים
1.808
105862.26
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.344
547200.26
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.463
27092.4
מק"מ
4.936
289086.52
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.435
25456.97
קרנות גידור
0.06
3519.49
קרנות גידור בחו"ל
0.514
30112.24
קרנות הון סיכון
5.233
37694.32
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.801
46920.58
קרנות השקעה אחרות
4.341
254222.53
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.233
306443.26
קרנות נדל"ן
0.958
56124.38
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.268
132795.78
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.33%
₪ 488,000
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.99%
₪ 175,387
מזומנים ושווי מזומנים
11.73%
₪ 686,789
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.58%
₪ 268,368
אג"ח ממשלתיות סחירות
39.06%
₪ 2,287,706
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
18.19%
₪ 1,065,533
קרנות נאמנות
0.43%
₪ 25,457
הלוואות
14.67%
₪ 859,102

9.94%

חשיפה למניות

51.12%

חשיפה לחו"ל

13.12%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.58
2.06
11.88
6.83
16.78
1.17
1.58
9.94
14.26
1.12
1.53
9.66
12.15
1.1
1.48
8.23
8.75
21.42
1.04
1.55
9.93
8.46
16.03
1.02
1.29
9.26
9.76
23.96
0.86
0.89
7.4
4.56
0.84
1.03
9.12
12.29
25.14
0.77
1.07
6.69
5.6
20.5
0.7
0.96
7.9
7.05
12.04
0.49
0.75
8
8.13
17.23
0.12
0.34
5.43
5.96
20.8
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
0.12
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.34
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-0.83
מרץ
0.65
אפריל
0.61
מאי
0.68
יוני
0.52
יולי
0.88
אוגוסט
0.33
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-1.05
נובמבר
2.04
דצמבר
1.50
תשואה מצטברת
5.51
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.07
פברואר
-1.02
מרץ
0.43
אפריל
-0.44
מאי
-1.32
יוני
-1.22
יולי
1.90
אוגוסט
-1.01
ספטמבר
-1.95
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.62
דצמבר
-0.85
תשואה מצטברת
-5.12
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-0.03
מרץ
0.86
אפריל
0.85
מאי
0.74
יוני
0.20
יולי
0.41
אוגוסט
0.98
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.21
דצמבר
0.44
תשואה מצטברת
6.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.25
מרץ
-6.45
אפריל
3.97
מאי
1.53
יוני
0.30
יולי
1.46
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.08
דצמבר
0.94
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.05
מרץ
0.78
אפריל
1.30
מאי
-0.35
יוני
1.02
יולי
1.59
אוגוסט
0.53
ספטמבר
0.81
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.55
דצמבר
0.39
תשואה מצטברת
11.08

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-0.83
מרץ
0.65
אפריל
0.61
מאי
0.68
יוני
0.52
יולי
0.88
אוגוסט
0.33
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-1.05
נובמבר
2.04
דצמבר
1.50
תשואה מצטברת
5.51
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.07
פברואר
-1.02
מרץ
0.43
אפריל
-0.44
מאי
-1.32
יוני
-1.22
יולי
1.90
אוגוסט
-1.01
ספטמבר
-1.95
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.62
דצמבר
-0.85
תשואה מצטברת
-5.12
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-0.03
מרץ
0.86
אפריל
0.85
מאי
0.74
יוני
0.20
יולי
0.41
אוגוסט
0.98
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.21
דצמבר
0.44
תשואה מצטברת
6.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.25
מרץ
-6.45
אפריל
3.97
מאי
1.53
יוני
0.30
יולי
1.46
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.08
דצמבר
0.94
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.05
מרץ
0.78
אפריל
1.30
מאי
-0.35
יוני
1.02
יולי
1.59
אוגוסט
0.53
ספטמבר
0.81
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.55
דצמבר
0.39
תשואה מצטברת
11.08
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים