חברת הביטוח הראל לוגו

הראל השתלמות לטווח ארוך

הראל חברת ביטוח

2.45
/
פברואר
תאריך הקמה
01/01/1996
מספר האוצר
566
התמחות ראשית
מתמחה אחר
התמחות משנית
אוכלוסיית יעד
יתרת נכסים (במליונים)
197
צבירה נטו (במליונים)
-25
דמי ניהול ממוצעים
0.54%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

56.33%

חשיפה למניות

59.67%

חשיפה לחו"ל

24.43%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.45
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.94
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.72
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.62
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.34
5 שנים ממוצעת
5.65
שנת 2019
13.74
שנת 2020
5.23
שנת 2021
14.96
שנת 2022
-8.99
שנת 2023
7.64
מדד שארפ
0.09
שארפ כל הקופות
0.2
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
77.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.01
סטיית תקן 60 חודשים
2.5
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל השתלמות לטווח ארוך

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.75
1479.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.154
303.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.187
367.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.193
381.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.011
20.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.04
78.33
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.529
32595.76
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.716
3384.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.368
725.54
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.034
67.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.071
139.72
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.024
47.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.031
60.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.015
29.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.077
150.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
17.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.494
973.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.379
4691.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.024
47.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.875
1726.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.608
1198.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.903
1781.2
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
10.404
20517.25
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.602
9075.74
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.466
919.55
מניות לא סחירות
2.33
4594.29
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.574
5076.15
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.562
5052.86
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0.11
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.47
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
3.77
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.11
217.64
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.09
23841.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.885
1745.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.424
2808.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.135
266.76
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.002
3.77
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.716
1411.79
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.137
2241.92
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
8.65
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-1.15
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
2.35
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
1.74
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
1.215
2395.91
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.27
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.252
497.94
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.764
5451.37
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.369
2699.55
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.842
7575.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.504
2966.11
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.003
5.55
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
1.67
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.038
75.26
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
4.91
פח"ק/פר"י
1.229
2423.88
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.284
-560.66
זכאים מס הכנסה
-0.003
-5.73
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.111
218.01
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.055
108.98
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.598
5123.2
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.932
5781.59
מק"מ
0.571
1125.66
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.017
34.15
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.674
0.674
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.725
3401.35
קרנות גידור
0.363
715.57
קרנות גידור בחו"ל
0.001
1.21
קרנות הון סיכון
7.648
303.5
קרנות הון סיכון בחו"ל
3.23
6370
קרנות השקעה אחרות
0.728
1435.01
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.648
15081.73
קרנות נדל"ן
0.067
131.71
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.872
3691.47
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל השתלמות לטווח ארוך

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.72%
₪ 13,261
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.26%
₪ 522
מזומנים ושווי מזומנים
6.76%
₪ 13,334
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
38.70%
₪ 76,321
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.22%
₪ 37,899
פיקדונות
0.00%
₪ 2
נכסים אחרים
15.91%
₪ 31,375
קרנות נאמנות
2.42%
₪ 4,765
הלוואות
10.00%
₪ 19,728

56.33%

חשיפה למניות

59.67%

חשיפה לחו"ל

24.43%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אוכלוסיית יעד (8)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.84
3.89
18.71
20.7
39.69
2.45
2.39
8.94
13.58
31.62
2
2.29
9.77
6.64
29.42
1.55
1.92
10.9
17.83
37.07
0.58
0.92
7.25
11.68
25.25
0
0
0

תשואות העבר של הראל השתלמות לטווח ארוך

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
2.45
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.39
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
-1.36
מרץ
-0.20
אפריל
1.48
מאי
0.74
יוני
1.84
יולי
2.54
אוגוסט
-0.75
ספטמבר
-1.37
אוקטובר
-3.04
נובמבר
3.03
דצמבר
2.12
תשואה מצטברת
7.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.93
פברואר
-0.61
מרץ
0.92
אפריל
-1.37
מאי
-2.56
יוני
-2.65
יולי
3.35
אוגוסט
-1.46
ספטמבר
-4.53
אוקטובר
2.32
נובמבר
1.51
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-8.99
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.87
פברואר
0.64
מרץ
2.23
אפריל
1.74
מאי
1.84
יוני
0.52
יולי
-0.01
אוגוסט
2.02
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.64
נובמבר
0.20
דצמבר
2.02
תשואה מצטברת
14.96
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
-3.01
מרץ
-10.16
אפריל
6.20
מאי
1.67
יוני
-0.47
יולי
2.44
אוגוסט
3.36
ספטמבר
-1.89
אוקטובר
-0.01
נובמבר
5.82
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.55
פברואר
1.26
מרץ
0.84
אפריל
1.93
מאי
-2.09
יוני
2.67
יולי
0.61
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.19
אוקטובר
1.63
נובמבר
1.10
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
13.74

מחשבון תשואה של הראל השתלמות לטווח ארוך

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הראל השתלמות לטווח ארוך יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל השתלמות לטווח ארוך

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.56
פברואר
-1.36
מרץ
-0.20
אפריל
1.48
מאי
0.74
יוני
1.84
יולי
2.54
אוגוסט
-0.75
ספטמבר
-1.37
אוקטובר
-3.04
נובמבר
3.03
דצמבר
2.12
תשואה מצטברת
7.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.93
פברואר
-0.61
מרץ
0.92
אפריל
-1.37
מאי
-2.56
יוני
-2.65
יולי
3.35
אוגוסט
-1.46
ספטמבר
-4.53
אוקטובר
2.32
נובמבר
1.51
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-8.99
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.87
פברואר
0.64
מרץ
2.23
אפריל
1.74
מאי
1.84
יוני
0.52
יולי
-0.01
אוגוסט
2.02
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.64
נובמבר
0.20
דצמבר
2.02
תשואה מצטברת
14.96
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
-3.01
מרץ
-10.16
אפריל
6.20
מאי
1.67
יוני
-0.47
יולי
2.44
אוגוסט
3.36
ספטמבר
-1.89
אוקטובר
-0.01
נובמבר
5.82
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.55
פברואר
1.26
מרץ
0.84
אפריל
1.93
מאי
-2.09
יוני
2.67
יולי
0.61
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.19
אוקטובר
1.63
נובמבר
1.10
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
13.74
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל השתלמות לטווח ארוך

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים