חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל השתלמות כללי

מגדל חברת ביטוח

2.38
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1997
מספר האוצר
579
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
16,986
צבירה נטו (במליונים)
156
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.13%

חשיפה למניות

52.31%

חשיפה לחו"ל

25.61%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.38
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.8
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.01
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.81
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.84
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
5.32
5 שנים ממוצעת
6.16
שנת 2019
11.21
שנת 2020
4.84
שנת 2021
14.63
שנת 2022
-7.07
שנת 2023
8.78
מדד שארפ
0.57
שארפ כל הקופות
0.86
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
73.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.71
סטיית תקן 60 חודשים
2.03
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.406
238743.22
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.293
219656.64
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.199
33717.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.031
5346.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.043
7370
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
7370
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.458
77838.1
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.114
19396.28
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.405
748192.59
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.46
927413.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.06
10185.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.054
9192.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.038
6385.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.098
16651.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.016
2793.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.089
15145.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.587
99686.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
164.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.538
91392.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.213
1055277.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.018
3136.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.709
120395.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.659
281795.92
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.708
120242.18
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.936
1178189.52
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.744
635929.39
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.751
127628.52
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.247
551582.06
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.83
310807.73
אופציה מסוג Warrant
0
56.05
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.011
1813.19
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-473.86
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.011
1846.72
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.225
38256.58
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.015
2497.9
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.146
1553475.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.4
67867.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.412
579544.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.011
1846.72
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.225
38256.58
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.062
10585.14
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-1571.55
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.992
338431.89
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.035
5886.07
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-185.42
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
240.66
אופציות מסוג Warrants
0.003
477.28
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.177
30080.68
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.736
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.198
33704.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.146
364562.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.204
34732.83
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.521
428169.34
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
4.255
722662.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.961
333106.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
3.949
670814.62
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.018
3067.67
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.334
-56757.13
זכאים מס הכנסה
-0.01
-1670.89
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.267
215128.43
זכויות במקרקעין מניבים
0.7
118854.62
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.43
73074.26
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.706
459630.56
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
5.069
860955.88
מק"מ
0.411
69751.68
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.456
0.456
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.246
41801.72
קרנות גידור
0.018
3048.41
קרנות גידור בחו"ל
0.037
6223.45
קרנות הון סיכון
13.39
40971.85
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.53
90087.23
קרנות השקעה אחרות
1.231
209175.42
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
13.39
2274338.18
קרנות נדל"ן
0.209
35562.78
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.082
183840.74
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.10%
₪ 2,225,838
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.91%
₪ 154,171
מזומנים ושווי מזומנים
11.74%
₪ 1,994,469
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.05%
₪ 5,444,159
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.39%
₪ 1,764,754
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
19.08%
₪ 3,241,231
קרנות נאמנות
0.70%
₪ 119,223
הלוואות
12.02%
₪ 2,041,985

44.13%

חשיפה למניות

52.31%

חשיפה לחו"ל

25.61%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של מגדל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
2.00
מרץ
2.38
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.47
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.47
מרץ
0.17
אפריל
1.51
מאי
0.70
יוני
1.63
יולי
2.45
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.11
אוקטובר
-2.52
נובמבר
2.87
דצמבר
2.21
תשואה מצטברת
8.78
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.44
מרץ
0.76
אפריל
-0.99
מאי
-2.11
יוני
-1.91
יולי
2.73
אוגוסט
-1.21
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
1.97
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-7.07
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.66
מרץ
1.84
אפריל
1.80
מאי
1.55
יוני
0.74
יולי
0.56
אוגוסט
1.68
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.07
נובמבר
0.08
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
14.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-2.39
מרץ
-8.41
אפריל
4.65
מאי
1.48
יוני
-0.28
יולי
2.44
אוגוסט
2.36
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.30
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
4.84
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.79
פברואר
1.00
מרץ
0.83
אפריל
1.33
מאי
-1.03
יוני
1.70
יולי
0.39
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.13
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.94
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.21

מחשבון תשואה של מגדל השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מגדל השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.47
מרץ
0.17
אפריל
1.51
מאי
0.70
יוני
1.63
יולי
2.45
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.11
אוקטובר
-2.52
נובמבר
2.87
דצמבר
2.21
תשואה מצטברת
8.78
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.44
מרץ
0.76
אפריל
-0.99
מאי
-2.11
יוני
-1.91
יולי
2.73
אוגוסט
-1.21
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
1.97
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-7.07
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.66
מרץ
1.84
אפריל
1.80
מאי
1.55
יוני
0.74
יולי
0.56
אוגוסט
1.68
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.07
נובמבר
0.08
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
14.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-2.39
מרץ
-8.41
אפריל
4.65
מאי
1.48
יוני
-0.28
יולי
2.44
אוגוסט
2.36
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.30
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
4.84
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.79
פברואר
1.00
מרץ
0.83
אפריל
1.33
מאי
-1.03
יוני
1.70
יולי
0.39
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.13
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.94
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.21
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים