חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל השתלמות כללי

מגדל חברת ביטוח

-2.52
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1997
מספר האוצר
579
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
15,525
צבירה נטו (במליונים)
553
דמי ניהול ממוצעים
0.6%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.58%

חשיפה למניות

54.74%

חשיפה לחו"ל

26.77%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.52
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.91
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.08
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.37
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
5.4
5 שנים ממוצעת
4.63
שנת 2019
11.21
שנת 2020
4.84
שנת 2021
14.63
שנת 2022
-7.07
מדד שארפ
0.85
שארפ כל הקופות
1.07
אלפא שנתית
1.44
יחס נזילות
71.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.74
סטיית תקן 60 חודשים
2.04
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.411
218996.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.351
209688.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.316
48991.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.036
5638.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.023
3553.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
3553.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.485
75239.09
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.012
1850.39
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.101
481431.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.766
739970.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.022
3453.75
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.156
24198.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.014
2202.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
506.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.035
5360.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.149
23059.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.094
14646.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.59
91637.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
196.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.549
85258.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.795
899731.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.024
3688.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.801
124423.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.652
256491.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.604
93736.2
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.017
934084.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.106
482201.06
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.97
מניות לא סחירות
0.601
93250.63
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.861
444169.35
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.364
211801.25
אופציה מסוג Warrant
0
11.32
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.021
3235.63
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-663.74
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.035
-5430
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.025
3951.47
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
10.31
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.835
1526844.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.252
39050.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.976
462074.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.035
-5430
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.025
3951.47
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.154
23930.24
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.598
-248075.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.531
392976.29
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.008
1226.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.019
-2882.13
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.007
-1045.22
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
43.11
אופציות מסוג Warrants
0
54.07
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.689
-106942.76
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.708
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.354
54952.11
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.014
312734.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.038
471594.75
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
4.829
749719.27
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.924
298623.93
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
1.011
156887.86
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.084
13081.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.68
260791.05
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
240.44
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.046
-7106.29
זכאים מס הכנסה
-0.011
-1671.16
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.815
126492.38
זכויות במקרקעין מניבים
0.724
112437.58
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.391
371258.45
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.953
613718.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
5.544
860647.1
מק"מ
0.713
110717.16
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.69
0.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.501
77775
קרנות גידור
0.029
4544.33
קרנות גידור בחו"ל
0.027
4182.18
קרנות הון סיכון
15.809
27289.09
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.566
87902
קרנות השקעה אחרות
1.564
242879.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
15.809
2454344.15
קרנות נדל"ן
0.234
36375.14
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.194
185323.04
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.97%
₪ 2,014,179
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.88%
₪ 136,024
מזומנים ושווי מזומנים
11.18%
₪ 1,735,397
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.93%
₪ 4,646,083
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.59%
₪ 1,333,969
פיקדונות
1.01%
₪ 156,888
נכסים אחרים
21.38%
₪ 3,319,935
קרנות נאמנות
1.19%
₪ 184,959
הלוואות
12.87%
₪ 1,997,559

40.58%

חשיפה למניות

54.74%

חשיפה לחו"ל

26.77%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

תשואות העבר של מגדל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.47
מרץ
0.17
אפריל
1.51
מאי
0.70
יוני
1.63
יולי
2.45
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.11
אוקטובר
-2.52
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.46
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.44
מרץ
0.76
אפריל
-0.99
מאי
-2.11
יוני
-1.91
יולי
2.73
אוגוסט
-1.21
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
1.97
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-7.07
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.66
מרץ
1.84
אפריל
1.80
מאי
1.55
יוני
0.74
יולי
0.56
אוגוסט
1.68
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.07
נובמבר
0.08
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
14.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-2.39
מרץ
-8.41
אפריל
4.65
מאי
1.48
יוני
-0.28
יולי
2.44
אוגוסט
2.36
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.30
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
4.84
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.79
פברואר
1.00
מרץ
0.83
אפריל
1.33
מאי
-1.03
יוני
1.70
יולי
0.39
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.13
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.94
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.21

מחשבון תשואה של מגדל השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מגדל השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.47
מרץ
0.17
אפריל
1.51
מאי
0.70
יוני
1.63
יולי
2.45
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.11
אוקטובר
-2.52
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.46
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.44
מרץ
0.76
אפריל
-0.99
מאי
-2.11
יוני
-1.91
יולי
2.73
אוגוסט
-1.21
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
1.97
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-7.07
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.66
מרץ
1.84
אפריל
1.80
מאי
1.55
יוני
0.74
יולי
0.56
אוגוסט
1.68
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.07
נובמבר
0.08
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
14.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-2.39
מרץ
-8.41
אפריל
4.65
מאי
1.48
יוני
-0.28
יולי
2.44
אוגוסט
2.36
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.30
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
4.84
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.79
פברואר
1.00
מרץ
0.83
אפריל
1.33
מאי
-1.03
יוני
1.70
יולי
0.39
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.13
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.94
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.21
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים