אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

אלטשולר שחם בית השקעות

-0.79
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1997
מספר האוצר
588
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
139
צבירה נטו (במליונים)
-27
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

11.82%

חשיפה למניות

52.37%

חשיפה לחו"ל

10.68%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-0.79
2.20
1.86
תשואה חודשית
-0.79
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.86
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.66
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.28
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
3 שנים ממוצעת
1.53
5 שנים ממוצעת
3.24
שנת 2019
10.95
שנת 2020
5.28
שנת 2021
5.87
שנת 2022
-6.02
מדד שארפ
-0.11
שארפ כל הקופות
-0.3
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
87.8
סטיית תקן 36 חודשים
0.97
סטיית תקן 60 חודשים
1.37
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.709
2379.82
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.148
1598.5
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.631
878.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
27.946
38913.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.55
765.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.149
5777.1
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.772
1075.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
2.271
3161.68
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.561
781.62
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.149
207.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
1.059
1474.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.523
727.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.091
4303.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.879
1223.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.195
271.62
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.552
2161.21
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.638
888.98
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.029
39.96
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.218
4481.29
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
8.15
אופציה מסוג Warrant
0
0.27
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.234
325.67
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.069
-95.43
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.16
222.77
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.674
938.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.234
325.67
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.069
-95.43
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.637
-886.88
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.763
1062.3
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.539
-2143.24
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.076
360.11
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.261
363.95
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.003
3.76
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.201
279.93
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.259
360.11
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.583
2204.05
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.714
3779.69
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.056
-77.31
זכאים מס הכנסה
-0.026
-35.8
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.769
1070.19
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.731
1018.16
חייבים שונים
0.034
47.98
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.921
9637.24
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.039
1447.33
מק"מ
27.331
38056.6
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.504
701.22
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.204
283.74
קרנות הון סיכון
1.402
1347.83
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.551
767.36
קרנות השקעה אחרות
1.04
1447.82
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.402
1952.65
קרנות נדל"ן
0.286
398.64
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.667
928.34
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.05%
₪ 11,208
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.36%
₪ 3,289
מזומנים ושווי מזומנים
12.26%
₪ 17,068
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.01%
₪ 9,757
אג"ח ממשלתיות סחירות
59.98%
₪ 83,512
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.04%
₪ 12,593
קרנות נאמנות
0.50%
₪ 701
הלוואות
0.80%
₪ 1,113

11.82%

חשיפה למניות

52.37%

חשיפה לחו"ל

10.68%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (1)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.79
2.20
1.86
4.66
17.28

מובילה בתשואות

קופה פודה

תשואות העבר של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.34
פברואר
-0.79
מרץ
0.85
אפריל
0.64
מאי
0.46
יוני
0.49
יולי
1.09
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-0.79
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.20
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.13
פברואר
-0.93
מרץ
0.22
אפריל
-0.56
מאי
-1.34
יוני
-1.42
יולי
1.86
אוגוסט
-1.13
ספטמבר
-1.97
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.67
דצמבר
-0.99
תשואה מצטברת
-6.02
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.07
מרץ
0.83
אפריל
0.84
מאי
0.70
יוני
0.16
יולי
0.45
אוגוסט
0.84
ספטמבר
-0.19
אוקטובר
0.92
נובמבר
0.22
דצמבר
0.31
תשואה מצטברת
5.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.26
מרץ
-6.42
אפריל
4.14
מאי
1.57
יוני
0.25
יולי
1.49
אוגוסט
1.35
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
0.15
נובמבר
2.12
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
5.28
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
1.04
מרץ
0.71
אפריל
1.29
מאי
-0.38
יוני
0.97
יולי
1.57
אוגוסט
0.48
ספטמבר
0.81
אוקטובר
0.79
נובמבר
0.55
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
10.95

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.34
פברואר
-0.79
מרץ
0.85
אפריל
0.64
מאי
0.46
יוני
0.49
יולי
1.09
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-0.79
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.20
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.13
פברואר
-0.93
מרץ
0.22
אפריל
-0.56
מאי
-1.34
יוני
-1.42
יולי
1.86
אוגוסט
-1.13
ספטמבר
-1.97
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.67
דצמבר
-0.99
תשואה מצטברת
-6.02
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.07
מרץ
0.83
אפריל
0.84
מאי
0.70
יוני
0.16
יולי
0.45
אוגוסט
0.84
ספטמבר
-0.19
אוקטובר
0.92
נובמבר
0.22
דצמבר
0.31
תשואה מצטברת
5.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.26
מרץ
-6.42
אפריל
4.14
מאי
1.57
יוני
0.25
יולי
1.49
אוגוסט
1.35
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
0.15
נובמבר
2.12
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
5.28
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
1.04
מרץ
0.71
אפריל
1.29
מאי
-0.38
יוני
0.97
יולי
1.57
אוגוסט
0.48
ספטמבר
0.81
אוקטובר
0.79
נובמבר
0.55
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
10.95
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים