חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר שקלים

כלל חברת ביטוח

0.33
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1997
מספר האוצר
592
התמחות ראשית
שיקלי
התמחות משנית
שקלי
יתרת נכסים (במליונים)
170
צבירה נטו (במליונים)
-62
דמי ניהול ממוצעים
0.55%
דמי ניהול מהפקדה
0.29%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.32%

חשיפה למניות

9.63%

חשיפה לחו"ל

5.68%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.36
0.48
4.6
0.33
0.70
5.66
-0.18
0.12
3.51
תשואה חודשית
0.33
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.66
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
-1.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.04
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.12
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.07
3 שנים ממוצעת
-0.49
5 שנים ממוצעת
0.81
שנת 2019
7.42
שנת 2020
1.68
שנת 2021
-0.39
שנת 2022
-7.39
שנת 2023
4.91
מדד שארפ
-1.01
שארפ כל הקופות
-1.04
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
85.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.23
סטיית תקן 60 חודשים
1.15
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר שקלים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.181
2012.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.183
2015.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.219
372.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.201
342.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.598
4426.98
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.09
152.87
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
39.312
66989.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.452
4177.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.895
6637.55
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.029
49.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
2.189
3730.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.2
341.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
3.356
5718.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.274
467.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
13.104
22328.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.004
1711.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.35
595.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
10.793
18392.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.146
249.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.251
427.85
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
7.81
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.016
27.81
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.272
464.11
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.119
1907.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
32.4
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.016
27.81
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.233
-397.59
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.07
119.6
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.016
27.54
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.463
2493.76
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.117
3606.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.215
365.63
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.259
2144.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.64
1091.04
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.002
2.97
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.417
2414.32
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.278
2177.98
פח"ק/פר"י
0.705
1201.8
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.542
923.25
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.049
-83.75
זכאים מס הכנסה
-0.002
-3.15
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.304
518.79
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.073
3531.76
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.033
1760.89
מק"מ
0.559
953.08
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.678
1.678
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.11
187.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.286
486.84
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.166
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.166
282.28
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר שקלים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
38.35%
₪ 65,343
אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.86%
₪ 6,578
מזומנים ושווי מזומנים
5.63%
₪ 9,596
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.32%
₪ 547
אג"ח ממשלתיות סחירות
42.41%
₪ 72,274
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
0.53%
₪ 903
קרנות נאמנות
1.79%
₪ 3,047
הלוואות
7.11%
₪ 12,116

0.32%

חשיפה למניות

9.63%

חשיפה לחו"ל

5.68%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול שקלי (3)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.36
0.48
4.6
2.27
8.41
0.33
0.70
5.66
-1.45
4.12
-0.18
0.12
3.51
-2.19
4.07

תשואות העבר של כלל תמר שקלים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול שקלי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
0.43
מרץ
0.33
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.70
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.45
פברואר
-2.73
מרץ
1.32
אפריל
0.35
מאי
0.78
יוני
0.64
יולי
0.52
אוגוסט
0.41
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
-1.84
נובמבר
3.45
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
4.91
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.31
פברואר
-1.18
מרץ
-0.82
אפריל
-0.96
מאי
-0.94
יוני
-0.03
יולי
1.31
אוגוסט
-2.05
ספטמבר
-1.91
אוקטובר
0.18
נובמבר
0.80
דצמבר
-0.69
תשואה מצטברת
-7.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
-0.07
פברואר
-1.26
מרץ
0.21
אפריל
0.02
מאי
-0.05
יוני
0.31
יולי
0.11
אוגוסט
0.16
ספטמבר
-0.25
אוקטובר
-0.24
נובמבר
0.91
דצמבר
-0.23
תשואה מצטברת
-0.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.44
פברואר
0.87
מרץ
-3.15
אפריל
2.54
מאי
0.38
יוני
0.53
יולי
0.47
אוגוסט
0.26
ספטמבר
-0.51
אוקטובר
-0.29
נובמבר
0.03
דצמבר
0.19
תשואה מצטברת
1.68
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.47
מרץ
0.56
אפריל
0.12
מאי
0.50
יוני
0.53
יולי
1.40
אוגוסט
1.32
ספטמבר
0.22
אוקטובר
0.40
נובמבר
0.21
דצמבר
0.28
תשואה מצטברת
7.42

מחשבון תשואה של כלל תמר שקלים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר שקלים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר שקלים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול שקלי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.45
פברואר
-2.73
מרץ
1.32
אפריל
0.35
מאי
0.78
יוני
0.64
יולי
0.52
אוגוסט
0.41
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
-1.84
נובמבר
3.45
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
4.91
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.31
פברואר
-1.18
מרץ
-0.82
אפריל
-0.96
מאי
-0.94
יוני
-0.03
יולי
1.31
אוגוסט
-2.05
ספטמבר
-1.91
אוקטובר
0.18
נובמבר
0.80
דצמבר
-0.69
תשואה מצטברת
-7.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
-0.07
פברואר
-1.26
מרץ
0.21
אפריל
0.02
מאי
-0.05
יוני
0.31
יולי
0.11
אוגוסט
0.16
ספטמבר
-0.25
אוקטובר
-0.24
נובמבר
0.91
דצמבר
-0.23
תשואה מצטברת
-0.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.44
פברואר
0.87
מרץ
-3.15
אפריל
2.54
מאי
0.38
יוני
0.53
יולי
0.47
אוגוסט
0.26
ספטמבר
-0.51
אוקטובר
-0.29
נובמבר
0.03
דצמבר
0.19
תשואה מצטברת
1.68
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.47
מרץ
0.56
אפריל
0.12
מאי
0.50
יוני
0.53
יולי
1.40
אוגוסט
1.32
ספטמבר
0.22
אוקטובר
0.40
נובמבר
0.21
דצמבר
0.28
תשואה מצטברת
7.42
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר שקלים

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים