חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות לטווח קצר

קבוצת הפניקס

-1.24
/
אפריל
תאריך הקמה
29/11/2000
מספר האוצר
686
התמחות ראשית
מתמחה אחר
התמחות משנית
אוכלוסיית יעד
יתרת נכסים (במליונים)
4,385
צבירה נטו (במליונים)
-1,023
דמי ניהול ממוצעים
0.67%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.37%

חשיפה למניות

52.78%

חשיפה לחו"ל

24.15%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.24
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.39
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.75
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.04
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.09
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
1.97
5 שנים ממוצעת
5.08
שנת 2019
12.24
שנת 2020
5.87
שנת 2021
14.62
שנת 2022
-10.81
שנת 2023
7.86
מדד שארפ
-0.12
שארפ כל הקופות
-0.05
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
70.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.85
סטיית תקן 60 חודשים
2.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות לטווח קצר

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.31
13606.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.348
15264.81
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.209
9183.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.117
5139.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.061
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.089
3895.47
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
3895.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.284
12445.89
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.205
315963.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.497
284934.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.633
27763.17
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.439
19261.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.196
8593.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
25.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.315
13810.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.292
12799.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.069
3016.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.001
37.51
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.048
2121.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.285
12519.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.022
946.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.703
30829.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.831
124147.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.033
1432.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.925
40570.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.009
44248.62
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.658
72715.57
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.935
260255.43
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.139
137660.68
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.065
2856.15
מניות לא סחירות
1.66
72780.78
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.145
225618.26
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.05
89907.5
אופציה מסוג Warrant
0
5.83
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0.011
492.26
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
-0.005
-227.17
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.118
5195.76
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.145
-6351.05
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.003
112.86
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
6.442
282489.09
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-6.987
-306400.69
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.003
116.95
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.01
-453.8
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.04
1756.4
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.006
261.31
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.15
225865.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.587
25721.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
6.442
282489.09
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.116
5096.7
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-6.987
-306400.69
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.504
-22119.67
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.393
61092.64
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.452
19801.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
130.39
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.095
4154.83
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.334
-14667.49
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.75
32903.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.024
132609.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.048
2089.35
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.044
1927.14
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.299
144684.2
הלוואות לא מובטחות
0.478
20977.38
הלוואות לעמיתים
3.147
138014.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.323
58019.33
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
1009.06
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
3.43
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.29
12723.23
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.521
417554.7
פח"ק/פר"י
1.278
56028.94
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.976
86646.25
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.21
-9188.52
זכאים מס הכנסה
-0.004
-176.99
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.112
4914.45
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.319
101679.22
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.6
26313.71
מק"מ
0.464
20342.25
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
1.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.451
1.451
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.002
0.002
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.078
3438.9
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.858
37628.17
קרנות גידור
0.193
8442.68
קרנות גידור בחו"ל
0.641
28119.44
קרנות הון סיכון
13.776
20997.3
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.038
1682.06
קרנות השקעה אחרות
2.445
107224.87
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
13.776
604115.48
קרנות נדל"ן
0.377
16540.03
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.796
78747.48
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות לטווח קצר

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.95%
₪ 348,462
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.82%
₪ 35,927
מזומנים ושווי מזומנים
15.69%
₪ 688,261
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.34%
₪ 1,506,159
אג"ח ממשלתיות סחירות
14.80%
₪ 649,004
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
11.60%
₪ 508,902
קרנות נאמנות
2.39%
₪ 104,770
הלוואות
12.40%
₪ 543,949

41.37%

חשיפה למניות

52.78%

חשיפה לחו"ל

24.15%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אוכלוסיית יעד (8)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
-0.83
1.23
5.93
9.54
23.6
-1.13
5.03
16.39
17.58
37.69
-1.24
3.18
9.39
6.04
28.09
-1.32
2.56
9.59
13.63
35.21
-1.67
3.13
8.34
9.99
28.97

תשואות העבר של הפניקס השתלמות לטווח קצר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
2.00
מרץ
2.14
אפריל
-1.24
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.18
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
-1.58
מרץ
-0.35
אפריל
1.58
מאי
0.60
יוני
1.56
יולי
2.54
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.85
נובמבר
3.04
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
7.86
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.06
פברואר
-1.61
מרץ
-0.23
אפריל
-1.00
מאי
-2.77
יוני
-2.42
יולי
2.70
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
-3.98
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.56
תשואה מצטברת
-10.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
4.56
מרץ
-0.02
אפריל
1.46
מאי
1.60
יוני
0.57
יולי
0.41
אוגוסט
0.04
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.19
דצמבר
3.12
תשואה מצטברת
14.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-1.32
מרץ
-8.33
אפריל
4.24
מאי
0.92
יוני
-0.75
יולי
2.07
אוגוסט
2.46
ספטמבר
0.56
אוקטובר
0.23
נובמבר
4.03
דצמבר
2.08
תשואה מצטברת
5.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.54
פברואר
1.00
מרץ
0.50
אפריל
1.41
מאי
-1.19
יוני
1.90
יולי
0.60
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.39
נובמבר
1.60
דצמבר
0.94
תשואה מצטברת
12.24

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות לטווח קצר

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות לטווח קצר יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות לטווח קצר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
-1.58
מרץ
-0.35
אפריל
1.58
מאי
0.60
יוני
1.56
יולי
2.54
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.85
נובמבר
3.04
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
7.86
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.06
פברואר
-1.61
מרץ
-0.23
אפריל
-1.00
מאי
-2.77
יוני
-2.42
יולי
2.70
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
-3.98
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.56
תשואה מצטברת
-10.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
4.56
מרץ
-0.02
אפריל
1.46
מאי
1.60
יוני
0.57
יולי
0.41
אוגוסט
0.04
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.19
דצמבר
3.12
תשואה מצטברת
14.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-1.32
מרץ
-8.33
אפריל
4.24
מאי
0.92
יוני
-0.75
יולי
2.07
אוגוסט
2.46
ספטמבר
0.56
אוקטובר
0.23
נובמבר
4.03
דצמבר
2.08
תשואה מצטברת
5.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.54
פברואר
1.00
מרץ
0.50
אפריל
1.41
מאי
-1.19
יוני
1.90
יולי
0.60
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.39
נובמבר
1.60
דצמבר
0.94
תשואה מצטברת
12.24
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות לטווח קצר

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים