חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות לטווח קצר

קבוצת הפניקס

-2.85
/
אוקטובר
תאריך הקמה
29/11/2000
מספר האוצר
686
התמחות ראשית
מתמחה אחר
התמחות משנית
אוכלוסיית יעד
יתרת נכסים (במליונים)
4,512
צבירה נטו (במליונים)
-945
דמי ניהול ממוצעים
0.68%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.1%

חשיפה למניות

57.88%

חשיפה לחו"ל

23.1%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.85
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.33
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.78
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.66
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
3.47
5 שנים ממוצעת
3.83
שנת 2019
12.24
שנת 2020
5.87
שנת 2021
14.62
שנת 2022
-10.81
מדד שארפ
-0.2
שארפ כל הקופות
-0.15
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
74.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.97
סטיית תקן 60 חודשים
2.12
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות לטווח קצר

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.469
21165.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
63.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.152
97105.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.025
1113.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.13
5878.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.062
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.092
4142.96
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
4142.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.236
10645.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.392
288381.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.715
257847.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.176
53067.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.438
19746.51
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.128
5784.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.013
584.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.33
14866.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.265
11954.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.058
2599.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.122
5497.45
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.07
3159.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.398
17946.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.026
1184.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.601
27103.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.437
109928.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.035
1585.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.896
40414.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.969
43740.03
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.57
70826.04
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.339
240881.74
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.694
121565.48
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.007
334.01
מניות לא סחירות
1.379
62232.66
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.205
279970.38
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.826
82405.5
אופציה מסוג Warrant
0.005
205.37
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.081
3672.4
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.202
-9105.62
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
73.71
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-85.56
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.29
-13066.58
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.082
3690.97
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.55
205290.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.002
86.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.304
13737.19
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
428.61
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.013
-601.12
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.29
-13066.58
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.029
1312.11
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.427
-64403.67
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.241
55999.9
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.476
21495.67
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-6.56
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
106.94
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.056
2511.34
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.599
-27043.98
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.94
42420.98
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.829
127635.16
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.02
881.82
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.046
2065.18
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.991
134940.1
הלוואות לא מובטחות
0.496
22396.1
הלוואות לעמיתים
3.475
156765.93
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.014
45746.95
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
1265.81
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
2.5
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.317
14308.99
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.679
436668.83
פח"ק/פר"י
0.591
26649.5
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.878
174943.08
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.208
-9403.81
זכאים מס הכנסה
-0.004
-188.51
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.091
4115.14
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.193
98948.54
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.089
49152.93
מק"מ
3.272
147618.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
1
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.372
1.372
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.333
0.333
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.094
4227.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.143
51576.87
קרנות גידור
0.111
4986.37
קרנות גידור בחו"ל
0.447
20164.37
קרנות הון סיכון
13.846
18636.81
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.027
1203.47
קרנות השקעה אחרות
2.787
125739.12
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
13.846
624677.86
קרנות נדל"ן
0.769
34696.92
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.198
54039.54
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות לטווח קצר

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.18%
₪ 414,399
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.92%
₪ 41,534
מזומנים ושווי מזומנים
17.42%
₪ 786,022
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.20%
₪ 1,136,797
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.56%
₪ 746,915
פיקדונות
-1.61%
₪ -72,643
נכסים אחרים
17.26%
₪ 778,802
קרנות נאמנות
2.94%
₪ 132,732
הלוואות
12.13%
₪ 547,161

41.1%

חשיפה למניות

57.88%

חשיפה לחו"ל

23.1%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אוכלוסיית יעד (8)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
5.46

קופה לא פעילה

4.83

קופה לא פעילה

3.83

קופה לא פעילה

-1.25
2.61
2.79
11.48
21.01

מובילה בתשואות

-2.08
4.10
3.62
18.72
28.56

קופה פופולארית

-2.65
8.62
6.23
20.93
25.15

קופה פודה

-2.85
2.04
1.33
10.78
20.66

קופה פודה

-3.04
2.30
1.69
15.71
23.75

קופה פודה

תשואות העבר של הפניקס השתלמות לטווח קצר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
-1.58
מרץ
-0.35
אפריל
1.58
מאי
0.60
יוני
1.56
יולי
2.54
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.85
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.04
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.06
פברואר
-1.61
מרץ
-0.23
אפריל
-1.00
מאי
-2.77
יוני
-2.42
יולי
2.70
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
-3.98
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.56
תשואה מצטברת
-10.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
4.56
מרץ
-0.02
אפריל
1.46
מאי
1.60
יוני
0.57
יולי
0.41
אוגוסט
0.04
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.19
דצמבר
3.12
תשואה מצטברת
14.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-1.32
מרץ
-8.33
אפריל
4.24
מאי
0.92
יוני
-0.75
יולי
2.07
אוגוסט
2.46
ספטמבר
0.56
אוקטובר
0.23
נובמבר
4.03
דצמבר
2.08
תשואה מצטברת
5.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.54
פברואר
1.00
מרץ
0.50
אפריל
1.41
מאי
-1.19
יוני
1.90
יולי
0.60
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.39
נובמבר
1.60
דצמבר
0.94
תשואה מצטברת
12.24

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות לטווח קצר

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות לטווח קצר יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות לטווח קצר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
-1.58
מרץ
-0.35
אפריל
1.58
מאי
0.60
יוני
1.56
יולי
2.54
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.85
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.04
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.06
פברואר
-1.61
מרץ
-0.23
אפריל
-1.00
מאי
-2.77
יוני
-2.42
יולי
2.70
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
-3.98
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.56
תשואה מצטברת
-10.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
4.56
מרץ
-0.02
אפריל
1.46
מאי
1.60
יוני
0.57
יולי
0.41
אוגוסט
0.04
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.19
דצמבר
3.12
תשואה מצטברת
14.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-1.32
מרץ
-8.33
אפריל
4.24
מאי
0.92
יוני
-0.75
יולי
2.07
אוגוסט
2.46
ספטמבר
0.56
אוקטובר
0.23
נובמבר
4.03
דצמבר
2.08
תשואה מצטברת
5.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.54
פברואר
1.00
מרץ
0.50
אפריל
1.41
מאי
-1.19
יוני
1.90
יולי
0.60
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.39
נובמבר
1.60
דצמבר
0.94
תשואה מצטברת
12.24
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות לטווח קצר

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים