חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

קבוצת הפניקס

-2.05
/
אוקטובר
תאריך הקמה
09/05/2001
מספר האוצר
716
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
744
צבירה נטו (במליונים)
-84
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.08%

חשיפה למניות

23.15%

חשיפה לחו"ל

13.97%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.89
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.07
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.29
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.04
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.27
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
3 שנים ממוצעת
0.43
5 שנים ממוצעת
1.79
שנת 2019
8.29
שנת 2020
2.63
שנת 2021
4.50
שנת 2022
-5.28
מדד שארפ
-0.56
שארפ כל הקופות
-0.53
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
82.6
סטיית תקן 36 חודשים
0.89
סטיית תקן 60 חודשים
1.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.425
10604.3
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.433
18106.55
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.339
2520.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.37
2749.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.046
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.067
500.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
500.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.241
9235.71
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.19
1412.41
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.279
113697.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.682
101810.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.853
13791.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.91
14216.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.127
946.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.048
357.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.438
10702.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.157
8606.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.252
1871.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.171
1274.31
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.333
2476.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.441
10723.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.019
143.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.453
33137.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
21.046
156608.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.167
1242.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.91
29095.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.31
32069.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.01
71.29
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.005
38.01
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.003
19.7
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
1.69
מניות לא סחירות
0
2.04
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0.89
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.002
13.14
אופציה מסוג Warrant
0.002
13.29
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0.3
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.93
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0.01
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-0.01
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.057
-423.46
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.152
1133.17
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.054
403.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
2.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.001
9.19
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.001
-9.19
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.057
-423.46
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.046
-342.05
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.239
1775.86
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
3.49
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
7.78
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.27
-2009.44
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.618
4597.74
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.036
15151.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.006
48.28
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.066
492.15
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.409
17923.74
הלוואות לא מובטחות
0.022
165.16
הלוואות לעמיתים
3.575
26602.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.619
4608.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
150.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.01
76.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
9.56
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.232
1728.55
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פח"ק/פר"י
2.309
17184.86
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.038
7721.14
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.129
-959.93
זכאים מס הכנסה
-0.003
-20.1
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.089
661.09
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.138
1026.92
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.182
8794.79
מק"מ
2.676
19911
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
3.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.227
1.227
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.469
0.469
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.018
136.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0.81
קרנות גידור בחו"ל
0.061
453.84
קרנות הון סיכון
1.969
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.58
4318.92
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.969
14650.95
קרנות נדל"ן
0.563
4191.43
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
45.12%
₪ 335,783
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.45%
₪ 18,240
מזומנים ושווי מזומנים
4.67%
₪ 34,728
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
-0.03%
₪ -251
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.68%
₪ 250,623
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.81%
₪ 20,934
קרנות נאמנות
1.71%
₪ 12,757
הלוואות
9.58%
₪ 71,319

0.08%

חשיפה למניות

23.15%

חשיפה לחו"ל

13.97%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.07
3.23
3.27
5.96
10.21

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.22
3.59
3.8
8.46
10.85

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.59
0.95
0.34
0.35
3.37

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.71
1.56
1.22
1.56
2.61

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.73
2.32
2.7
8.89
16.48
-0.9
1.06
0.97
2.8
13.96

קופה פודה

-1.21
1.47
1.32
-1.09
2.18

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.36
-2.46
-2.14
-3.42
3.59

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.52
-1.17
-0.94
-1.89
4.59
-2.05
0.62
0.89
1.29
9.27

קופה פודה

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-1.48
מרץ
0.53
אפריל
0.71
מאי
1.23
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.01
פברואר
-1.10
מרץ
-0.39
אפריל
-0.41
מאי
-1.73
יוני
0.29
יולי
1.08
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.24
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.15
מרץ
0.77
אפריל
0.24
מאי
0.79
יוני
0.31
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.55
דצמבר
-0.06
תשואה מצטברת
4.50
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.30
מרץ
-5.03
אפריל
3.13
מאי
0.83
יוני
-0.95
יולי
1.39
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.35
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.87
מרץ
0.82
אפריל
0.69
מאי
0.14
יוני
0.90
יולי
1.07
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.58
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.22
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
8.29

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-1.48
מרץ
0.53
אפריל
0.71
מאי
1.23
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.01
פברואר
-1.10
מרץ
-0.39
אפריל
-0.41
מאי
-1.73
יוני
0.29
יולי
1.08
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.24
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.15
מרץ
0.77
אפריל
0.24
מאי
0.79
יוני
0.31
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.55
דצמבר
-0.06
תשואה מצטברת
4.50
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.30
מרץ
-5.03
אפריל
3.13
מאי
0.83
יוני
-0.95
יולי
1.39
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.35
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.87
מרץ
0.82
אפריל
0.69
מאי
0.14
יוני
0.90
יולי
1.07
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.58
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.22
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
8.29
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים