לוגו לירות Favicon קטן

מחוג מסלול לבני 50 ומטה

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-1.99
/
אפריל
תאריך הקמה
16/12/2015
מספר האוצר
7205
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
1,845
צבירה נטו (במליונים)
-144
דמי ניהול ממוצעים
0.24%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

55%

חשיפה למניות

51.44%

חשיפה לחו"ל

27.97%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.99
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.49
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.98
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.63
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.04
5 שנים ממוצעת
5.71
שנת 2019
13.34
שנת 2020
3.07
שנת 2021
18.31
שנת 2022
-11.84
שנת 2023
12.02
מדד שארפ
0.5
שארפ כל הקופות
0.47
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
86
סטיית תקן 36 חודשים
2.32
סטיית תקן 60 חודשים
2.66
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מחוג מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.896
16537.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.039
721.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.28
5173.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.341
6295.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.274
5047.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.315
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.331
6102.13
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.273
23487.44
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.429
247770.58
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.32
264212.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.077
1412.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.836
89234.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.374
6903.68
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
167.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.023
418.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.068
19699.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.127
20797.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.006
115.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.002
35.04
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.1
1845.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.34
6281.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.02
18810.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.352
24952.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.021
147987.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.424
7826.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.836
33870.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.613
29754.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.776
32772.29
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.484
138084.49
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.196
77419.93
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.381
25475.02
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.542
10009.3
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
2.177
40169.65
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.309
97958.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.564
10408.2
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
2.177
40169.65
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.013
235.11
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.13
-2398.23
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.328
6058.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
1.124
20737.89
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.469
8656.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.276
5099.93
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0.868
16022.49
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.797
14713.69
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.019
-355.12
זכאים מס הכנסה
-0.012
-226.24
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.056
1026.46
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.745
13736.9
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.398
25791.2
מק"מ
9.293
171466.49
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
2.351
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.621
48366.59
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.351
43369.22
קרנות נדל"ן
1.553
28656.29
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במחוג מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.09%
₪ 333,798
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.81%
₪ 51,844
מזומנים ושווי מזומנים
3.81%
₪ 70,264
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.44%
₪ 432,532
אג"ח ממשלתיות סחירות
43.23%
₪ 797,584
פיקדונות
1.12%
₪ 20,738
נכסים אחרים
7.17%
₪ 132,276
קרנות נאמנות
0.00%
₪ 0
הלוואות
0.33%
₪ 6,059

55%

חשיפה למניות

51.44%

חשיפה לחו"ל

27.97%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.45
5.86
12.73
8.95
15.36
-0.86
4.08
10.5
23.67
47.42
-1.28
3.94
11.09
10.79
30.13
-1.33
4.16
11.11
4.3
25.97
-1.41
3.92
11.28
11.85
31.2
-1.43
4.39
11.84
5.36
22
-1.46
4.10
16.92
14.39
35.03
-1.48
4.59
11.93
14.72
66
-1.5
3.88
11.58
12.42
32.3
-1.51
3.95
11.68
12.98
33.66
-1.53
4.09
10.92
9.47
35.98
-1.59
3.54
12.23
7.2
24.3
-1.6
3.74
12.78
5.67
23.35

תשואות העבר של מחוג מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
2.38
מרץ
2.64
אפריל
-1.99
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.35
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.71
פברואר
-1.93
מרץ
0.53
אפריל
1.64
מאי
1.70
יוני
2.26
יולי
2.87
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
-1.80
אוקטובר
-2.76
נובמבר
3.84
דצמבר
3.17
תשואה מצטברת
12.02
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.85
פברואר
-1.37
מרץ
0.65
אפריל
-1.39
מאי
-3.88
יוני
-2.61
יולי
4.15
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-5.08
אוקטובר
2.46
נובמבר
0.80
דצמבר
-2.66
תשואה מצטברת
-11.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.80
מרץ
2.73
אפריל
2.50
מאי
1.70
יוני
0.93
יולי
0.47
אוגוסט
2.03
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
2.98
נובמבר
0.67
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
18.31
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
-2.76
מרץ
-10.74
אפריל
6.09
מאי
0.87
יוני
-0.71
יולי
2.24
אוגוסט
3.40
ספטמבר
-2.06
אוקטובר
0.13
נובמבר
5.07
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
3.07
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.98
פברואר
1.35
מרץ
0.78
אפריל
1.60
מאי
-0.96
יוני
2.00
יולי
0.67
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
1.48
אוקטובר
1.42
נובמבר
1.19
דצמבר
0.65
תשואה מצטברת
13.34

מחשבון תשואה של מחוג מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מחוג מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מחוג מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.71
פברואר
-1.93
מרץ
0.53
אפריל
1.64
מאי
1.70
יוני
2.26
יולי
2.87
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
-1.80
אוקטובר
-2.76
נובמבר
3.84
דצמבר
3.17
תשואה מצטברת
12.02
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.85
פברואר
-1.37
מרץ
0.65
אפריל
-1.39
מאי
-3.88
יוני
-2.61
יולי
4.15
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-5.08
אוקטובר
2.46
נובמבר
0.80
דצמבר
-2.66
תשואה מצטברת
-11.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.80
מרץ
2.73
אפריל
2.50
מאי
1.70
יוני
0.93
יולי
0.47
אוגוסט
2.03
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
2.98
נובמבר
0.67
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
18.31
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
-2.76
מרץ
-10.74
אפריל
6.09
מאי
0.87
יוני
-0.71
יולי
2.24
אוגוסט
3.40
ספטמבר
-2.06
אוקטובר
0.13
נובמבר
5.07
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
3.07
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.98
פברואר
1.35
מרץ
0.78
אפריל
1.60
מאי
-0.96
יוני
2.00
יולי
0.67
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
1.48
אוקטובר
1.42
נובמבר
1.19
דצמבר
0.65
תשואה מצטברת
13.34
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מחוג מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים