לוגו מיטב דש

מיטב גמל לבני 50 ומטה

מיטב בית השקעות

1.98
/
פברואר
תאריך הקמה
17/12/2015
מספר האוצר
7215
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
2,505
צבירה נטו (במליונים)
463
דמי ניהול ממוצעים
0.52%
דמי ניהול מהפקדה
0.33%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

47.22%

חשיפה למניות

50.91%

חשיפה לחו"ל

27.39%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.98
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.44
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.98
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.16
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.11
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
3 שנים ממוצעת
5.42
5 שנים ממוצעת
6.67
שנת 2019
13.35
שנת 2020
6.67
שנת 2021
16.41
שנת 2022
-9.88
שנת 2023
11.22
מדד שארפ
0.94
שארפ כל הקופות
0.92
אלפא שנתית
1.56
יחס נזילות
81.8
סטיית תקן 36 חודשים
2.15
סטיית תקן 60 חודשים
2.48
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.608
40289.31
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.725
43215.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.574
14373.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.192
4810.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.078
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.63
15794.34
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.108
27756.87
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.768
119462.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.014
225836.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.914
72998.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.772
19349.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.101
2537.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.378
9458.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.459
11509.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.107
2679.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.071
1778.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.856
21439.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.312
7826.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.406
35216.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.57
239755.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.275
6877.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.334
33430.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.039
26035.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.204
5099.08
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.298
7476.4
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.527
238690.33
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.193
80007.09
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.044
1114.28
מניות לא סחירות
0.358
8970.66
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.727
143479.77
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.046
26205.55
אופציה מסוג Warrant
0
1.54
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.001
26.33
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.008
-205.57
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.006
144.53
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.256
6407.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-5.47
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.06
26550.11
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.471
312450
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.032
790.81
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.4
10020.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.64
16036.49
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
144.53
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.256
6407.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.034
852.46
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-5.47
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.604
15137.5
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.423
10610.17
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.005
133.84
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
94.63
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.53
13281.44
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.343
8599.32
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.067
1682.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.286
32223.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.554
13882.81
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.092
2311.92
הלוואות לא מובטחות
0.453
11359.4
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.41
10278.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.047
1166.3
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.04
991.45
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.211
5293.51
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.099
2478.64
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.23
פח"ק/פר"י
2.229
55853
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.554
13891.53
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.048
-1212.91
זכאים מס הכנסה
-0.004
-104.99
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.017
418.75
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.336
8418.86
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.758
44055.67
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.48
0.48
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.093
2.093
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.826
20697.1
קרנות גידור
0.156
3898.22
קרנות גידור בחו"ל
0.183
4590.66
קרנות הון סיכון
7.297
3615.37
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.06
1510.19
קרנות השקעה אחרות
2.155
53999.38
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.297
182819.11
קרנות נדל"ן
0.313
7852.38
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.002
25107.26
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.55%
₪ 514,801
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.91%
₪ 47,753
מזומנים ושווי מזומנים
5.11%
₪ 128,068
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.43%
₪ 862,511
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.58%
₪ 465,405
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.73%
₪ 318,892
קרנות נאמנות
3.40%
₪ 85,160
הלוואות
3.31%
₪ 82,817

47.22%

חשיפה למניות

50.91%

חשיפה לחו"ל

27.39%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
3.19
14.98
14.37
29.95
2.87
3.33
12.73
19.07
76.52
2.82
3.17
11.74
7.38
24.64
2.81
3.30
16.55
17.66
46.81
2.78
3.54
15.89
17.88
35.49
2.7
3.40
17.2
16.27
31.41
2.69
4.27
17.63
11.24
31.13
2.68
3.05
11.18
11.29
37.6
2.63
2.73
12.08
14.05
32.11
2.61
2.80
12.35
15.36
33.37
2.61
3.04
16.72
19.91
42.93
2.59
2.92
12.61
16.89
35.91
2.58
2.84
12.57
16.18
34.6
2.54
3.26
14.79
9.68
24.33
2.53
2.47
10.59
13.12
34.57
2.49
2.98
15.16
8.87
25.84

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
1.98
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.28
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.81
פברואר
-1.60
מרץ
0.29
אפריל
1.70
מאי
0.98
יוני
1.90
יולי
2.78
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-2.57
נובמבר
3.79
דצמבר
2.69
תשואה מצטברת
11.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.34
פברואר
-0.64
מרץ
0.96
אפריל
-1.75
מאי
-3.23
יוני
-2.84
יולי
3.78
אוגוסט
-1.11
ספטמבר
-4.55
אוקטובר
2.54
נובמבר
1.45
דצמבר
-2.28
תשואה מצטברת
-9.88
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
1.04
מרץ
2.10
אפריל
2.58
מאי
1.19
יוני
0.91
יולי
0.67
אוגוסט
1.84
ספטמבר
-0.88
אוקטובר
3.09
נובמבר
0.14
דצמבר
1.87
תשואה מצטברת
16.41
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-3.05
מרץ
-9.72
אפריל
5.64
מאי
1.63
יוני
-0.51
יולי
3.00
אוגוסט
3.30
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
0.49
נובמבר
5.24
דצמבר
2.45
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.28
מרץ
0.53
אפריל
1.96
מאי
-1.42
יוני
2.01
יולי
0.71
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
1.59
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.09
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
13.35

מחשבון תשואה של מיטב גמל לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.81
פברואר
-1.60
מרץ
0.29
אפריל
1.70
מאי
0.98
יוני
1.90
יולי
2.78
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-2.57
נובמבר
3.79
דצמבר
2.69
תשואה מצטברת
11.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.34
פברואר
-0.64
מרץ
0.96
אפריל
-1.75
מאי
-3.23
יוני
-2.84
יולי
3.78
אוגוסט
-1.11
ספטמבר
-4.55
אוקטובר
2.54
נובמבר
1.45
דצמבר
-2.28
תשואה מצטברת
-9.88
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
1.04
מרץ
2.10
אפריל
2.58
מאי
1.19
יוני
0.91
יולי
0.67
אוגוסט
1.84
ספטמבר
-0.88
אוקטובר
3.09
נובמבר
0.14
דצמבר
1.87
תשואה מצטברת
16.41
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-3.05
מרץ
-9.72
אפריל
5.64
מאי
1.63
יוני
-0.51
יולי
3.00
אוגוסט
3.30
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
0.49
נובמבר
5.24
דצמבר
2.45
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.28
מרץ
0.53
אפריל
1.96
מאי
-1.42
יוני
2.01
יולי
0.71
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
1.59
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.09
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
13.35
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים