לוגו מיטב דש

מיטב גמל לבני 50 ומטה

מיטב בית השקעות

-2.57
/
אוקטובר
תאריך הקמה
17/12/2015
מספר האוצר
7215
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
2,112
צבירה נטו (במליונים)
336
דמי ניהול ממוצעים
0.48%
דמי ניהול מהפקדה
0.34%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.97%

חשיפה למניות

55.4%

חשיפה לחו"ל

26.09%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.57
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.45
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.03
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.36
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
5.68
5 שנים ממוצעת
5.12
שנת 2019
13.35
שנת 2020
6.67
שנת 2021
16.41
שנת 2022
-9.88
מדד שארפ
0.67
שארפ כל הקופות
0.71
אלפא שנתית
1.56
יחס נזילות
80.3
סטיית תקן 36 חודשים
2.21
סטיית תקן 60 חודשים
2.51
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.004
42315.27
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.372
28965.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.033
21806.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.217
4585.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.12
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.025
21652.73
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.563
96355.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.233
131639.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.944
83298.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.776
37512.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.064
1349.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
48.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.348
7342.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.331
6995.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.112
2361.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.141
2980.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.915
19327.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.131
2765.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.637
34572.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.768
206278.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.333
7037.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.514
31979.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.115
23552.94
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.275
5814.98
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.566
11957.76
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.046
191037.25
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.285
48249.3
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.021
434.02
מניות לא סחירות
0.245
5171.44
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.79
164512.27
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.013
21391.43
אופציה מסוג Warrant
0
1.62
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-145.06
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.015
308.69
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.227
-4786.36
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.02
423.21
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-69.89
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.27
26815.24
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.707
226126.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.045
958.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.542
11451.04
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.191
4034.51
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.015
308.69
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.227
-4786.36
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.089
1871.83
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-69.89
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.58
-12252.83
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.368
7780.52
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.104
-2187.88
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
19.78
אופציות מסוג Warrants
0.003
66.19
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.011
233.45
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.704
-14860.5
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.102
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.368
7777.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.285
27133.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.705
14885.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.054
1145.03
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.036
768.93
הלוואות לא מובטחות
0.521
11006.12
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.498
10525.62
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.126
2668.59
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.051
1066.96
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.283
5968.38
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.2
פח"ק/פר"י
1.49
31472.36
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.43
30206.71
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.323
-6813.61
זכאים מס הכנסה
-0.011
-226.39
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.013
285
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.2
25335.29
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.04
21973.13
מק"מ
1.15
24289.31
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.38
0.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.863
1.863
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.209
25525.96
קרנות גידור
0.185
3905.78
קרנות גידור בחו"ל
0.133
2817.59
קרנות הון סיכון
9.186
4973.29
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.927
61816.05
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.186
193997.3
קרנות נדל"ן
0.366
7719.96
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.847
17885.52
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.06%
₪ 465,860
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.87%
₪ 39,398
מזומנים ושווי מזומנים
6.17%
₪ 130,343
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.55%
₪ 687,365
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.67%
₪ 373,094
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.67%
₪ 267,512
קרנות נאמנות
3.45%
₪ 72,889
הלוואות
3.57%
₪ 75,395

46.97%

חשיפה למניות

55.4%

חשיפה לחו"ל

26.09%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.81
פברואר
-1.60
מרץ
0.29
אפריל
1.70
מאי
0.98
יוני
1.90
יולי
2.78
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-2.57
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.34
פברואר
-0.64
מרץ
0.96
אפריל
-1.75
מאי
-3.23
יוני
-2.84
יולי
3.78
אוגוסט
-1.11
ספטמבר
-4.55
אוקטובר
2.54
נובמבר
1.45
דצמבר
-2.28
תשואה מצטברת
-9.88
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
1.04
מרץ
2.10
אפריל
2.58
מאי
1.19
יוני
0.91
יולי
0.67
אוגוסט
1.84
ספטמבר
-0.88
אוקטובר
3.09
נובמבר
0.14
דצמבר
1.87
תשואה מצטברת
16.41
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-3.05
מרץ
-9.72
אפריל
5.64
מאי
1.63
יוני
-0.51
יולי
3.00
אוגוסט
3.30
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
0.49
נובמבר
5.24
דצמבר
2.45
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.28
מרץ
0.53
אפריל
1.96
מאי
-1.42
יוני
2.01
יולי
0.71
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
1.59
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.09
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
13.35

מחשבון תשואה של מיטב גמל לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.81
פברואר
-1.60
מרץ
0.29
אפריל
1.70
מאי
0.98
יוני
1.90
יולי
2.78
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-2.57
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.34
פברואר
-0.64
מרץ
0.96
אפריל
-1.75
מאי
-3.23
יוני
-2.84
יולי
3.78
אוגוסט
-1.11
ספטמבר
-4.55
אוקטובר
2.54
נובמבר
1.45
דצמבר
-2.28
תשואה מצטברת
-9.88
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
1.04
מרץ
2.10
אפריל
2.58
מאי
1.19
יוני
0.91
יולי
0.67
אוגוסט
1.84
ספטמבר
-0.88
אוקטובר
3.09
נובמבר
0.14
דצמבר
1.87
תשואה מצטברת
16.41
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-3.05
מרץ
-9.72
אפריל
5.64
מאי
1.63
יוני
-0.51
יולי
3.00
אוגוסט
3.30
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
0.49
נובמבר
5.24
דצמבר
2.45
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.28
מרץ
0.53
אפריל
1.96
מאי
-1.42
יוני
2.01
יולי
0.71
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
1.59
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.09
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
13.35
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים