לוגו לירות Favicon קטן

תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-0.39
/
אוקטובר
תאריך הקמה
30/11/2015
מספר האוצר
7228
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
2,149
צבירה נטו (במליונים)
71
דמי ניהול ממוצעים
0.45%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.54%

חשיפה למניות

60.22%

חשיפה לחו"ל

39.35%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.39
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.96
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.8
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.71
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
42.77
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
3 שנים ממוצעת
8.8
5 שנים ממוצעת
7.38
שנת 2019
10.65
שנת 2020
7.52
שנת 2021
14.01
שנת 2022
-0.01
מדד שארפ
1.67
שארפ כל הקופות
1.6
אלפא שנתית
4.08
יחס נזילות
63.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.59
סטיית תקן 60 חודשים
1.81
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה חודשית למסלול עד 50
מקום ראשון בתשואה 12 חודשים למסלול עד 50
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול עד 50
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול עד 50
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.256
5511.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.141
3039.09
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.039
844.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.106
2269.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.318
71321.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.188
4031.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.371
72443.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.112
2398.39
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.179
3848.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.005
103.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.006
121
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.008
166.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.022
471.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.016
340.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.565
12140.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.305
28049.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.103
2206.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.344
28881.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.78
16768.55
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.595
12786.84
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.826
82235.46
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.45
31168.66
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
3.479
74779.39
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.429
95191.35
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.357
7677.9
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.23
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
4.689
100785.43
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
17.4
373961.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.018
397.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.174
25242.09
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.782
-38308.71
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.006
118.55
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.053
1144.01
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
14.76
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.872
-18750.29
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.265
5696.31
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.682
14657.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.452
31201.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.215
4621.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
3.956
85030.85
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.023
490.44
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0.026
551.73
זכאים מס הכנסה
-0.003
-62.49
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
16.733
359628.98
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.026
548.1
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.365
72322.3
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
-0.025
-534.04
מק"מ
3.443
73992.71
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.811
0.811
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.729
37166.68
קרנות גידור
0.787
16910.63
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
12.756
82167.53
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.16
3447.54
קרנות השקעה אחרות
3.089
66378.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
12.756
274162.26
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בתגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.35%
₪ 200,913
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.33%
₪ 7,034
מזומנים ושווי מזומנים
3.34%
₪ 71,788
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.79%
₪ 704,718
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.32%
₪ 221,789
פיקדונות
3.98%
₪ 85,521
נכסים אחרים
34.74%
₪ 746,674
קרנות נאמנות
2.54%
₪ 54,592
הלוואות
2.61%
₪ 56,177

46.54%

חשיפה למניות

60.22%

חשיפה לחו"ל

39.35%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
0.11
מרץ
-0.37
אפריל
1.53
מאי
1.04
יוני
1.62
יולי
2.27
אוגוסט
0.34
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-0.39
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
7.15
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
0.19
מרץ
0.11
אפריל
0.32
מאי
-1.34
יוני
-1.59
יולי
2.32
אוגוסט
-0.69
ספטמבר
-2.92
אוקטובר
4.70
נובמבר
1.81
דצמבר
-1.03
תשואה מצטברת
-0.01
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
0.86
מרץ
1.61
אפריל
1.57
מאי
0.98
יוני
2.15
יולי
0.11
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
2.44
נובמבר
0.37
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
14.01
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-1.90
מרץ
-6.64
אפריל
4.87
מאי
1.65
יוני
-0.57
יולי
2.39
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.18
נובמבר
3.78
דצמבר
1.61
תשואה מצטברת
7.52
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
1.28
מרץ
0.25
אפריל
1.28
מאי
-0.85
יוני
1.42
יולי
0.29
אוגוסט
0.16
ספטמבר
1.04
אוקטובר
1.04
נובמבר
1.16
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
10.65

מחשבון תשואה של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
0.11
מרץ
-0.37
אפריל
1.53
מאי
1.04
יוני
1.62
יולי
2.27
אוגוסט
0.34
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-0.39
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
7.15
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
0.19
מרץ
0.11
אפריל
0.32
מאי
-1.34
יוני
-1.59