לוגו לירות Favicon קטן

תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

3.04
/
מרץ
תאריך הקמה
30/11/2015
מספר האוצר
7228
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
2,317
צבירה נטו (במליונים)
55
דמי ניהול ממוצעים
0.44%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.52%

חשיפה למניות

62.9%

חשיפה לחו"ל

42.45%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
3.04
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.17
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.04
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.7
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
50.6
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.68
3 שנים ממוצעת
8.21
5 שנים ממוצעת
8.53
שנת 2019
10.65
שנת 2020
7.52
שנת 2021
14.01
שנת 2022
-0.01
שנת 2023
10.03
מדד שארפ
1.21
שארפ כל הקופות
1.07
אלפא שנתית
3.6
יחס נזילות
65.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.55
סטיית תקן 60 חודשים
1.78
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.181
4205.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.165
3833.51
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.035
805.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.095
2192.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.319
76911.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.587
13594.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.492
127262.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
2496.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.169
3923.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.1
2310
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.007
153.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.018
418.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
280.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.712
16494.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.94
44944.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.089
2073.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.491
34554.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.125
26062.57
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.78
18069.34
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.265
98831.48
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.602
37125.81
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
3.158
73187.26
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.208
120683.84
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.216
4998.02
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.21
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
5.936
137555.67
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
16.533
383127
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.72
16684.32
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.007
-156.38
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.007
168.82
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.045
1048.32
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
30.72
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.245
5683.17
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.263
6104.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.479
11095.6
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.381
31994.04
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.194
4502.5
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
1.909
44225.94
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.02
456.75
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0.023
526.3
זכאים מס הכנסה
-0.006
-144.43
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
15.472
358540.8
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.04
937.79
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.218
28230.41
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.137
3185.24
מק"מ
1.872
43384.3
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.666
1.666
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.404
9351.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.034
47143.11
קרנות גידור
0.76
17608.69
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
11.506
74287.23
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.14
3255.05
קרנות השקעה אחרות
2.927
67820.53
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.506
266635.13
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בתגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.89%
₪ 275,489
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.29%
₪ 6,819
מזומנים ושווי מזומנים
1.36%
₪ 31,416
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.54%
₪ 753,955
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.27%
₪ 261,152
פיקדונות
1.93%
₪ 44,683
נכסים אחרים
34.31%
₪ 794,994
קרנות נאמנות
4.10%
₪ 95,108
הלוואות
2.32%
₪ 53,697

46.52%

חשיפה למניות

62.9%

חשיפה לחו"ל

42.45%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.18
6.45
15.22
8.89
27.77
3.11
5.90
15.79
8.97
25.91
3.04
4.98
13.17
26.7
50.6
3.01
5.56
14.72
8.58
30.69
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.78
6.18
19.19
19.76
50.75
2.74
6.16
15.82
19.35
76.36
2.71
5.39
13.27
10.28
15.62
2.65
5.26
14.9
16.37
36.93
2.64
5.45
16.66
17.79
36.84
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.55
5.54
15.43
17.6
38.45
2.55
5.24
16.91
15.18
37.05
2.55
5.46
15.32
16.93
37.08
2.53
5.41
14.92
16.16
35.82
2.49
5.29
14.61
14.94
34.52

תשואות העבר של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.51
פברואר
1.37
מרץ
3.04
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.98
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
0.11
מרץ
-0.37
אפריל
1.53
מאי
1.04
יוני
1.62
יולי
2.27
אוגוסט
0.34
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-0.39
נובמבר
1.05
דצמבר
1.62
תשואה מצטברת
10.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
0.19
מרץ
0.11
אפריל
0.32
מאי
-1.34
יוני
-1.59
יולי
2.32
אוגוסט
-0.69
ספטמבר
-2.92
אוקטובר
4.70
נובמבר
1.81
דצמבר
-1.03
תשואה מצטברת
-0.01
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
0.86
מרץ
1.61
אפריל
1.57
מאי
0.98
יוני
2.15
יולי
0.11
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
2.44
נובמבר
0.37
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
14.01
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-1.90
מרץ
-6.64
אפריל
4.87
מאי
1.65
יוני
-0.57
יולי
2.39
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.18
נובמבר
3.78
דצמבר
1.61
תשואה מצטברת
7.52
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
1.28
מרץ
0.25
אפריל
1.28
מאי
-0.85
יוני
1.42
יולי
0.29
אוגוסט
0.16
ספטמבר
1.04
אוקטובר
1.04
נובמבר
1.16
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
10.65

מחשבון תשואה של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
0.11
מרץ
-0.37
אפריל
1.53
מאי
1.04
יוני
1.62
יולי
2.27
אוגוסט
0.34
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-0.39
נובמבר
1.05
דצמבר
1.62
תשואה מצטברת
10.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
0.19
מרץ
0.11
אפריל
0.32
מאי
-1.34
יוני
-1.59
יולי
2.32
אוגוסט
-0.69
ספטמבר
-2.92
אוקטובר
4.70
נובמבר
1.81
דצמבר
-1.03
תשואה מצטברת
-0.01
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
0.86
מרץ
1.61
אפריל
1.57
מאי
0.98
יוני
2.15
יולי
0.11
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
2.44
נובמבר
0.37
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
14.01
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-1.90
מרץ
-6.64
אפריל
4.87
מאי
1.65
יוני
-0.57
יולי
2.39
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.18
נובמבר
3.78
דצמבר
1.61
תשואה מצטברת
7.52
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
1.28
מרץ
0.25
אפריל
1.28
מאי
-0.85
יוני
1.42
יולי
0.29
אוגוסט
0.16
ספטמבר
1.04
אוקטובר
1.04
נובמבר
1.16
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
10.65
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים