לוגו לירות Favicon קטן

גל גמל לבני 50 עד 60

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

2.12
/
מרץ
תאריך הקמה
23/12/2015
מספר האוצר
7243
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
2,732
צבירה נטו (במליונים)
-73
דמי ניהול ממוצעים
0.21%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.88%

חשיפה למניות

43.61%

חשיפה לחו"ל

23.22%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.12
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.18
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.26
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.08
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.74
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
5.7
5 שנים ממוצעת
6.14
שנת 2019
10.65
שנת 2020
4.39
שנת 2021
12.29
שנת 2022
-8.23
שנת 2023
12.22
מדד שארפ
1.32
שארפ כל הקופות
1.07
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
87.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.74
סטיית תקן 60 חודשים
2.06
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של גל גמל לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.081
302762.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.585
179915.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
10.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.067
1818.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.071
1948.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.08
2197.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.037
82984.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.276
198792.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.025
685.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.879
51342.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.769
21020.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.015
408.94
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.958
190105.12
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.838
50224.63
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.291
7946.27
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.077
138718.35
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.933
25499.7
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.009
233.4
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
3.442
94035.34
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
27.129
741230.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.233
6360.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.102
30111.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.425
11622.75
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.043
1175.87
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
93.16
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.346
9450
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.025
670.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.064
1756.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.012
338.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.368
10062.54
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.134
3663.74
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.35
9566
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.021
-576.13
זכאים מס הכנסה
-0.008
-213.75
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.047
1284.51
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.533
69207.3
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.948
25911.35
מק"מ
4.413
120570.16
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.478
13059.55
קרנות גידור
3.744
102308.9
קרנות גידור בחו"ל
0.917
25063.18
קרנות הון סיכון
4.1
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.241
33903.12
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.1
112030.87
קרנות נדל"ן
0.621
16958.57
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.319
36026.92
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בגל גמל לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.73%
₪ 457,039
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.15%
₪ 4,156
מזומנים ושווי מזומנים
3.83%
₪ 104,685
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
43.40%
₪ 1,185,747
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.08%
₪ 603,249
פיקדונות
0.01%
₪ 338
נכסים אחרים
12.89%
₪ 352,135
קרנות נאמנות
0.48%
₪ 13,060
הלוואות
0.43%
₪ 11,877

43.88%

חשיפה למניות

43.61%

חשיפה לחו"ל

23.22%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.74
4.64
14.36
15.24
30.31
2.42
4.63
11.98
9.11
25.09
2.38
4.55
13.07
15.64
34.04
2.37
5.14
13.47
17.67
63.7
2.36
4.46
11.71
7.84
27.69
2.33
4.81
13.76
13.5
33.71
2.32
4.55
12.2
12.07
32.03
2.28
5.13
15.23
13.01
27.29
2.28
4.70
14.77
16.81
32.68
2.28
5.29
14.49
14.75
28.06
2.23
4.53
15.27
18.45
38.56
2.23
4.70
13.53
12.31
27.61
2.23
4.68
13.51
12.32
27.84
2.22
4.57
14.78
10.51
2.2
4.66
13.6
12.21
27.81
2.17
4.48
12.6
14.37
30.47

תשואות העבר של גל גמל לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.99
פברואר
2.24
מרץ
2.12
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.44
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.17
פברואר
-0.93
מרץ
0.62
אפריל
1.65
מאי
1.33
יוני
2.13
יולי
2.63
אוגוסט
0.15
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
-1.65
נובמבר
2.73
דצמבר
2.20
תשואה מצטברת
12.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.86
פברואר
-0.52
מרץ
0.91
אפריל
-0.99
מאי
-2.54
יוני
-2.18
יולי
2.89
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-3.55
אוקטובר
1.98
נובמבר
0.67
דצמבר
-2.18
תשואה מצטברת
-8.23
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.77
מרץ
1.44
אפריל
2.24
מאי
0.92
יוני
0.84
יולי
-0.14
אוגוסט
1.49
ספטמבר
-0.88
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.23
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
12.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
-2.13
מרץ
-8.44
אפריל
4.67
מאי
1.19
יוני
-0.75
יולי
1.96
אוגוסט
3.33
ספטמבר
-1.54
אוקטובר
0.21
נובמבר
4.18
דצמבר
1.89
תשואה מצטברת
4.39
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.32
מרץ
0.63
אפריל
1.58
מאי
-1.12
יוני
1.55
יולי
0.63
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.22
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.81
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
10.65

מחשבון תשואה של גל גמל לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
גל גמל לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של גל גמל לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.17
פברואר
-0.93
מרץ
0.62
אפריל
1.65
מאי
1.33
יוני
2.13
יולי
2.63
אוגוסט
0.15
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
-1.65
נובמבר
2.73
דצמבר
2.20
תשואה מצטברת
12.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.86
פברואר
-0.52
מרץ
0.91
אפריל
-0.99
מאי
-2.54
יוני
-2.18
יולי
2.89
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-3.55
אוקטובר
1.98
נובמבר
0.67
דצמבר
-2.18
תשואה מצטברת
-8.23
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.77
מרץ
1.44
אפריל
2.24
מאי
0.92
יוני
0.84
יולי
-0.14
אוגוסט
1.49
ספטמבר
-0.88
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.23
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
12.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
-2.13
מרץ
-8.44
אפריל
4.67
מאי
1.19
יוני
-0.75
יולי
1.96
אוגוסט
3.33
ספטמבר
-1.54
אוקטובר
0.21
נובמבר
4.18
דצמבר
1.89
תשואה מצטברת
4.39
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.32
מרץ
0.63
אפריל
1.58
מאי
-1.12
יוני
1.55
יולי
0.63
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.22
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.81
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
10.65
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

גל גמל לבני 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים