חברת הביטוח הראל לוגו

הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות

הראל חברת ביטוח

-1.91
/
אוקטובר
תאריך הקמה
26/11/2001
מספר האוצר
743
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
116
צבירה נטו (במליונים)
-10
דמי ניהול ממוצעים
0.91%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.41%

חשיפה למניות

24.73%

חשיפה לחו"ל

18.42%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.91
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.37
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.61
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.13
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
3 שנים ממוצעת
1.84
5 שנים ממוצעת
2.32
שנת 2019
8.07
שנת 2020
2.62
שנת 2021
6.88
שנת 2022
-6.26
מדד שארפ
-0.27
שארפ כל הקופות
-0.47
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
85.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.06
סטיית תקן 60 חודשים
1.3
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.542
4110.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.17
197.74
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.688
798.35
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.678
786.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.301
348.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.073
85.22
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
17.413
20207.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.288
13100.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.932
2242.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.161
186.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
123.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
1.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.03
34.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.061
71.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.122
141.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.002
1.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.409
474.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.39
452.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
13.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.161
2508.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.392
6257.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.084
97.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.905
4531.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.348
1564.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.179
207.82
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.445
2837.77
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.921
1068.92
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.101
117.63
מניות לא סחירות
0.041
48.1
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.713
826.98
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.504
584.96
אופציה מסוג Warrant
0
0.13
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.018
20.68
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.24
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-2.47
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.451
523.96
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.995
3475.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
8.416
9767.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.286
332.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.03
34.45
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.002
-2.47
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.047
-54.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.198
229.69
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0.38
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-1.27
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.38
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.25
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.273
-317.26
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.598
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.651
755.22
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
7.76
9006.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.354
2732.02
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
5.348
6206.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.016
18.87
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.322
373.52
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.005
5.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.024
27.5
פח"ק/פר"י
1.696
1968.78
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-1.576
-1828.96
זכאים מס הכנסה
-0.037
-43.22
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.871
1010.58
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.389
3932.62
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.762
4366.41
מק"מ
2.63
3052.09
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.004
4.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.832
2.832
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.482
559.27
קרנות גידור
0.042
48.34
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.002
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.311
360.55
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.002
2.14
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.009
9.93
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.20%
₪ 31,568
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.28%
₪ 1,488
מזומנים ושווי מזומנים
8.87%
₪ 10,295
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.44%
₪ 9,801
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.42%
₪ 38,790
פיקדונות
0.33%
₪ 379
נכסים אחרים
-0.60%
₪ -691
קרנות נאמנות
3.32%
₪ 3,851
הלוואות
17.73%
₪ 20,574

12.41%

חשיפה למניות

24.73%

חשיפה לחו"ל

18.42%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (4)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.15
1.55
1.41
2.96
7.78

מובילה בתשואות

-1.07
3.43
1.83
0.97
2.39
-1.55
1.55
1.41
5.66
12.01

קופה פודה

-1.91
2.42
2.37
5.61
12.13

קופה פודה

תשואות העבר של הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.65
פברואר
-1.40
מרץ
0.36
אפריל
0.99
מאי
1.16
יוני
0.90
יולי
1.21
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.79
אוקטובר
-1.91
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.29
פברואר
-1.11
מרץ
-0.27
אפריל
-0.49
מאי
-1.89
יוני
-0.29
יולי
1.30
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-1.92
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.67
דצמבר
-0.71
תשואה מצטברת
-6.26
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.86
פברואר
0.05
מרץ
1.08
אפריל
0.69
מאי
1.00
יוני
0.37
יולי
0.14
אוגוסט
1.01
ספטמבר
-0.32
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.70
דצמבר
0.20
תשואה מצטברת
6.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-0.47
מרץ
-5.74
אפריל
3.33
מאי
1.19
יוני
-0.51
יולי
1.20
אוגוסט
1.55
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
0.02
נובמבר
2.08
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
2.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.80
פברואר
0.75
מרץ
0.73
אפריל
0.86
מאי
-0.34
יוני
1.26
יולי
0.56
אוגוסט
0.08
ספטמבר
0.44
אוקטובר
0.92
נובמבר
0.40
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
8.07

מחשבון תשואה של הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.65
פברואר
-1.40
מרץ
0.36
אפריל
0.99
מאי
1.16
יוני
0.90
יולי
1.21
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.79
אוקטובר
-1.91
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.29
פברואר
-1.11
מרץ
-0.27
אפריל
-0.49
מאי
-1.89
יוני
-0.29
יולי
1.30
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-1.92
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.67
דצמבר
-0.71
תשואה מצטברת
-6.26
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.86
פברואר
0.05
מרץ
1.08
אפריל
0.69
מאי
1.00
יוני
0.37
יולי
0.14
אוגוסט
1.01
ספטמבר
-0.32
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.70
דצמבר
0.20
תשואה מצטברת
6.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-0.47
מרץ
-5.74
אפריל
3.33
מאי
1.19
יוני
-0.51
יולי
1.20
אוגוסט
1.55
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
0.02
נובמבר
2.08
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
2.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.80
פברואר
0.75
מרץ
0.73
אפריל
0.86
מאי
-0.34
יוני
1.26
יולי
0.56
אוגוסט
0.08
ספטמבר
0.44
אוקטובר
0.92
נובמבר
0.40
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
8.07
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים