חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל-מרכזית לפיצויים

מגדל חברת ביטוח

2.15
/
מרץ
תאריך הקמה
26/11/2001
מספר האוצר
745
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
113
צבירה נטו (במליונים)
-10
דמי ניהול ממוצעים
0.84%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.64%

חשיפה למניות

33.88%

חשיפה לחו"ל

23.58%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.15
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.31
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.53
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.33
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
3.7
5 שנים ממוצעת
5.12
שנת 2019
11.61
שנת 2020
4.73
שנת 2021
12.30
שנת 2022
-10.14
שנת 2023
9.38
מדד שארפ
0.31
שארפ כל הקופות
-0.28
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
92.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.95
סטיית תקן 60 חודשים
2.22
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל-מרכזית לפיצויים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.783
2007.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.64
1847
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.252
283.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.581
654.51
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.145
163.1
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.457
8396.4
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.573
10778.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.076
85.65
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
0.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.093
104.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.243
273.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.021
23.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.001
0.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.007
8.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.332
1500.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.671
14266
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.046
51.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.755
1976.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.108
4625.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.697
785.15
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.833
7693.23
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.688
4152.43
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.278
3691.24
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.803
2029.48
אופציה מסוג Warrant
0
0.37
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.011
12.18
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-3.19
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.011
12.06
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.229
257.86
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.248
10411.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
8.437
9499.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.827
4308.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.011
12.06
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.229
257.86
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.049
55.5
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.08
90.37
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.034
38.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-1.22
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
1.61
אופציות מסוג Warrants
0.003
3.12
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.173
194.86
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.008
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.002
2.8
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.023
25.76
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.003
2.88
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.083
93.9
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.166
186.86
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
4.295
4835.95
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.296
-333.07
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.349
393.12
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.829
9941.09
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.39
4942.48
מק"מ
0.982
1105.3
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.578
0.578
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.249
280.18
קרנות גידור
0.018
19.9
קרנות גידור בחו"ל
0.028
31.85
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל-מרכזית לפיצויים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
33.04%
₪ 37,198
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.07%
₪ 78
מזומנים ושווי מזומנים
17.51%
₪ 19,720
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.65%
₪ 33,380
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.16%
₪ 20,443
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
0.46%
₪ 520
קרנות נאמנות
0.83%
₪ 931
הלוואות
0.29%
₪ 321

44.64%

חשיפה למניות

33.88%

חשיפה לחו"ל

23.58%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.4
5.13
15.66
8.58
25.62
2.38
5.05
16.08
17.05
36.97
2.33
4.50
11.91
11.97
30.49
2.3
4.45
12
9.9
31.67
2.26
4.86
13.25
11.69
30.77
2.24
4.44
15.07
15.96
33.13
2.23
4.45
12.1
12.52
30.22
2.21
4.59
12.96
11.34
26.76
2.2
4.36
13.97
16.93
35.96
2.15
4.38
13.74
11.24
24.95
2.15
4.30
13.31
11.53
28.33
2.14
4.35
12.57
11.87
27.61
2.04
4.24
11.74
12.42
28.31
1.91
2.82
7.77
54.72
91.16
1.76
4.25
11.57
8.84
26.24
1.55
2.94
9.38
9.33
21.31

תשואות העבר של מגדל-מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
2.03
מרץ
2.15
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.30
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-2.17
מרץ
0.41
אפריל
1.67
מאי
0.75
יוני
1.69
יולי
2.61
אוגוסט
-0.14
ספטמבר
-1.43
אוקטובר
-2.97
נובמבר
3.60
דצמבר
2.73
תשואה מצטברת
9.38
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.11
פברואר
-0.84
מרץ
0.30
אפריל
-1.54
מאי
-2.77
יוני
-2.10
יולי
3.12
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-4.28
אוקטובר
2.20
נובמבר
0.91
דצמבר
-1.79
תשואה מצטברת
-10.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.45
מרץ
1.69
אפריל
1.57
מאי
1.16
יוני
0.57
יולי
0.59
אוגוסט
1.44
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
2.14
נובמבר
-0.04
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
12.30
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-2.45
מרץ
-8.82
אפריל
5.07
מאי
1.85
יוני
-0.33
יולי
2.75
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.25
נובמבר
4.35
דצמבר
1.64
תשואה מצטברת
4.73
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.83
פברואר
1.04
מרץ
0.93
אפריל
1.37
מאי
-1.11
יוני
1.87
יולי
0.55
אוגוסט
-0.37
ספטמבר
1.08
אוקטובר
1.25
נובמבר
0.87
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.61

מחשבון תשואה של מגדל-מרכזית לפיצויים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
מגדל-מרכזית לפיצויים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל-מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.49
פברואר
-2.17
מרץ
0.41
אפריל
1.67
מאי
0.75
יוני
1.69
יולי
2.61
אוגוסט
-0.14
ספטמבר
-1.43
אוקטובר
-2.97
נובמבר
3.60
דצמבר
2.73
תשואה מצטברת
9.38
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.11
פברואר
-0.84
מרץ
0.30
אפריל
-1.54
מאי
-2.77
יוני
-2.10
יולי
3.12
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-4.28
אוקטובר
2.20
נובמבר
0.91
דצמבר
-1.79
תשואה מצטברת
-10.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.45
מרץ
1.69
אפריל
1.57
מאי
1.16
יוני
0.57
יולי
0.59
אוגוסט
1.44
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
2.14
נובמבר
-0.04
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
12.30
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-2.45
מרץ
-8.82
אפריל
5.07
מאי
1.85
יוני
-0.33
יולי
2.75
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.25
נובמבר
4.35
דצמבר
1.64
תשואה מצטברת
4.73
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.83
פברואר
1.04
מרץ
0.93
אפריל
1.37
מאי
-1.11
יוני
1.87
יולי
0.55
אוגוסט
-0.37
ספטמבר
1.08
אוקטובר
1.25
נובמבר
0.87
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.61
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל-מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים