חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

הראל חברת ביטוח

-1.43
/
אוקטובר
תאריך הקמה
25/12/2001
מספר האוצר
762
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1,865
צבירה נטו (במליונים)
-203
דמי ניהול ממוצעים
0.49%
דמי ניהול מהפקדה
0.04%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

5.07%

חשיפה למניות

28.39%

חשיפה לחו"ל

7.84%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.43
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.57
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.54
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.3
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
3 שנים ממוצעת
1.81
5 שנים ממוצעת
2.35
שנת 2019
7.43
שנת 2020
2.16
שנת 2021
7.74
שנת 2022
-4.81
מדד שארפ
-0.38
שארפ כל הקופות
-0.38
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
69.6
סטיית תקן 36 חודשים
0.85
סטיית תקן 60 חודשים
1.05
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.703
50425.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.166
3097.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.532
9916.86
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.523
9757.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.047
877.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.106
1980.49
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
19.844
370173.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.433
82683.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.887
16554.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.124
2316.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.154
2867.55
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.039
734.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.081
1510.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.176
3287.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.001
25.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.177
3307.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.357
6659.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.011
209.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.341
43676.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.751
144580.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.122
2271.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.571
47954.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.889
35244.75
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.002
33.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.022
419.57
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.043
806.92
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.001
18.56
מניות לא סחירות
0.56
10450.73
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.048
893.43
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.005
93.67
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.002
33.65
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.03
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-4.04
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.05
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.3
5599.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.575
48041.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.002
39.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.003
56.37
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
-4.04
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.603
-29905.3
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.68
68650.71
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.19
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.06
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.036
-675.46
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.286
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.582
10861.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
7.857
146556.28
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.785
51945.6
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.13
21073.58
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
6.076
113346.69
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.013
244.25
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.259
4834.37
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
68.11
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
4.4
פח"ק/פר"י
2.009
37477.95
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.074
-1384.07
זכאים מס הכנסה
-0.001
-21.59
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
1.241
23156.29
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.404
44839.63
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.659
49591.66
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.501
9350.66
מק"מ
2.257
42110.88
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0.66
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.187
2.187
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.049
915.16
קרנות גידור
0.328
6122.57
קרנות גידור בחו"ל
0.018
329.49
קרנות הון סיכון
11.125
3106.68
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.611
11396.1
קרנות השקעה אחרות
2.041
38076.98
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.125
207515.75
קרנות נדל"ן
0.139
2596.7
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.832
34182.55
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.77%
₪ 406,116
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.76%
₪ 14,171
מזומנים ושווי מזומנים
5.17%
₪ 96,425
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.71%
₪ 87,785
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.55%
₪ 513,840
פיקדונות
0.26%
₪ 4,902
נכסים אחרים
17.82%
₪ 332,414
קרנות נאמנות
2.24%
₪ 41,707
הלוואות
19.73%
₪ 368,026

5.07%

חשיפה למניות

28.39%

חשיפה לחו"ל

7.84%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.03
1.63
1.55
5.64
16.61

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.43
0.79
0.57
5.54
12.3

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.49
2.12
1.9
9.96
16.99

קופה פודה

-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49

קופה פודה

-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05

קופה פודה

-1.78
2.76
2.7
12.54
21.12

קופה פודה

-1.85
1.95
2.02
7.25
16

קופה פודה

-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.24
1.36
1.42
7.7
15.01

קופה פודה

-3.14
2.42

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.15
פברואר
-1.41
מרץ
0.47
אפריל
0.54
מאי
1.08
יוני
0.34
יולי
0.27
אוגוסט
0.36
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
-1.43
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.79
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.11
פברואר
-0.89
מרץ
0.15
אפריל
-0.28
מאי
-1.43
יוני
0.29
יולי
1.00
אוגוסט
-1.18
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
0.30
נובמבר
0.44
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-4.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.64
פברואר
-0.10
מרץ
1.05
אפריל
0.54
מאי
0.90
יוני
0.66
יולי
0.46
אוגוסט
1.11
ספטמבר
0.11
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.91
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
7.74
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.03
מרץ
-4.86
אפריל
2.74
מאי
0.87
יוני
-0.63
יולי
0.91
אוגוסט
1.30
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
0.09
נובמבר
1.43
דצמבר
0.65
תשואה מצטברת
2.16
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.64
מרץ
0.72
אפריל
0.71
מאי
-0.05
יוני
1.09
יולי
0.65
אוגוסט
0.23
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.28
דצמבר
0.40
תשואה מצטברת
7.43

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.15
פברואר
-1.41
מרץ
0.47
אפריל
0.54
מאי
1.08
יוני
0.34
יולי
0.27
אוגוסט
0.36
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
-1.43
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.79
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.11
פברואר
-0.89
מרץ
0.15
אפריל
-0.28
מאי
-1.43
יוני
0.29
יולי
1.00
אוגוסט
-1.18
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
0.30
נובמבר
0.44
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-4.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.64
פברואר
-0.10
מרץ
1.05
אפריל
0.54
מאי
0.90
יוני
0.66
יולי
0.46
אוגוסט
1.11
ספטמבר
0.11
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.91
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
7.74
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.03
מרץ
-4.86
אפריל
2.74
מאי
0.87
יוני
-0.63
יולי
0.91
אוגוסט
1.30
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
0.09
נובמבר
1.43
דצמבר
0.65
תשואה מצטברת
2.16
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.64
מרץ
0.72
אפריל
0.71
מאי
-0.05
יוני
1.09
יולי
0.65
אוגוסט
0.23
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.28
דצמבר
0.40
תשואה מצטברת
7.43
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים