חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

הראל חברת ביטוח

0.73
/
מרץ
תאריך הקמה
25/12/2001
מספר האוצר
762
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1,798
צבירה נטו (במליונים)
-307
דמי ניהול ממוצעים
0.48%
דמי ניהול מהפקדה
0.18%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

4.41%

חשיפה למניות

27.9%

חשיפה לחו"ל

11.54%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.73
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.69
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.89
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.85
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
3 שנים ממוצעת
1.93
5 שנים ממוצעת
2.81
שנת 2019
7.43
שנת 2020
2.16
שנת 2021
7.74
שנת 2022
-4.81
שנת 2023
3.52
מדד שארפ
-0.78
שארפ כל הקופות
-0.8
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
71.4
סטיית תקן 36 חודשים
0.86
סטיית תקן 60 חודשים
1.05
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.327
41844.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.169
3048.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.581
10455.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.521
9364.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.042
750.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.166
2984.31
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.103
289603.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.134
164278.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.507
27100.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.104
1875.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.297
5339.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.008
-142.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
142.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.066
1186.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.081
1462.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.053
950.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.316
5678.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
177.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.464
26321.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.587
172415.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.094
1683.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.455
44157.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.141
38508.58
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.001
17.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.011
205.57
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.052
931.21
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.001
9.56
מניות לא סחירות
0.592
10653.49
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.037
669.14
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.003
54.57
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
2.32
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.341
6130.2
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.229
4110.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.951
53065.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.002
33.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.002
43.97
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
2.32
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.09
-1627.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.166
56932.94
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0.02
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.04
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.01
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.007
119.09
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.034
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.228
22076.62
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.988
125684.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.35
42262.24
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.11
19964.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
5.587
100485.72
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.011
196.47
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
55.94
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.05
פח"ק/פר"י
1.808
32514.2
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.058
-1044.63
זכאים מס הכנסה
-0.003
-54.05
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
1.264
22727.61
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.515
9266.02
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.007
125.17
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.795
50275.55
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.672
30074.24
מק"מ
1.297
23334.93
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.085
2.085
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.031
564.33
קרנות גידור
0.294
5285.71
קרנות גידור בחו"ל
0.031
565.04
קרנות הון סיכון
10.728
2684.59
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.568
10223.35
קרנות השקעה אחרות
2.095
37678.5
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.728
192947.99
קרנות נדל"ן
0.156
2813.74
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.729
31088.38
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.29%
₪ 418,933
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.59%
₪ 10,605
מזומנים ושווי מזומנים
6.28%
₪ 112,989
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.12%
₪ 74,117
אג"ח ממשלתיות סחירות
28.15%
₪ 506,194
פיקדונות
0.00%
₪ 56
נכסים אחרים
17.14%
₪ 308,250
קרנות נאמנות
2.12%
₪ 38,064
הלוואות
18.31%
₪ 329,266

4.41%

חשיפה למניות

27.9%

חשיפה לחו"ל

11.54%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.67
5.73
7.85
1.8
2.84
10.3
12.42
26.37
1.76
3.38
11.07
14.77
1.63
2.57
8.57
8.13
20.61
1.56
2.84
9.91
12.01
29.05
1.27
2.22
8.21
5.52
1.24
2.34
8.27
6.81
21.28
1.21
2.57
7.77
10.86
24.75
0.98
1.66
5.81
8.28
19.66
0.83
1.30
5.43
6.37
19.34
0.73
1.33
4.69
5.89
14.85

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
0.40
מרץ
0.73
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.33
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.15
פברואר
-1.41
מרץ
0.47
אפריל
0.54
מאי
1.08
יוני
0.34
יולי
0.27
אוגוסט
0.36
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
-1.43
נובמבר
1.86
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
3.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.11
פברואר
-0.89
מרץ
0.15
אפריל
-0.28
מאי
-1.43
יוני
0.29
יולי
1.00
אוגוסט
-1.18
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
0.30
נובמבר
0.44
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-4.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.64
פברואר
-0.10
מרץ
1.05
אפריל
0.54
מאי
0.90
יוני
0.66
יולי
0.46
אוגוסט
1.11
ספטמבר
0.11
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.91
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
7.74
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.03
מרץ
-4.86
אפריל
2.74
מאי
0.87
יוני
-0.63
יולי
0.91
אוגוסט
1.30
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
0.09
נובמבר
1.43
דצמבר
0.65
תשואה מצטברת
2.16
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.64
מרץ
0.72
אפריל
0.71
מאי
-0.05
יוני
1.09
יולי
0.65
אוגוסט
0.23
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.28
דצמבר
0.40
תשואה מצטברת
7.43

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.15
פברואר
-1.41
מרץ
0.47
אפריל
0.54
מאי
1.08
יוני
0.34
יולי
0.27
אוגוסט
0.36
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
-1.43
נובמבר
1.86
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
3.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.11
פברואר
-0.89
מרץ
0.15
אפריל
-0.28
מאי
-1.43
יוני
0.29
יולי
1.00
אוגוסט
-1.18
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
0.30
נובמבר
0.44
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-4.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.64
פברואר
-0.10
מרץ
1.05
אפריל
0.54
מאי
0.90
יוני
0.66
יולי
0.46
אוגוסט
1.11
ספטמבר
0.11
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.91
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
7.74
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.03
מרץ
-4.86
אפריל
2.74
מאי
0.87
יוני
-0.63
יולי
0.91
אוגוסט
1.30
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
0.09
נובמבר
1.43
דצמבר
0.65
תשואה מצטברת
2.16
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.64
מרץ
0.72
אפריל
0.71
מאי
-0.05
יוני
1.09
יולי
0.65
אוגוסט
0.23
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.28
דצמבר
0.40
תשואה מצטברת
7.43
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים