חברת הביטוח הראל לוגו

הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

הראל חברת ביטוח

0.76
/
מרץ
תאריך הקמה
25/12/2001
מספר האוצר
764
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
1,213
צבירה נטו (במליונים)
-189
דמי ניהול ממוצעים
0.61%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

4.99%

חשיפה למניות

28.73%

חשיפה לחו"ל

11.63%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.76
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.88
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.29
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.32
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
3 שנים ממוצעת
2.05
5 שנים ממוצעת
2.89
שנת 2019
7.21
שנת 2020
2.37
שנת 2021
7.88
שנת 2022
-4.79
שנת 2023
3.76
מדד שארפ
-0.8
שארפ כל הקופות
-0.77
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
72.5
סטיית תקן 36 חודשים
0.87
סטיית תקן 60 חודשים
1.04
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.515
30501.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.21
2546.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.628
7613.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.562
6818.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.026
319.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.144
1747.63
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.511
200264.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.418
102106.35
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.359
16478.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.113
1365.81
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.258
3127.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-4.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.064
778.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.079
959.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.039
476.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.146
1766.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
148.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.912
23185.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.324
100967.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.081
985.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.099
37594.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.924
23335.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.008
94.26
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.09
1096.11
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.112
1353.94
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.004
50.99
מניות לא סחירות
0.573
6952.8
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.057
689.23
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.024
290.94
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
2.21
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.368
4463.77
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.323
3918.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.956
35850.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.015
177.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.003
41.91
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
2.21
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.084
-1017.04
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.329
40382.65
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.05
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.21
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.03
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.009
111.68
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.587
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.929
11272.69
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.326
64599.84
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.229
27032.44
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.906
47374.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.349
52751.86
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.007
83.66
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
1.77
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.26
פח"ק/פר"י
1.704
20665.56
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.06
-723.74
זכאים מס הכנסה
-0.001
-17.82
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
1.182
14332.35
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.791
9596.51
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.01
119.32
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.471
54235.52
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.169
26312.42
מק"מ
0.955
11584.02
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
1.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.251
2.251
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.044
537.94
קרנות גידור
0.316
3837.8
קרנות גידור בחו"ל
0.033
403.41
קרנות הון סיכון
10.554
1936.15
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.551
6687.2
קרנות השקעה אחרות
2.236
27120.24
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.554
128013
קרנות נדל"ן
0.145
1763.27
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.211
14686.76
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.11%
₪ 280,280
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.43%
₪ 5,258
מזומנים ושווי מזומנים
8.35%
₪ 101,333
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.56%
₪ 55,363
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.35%
₪ 331,799
פיקדונות
0.00%
₪ 2
נכסים אחרים
16.56%
₪ 200,830
קרנות נאמנות
2.30%
₪ 27,845
הלוואות
17.33%
₪ 210,230

4.99%

חשיפה למניות

28.73%

חשיפה לחו"ל

11.63%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.24
2.55
9.32
7.12
17.76
1.21
2.50
8.92
6.93
13.58
1.19
2.08
6.81
9.27
20.85
1.13
2.53
1.11
1.13
5.53
6.19
12.99
1.01
1.91
9.46
5.4
11.71
0.84
2.20
8.78
6.68
11.1
0.84
1.70
7.42
4.88
12.59
0.84
1.26
6.18
2.48
9.73
0.76
1.33
4.88
6.29
15.32
0.74
1.10
5.38
2.44
8.93
0.72
0.89
4.89
2.46
5.05
0.67
1.13
4.74
4.11
10.31
0.66
1.37
7.44
4.91
15.11
0.61
1.62
5.91
3.11
5.7
0.6
1.27
5.79
5.02
10.71

תשואות העבר של הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
0.42
מרץ
0.76
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.33
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
-1.43
מרץ
0.56
אפריל
0.52
מאי
1.04
יוני
0.32
יולי
0.36
אוגוסט
0.37
ספטמבר
-0.57
אוקטובר
-1.42
נובמבר
1.97
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
3.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.10
פברואר
-0.89
מרץ
0.18
אפריל
-0.30
מאי
-1.35
יוני
0.27
יולי
1.00
אוגוסט
-1.21
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.49
דצמבר
-0.60
תשואה מצטברת
-4.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.11
מרץ
1.10
אפריל
0.58
מאי
0.91
יוני
0.72
יולי
0.47
אוגוסט
1.12
ספטמבר
0.13
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.91
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
7.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-0.03
מרץ
-4.67
אפריל
2.63
מאי
0.85
יוני
-0.62
יולי
0.92
אוגוסט
1.29
ספטמבר
-0.42
אוקטובר
0.10
נובמבר
1.43
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
2.37
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
0.64
מרץ
0.71
אפריל
0.71
מאי
-0.05
יוני
1.11
יולי
0.53
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.36
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.24
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.21

מחשבון תשואה של הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
-1.43
מרץ
0.56
אפריל
0.52
מאי
1.04
יוני
0.32
יולי
0.36
אוגוסט
0.37
ספטמבר
-0.57
אוקטובר
-1.42
נובמבר
1.97
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
3.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.10
פברואר
-0.89
מרץ
0.18
אפריל
-0.30
מאי
-1.35
יוני
0.27
יולי
1.00
אוגוסט
-1.21
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.49
דצמבר
-0.60
תשואה מצטברת
-4.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.11
מרץ
1.10
אפריל
0.58
מאי
0.91
יוני
0.72
יולי
0.47
אוגוסט
1.12
ספטמבר
0.13
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.91
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
7.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-0.03
מרץ
-4.67
אפריל
2.63
מאי
0.85
יוני
-0.62
יולי
0.92
אוגוסט
1.29
ספטמבר
-0.42
אוקטובר
0.10
נובמבר
1.43
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
2.37
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
0.64
מרץ
0.71
אפריל
0.71
מאי
-0.05
יוני
1.11
יולי
0.53
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.36
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.24
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.21
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים