חברת הביטוח הראל לוגו

הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

הראל חברת ביטוח

-1.42
/
אוקטובר
תאריך הקמה
25/12/2001
מספר האוצר
764
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
1,260
צבירה נטו (במליונים)
-108
דמי ניהול ממוצעים
0.63%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

5.42%

חשיפה למניות

29%

חשיפה לחו"ל

8.04%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.42
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.74
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.83
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.54
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
3 שנים ממוצעת
1.91
5 שנים ממוצעת
2.39
שנת 2019
7.21
שנת 2020
2.37
שנת 2021
7.88
שנת 2022
-4.79
מדד שארפ
-0.38
שארפ כל הקופות
-0.36
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
69.5
סטיית תקן 36 חודשים
0.85
סטיית תקן 60 חודשים
1.03
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.951
37181.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.2
2522.55
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.58
7309.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.571
7192.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.027
340.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.083
1048.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
21.01
264721.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.926
49461.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.778
9800.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.136
1707.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.121
1518.57
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
20.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.039
488.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.08
1004.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.138
1741.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.001
9.97
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.112
1408.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.521
6562.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.014
170.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.728
34370.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.077
76565.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.095
1202.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.266
41153.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.604
20209.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.006
80
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.08
1008.7
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.084
1061.55
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.004
44.63
מניות לא סחירות
0.537
6761.91
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.06
756.41
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.018
225.2
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.002
26.47
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.1
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-3.2
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.352
4429.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.488
31344.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.008
95.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.004
44.6
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
-3.2
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.651
-20801.75
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.791
47770.94
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0.16
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.5
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.15
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.042
-523.94
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.885
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.317
3992.57
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.934
87363.79
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.727
34362.61
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
4.472
56345.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
5.657
71274.61
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.008
94.73
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.149
1874.84
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.006
74.02
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.001
10.59
פח"ק/פר"י
1.996
25152.67
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.074
-926.27
זכאים מס הכנסה
-0.001
-12.64
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
1.16
14611.99
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.709
34131.15
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.729
21786
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.855
10777.31
מק"מ
1.966
24766.63
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
1.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.386
2.386
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.057
723.97
קרנות גידור
0.354
4463.78
קרנות גידור בחו"ל
0.018
229.47
קרנות הון סיכון
10.97
2225.83
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.592
7458.88
קרנות השקעה אחרות
2.212
27868.87
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.97
138217.74
קרנות נדל"ן
0.132
1664.5
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.295
16314.21
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.98%
₪ 264,376
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.88%
₪ 11,026
מזומנים ושווי מזומנים
4.58%
₪ 57,727
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.98%
₪ 62,797
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.82%
₪ 350,458
פיקדונות
0.15%
₪ 1,949
נכסים אחרים
17.16%
₪ 216,258
קרנות נאמנות
2.44%
₪ 30,791
הלוואות
21.00%
₪ 264,579

5.42%

חשיפה למניות

29%

חשיפה לחו"ל

8.04%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (28)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.8
4.42
4.65
9.44
14.59

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

0.55
4.94
5.43
20.48
0.05
1.95
1.62
-0.4
2.47

קופה סקטוריאלית

0.01
2.11
1.64
-1.14
1.24

קופה סקטוריאלית

0
2.68

קופה לא פעילה

3.00

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.31
2.37
2.16
0.94
3.81

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.33
1.74
-0.51
1.50
-0.7
0.98

מובילה בתשואות

-0.83
2.89
2.21
4.43
8.28

קופה סקטוריאלית

-0.98
2.37
2.41
5.27
11.37

קופה פודה

-1.02
2.16
1.62
3.94
7.5

קופה סקטוריאלית

-1.08
3.55
2.69
3.37
4.76

קופה פודה

-1.1
0.66
0.22
-0.26
1.88

קופה סקטוריאלית

-1.15
2.51
2.13
2.5
8.54

קופה פודה

תשואות העבר של הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
-1.43
מרץ
0.56
אפריל
0.52
מאי
1.04
יוני
0.32
יולי
0.36
אוגוסט
0.37
ספטמבר
-0.57
אוקטובר
-1.42
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.10
פברואר
-0.89
מרץ
0.18
אפריל
-0.30
מאי
-1.35
יוני
0.27
יולי
1.00
אוגוסט
-1.21
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.49
דצמבר
-0.60
תשואה מצטברת
-4.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.11
מרץ
1.10
אפריל
0.58
מאי
0.91
יוני
0.72
יולי
0.47
אוגוסט
1.12
ספטמבר
0.13
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.91
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
7.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-0.03
מרץ
-4.67
אפריל
2.63
מאי
0.85
יוני
-0.62
יולי
0.92
אוגוסט
1.29
ספטמבר
-0.42
אוקטובר
0.10
נובמבר
1.43
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
2.37
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
0.64
מרץ
0.71
אפריל
0.71
מאי
-0.05
יוני
1.11
יולי
0.53
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.36
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.24
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.21

מחשבון תשואה של הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
-1.43
מרץ
0.56
אפריל
0.52
מאי
1.04
יוני
0.32
יולי
0.36
אוגוסט
0.37
ספטמבר
-0.57
אוקטובר
-1.42
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.10
פברואר
-0.89
מרץ
0.18
אפריל
-0.30
מאי
-1.35
יוני
0.27
יולי
1.00
אוגוסט
-1.21
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.49
דצמבר
-0.60
תשואה מצטברת
-4.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.11
מרץ
1.10
אפריל
0.58
מאי
0.91
יוני
0.72
יולי
0.47
אוגוסט
1.12
ספטמבר
0.13
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.91
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
7.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-0.03
מרץ
-4.67
אפריל
2.63
מאי
0.85
יוני
-0.62
יולי
0.92
אוגוסט
1.29
ספטמבר
-0.42
אוקטובר
0.10
נובמבר
1.43
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
2.37
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
0.64
מרץ
0.71
אפריל
0.71
מאי
-0.05
יוני
1.11
יולי
0.53
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.36
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.24
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.21
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים