אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

אלטשולר שחם בית השקעות

-2
/
אוקטובר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7798
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
4,840
צבירה נטו (במליונים)
-1,437
דמי ניהול ממוצעים
0.69%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.98%

חשיפה למניות

71.89%

חשיפה לחו"ל

20.63%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.61
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.67
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.01
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
1.86
5 שנים ממוצעת
3.37
שנת 2019
14.96
שנת 2020
5.05
שנת 2021
9.72
שנת 2022
-11.98
מדד שארפ
-0.69
שארפ כל הקופות
-0.41
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
82.8
סטיית תקן 36 חודשים
2.12
סטיית תקן 60 חודשים
2.32
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.779
37692.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.676
32714.97
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.095
4587.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.116
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.883
768797.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.79
38262.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.992
241619.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.369
17883.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.539
26100.59
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.077
3729.47
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.383
18560.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.049
2392.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.654
31680.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.146
7061.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.025
1201.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.748
36218.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.711
276452
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.433
117769.78
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.274
13263.94
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
11.842
573221.11
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.022
1042.27
אופציה מסוג Warrant
0.001
24.98
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.142
6877.43
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.252
-12206.52
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.481
120093.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.142
6877.43
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.252
-12206.52
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.007
-48722.93
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.941
45570.6
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.016
770.85
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.679
-81253.18
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
61974.89
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.288
13935.59
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.46
70669.93
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.117
5653.78
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.2
106496.3
הלוואות לא מובטחות
0.368
17824.32
הלוואות לעמיתים
1.095
52987.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.034
1647.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
1.28
61974.89
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
5.825
281932.09
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.569
221167.54
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-1.562
-75621.47
זכאים מס הכנסה
-0.001
-35.97
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.089
4327.13
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.621
78476.9
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.07
293814.2
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.96
46456.69
מק"מ
13.429
650020.68
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.853
89697.86
קרנות גידור
0.135
6555.55
קרנות גידור בחו"ל
0.689
33359.18
קרנות הון סיכון
4.14
82841.29
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.815
39458.54
קרנות השקעה אחרות
1.802
87216.49
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.14
200412.84
קרנות נדל"ן
0.184
8896.07
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.355
113995.4
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.73%
₪ 132,056
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.64%
₪ 31,149
מזומנים ושווי מזומנים
17.54%
₪ 849,229
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.22%
₪ 1,172,221
אג"ח ממשלתיות סחירות
35.09%
₪ 1,698,701
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
11.08%
₪ 536,205
קרנות נאמנות
1.85%
₪ 89,698
הלוואות
6.84%
₪ 331,190

43.98%

חשיפה למניות

71.89%

חשיפה לחו"ל

20.63%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.79
7.28
8.23

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.67
-0.97

קופה סקטוריאלית

-1.75
6.37
6.04
15.61
26.46

קופה פופולארית

-1.8
6.38
4.59

קופה סקטוריאלית

-1.82
6.72

קופה סקטוריאלית

-1.96
5.26

קופה סקטוריאלית

-2
4.01
3.61
5.67
18.01

קופה פודה

-2.14
7.56
4.92
8.63

קופה פודה

-2.15
3.89
3.78
16.58

קופה פופולארית

-2.33
4.15
3.54
13.97
22.83

קופה פופולארית

-2.44
5.73
4.14
15.05
27.97

קופה פופולארית

-2.74
3.37
2.77
13.36
21.5
-2.75
4.43
2.95
15.43
23.18
-2.77
7.46
4.14
15.01
20.71
-2.9
3.05
2.8
13.53
19.45

קופה פודה

-3.16
2.11
1.42
12.84
21.33

קופה פודה

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.04
מרץ
0.26
אפריל
1.55
מאי
0.42
יוני
2.03
יולי
2.38
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
-2.00
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.01
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.26
פברואר
-1.24
מרץ
0.88
אפריל
-2.67
מאי
-2.53
יוני
-4.50
יולי
4.51
אוגוסט
-1.81
ספטמבר
-4.38
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.86
דצמבר
-2.20
תשואה מצטברת
-11.98
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
0.37
מרץ
1.47
אפריל
2.14
מאי
0.82
יוני
0.57
יולי
-0.05
אוגוסט
0.77
ספטמבר
-1.74
אוקטובר
2.65
נובמבר
0.04
דצמבר
1.27
תשואה מצטברת
9.72
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.63
פברואר
-1.97
מרץ
-8.90
אפריל
4.96
מאי
1.86
יוני
0.55
יולי
2.39
אוגוסט
2.44
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
-0.12
נובמבר
3.30
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
5.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.80
פברואר
1.52
מרץ
0.80
אפריל
1.99
מאי
-1.46
יוני
1.90
יולי
1.46
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
1.38
אוקטובר
1.11
נובמבר
1.13
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
14.96

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.04
מרץ
0.26
אפריל
1.55
מאי
0.42
יוני
2.03
יולי
2.38
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
-2.00
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.01
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.26
פברואר
-1.24
מרץ
0.88
אפריל
-2.67
מאי
-2.53
יוני
-4.50
יולי
4.51
אוגוסט
-1.81
ספטמבר
-4.38
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.86
דצמבר
-2.20
תשואה מצטברת
-11.98
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
0.37
מרץ
1.47
אפריל
2.14
מאי
0.82
יוני
0.57
יולי
-0.05
אוגוסט
0.77
ספטמבר
-1.74
אוקטובר
2.65
נובמבר
0.04
דצמבר
1.27
תשואה מצטברת
9.72
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.63
פברואר
-1.97
מרץ
-8.90
אפריל
4.96
מאי
1.86
יוני
0.55
יולי
2.39
אוגוסט
2.44
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
-0.12
נובמבר
3.30
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
5.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.80
פברואר
1.52
מרץ
0.80
אפריל
1.99
מאי
-1.46
יוני
1.90
יולי
1.46
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
1.38
אוקטובר
1.11
נובמבר
1.13
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
14.96
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים