אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.15
/
אפריל
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7798
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
4,736
צבירה נטו (במליונים)
-1,134
דמי ניהול ממוצעים
0.67%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.74%

חשיפה למניות

50.65%

חשיפה לחו"ל

23.33%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.15
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.98
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.8
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.21
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.13
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
1.38
5 שנים ממוצעת
4.08
שנת 2019
14.96
שנת 2020
5.05
שנת 2021
9.72
שנת 2022
-11.98
שנת 2023
9.53
מדד שארפ
-0.71
שארפ כל הקופות
-0.41
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
83.8
סטיית תקן 36 חודשים
2.14
סטיית תקן 60 חודשים
2.31
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.617
29202.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.64
30287.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.096
4529.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.112
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.221
10465.86
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.341
631755.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.325
62749.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.003
136.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.258
249016.01
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.171
8103.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.108
5108.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.202
9553.38
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.08
3768.78
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.412
19517.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.04
1877.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.097
99289.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.272
12900.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.054
2579.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.033
1550.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.725
34352.72
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.844
276733.85
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.79
132132.54
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.466
22051.71
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.273
344408.47
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
294.71
אופציה מסוג Warrant
0
9.91
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.058
2751.84
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.354
16765.24
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.307
14553.65
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.199
-9439.22
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.001
69.29
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.715
81192.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
4.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.002
110.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.001
24.85
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.058
2751.84
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.354
16765.24
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.006
-288.13
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.065
3081.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.475
22496.99
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
90.46
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.011
529.23
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.025
-48561.56
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
59212.57
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.299
14145.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.566
74146.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.135
6377.91
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.576
74638.08
הלוואות לא מובטחות
0.363
17202.15
הלוואות לעמיתים
0.903
42763.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.033
1579.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
1.25
59212.57
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
7.605
360132.37
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.663
78767.51
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-1.162
-55042.84
זכאים מס הכנסה
-0.005
-247
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.101
4763.03
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.164
55100.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.13
337637.42
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.155
7356.26
מק"מ
17.518
829584.9
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.557
121092.69
קרנות גידור
0.152
7215.56
קרנות גידור בחו"ל
0.636
30140.85
קרנות הון סיכון
4.586
41385.07
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.668
78993.09
קרנות השקעה אחרות
2.131
100924.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.586
217166.77
קרנות נדל"ן
0.349
16528.94
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.504
71219.09
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.16%
₪ 196,981
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.62%
₪ 29,343
מזומנים ושווי מזומנים
16.68%
₪ 789,694
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.66%
₪ 931,194
אג"ח ממשלתיות סחירות
37.67%
₪ 1,783,709
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.53%
₪ 593,532
קרנות נאמנות
2.56%
₪ 121,093
הלוואות
6.13%
₪ 290,066

46.74%

חשיפה למניות

50.65%

חשיפה לחו"ל

23.33%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.8
5.84
13.12
7.71
-0.84
3.79
10.29
-1.03
3.96
10.71
12.55
29.27
-1.14
3.43
9.95
9.93
25.29
-1.15
3.58
9.98
4.21
22.13
-1.17
3.93
10.67
12.94
47.82
-1.29
3.67
10.73
9.26
29.63
-1.3
3.41
12.28
-1.41
3.89
13.66
12.47
30.63
-1.44
2.64
12.23
-1.47
2.49
-1.54
3.01
11.83
13.36
33.17
-1.54
3.11
9.22
8.68
27.18
-1.55
2.74
10.23
11.11
29.47
-1.58
3.05
9.98
10.96
27.79
-1.75
3.05
11.09

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
1.79
מרץ
2.65
אפריל
-1.15
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.58
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.04
מרץ
0.26
אפריל
1.55
מאי
0.42
יוני
2.03
יולי
2.38
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
-2.00
נובמבר
2.88
דצמבר
2.36
תשואה מצטברת
9.53
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.26
פברואר
-1.24
מרץ
0.88
אפריל
-2.67
מאי
-2.53
יוני
-4.50
יולי
4.51
אוגוסט
-1.81
ספטמבר
-4.38
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.86
דצמבר
-2.20
תשואה מצטברת
-11.98
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
0.37
מרץ
1.47
אפריל
2.14
מאי
0.82
יוני
0.57
יולי
-0.05
אוגוסט
0.77
ספטמבר
-1.74
אוקטובר
2.65
נובמבר
0.04
דצמבר
1.27
תשואה מצטברת
9.72
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.63
פברואר
-1.97
מרץ
-8.90
אפריל
4.96
מאי
1.86
יוני
0.55
יולי
2.39
אוגוסט
2.44
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
-0.12
נובמבר
3.30
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
5.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.80
פברואר
1.52
מרץ
0.80
אפריל
1.99
מאי
-1.46
יוני
1.90
יולי
1.46
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
1.38
אוקטובר
1.11
נובמבר
1.13
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
14.96

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.04
מרץ
0.26
אפריל
1.55
מאי
0.42
יוני
2.03
יולי
2.38
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
-2.00
נובמבר
2.88
דצמבר
2.36
תשואה מצטברת
9.53
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.26
פברואר
-1.24
מרץ
0.88
אפריל
-2.67
מאי
-2.53
יוני
-4.50
יולי
4.51
אוגוסט
-1.81
ספטמבר
-4.38
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.86
דצמבר
-2.20
תשואה מצטברת
-11.98
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
0.37
מרץ
1.47
אפריל
2.14
מאי
0.82
יוני
0.57
יולי
-0.05
אוגוסט
0.77
ספטמבר
-1.74
אוקטובר
2.65
נובמבר
0.04
דצמבר
1.27
תשואה מצטברת
9.72
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.63
פברואר
-1.97
מרץ
-8.90
אפריל
4.96
מאי
1.86
יוני
0.55
יולי
2.39
אוגוסט
2.44
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
-0.12
נובמבר
3.30
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
5.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.80
פברואר
1.52
מרץ
0.80
אפריל
1.99
מאי
-1.46
יוני
1.90
יולי
1.46
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
1.38
אוקטובר
1.11
נובמבר
1.13
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
14.96
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים