אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.05
/
אוקטובר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7800
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
888
צבירה נטו (במליונים)
-259
דמי ניהול ממוצעים
0.69%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.06%

חשיפה למניות

57.68%

חשיפה לחו"ל

10.84%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.12
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.37
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.12
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.85
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
3 שנים ממוצעת
1.44
5 שנים ממוצעת
2.99
שנת 2019
10.70
שנת 2020
4.67
שנת 2021
5.73
שנת 2022
-6.14
מדד שארפ
-0.19
שארפ כל הקופות
-0.37
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
85
סטיית תקן 36 חודשים
1.05
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.387
12314.67
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.9
7988.09
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.08
711.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.161
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
27.521
244398.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.181
37125.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.773
6860.92
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.779
6920.72
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.079
699.4
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.153
1358.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.422
3744.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.545
4836.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.967
17470.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.153
1355.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.206
1828.3
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.574
13980.37
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.653
5797.19
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.057
505.15
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.264
28988.21
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
52.71
אופציה מסוג Warrant
0
1.6
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.289
2562.12
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.07
-617.29
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.684
6073.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.289
2562.12
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.07
-617.29
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.795
-7060.11
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.511
4537.54
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
28.3
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.572
-13958.3
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
18129.38
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.401
3559.29
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.428
21562.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.181
1603.69
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.306
29363.11
הלוואות לא מובטחות
0.286
2542.29
הלוואות לעמיתים
0.571
5069.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.031
277.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
2.041
18129.38
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.605
14257.5
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.022
26838.52
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-2.905
-25795.42
זכאים מס הכנסה
0
-2.64
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.07
618.66
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.933
26049.45
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.633
50026.9
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.957
17381.21
מק"מ
23.684
210322.42
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.511
4536.08
קרנות גידור
0.032
284.61
קרנות גידור בחו"ל
0.445
3950.23
קרנות הון סיכון
3.199
3665.83
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.182
1614.86
קרנות השקעה אחרות
1.836
16303.42
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.199
28413.06
קרנות נדל"ן
0.19
1686.67
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.292
20354.63
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.30%
₪ 47,103
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.36%
₪ 12,083
מזומנים ושווי מזומנים
12.38%
₪ 109,917
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.89%
₪ 61,175
אג"ח ממשלתיות סחירות
55.38%
₪ 491,847
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.93%
₪ 79,286
קרנות נאמנות
0.51%
₪ 4,536
הלוואות
9.25%
₪ 82,106

12.06%

חשיפה למניות

57.68%

חשיפה לחו"ל

10.84%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
8.26
8.35
12.05
18.02

מובילה בתשואות

0

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.05
2.23
2.12
4.37
15.85

קופה פודה

-1.06
2.90
2.69
6.07
14.05
-1.12
5.75
4.81
7.48
11.54

קופה פודה

-1.13
2.70

קופה סקטוריאלית

-1.32
2.58
2.23
2.67
9.2

קופה פודה

-1.32
3.60
3.35
8.35
16.52
-1.37
4.20
4.14
11.73
-1.51
2.52
2.33
9.23
17.37
-1.57
2.73
1.89
3.79
11.84

קופה פודה

-1.82
3.01
2.38
6.55
13.06
-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.22
1.84
1.63
5.33
12.69

קופה פודה

-2.25
0.82
0.51
0.62
7.86

קופה פודה

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
-0.80
מרץ
0.78
אפריל
0.69
מאי
0.62
יוני
0.60
יולי
0.99
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
-1.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.23
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.28
פברואר
-1.10
מרץ
0.39
אפריל
-0.80
מאי
-1.54
יוני
-1.59
יולי
2.09
אוגוסט
-1.17
ספטמבר
-2.09
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.81
דצמבר
-0.91
תשואה מצטברת
-6.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.60
פברואר
-0.21
מרץ
0.86
אפריל
0.77
מאי
0.63
יוני
0.23
יולי
0.53
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.27
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
5.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.65
פברואר
0.30
מרץ
-6.43
אפריל
3.97
מאי
1.79
יוני
0.39
יולי
1.27
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
0.11
נובמבר
2.04
דצמבר
0.81
תשואה מצטברת
4.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
1.03
מרץ
0.74
אפריל
1.23
מאי
-0.51
יוני
0.96
יולי
1.72
אוגוסט
0.50
ספטמבר
0.79
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.50
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
10.70

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
-0.80
מרץ
0.78
אפריל
0.69
מאי
0.62
יוני
0.60
יולי
0.99
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
-1.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.23
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.28
פברואר
-1.10
מרץ
0.39
אפריל
-0.80
מאי
-1.54
יוני
-1.59
יולי
2.09
אוגוסט
-1.17
ספטמבר
-2.09
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.81
דצמבר
-0.91
תשואה מצטברת
-6.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.60
פברואר
-0.21
מרץ
0.86
אפריל
0.77
מאי
0.63
יוני
0.23
יולי
0.53
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.27
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
5.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.65
פברואר
0.30
מרץ
-6.43
אפריל
3.97
מאי
1.79
יוני
0.39
יולי
1.27
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
0.11
נובמבר
2.04
דצמבר
0.81
תשואה מצטברת
4.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
1.03
מרץ
0.74
אפריל
1.23
מאי
-0.51
יוני
0.96
יולי
1.72
אוגוסט
0.50
ספטמבר
0.79
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.50
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
10.70
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים