אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

אלטשולר שחם בית השקעות

1.03
/
מרץ
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7800
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
847
צבירה נטו (במליונים)
-215
דמי ניהול ממוצעים
0.67%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

11.74%

חשיפה למניות

21.04%

חשיפה לחו"ל

11.46%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.03
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.32
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.72
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.29
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
3 שנים ממוצעת
1.87
5 שנים ממוצעת
3.59
שנת 2019
10.70
שנת 2020
4.67
שנת 2021
5.73
שנת 2022
-6.14
שנת 2023
6.29
מדד שארפ
-0.58
שארפ כל הקופות
-0.82
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
85.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.08
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.356
11491.43
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.307
11075.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.083
703.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.168
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.455
3855.84
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
27.746
235059.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.042
34240.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.006
49.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.374
11637.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.371
3144.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.229
1943.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.47
3985.42
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.081
684.51
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.16
1352.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.467
3953.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.47
3983.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.082
697.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.375
37061.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.557
4722.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.056
475.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.067
565.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.166
1408.25
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.534
12996.63
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.711
6022.92
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.253
2142.73
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.59
13470.02
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.001
12.6
אופציה מסוג Warrant
0
1.16
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.092
780.09
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.096
813.75
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.017
145.27
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.016
-132.79
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.342
2896.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.092
780.09
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.096
813.75
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-3.08
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.022
190.28
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.243
2059.87
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
3.36
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
19.63
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.12
1018.9
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
17430.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.435
3682.08
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.652
22466.33
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.214
1809.09
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.424
20534.8
הלוואות לא מובטחות
0.288
2436.46
הלוואות לעמיתים
0.539
4566.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.032
270.97
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
2.057
17430.55
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.825
23930.79
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
-0.12
-1012.93
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-1.835
-15547.14
זכאים מס הכנסה
-0.002
-21.16
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.08
680.98
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.79
15165.18
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.807
83080.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.908
7690.44
מק"מ
17.317
146708.35
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.576
4877.14
קרנות גידור
0.037
309.5
קרנות גידור בחו"ל
0.409
3467.39
קרנות הון סיכון
4.001
1810.85
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.399
3376.25
קרנות השקעה אחרות
2.293
19429.32
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.001
33897.07
קרנות נדל"ן
0.3
2541.59
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.35
11438.08
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.66%
₪ 73,373
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.35%
₪ 11,415
מזומנים ושווי מזומנים
13.56%
₪ 114,860
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.94%
₪ 41,847
אג"ח ממשלתיות סחירות
50.94%
₪ 431,552
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
11.34%
₪ 96,063
קרנות נאמנות
0.58%
₪ 4,877
הלוואות
8.64%
₪ 73,196

11.74%

חשיפה למניות

21.04%

חשיפה לחו"ל

11.46%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (16)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.42
2.27
9.19
7.48
15.66
1.82
3.38
11.3
12.85
1.35
2.30
8.13
5.74
16.48
1.34
2.28
9.3
9.46
21.59
1.32
2.56
9.05
6.38
19.02
1.28
2.28
8.9
9.6
23.61
1.24
2.56
9.52
6.72
17.24
1.24
2.77
9
7.21
18.17
1.17
1.66
7.66
7.57
17.55
1.09
1.92
7.71
3.89
12.69
1.03
1.48
6.32
5.72
19.29
0.98
2.58
10.63
9
18.24
0.96
2.32
8.54
0.94
2.14
7.57
4.45
13.1
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
0.21
מרץ
1.03
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.48
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
-0.80
מרץ
0.78
אפריל
0.69
מאי
0.62
יוני
0.60
יולי
0.99
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
-1.05
נובמבר
2.13
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
6.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.28
פברואר
-1.10
מרץ
0.39
אפריל
-0.80
מאי
-1.54
יוני
-1.59
יולי
2.09
אוגוסט
-1.17
ספטמבר
-2.09
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.81
דצמבר
-0.91
תשואה מצטברת
-6.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.60
פברואר
-0.21
מרץ
0.86
אפריל
0.77
מאי
0.63
יוני
0.23
יולי
0.53
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.27
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
5.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.65
פברואר
0.30
מרץ
-6.43
אפריל
3.97
מאי
1.79
יוני
0.39
יולי
1.27
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
0.11
נובמבר
2.04
דצמבר
0.81
תשואה מצטברת
4.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
1.03
מרץ
0.74
אפריל
1.23
מאי
-0.51
יוני
0.96
יולי
1.72
אוגוסט
0.50
ספטמבר
0.79
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.50
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
10.70

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.47
פברואר
-0.80
מרץ
0.78
אפריל
0.69
מאי
0.62
יוני
0.60
יולי
0.99
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
-1.05
נובמבר
2.13
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
6.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.28
פברואר
-1.10
מרץ
0.39
אפריל
-0.80
מאי
-1.54
יוני
-1.59
יולי
2.09
אוגוסט
-1.17
ספטמבר
-2.09
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.81
דצמבר
-0.91
תשואה מצטברת
-6.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.60
פברואר
-0.21
מרץ
0.86
אפריל
0.77
מאי
0.63
יוני
0.23
יולי
0.53
אוגוסט
0.80
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.27
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
5.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.65
פברואר
0.30
מרץ
-6.43
אפריל
3.97
מאי
1.79
יוני
0.39
יולי
1.27
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
0.11
נובמבר
2.04
דצמבר
0.81
תשואה מצטברת
4.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
1.03
מרץ
0.74
אפריל
1.23
מאי
-0.51
יוני
0.96
יולי
1.72
אוגוסט
0.50
ספטמבר
0.79
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.50
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
10.70
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים