לוגו מיטב דש

מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב בית השקעות

-0.49
/
אפריל
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7862
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
59
צבירה נטו (במליונים)
23
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

17.83%

חשיפה לחו"ל

10.46%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.49
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.87
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.12
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.05
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
3 שנים ממוצעת
1.5
5 שנים ממוצעת
2.48
שנת 2019
7.14
שנת 2020
2.62
שנת 2021
4.31
שנת 2022
-4.48
שנת 2023
5.47
מדד שארפ
-0.45
שארפ כל הקופות
-0.62
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
85.7
סטיית תקן 36 חודשים
0.87
סטיית תקן 60 חודשים
0.94
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.628
1538.88
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.894
1108.79
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.382
223.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.276
161.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.962
563.44
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.863
1090.52
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.079
8828.7
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
21.338
12493.05
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
5.398
3160.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.213
710.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.261
152.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.523
306.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.615
360.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.151
88.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.088
51.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.041
609.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.488
285.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.94
1135.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.464
7297.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.344
201.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.809
1059.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.213
710.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.001
0.3
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.018
10.31
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
3.066
1795.16
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.044
25.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.018
10.31
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.127
74.18
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.285
-166.75
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.094
-55.31
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.335
195.97
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.098
57.29
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.937
1134.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.024
599.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.148
86.79
הלוואות לא מובטחות
0.64
374.5
הלוואות לעמיתים
4.026
2357.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.738
431.83
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.272
159.07
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.145
84.68
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.01
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.401
234.51
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.063
-37
זכאים מס הכנסה
-0.012
-7.28
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.077
45.01
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.719
3348.09
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.175
687.93
מק"מ
0.06
35.22
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.53
0.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.991
1.991
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.083
48.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.003
1.73
קרנות גידור בחו"ל
0.092
54.11
קרנות הון סיכון
3.867
24.51
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.016
9.64
קרנות השקעה אחרות
1.243
727.5
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.867
2264.05
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.006
3.46
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.52%
₪ 16,700
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.15%
₪ 1,261
מזומנים ושווי מזומנים
7.42%
₪ 4,343
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%
₪ 0
אג"ח ממשלתיות סחירות
44.95%
₪ 26,318
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.26%
₪ 3,081
קרנות נאמנות
2.60%
₪ 1,525
הלוואות
9.09%
₪ 5,321

0%

חשיפה למניות

17.83%

חשיפה לחו"ל

10.46%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (4)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.05
0.36
0.04
0.51
3.53
3.19
13.49
-0.29
1.17
5.17
3.3
14.95
-0.49
0.67
4.87
4.58
13.05

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
0.10
מרץ
0.74
אפריל
-0.49
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.67
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
-1.60
מרץ
0.83
אפריל
0.72
מאי
0.99
יוני
0.36
יולי
0.46
אוגוסט
0.54
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
-0.92
נובמבר
2.15
דצמבר
1.43
תשואה מצטברת
5.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.09
פברואר
-0.74
מרץ
-0.04
אפריל
-0.64
מאי
-1.66
יוני
-0.10
יולי
1.20
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
0.32
נובמבר
0.62
דצמבר
-0.25
תשואה מצטברת
-4.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.28
מרץ
0.64
אפריל
0.30
מאי
0.57
יוני
0.38
יולי
0.38
אוגוסט
0.71
ספטמבר
0.09
אוקטובר
0.58
נובמבר
0.38
דצמבר
-0.01
תשואה מצטברת
4.31
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
0.35
מרץ
-3.30
אפריל
2.69
מאי
0.43
יוני
-0.61
יולי
1.09
אוגוסט
0.93
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
-0.03
נובמבר
1.29
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
2.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.61
מרץ
0.88
אפריל
0.34
מאי
0.17
יוני
0.85
יולי
1.09
אוגוסט
0.66
ספטמבר
0.45
אוקטובר
0.37
נובמבר
0.13
דצמבר
0.36
תשואה מצטברת
7.14

מחשבון תשואה של מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
-1.60
מרץ
0.83
אפריל
0.72
מאי
0.99
יוני
0.36
יולי
0.46
אוגוסט
0.54
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
-0.92
נובמבר
2.15
דצמבר
1.43
תשואה מצטברת
5.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.09
פברואר
-0.74
מרץ
-0.04
אפריל
-0.64
מאי
-1.66
יוני
-0.10
יולי
1.20
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
0.32
נובמבר
0.62
דצמבר
-0.25
תשואה מצטברת
-4.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.28
מרץ
0.64
אפריל
0.30
מאי
0.57
יוני
0.38
יולי
0.38
אוגוסט
0.71
ספטמבר
0.09
אוקטובר
0.58
נובמבר
0.38
דצמבר
-0.01
תשואה מצטברת
4.31
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
0.35
מרץ
-3.30
אפריל
2.69
מאי
0.43
יוני
-0.61
יולי
1.09
אוגוסט
0.93
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
-0.03
נובמבר
1.29
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
2.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.61
מרץ
0.88
אפריל
0.34
מאי
0.17
יוני
0.85
יולי
1.09
אוגוסט
0.66
ספטמבר
0.45
אוקטובר
0.37
נובמבר
0.13
דצמבר
0.36
תשואה מצטברת
7.14
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים