חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

קבוצת הפניקס

-2.03
/
אוקטובר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7905
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
71
צבירה נטו (במליונים)
-5
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
-0.08%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.09%

חשיפה למניות

24.76%

חשיפה לחו"ל

14.17%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.03
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.07
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.09
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.18
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.03
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.08
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
3 שנים ממוצעת
0.39
5 שנים ממוצעת
2.31
שנת 2019
8.89
שנת 2020
4.85
שנת 2021
4.66
שנת 2022
-5.59
מדד שארפ
-0.27
שארפ כל הקופות
-0.42
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
81.9
סטיית תקן 36 חודשים
0.91
סטיית תקן 60 חודשים
1.04
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.409
996.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.704
1204.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.365
258.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.182
128.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.058
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.085
60.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
60.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.37
968.4
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.784
9746.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.325
8714.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.935
1368.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.54
1796.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.091
64.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.064
45.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.913
1352.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.538
1087.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.334
236.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.105
74.21
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.269
190.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.188
840.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.024
17.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.881
3451.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
22.07
15604.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.214
151.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
5.199
3676.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
5.627
3978.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.011
7.82
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.21
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0.002
1.6
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.035
-24.65
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.119
84.43
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.039
27.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.002
1.11
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.002
-1.11
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.035
-24.65
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
2.73
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.231
163.2
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
0.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.244
-172.45
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.784
554.48
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.159
1526.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.183
129.51
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.721
2630.69
הלוואות לא מובטחות
0.05
35.51
הלוואות לעמיתים
0.177
125.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.551
389.44
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
15.77
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
0.79
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.295
208.46
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.8
1273.03
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.103
779.71
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.08
-56.34
זכאים מס הכנסה
-0.001
-0.75
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.106
75.21
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.16
113.25
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.551
1097
מק"מ
2.418
1709.62
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0.32
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.513
1.513
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.287
0.287
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.011
7.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.081
57.3
קרנות הון סיכון
1.815
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.677
478.85
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.815
1283.15
קרנות נדל"ן
0.715
505.48
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
50.44%
₪ 35,662
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.96%
₪ 1,387
מזומנים ושווי מזומנים
4.61%
₪ 3,263
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
-0.02%
₪ -14
אג"ח ממשלתיות סחירות
30.46%
₪ 21,539
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.81%
₪ 1,989
קרנות נאמנות
1.81%
₪ 1,281
הלוואות
7.92%
₪ 5,600

0.09%

חשיפה למניות

24.76%

חשיפה לחו"ל

14.17%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (4)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.53
4.88
5.61
17.95

מובילה בתשואות

-0.89
1.02
0.96
1.12
12.59

קופה פודה

-0.92
1.79
2.17
3.23
10.7
-2.03
0.83
1.07
1.18
12.08

קופה פודה

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.32
פברואר
-1.58
מרץ
0.58
אפריל
0.71
מאי
1.24
יוני
0.52
יולי
0.56
אוגוסט
0.58
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
-2.03
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.83
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.17
פברואר
-1.14
מרץ
-0.31
אפריל
-0.50
מאי
-1.78
יוני
0.22
יולי
1.15
אוגוסט
-1.15
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
0.20
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.29
תשואה מצטברת
-5.59
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.14
מרץ
0.79
אפריל
0.23
מאי
0.82
יוני
0.29
יולי
0.35
אוגוסט
0.78
ספטמבר
0.00
אוקטובר
0.25
נובמבר
0.51
דצמבר
-0.04
תשואה מצטברת
4.66
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
0.25
מרץ
-2.98
אפריל
3.45
מאי
0.72
יוני
-1.18
יולי
1.52
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.15
נובמבר
1.28
דצמבר
0.27
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.65
פברואר
0.98
מרץ
0.90
אפריל
0.67
מאי
0.09
יוני
0.91
יולי
1.14
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.65
אוקטובר
0.61
נובמבר
0.30
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
8.89

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.32
פברואר
-1.58
מרץ
0.58
אפריל
0.71
מאי
1.24
יוני
0.52
יולי
0.56
אוגוסט
0.58
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
-2.03
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.83
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.17
פברואר
-1.14
מרץ
-0.31
אפריל
-0.50
מאי
-1.78
יוני
0.22
יולי
1.15
אוגוסט
-1.15
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
0.20
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.29
תשואה מצטברת
-5.59
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-0.14
מרץ
0.79
אפריל
0.23
מאי
0.82
יוני
0.29
יולי
0.35
אוגוסט
0.78
ספטמבר
0.00
אוקטובר
0.25
נובמבר
0.51
דצמבר
-0.04
תשואה מצטברת
4.66
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
0.25
מרץ
-2.98
אפריל
3.45
מאי
0.72
יוני
-1.18
יולי
1.52
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.15
נובמבר
1.28
דצמבר
0.27
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.65
פברואר
0.98
מרץ
0.90
אפריל
0.67
מאי
0.09
יוני
0.91
יולי
1.14
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.65
אוקטובר
0.61
נובמבר
0.30
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
8.89
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים