חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

קבוצת הפניקס

-2.22
/
אוקטובר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7906
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
229
צבירה נטו (במליונים)
-30
דמי ניהול ממוצעים
0.62%
דמי ניהול מהפקדה
-0.16%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

14.44%

חשיפה למניות

30.48%

חשיפה לחו"ל

17.08%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.22
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.63
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.33
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.14
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.69
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
3 שנים ממוצעת
1.75
5 שנים ממוצעת
2.42
שנת 2019
10.43
שנת 2020
2.86
שנת 2021
7.48
שנת 2022
-7.28
מדד שארפ
-0.31
שארפ כל הקופות
-0.63
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
82.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.21
סטיית תקן 60 חודשים
1.56
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.999
2285.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.072
7030.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.21
480.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.188
431.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.059
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.088
201.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
201.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.037
2374.84
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.69
19892.21
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.944
22761.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.172
2682.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.924
4405
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.071
162.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.048
110.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.449
3316.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.165
2666.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.253
579.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.205
468.99
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.211
483.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.251
2862.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.025
57.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.366
9994.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
20.52
46970.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.167
382.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.939
9015.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.263
9757.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.502
1148.07
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2
4576.97
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.036
2371.91
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.003
6.98
מניות לא סחירות
0
0.64
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.209
5056.47
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.693
1586.7
אופציה מסוג Warrant
0.003
7.2
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.03
69.15
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.076
-173.1
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
1.44
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-1.67
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.158
-361.33
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.148
338.27
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.629
3728.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.052
2407.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.117
268.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.004
9.86
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.006
-12.99
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.158
-361.33
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-7.4
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.122
-278.76
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.101
232.19
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.183
419.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.13
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
4.28
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.279
-638.82
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.811
1855.61
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.266
5187.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.166
381.06
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.693
8453.83
הלוואות לא מובטחות
0.049
111.71
הלוואות לעמיתים
0.853
1952.93
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.569
1303.29
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
52.76
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
2.81
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.305
697.63
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.465
7931.73
פח"ק/פר"י
1.472
3369.84
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.07
4737.51
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.074
-169.13
זכאים מס הכנסה
-0.001
-2.87
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.109
250.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.881
2015.96
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.545
3537.11
מק"מ
1.815
4155.52
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
1.13
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.403
1.403
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.56
0.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.051
116.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.409
936.85
קרנות גידור
0.043
97.29
קרנות גידור בחו"ל
0.08
182.04
קרנות הון סיכון
1.929
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.667
1526.65
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.929
4415.65
קרנות נדל"ן
0.739
1691.63
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
45.41%
₪ 103,936
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.94%
₪ 4,447
מזומנים ושווי מזומנים
9.43%
₪ 21,586
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.26%
₪ 18,898
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.62%
₪ 49,492
פיקדונות
-0.58%
₪ -1,320
נכסים אחרים
2.78%
₪ 6,370
קרנות נאמנות
2.42%
₪ 5,548
הלוואות
8.71%
₪ 19,944

14.44%

חשיפה למניות

30.48%

חשיפה לחו"ל

17.08%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
8.26
8.35
12.05
18.02

מובילה בתשואות

0

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.05
2.23
2.12
4.37
15.85

קופה פודה

-1.06
2.90
2.69
6.07
14.05
-1.12
5.75
4.81
7.48
11.54

קופה פודה

-1.13
2.70

קופה סקטוריאלית

-1.32
2.58
2.23
2.67
9.2

קופה פודה

-1.32
3.60
3.35
8.35
16.52
-1.37
4.20
4.14
11.73
-1.51
2.52
2.33
9.23
17.37
-1.57
2.73
1.89
3.79
11.84

קופה פודה

-1.82
3.01
2.38
6.55
13.06
-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.22
1.84
1.63
5.33
12.69

קופה פודה

-2.25
0.82
0.51
0.62
7.86

קופה פודה

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.65
מרץ
0.31
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.91
יולי
1.33
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-2.22
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.84
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-1.07
מרץ
-0.14
אפריל
-0.88
מאי
-2.16
יוני
-0.77
יולי
1.78
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-2.36
אוקטובר
0.77
נובמבר
0.70
דצמבר
-0.90
תשואה מצטברת
-7.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.27
מרץ
1.22
אפריל
0.82
מאי
1.00
יוני
0.36
יולי
0.16
אוגוסט
0.94
ספטמבר
-0.10
אוקטובר
0.78
נובמבר
0.30
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
7.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.56
מרץ
-7.18
אפריל
3.84
מאי
0.89
יוני
-1.08
יולי
1.85
אוגוסט
2.06
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.82
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
2.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
1.07
מרץ
0.82
אפריל
1.10
מאי
-0.55
יוני
1.33
יולי
0.96
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
1.01
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.53
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
10.43

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.65
מרץ
0.31
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.91
יולי
1.33
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-2.22
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.84
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-1.07
מרץ
-0.14
אפריל
-0.88
מאי
-2.16
יוני
-0.77
יולי
1.78
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-2.36
אוקטובר
0.77
נובמבר
0.70
דצמבר
-0.90
תשואה מצטברת
-7.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.27
מרץ
1.22
אפריל
0.82
מאי
1.00
יוני
0.36
יולי
0.16
אוגוסט
0.94
ספטמבר
-0.10
אוקטובר
0.78
נובמבר
0.30
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
7.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.56
מרץ
-7.18
אפריל
3.84
מאי
0.89
יוני
-1.08
יולי
1.85
אוגוסט
2.06
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.82
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
2.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
1.07
מרץ
0.82
אפריל
1.10
מאי
-0.55
יוני
1.33
יולי
0.96
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
1.01
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.53
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
10.43
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים