חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

קבוצת הפניקס

0.88
/
פברואר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7906
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
236
צבירה נטו (במליונים)
-34
דמי ניהול ממוצעים
0.63%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.17%

חשיפה למניות

23.88%

חשיפה לחו"ל

16.68%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.88
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.97
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.28
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.43
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
2.05
5 שנים ממוצעת
3.44
שנת 2019
10.43
שנת 2020
2.86
שנת 2021
7.48
שנת 2022
-7.28
שנת 2023
6.67
מדד שארפ
-0.44
שארפ כל הקופות
-0.79
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
80.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.24
סטיית תקן 60 חודשים
1.56
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.59
1392.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.731
6449.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.161
379.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.154
364.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.056
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.08
190.02
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
190.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.123
2652
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.266
24239.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.846
25610.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.66
1559.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.153
2722.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.199
469.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.506
3556.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.246
2941.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.276
652.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.155
366.35
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.066
156.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.15
2715.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.019
45.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.954
9337.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
22.52
53174.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.147
347.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.091
9660.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.505
10638.28
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.419
990.26
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.56
3682.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.875
2066.78
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.019
44.82
מניות לא סחירות
0
0.44
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.559
3680.82
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.561
1323.86
אופציה מסוג Warrant
0.002
4.96
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.045
105.56
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.039
-92.75
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-0.83
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
2.128
5025.62
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.411
970.12
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.223
-5248.17
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.076
179.99
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.758
4152.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.917
2166.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.146
345.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.008
19.85
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.008
-18.7
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
2.128
5025.62
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.066
-156.43
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.223
-5248.17
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.184
434.72
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.105
247.2
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.175
414.37
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
5.06
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.08
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.181
426.99
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.637
1504.21
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.449
5782.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.683
8695.42
הלוואות לא מובטחות
0.095
225.3
הלוואות לעמיתים
1.026
2423.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.574
1355.68
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
51.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
2.65
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.279
659.09
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.129
7389.1
פח"ק/פר"י
1.785
4214.79
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.183
432.72
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.068
-160.55
זכאים מס הכנסה
-0.004
-9.91
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.166
392.47
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.896
4477.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.225
2891.56
מק"מ
0.555
1311.66
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.195
460.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.38
1.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.195
0.195
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.04
94.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.339
799.29
קרנות גידור
0.097
230.19
קרנות גידור בחו"ל
0.014
33.05
קרנות הון סיכון
2.189
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.29
685.51
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.189
5167.99
קרנות נדל"ן
0.32
755.05
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.471
1111.25
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
45.75%
₪ 108,032
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.73%
₪ 4,075
מזומנים ושווי מזומנים
8.23%
₪ 19,425
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.36%
₪ 22,103
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.33%
₪ 52,720
פיקדונות
-0.15%
₪ -350
נכסים אחרים
1.86%
₪ 4,399
קרנות נאמנות
2.15%
₪ 5,074
הלוואות
8.74%
₪ 20,646

12.17%

חשיפה למניות

23.88%

חשיפה לחו"ל

16.68%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (16)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.12
1.53
9.66
12.15
1.05
1.34
8.55
1.05
1.51
8.87
7.36
17.68
1.04
1.30
9.3
6.62
16.97
0.99
1.59
11.17
8.87
17.8
0.88
1.22
7.97
6.28
18.43
0.87
0.94
7.45
5.25
15.94
0.73
0.99
8.15
9.5
23.14
0.7
0.93
8.9
9.46
20.82
0.68
1.19
7.66
4.33
12.96
0.66
0.82
7.41
3.49
12.48
0.31
0.48
7.32
7.36
16.96
0.21
0.44
6.06
5.54
18.95
0
-1.86
-1.11
4.55
5.06
12.78

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
0.88
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.22
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.65
מרץ
0.31
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.91
יולי
1.33
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-2.22
נובמבר
2.88
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-1.07
מרץ
-0.14
אפריל
-0.88
מאי
-2.16
יוני
-0.77
יולי
1.78
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-2.36
אוקטובר
0.77
נובמבר
0.70
דצמבר
-0.90
תשואה מצטברת
-7.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.27
מרץ
1.22
אפריל
0.82
מאי
1.00
יוני
0.36
יולי
0.16
אוגוסט
0.94
ספטמבר
-0.10
אוקטובר
0.78
נובמבר
0.30
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
7.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.56
מרץ
-7.18
אפריל
3.84
מאי
0.89
יוני
-1.08
יולי
1.85
אוגוסט
2.06
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.82
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
2.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
1.07
מרץ
0.82
אפריל
1.10
מאי
-0.55
יוני
1.33
יולי
0.96
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
1.01
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.53
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
10.43

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.65
מרץ
0.31
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.91
יולי
1.33
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-2.22
נובמבר
2.88
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-1.07
מרץ
-0.14
אפריל
-0.88
מאי
-2.16
יוני
-0.77
יולי
1.78
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-2.36
אוקטובר
0.77
נובמבר
0.70
דצמבר
-0.90
תשואה מצטברת
-7.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.27
מרץ
1.22
אפריל
0.82
מאי
1.00
יוני
0.36
יולי
0.16
אוגוסט
0.94
ספטמבר
-0.10
אוקטובר
0.78
נובמבר
0.30
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
7.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.56
מרץ
-7.18
אפריל
3.84
מאי
0.89
יוני
-1.08
יולי
1.85
אוגוסט
2.06
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.82
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
2.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
1.07
מרץ
0.82
אפריל
1.10
מאי
-0.55
יוני
1.33
יולי
0.96
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
1.01
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.53
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
10.43
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים