חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל גמל להשקעה כללי

מגדל חברת ביטוח

2.46
/
מרץ
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7936
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
538
צבירה נטו (במליונים)
27
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.33%

חשיפה למניות

48.78%

חשיפה לחו"ל

25.67%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.46
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.59
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.07
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.62
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.52
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.65
5 שנים ממוצעת
5.63
שנת 2019
11.07
שנת 2020
4.67
שנת 2021
12.76
שנת 2022
-8.34
שנת 2023
9.38
מדד שארפ
0.21
שארפ כל הקופות
0.36
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
77.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.8
סטיית תקן 60 חודשים
2.11
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל גמל להשקעה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.58
8503.72
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.454
7823.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.223
1200.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.107
575.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.065
348.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
348.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.515
2772.49
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.128
690.87
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.109
27491.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.331
34069.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
362.81
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.041
222.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.05
269.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.131
702.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.018
99.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.303
1631.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.449
2417.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
7.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.716
3855.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.72
41542.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.025
132.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.944
5078.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.209
11886.39
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.755
4062.85
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.398
39809.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.993
21487.37
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.455
2449.08
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.446
18540.03
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.952
10501.86
אופציה מסוג Warrant
0
1.89
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.011
60.93
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-15.92
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.012
62.4
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.239
1287.2
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.011
57.26
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.701
52199.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.297
1598.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.057
16449.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.012
62.4
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.239
1287.2
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.048
259.28
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
11.44
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.15
6186.21
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.037
199.07
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-6.27
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
8.09
אופציות מסוג Warrants
0.003
16.13
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.181
976.08
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.235
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.152
817.51
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.453
18577.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.157
842.46
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.199
17212.37
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
2.877
15478.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.518
8166.82
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
4.253
22883.67
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.285
-1532.34
זכאים מס הכנסה
-0.007
-36.2
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.995
5351.85
זכויות במקרקעין מניבים
0.651
3500.28
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.384
2067.46
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.865
15416.69
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.854
26119.24
מק"מ
0.551
2966.17
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.513
0.513
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.261
1404.62
קרנות גידור
0.019
103
קרנות גידור בחו"ל
0.031
164.85
קרנות הון סיכון
9.492
590.41
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.411
2210.29
קרנות השקעה אחרות
0.538
2892.85
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.492
51076.46
קרנות נדל"ן
0.157
847.28
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.484
2606.25
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל גמל להשקעה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.95%
₪ 85,828
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.12%
₪ 6,001
מזומנים ושווי מזומנים
11.97%
₪ 64,420
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.20%
₪ 173,286
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.12%
₪ 65,217
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
13.28%
₪ 71,435
קרנות נאמנות
0.77%
₪ 4,162
הלוואות
12.59%
₪ 67,741

46.33%

חשיפה למניות

48.78%

חשיפה לחו"ל

25.67%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.85
5.00
13.07
8.51
2.79
4.67
13.16
2.65
4.78
12.98
7.68
26.01
2.48
5.16
13.93
16.72
56.18
2.46
4.71
13.59
14.62
31.52
2.41
5.03
14.15
12.68
33.54
2.31
4.72
12.81
12.46
31.32
2.29
5.04
13.5
15.41
32.58
2.28
4.62
13.01
13.34
28.77
2.21
4.78
15.38
2.19
4.62
15.62
17.47
37.25
2.18
4.36
13.8
15.07
33.62
2.16
4.77
16.04
18.04
38.81
2.12
5.37
16.81
16.18
35.15
2.08
4.14
15.18
2
4.89
15.03

תשואות העבר של מגדל גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
2.08
מרץ
2.46
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.71
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.24
פברואר
-1.63
מרץ
0.25
אפריל
1.65
מאי
0.68
יוני
1.55
יולי
2.56
אוגוסט
0.02
ספטמבר
-1.12
אוקטובר
-2.74
נובמבר
3.25
דצמבר
2.48
תשואה מצטברת
9.38
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.90
פברואר
-0.61
מרץ
0.47
אפריל
-1.25
מאי
-2.54
יוני
-1.94
יולי
2.89
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-3.86
אוקטובר
2.11
נובמבר
0.97
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-8.34
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.02
פברואר
0.54
מרץ
1.68
אפריל
1.67
מאי
1.24
יוני
0.55
יולי
0.58
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.09
נובמבר
0.06
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
12.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-2.45
מרץ
-8.70
אפריל
4.85
מאי
1.71
יוני
-0.31
יולי
2.67
אוגוסט
2.21
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
0.27
נובמבר
4.34
דצמבר
1.69
תשואה מצטברת
4.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.68
פברואר
1.01
מרץ
0.89
אפריל
1.29
מאי
-1.08
יוני
1.85
יולי
0.43
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.07
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.85
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
11.07

מחשבון תשואה של מגדל גמל להשקעה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מגדל גמל להשקעה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.24
פברואר
-1.63
מרץ
0.25
אפריל
1.65
מאי
0.68
יוני
1.55
יולי
2.56
אוגוסט
0.02
ספטמבר
-1.12
אוקטובר
-2.74
נובמבר
3.25
דצמבר
2.48
תשואה מצטברת
9.38
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.90
פברואר
-0.61
מרץ
0.47
אפריל
-1.25
מאי
-2.54
יוני
-1.94
יולי
2.89
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-3.86
אוקטובר
2.11
נובמבר
0.97
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-8.34
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.02
פברואר
0.54
מרץ
1.68
אפריל
1.67
מאי
1.24
יוני
0.55
יולי
0.58
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.09
נובמבר
0.06
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
12.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-2.45
מרץ
-8.70
אפריל
4.85
מאי
1.71
יוני
-0.31
יולי
2.67
אוגוסט
2.21
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
0.27
נובמבר
4.34
דצמבר
1.69
תשואה מצטברת
4.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.68
פברואר
1.01
מרץ
0.89
אפריל
1.29
מאי
-1.08
יוני
1.85
יולי
0.43
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.07
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.85
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
11.07
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים