לוגו מיטב דש

מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב בית השקעות

-2.33
/
אוקטובר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7978
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,329
צבירה נטו (במליונים)
105
דמי ניהול ממוצעים
0.55%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.41%

חשיפה למניות

51.61%

חשיפה לחו"ל

23.62%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.33
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.54
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.97
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.83
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
4.46
5 שנים ממוצעת
4.2
שנת 2019
13.07
שנת 2020
4.05
שנת 2021
12.64
שנת 2022
-8.67
מדד שארפ
0.38
שארפ כל הקופות
0.36
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
78.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.88
סטיית תקן 60 חודשים
2.27
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.367
31467.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.328
17650.09
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.136
15100.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.257
3421.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.142
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.994
13208.93
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.481
99439.77
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.33
70844.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.372
44828.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.756
23348.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.052
693.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.284
3775.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.269
3576.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.091
1214.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.167
2223.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.085
14421.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.139
1844.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.337
17778.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.307
110418.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.272
3618.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.237
16444.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.911
12111.53
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.237
3150.17
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.487
6468.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.774
103343.48
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.964
26100.93
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.018
234.69
מניות לא סחירות
0.268
3566.41
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.745
89660.81
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.871
11571.9
אופציה מסוג Warrant
0
0.88
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-78.47
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.024
318.57
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.195
-2592.93
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
229.27
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.525
20275.84
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.216
122500.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.037
492.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.466
6194.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.164
2185.63
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.024
318.57
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.195
-2592.93
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.049
647.97
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.597
-7939.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.423
5618.54
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.096
-1272.87
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
10.01
אופציות מסוג Warrants
0.003
35.81
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.01
126.29
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.617
-8204.88
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.121
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.437
5803.11
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.523
20245.24
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.836
11106.56
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.064
854.36
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.043
573.73
הלוואות לא מובטחות
0.618
8212.16
הלוואות לעמיתים
5.869
78014.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.591
7853.63
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.109
1445.67
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.041
548.66
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.231
3069.09
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.19
פח"ק/פר"י
0.255
3384.58
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.256
16693.9
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.175
-2322.45
זכאים מס הכנסה
-0.002
-20.64
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.008
111.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.822
24218.14
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.905
12023.41
מק"מ
0.983
13071.75
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.404
0.404
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.109
2.109
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.04
13828.27
קרנות גידור
0.162
2155.43
קרנות גידור בחו"ל
0.13
1733.81
קרנות הון סיכון
9.213
2614.37
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.82
37481.75
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.213
122464.45
קרנות נדל"ן
0.142
1887.48
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.504
6702.18
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל להשקעה מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.22%
₪ 268,794
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.08%
₪ 27,640
מזומנים ושווי מזומנים
4.83%
₪ 64,256
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.20%
₪ 374,826
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.92%
₪ 251,532
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.09%
₪ 160,714
קרנות נאמנות
3.55%
₪ 47,233
הלוואות
10.10%
₪ 134,270

40.41%

חשיפה למניות

51.61%

חשיפה לחו"ל

23.62%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.79
7.28
8.23

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.67
-0.97

קופה סקטוריאלית

-1.75
6.37
6.04
15.61
26.46

קופה פופולארית

-1.8
6.38
4.59

קופה סקטוריאלית

-1.82
6.72

קופה סקטוריאלית

-1.96
5.26

קופה סקטוריאלית

-2
4.01
3.61
5.67
18.01

קופה פודה

-2.14
7.56
4.92
8.63

קופה פודה

-2.15
3.89
3.78
16.58

קופה פופולארית

-2.33
4.15
3.54
13.97
22.83

קופה פופולארית

-2.44
5.73
4.14
15.05
27.97

קופה פופולארית

-2.74
3.37
2.77
13.36
21.5
-2.75
4.43
2.95
15.43
23.18
-2.77
7.46
4.14
15.01
20.71
-2.9
3.05
2.8
13.53
19.45

קופה פודה

-3.16
2.11
1.42
12.84
21.33

קופה פודה

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.47
פברואר
-1.42
מרץ
0.34
אפריל
1.64
מאי
0.99
יוני
1.67
יולי
2.56
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-2.33
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.15
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.10
פברואר
-0.66
מרץ
0.53
אפריל
-1.56
מאי
-2.85
יוני
-2.20
יולי
3.28
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
2.18
נובמבר
1.37
דצמבר
-1.93
תשואה מצטברת
-8.67
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.89
מרץ
1.50
אפריל
1.96
מאי
0.92
יוני
0.84
יולי
0.50
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
2.61
נובמבר
0.12
דצמבר
1.29
תשואה מצטברת
12.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-2.55
מרץ
-9.34
אפריל
5.75
מאי
0.99
יוני
-1.01
יולי
2.17
אוגוסט
3.74
ספטמבר
-1.78
אוקטובר
0.18
נובמבר
4.34
דצמבר
1.95
תשואה מצטברת
4.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
1.33
מרץ
0.75
אפריל
1.61
מאי
-1.17
יוני
1.95
יולי
1.13
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.26
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
13.07

מחשבון תשואה של מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.47
פברואר
-1.42
מרץ
0.34
אפריל
1.64
מאי
0.99
יוני
1.67
יולי
2.56
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-2.33
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.15
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.10
פברואר
-0.66
מרץ
0.53
אפריל
-1.56
מאי
-2.85
יוני
-2.20
יולי
3.28
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
2.18
נובמבר
1.37
דצמבר
-1.93
תשואה מצטברת
-8.67
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.89
מרץ
1.50
אפריל
1.96
מאי
0.92
יוני
0.84
יולי
0.50
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
2.61
נובמבר
0.12
דצמבר
1.29
תשואה מצטברת
12.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-2.55
מרץ
-9.34
אפריל
5.75
מאי
0.99
יוני
-1.01
יולי
2.17
אוגוסט
3.74
ספטמבר
-1.78
אוקטובר
0.18
נובמבר
4.34
דצמבר
1.95
תשואה מצטברת
4.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
1.33
מרץ
0.75
אפריל
1.61
מאי
-1.17
יוני
1.95
יולי
1.13
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.26
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
13.07
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים