לוגו מיטב דש

מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב בית השקעות

2.18
/
מרץ
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7978
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,652
צבירה נטו (במליונים)
246
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה
0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.24%

חשיפה למניות

49.52%

חשיפה לחו"ל

25.65%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.18
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.8
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.08
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.07
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
33.62
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
3 שנים ממוצעת
4.79
5 שנים ממוצעת
5.97
שנת 2019
13.07
שנת 2020
4.05
שנת 2021
12.64
שנת 2022
-8.67
שנת 2023
10.52
מדד שארפ
0.37
שארפ כל הקופות
0.5
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
81
סטיית תקן 36 חודשים
1.88
סטיית תקן 60 חודשים
2.28
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.703
28126.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.133
18723.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.518
8559.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.213
3524.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.589
9730.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.969
16013.06
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.29
136948.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.391
138621.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.745
45343.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.797
13173.88
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.093
1543.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.307
5077.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.363
5992.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.086
1420.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.068
1126.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.811
13395.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.322
5321.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.144
18894.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.643
126269.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.225
3712.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.97
16029.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.672
11108.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.18
2980.67
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.274
4522.91
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.661
143075.76
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.941
48579.07
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.081
1339.91
מניות לא סחירות
0.402
6637.47
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.313
87776.54
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.959
15848.1
אופציה מסוג Warrant
0
1.11
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-104.62
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.009
145.53
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.128
2114.61
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.833
13764.62
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.209
201691.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.026
421.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.439
7254.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.577
9529.6
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
145.53
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.128
2114.61
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.038
629.21
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.029
-484.11
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.228
3766.6
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.011
-175.13
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.006
91.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
59.73
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.109
1806.89
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.255
4213.02
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.075
1243.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.507
24888.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.786
12979.23
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.11
1815.84
הלוואות לא מובטחות
0.498
8221.38
הלוואות לעמיתים
4.38
72359.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.569
9396.62
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.044
732.06
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.17
2808.39
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.112
1842.54
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.21
פח"ק/פר"י
0.206
3396.48
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.957
15805.24
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.085
-1406.19
זכאים מס הכנסה
-0.007
-117.99
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.147
2423.19
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.711
28258.24
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.918
15163.74
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.54
0.54
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.05
2.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.072
1195.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.748
12358.4
קרנות גידור
0.146
2415.14
קרנות גידור בחו"ל
0.179
2955.28
קרנות הון סיכון
7.921
2156.04
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.054
894.26
קרנות השקעה אחרות
2.061
34052.27
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.921
130849.49
קרנות נדל"ן
0.135
2224
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.935
15453.49
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל להשקעה מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.51%
₪ 272,826
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.77%
₪ 29,248
מזומנים ושווי מזומנים
3.97%
₪ 65,633
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.27%
₪ 533,142
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.19%
₪ 350,101
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.57%
₪ 207,735
קרנות נאמנות
3.41%
₪ 56,349
הלוואות
8.29%
₪ 136,960

44.24%

חשיפה למניות

49.52%

חשיפה לחו"ל

25.65%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.85
5.00
13.07
8.51
2.79
4.67
13.16
2.65
4.78
12.98
7.68
26.01
2.48
5.16
13.93
16.72
56.18
2.46
4.71
13.59
14.62
31.52
2.41
5.03
14.15
12.68
33.54
2.31
4.72
12.81
12.46
31.32
2.29
5.04
13.5
15.41
32.58
2.28
4.62
13.01
13.34
28.77
2.21
4.78
15.38
2.19
4.62
15.62
17.47
37.25
2.18
4.36
13.8
15.07
33.62
2.16
4.77
16.04
18.04
38.81
2.12
5.37
16.81
16.18
35.15
2.08
4.14
15.18
2
4.89
15.03

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
1.80
מרץ
2.18
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.36
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.47
פברואר
-1.42
מרץ
0.34
אפריל
1.64
מאי
0.99
יוני
1.67
יולי
2.56
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-2.33
נובמבר
3.60
דצמבר
2.43
תשואה מצטברת
10.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.10
פברואר
-0.66
מרץ
0.53
אפריל
-1.56
מאי
-2.85
יוני
-2.20
יולי
3.28
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
2.18
נובמבר
1.37
דצמבר
-1.93
תשואה מצטברת
-8.67
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.89
מרץ
1.50
אפריל
1.96
מאי
0.92
יוני
0.84
יולי
0.50
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
2.61
נובמבר
0.12
דצמבר
1.29
תשואה מצטברת
12.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-2.55
מרץ
-9.34
אפריל
5.75
מאי
0.99
יוני
-1.01
יולי
2.17
אוגוסט
3.74
ספטמבר
-1.78
אוקטובר
0.18
נובמבר
4.34
דצמבר
1.95
תשואה מצטברת
4.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
1.33
מרץ
0.75
אפריל
1.61
מאי
-1.17
יוני
1.95
יולי
1.13
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.26
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
13.07

מחשבון תשואה של מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.47
פברואר
-1.42
מרץ
0.34
אפריל
1.64
מאי
0.99
יוני
1.67
יולי
2.56
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-2.33
נובמבר
3.60
דצמבר
2.43
תשואה מצטברת
10.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.10
פברואר
-0.66
מרץ
0.53
אפריל
-1.56
מאי
-2.85
יוני
-2.20
יולי
3.28
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
2.18
נובמבר
1.37
דצמבר
-1.93
תשואה מצטברת
-8.67
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.89
מרץ
1.50
אפריל
1.96
מאי
0.92
יוני
0.84
יולי
0.50
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
2.61
נובמבר
0.12
דצמבר
1.29
תשואה מצטברת
12.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-2.55
מרץ
-9.34
אפריל
5.75
מאי
0.99
יוני
-1.01
יולי
2.17
אוגוסט
3.74
ספטמבר
-1.78
אוקטובר
0.18
נובמבר
4.34
דצמבר
1.95
תשואה מצטברת
4.05
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
1.33
מרץ
0.75
אפריל
1.61
מאי
-1.17
יוני
1.95
יולי
1.13
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.26
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
13.07
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים