לוגו מיטב דש

מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

מיטב בית השקעות

1.28
/
מרץ
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7980
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
217
צבירה נטו (במליונים)
36
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה
0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.29%

חשיפה למניות

29.23%

חשיפה לחו"ל

17.1%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.28
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.9
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.71
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.6
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.61
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
3.1
5 שנים ממוצעת
4.33
שנת 2019
10.39
שנת 2020
3.50
שנת 2021
8.13
שנת 2022
-5.65
שנת 2023
7.28
מדד שארפ
-0.36
שארפ כל הקופות
-0.62
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
83.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.19
סטיית תקן 60 חודשים
1.55
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.138
4648.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.485
3229.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.648
1408.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.268
581.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.821
1784.7
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.876
4079.23
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.656
29696.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.239
35312.96
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
5.312
11550.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.551
3373.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.122
266.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.421
914.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.497
1079.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.118
255.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.085
185.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.017
2211.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.445
966.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.566
3404.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.505
22844.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.308
668.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.328
2888.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.92
2001.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.066
142.83
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.104
225.18
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.276
7123.28
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.112
2418.6
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.031
66.71
מניות לא סחירות
0.075
164.04
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.946
4232.51
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.363
789.03
אופציה מסוג Warrant
0
0.06
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-5.06
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.015
31.56
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.047
101.33
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.219
2649.95
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.445
9664.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.035
76.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.166
361.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.21
456.65
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.015
31.56
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.047
101.33
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.064
139.96
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.143
-310.9
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.012
26.12
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.007
-15.31
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
4.56
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
2.97
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.049
107.34
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.32
695.44
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.094
205.26
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.889
4108.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.985
2142.47
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.138
299.74
הלוואות לא מובטחות
0.624
1357.1
הלוואות לעמיתים
4.196
9125.24
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.713
1551.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.016
35.08
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.233
506.03
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.14
304.15
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.05
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.528
1147.86
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.162
-351.92
זכאים מס הכנסה
-0.002
-4.77
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.166
361.22
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.415
5250.79
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.068
2321.32
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.612
0.612
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.316
2.316
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.091
196.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.272
592.21
קרנות גידור
0.036
77.88
קרנות גידור בחו"ל
0.137
297.89
קרנות הון סיכון
5.449
212.18
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.04
88
קרנות השקעה אחרות
1.739
3782.53
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.449
11848.81
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.014
30.52
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.43%
₪ 48,769
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.03%
₪ 4,419
מזומנים ושווי מזומנים
4.10%
₪ 8,910
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.81%
₪ 25,680
אג"ח ממשלתיות סחירות
38.63%
₪ 84,012
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.61%
₪ 18,718
קרנות נאמנות
3.29%
₪ 7,156
הלוואות
9.10%
₪ 19,789

16.29%

חשיפה למניות

29.23%

חשיפה לחו"ל

17.1%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (16)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.42
2.27
9.19
7.48
15.66
1.82
3.38
11.3
12.85
1.35
2.30
8.13
5.74
16.48
1.34
2.28
9.3
9.46
21.59
1.32
2.56
9.05
6.38
19.02
1.28
2.28
8.9
9.6
23.61
1.24
2.77
9
7.21
18.17
1.24
2.56
9.52
6.72
17.24
1.17
1.66
7.66
7.57
17.55
1.09
1.92
7.71
3.89
12.69
1.03
1.48
6.32
5.72
19.29
0.98
2.58
10.63
9
18.24
0.96
2.32
8.54
0.94
2.14
7.57
4.45
13.1
0

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
0.73
מרץ
1.28
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.28
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.72
פברואר
-1.51
מרץ
0.58
אפריל
1.01
מאי
0.95
יוני
0.91
יולי
1.32
אוגוסט
0.17
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-1.51
נובמבר
2.75
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
7.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.63
מרץ
0.12
אפריל
-0.82
מאי
-2.02
יוני
-0.76
יולי
1.95
אוגוסט
-0.84
ספטמבר
-2.31
אוקטובר
1.09
נובמבר
0.80
דצמבר
-0.98
תשואה מצטברת
-5.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.22
מרץ
1.18
אפריל
0.86
מאי
0.76
יוני
0.60
יולי
0.46
אוגוסט
0.94
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
1.35
נובמבר
0.21
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
8.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-0.74
מרץ
-6.81
אפריל
3.96
מאי
0.99
יוני
-1.31
יולי
1.72
אוגוסט
2.59
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
0.09
נובמבר
3.08
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
3.50
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.55
פברואר
0.99
מרץ
0.89
אפריל
0.94
מאי
-0.27
יוני
1.48
יולי
1.15
אוגוסט
0.29
ספטמבר
1.13
אוקטובר
0.83
נובמבר
0.66
דצמבר
0.30
תשואה מצטברת
10.39

מחשבון תשואה של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.72
פברואר
-1.51
מרץ
0.58
אפריל
1.01
מאי
0.95
יוני
0.91
יולי
1.32
אוגוסט
0.17
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-1.51
נובמבר
2.75
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
7.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.63
מרץ
0.12
אפריל
-0.82
מאי
-2.02
יוני
-0.76
יולי
1.95
אוגוסט
-0.84
ספטמבר
-2.31
אוקטובר
1.09
נובמבר
0.80
דצמבר
-0.98
תשואה מצטברת
-5.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.22
מרץ
1.18
אפריל
0.86
מאי
0.76
יוני
0.60
יולי
0.46
אוגוסט
0.94
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
1.35
נובמבר
0.21
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
8.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-0.74
מרץ
-6.81
אפריל
3.96
מאי
0.99
יוני
-1.31
יולי
1.72
אוגוסט
2.59
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
0.09
נובמבר
3.08
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
3.50
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.55
פברואר
0.99
מרץ
0.89
אפריל
0.94
מאי
-0.27
יוני
1.48
יולי
1.15
אוגוסט
0.29
ספטמבר
1.13
אוקטובר
0.83
נובמבר
0.66
דצמבר
0.30
תשואה מצטברת
10.39
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים