לוגו מיטב דש

מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

מיטב בית השקעות

-1.51
/
אוקטובר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7980
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
185
צבירה נטו (במליונים)
37
דמי ניהול ממוצעים
0.53%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.23%

חשיפה למניות

31.89%

חשיפה לחו"ל

15.6%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.51
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.33
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.37
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
3 שנים ממוצעת
2.99
5 שנים ממוצעת
3.26
שנת 2019
10.39
שנת 2020
3.50
שנת 2021
8.13
שנת 2022
-5.65
מדד שארפ
-0.06
שארפ כל הקופות
-0.26
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
84
סטיית תקן 36 חודשים
1.19
סטיית תקן 60 חודשים
1.53
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.762
5112.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.715
3174.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.571
2908.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.302
558.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.166
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.218
2255.75
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.293
22758.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.461
21218.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
7.252
13426.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.594
4801.67
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.074
137.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.403
746.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.382
707.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.13
240.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.196
363.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.272
2354.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.165
305.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.898
3514.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.389
21084.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.386
715.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.756
3251.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.293
2394.46
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.095
175.61
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.198
365.9
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.157
5845.6
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.797
1476.39
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.007
13.28
מניות לא סחירות
0.053
98.12
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.817
5215.22
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.354
654.56
אופציה מסוג Warrant
0
0.05
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-4.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.039
72.91
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-144.55
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
12.78
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.974
3654.83
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.689
6828.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.053
97.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.189
350.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.066
121.84
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.039
72.91
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.078
-144.55
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.05
92.15
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.35
-647.56
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.072
133.6
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.056
-103.65
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0.82
אופציות מסוג Warrants
0.001
2.03
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
7.14
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.308
-569.45
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.142
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.512
947.41
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.785
3305.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.979
1813.25
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.075
139.48
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.051
93.67
הלוואות לא מובטחות
0.724
1340.71
הלוואות לעמיתים
4.446
8230.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.693
1282.18
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.044
80.59
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.059
108.47
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.328
606.76
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.05
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.647
1197.31
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.061
-113.32
זכאים מס הכנסה
-0.002
-3.4
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.009
15.93
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.175
7730.08
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.48
888.46
מק"מ
2.115
3915.08
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.368
0.368
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.194
2.194
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.416
770.87
קרנות גידור
0.049
91.63
קרנות גידור בחו"ל
0.141
260.95
קרנות הון סיכון
3.996
251.58
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.612
2984.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.996
7397.79
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.012
22.38
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.11%
₪ 50,186
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.27%
₪ 4,202
מזומנים ושווי מזומנים
5.58%
₪ 10,330
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.36%
₪ 21,036
אג"ח ממשלתיות סחירות
35.71%
₪ 66,120
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.58%
₪ 10,335
קרנות נאמנות
2.98%
₪ 5,514
הלוואות
9.41%
₪ 17,415

16.23%

חשיפה למניות

31.89%

חשיפה לחו"ל

15.6%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
8.26
8.35
12.05
18.02

מובילה בתשואות

0

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.05
2.23
2.12
4.37
15.85

קופה פודה

-1.06
2.90
2.69
6.07
14.05
-1.12
5.75
4.81
7.48
11.54

קופה פודה

-1.13
2.70

קופה סקטוריאלית

-1.32
3.60
3.35
8.35
16.52
-1.32
2.58
2.23
2.67
9.2

קופה פודה

-1.37
4.20
4.14
11.73
-1.51
2.52
2.33
9.23
17.37
-1.57
2.73
1.89
3.79
11.84

קופה פודה

-1.82
3.01
2.38
6.55
13.06
-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.22
1.84
1.63
5.33
12.69

קופה פודה

-2.25
0.82
0.51
0.62
7.86

קופה פודה

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.72
פברואר
-1.51
מרץ
0.58
אפריל
1.01
מאי
0.95
יוני
0.91
יולי
1.32
אוגוסט
0.17
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-1.51
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.63
מרץ
0.12
אפריל
-0.82
מאי
-2.02
יוני
-0.76
יולי
1.95
אוגוסט
-0.84
ספטמבר
-2.31
אוקטובר
1.09
נובמבר
0.80
דצמבר
-0.98
תשואה מצטברת
-5.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.22
מרץ
1.18
אפריל
0.86
מאי
0.76
יוני
0.60
יולי
0.46
אוגוסט
0.94
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
1.35
נובמבר
0.21
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
8.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-0.74
מרץ
-6.81
אפריל
3.96
מאי
0.99
יוני
-1.31
יולי
1.72
אוגוסט
2.59
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
0.09
נובמבר
3.08
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
3.50
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.55
פברואר
0.99
מרץ
0.89
אפריל
0.94
מאי
-0.27
יוני
1.48
יולי
1.15
אוגוסט
0.29
ספטמבר
1.13
אוקטובר
0.83
נובמבר
0.66
דצמבר
0.30
תשואה מצטברת
10.39

מחשבון תשואה של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.72
פברואר
-1.51
מרץ
0.58
אפריל
1.01
מאי
0.95
יוני
0.91
יולי
1.32
אוגוסט
0.17
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-1.51
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.63
מרץ
0.12
אפריל
-0.82
מאי
-2.02
יוני
-0.76
יולי
1.95
אוגוסט
-0.84
ספטמבר
-2.31
אוקטובר
1.09
נובמבר
0.80
דצמבר
-0.98
תשואה מצטברת
-5.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.22
מרץ
1.18
אפריל
0.86
מאי
0.76
יוני
0.60
יולי
0.46
אוגוסט
0.94
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
1.35
נובמבר
0.21
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
8.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
-0.74
מרץ
-6.81
אפריל
3.96
מאי
0.99
יוני
-1.31
יולי
1.72
אוגוסט
2.59
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
0.09
נובמבר
3.08
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
3.50
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.55
פברואר
0.99
מרץ
0.89
אפריל
0.94
מאי
-0.27
יוני
1.48
יולי
1.15
אוגוסט
0.29
ספטמבר
1.13
אוקטובר
0.83
נובמבר
0.66
דצמבר
0.30
תשואה מצטברת
10.39
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים