חברת הביטוח כלל לוגו

כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

כלל חברת ביטוח

1.35
/
מרץ
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7992
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
168
צבירה נטו (במליונים)
-35
דמי ניהול ממוצעים
0.63%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

14.41%

חשיפה למניות

28.06%

חשיפה לחו"ל

15.24%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.35
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.13
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.74
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.48
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
3 שנים ממוצעת
1.88
5 שנים ממוצעת
3.1
שנת 2019
9.02
שנת 2020
2.92
שנת 2021
6.75
שנת 2022
-7.13
שנת 2023
5.97
מדד שארפ
-0.63
שארפ כל הקופות
-0.99
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
82.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.28
סטיית תקן 60 חודשים
1.47
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.629
4424.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.633
4430.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.486
818.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.034
57.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.771
1297.11
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.153
258
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.989
18492.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.847
11523.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.895
1505.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.156
1944.8
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
14.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.65
1093.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.065
1791.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.059
100.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.215
361.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.76
1278.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
2.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.425
5764.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
26.808
45113.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.104
174.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.202
5388.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
5.386
9064.27
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.508
854.5
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.96
3299.26
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.946
1592.19
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.447
752.5
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.753
2950.63
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.342
575.46
אופציה מסוג Warrant
0
0.54
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.026
44.34
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-2.52
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.083
139.97
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.026
-43.98
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
61.14
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.07
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.606
1020.23
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.54
5957.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.79
1328.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.228
384.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.083
139.97
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
12.91
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
61.14
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.106
-177.83
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.26
437.84
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
3.53
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-1.58
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-0.3
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0.53
אופציות מסוג Warrants
0.006
10.1
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.059
99.85
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.086
144.38
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.043
1754.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.275
2145.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.239
402.98
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.852
1433.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.05
84.32
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.124
208.6
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.044
74.46
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.005
7.75
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
3.94
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.169
1966.75
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.695
1169.49
פח"ק/פר"י
0.858
1443.92
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.303
510.11
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.053
-89.1
זכאים מס הכנסה
-0.001
-2.48
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.418
703.8
זכויות במקרקעין מניבים
0.105
176.7
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.12
201.93
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.846
6471.78
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.033
55.64
מק"מ
0.204
343.4
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.734
3.734
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.945
1590.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.186
313.29
קרנות גידור
0.137
231.37
קרנות גידור בחו"ל
0.255
428.56
קרנות הון סיכון
2.499
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.048
81.03
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.499
4204.76
קרנות נדל"ן
0.068
114.99
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.937
1576.97
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
49.80%
₪ 83,801
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.02%
₪ 1,715
מזומנים ושווי מזומנים
5.73%
₪ 9,651
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.28%
₪ 17,307
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.09%
₪ 32,123
פיקדונות
0.05%
₪ 84
נכסים אחרים
4.58%
₪ 7,714
קרנות נאמנות
4.87%
₪ 8,189
הלוואות
4.58%
₪ 7,703

14.41%

חשיפה למניות

28.06%

חשיפה לחו"ל

15.24%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (16)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.42
2.27
9.19
7.48
15.66
1.82
3.38
11.3
12.85
1.35
2.30
8.13
5.74
16.48
1.34
2.28
9.3
9.46
21.59
1.32
2.56
9.05
6.38
19.02
1.28
2.28
8.9
9.6
23.61
1.24
2.56
9.52
6.72
17.24
1.24
2.77
9
7.21
18.17
1.17
1.66
7.66
7.57
17.55
1.09
1.92
7.71
3.89
12.69
1.03
1.48
6.32
5.72
19.29
0.98
2.58
10.63
9
18.24
0.96
2.32
8.54
0.94
2.14
7.57
4.45
13.1
0

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
0.87
מרץ
1.35
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.30
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
-1.96
מרץ
0.71
אפריל
0.96
מאי
0.99
יוני
0.62
יולי
1.09
אוגוסט
0.14
ספטמבר
-1.12
אוקטובר
-2.39
נובמבר
3.29
דצמבר
2.09
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.91
מרץ
-0.05
אפריל
-0.96
מאי
-1.99
יוני
-0.54
יולי
1.61
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-2.38
אוקטובר
0.60
נובמבר
0.58
דצמבר
-0.72
תשואה מצטברת
-7.13
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.04
מרץ
0.88
אפריל
0.92
מאי
1.04
יוני
0.22
יולי
0.05
אוגוסט
0.99
ספטמבר
0.02
אוקטובר
1.04
נובמבר
0.03
דצמבר
0.61
תשואה מצטברת
6.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.62
מרץ
-6.37
אפריל
3.41
מאי
1.07
יוני
-0.51
יולי
1.59
אוגוסט
1.58
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.18
נובמבר
2.48
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
2.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.70
פברואר
0.91
מרץ
0.88
אפריל
0.94
מאי
-0.28
יוני
1.13
יולי
0.90
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.73
אוקטובר
0.74
נובמבר
0.34
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
9.02

מחשבון תשואה של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
-1.96
מרץ
0.71
אפריל
0.96
מאי
0.99
יוני
0.62
יולי
1.09
אוגוסט
0.14
ספטמבר
-1.12
אוקטובר
-2.39
נובמבר
3.29
דצמבר
2.09
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.91
מרץ
-0.05
אפריל
-0.96
מאי
-1.99
יוני
-0.54
יולי
1.61
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-2.38
אוקטובר
0.60
נובמבר
0.58
דצמבר
-0.72
תשואה מצטברת
-7.13
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.04
מרץ
0.88
אפריל
0.92
מאי
1.04
יוני
0.22
יולי
0.05
אוגוסט
0.99
ספטמבר
0.02
אוקטובר
1.04
נובמבר
0.03
דצמבר
0.61
תשואה מצטברת
6.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.62
מרץ
-6.37
אפריל
3.41
מאי
1.07
יוני
-0.51
יולי
1.59
אוגוסט
1.58
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.18
נובמבר
2.48
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
2.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.70
פברואר
0.91
מרץ
0.88
אפריל
0.94
מאי
-0.28
יוני
1.13
יולי
0.90
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.73
אוקטובר
0.74
נובמבר
0.34
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
9.02
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים