חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

מגדל חברת ביטוח

-0.63
/
אפריל
תאריך הקמה
23/07/2013
מספר האוצר
8012
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
128
צבירה נטו (במליונים)
-5
דמי ניהול ממוצעים
0.49%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

9.27%

חשיפה למניות

23.1%

חשיפה לחו"ל

10.63%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.63
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.93
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.44
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.07
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.03
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
3 שנים ממוצעת
0.81
5 שנים ממוצעת
2.11
שנת 2019
8.89
שנת 2020
2.12
שנת 2021
5.64
שנת 2022
-7.82
שנת 2023
5.56
מדד שארפ
-0.98
שארפ כל הקופות
-0.98
אלפא שנתית
-0.12
יחס נזילות
81.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.25
סטיית תקן 60 חודשים
1.45
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.069
2641.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.108
2691.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.33
421.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.103
131.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.095
121.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
121.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.757
966.65
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.173
220.83
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.428
14591.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.811
13804.38
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.093
118.91
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.05
63.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.2
254.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.316
403.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.026
32.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.342
436.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.899
1148.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
2.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.698
2167.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
15.776
20144.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.06
76.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.192
2798.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
5.32
6793.1
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.141
180.28
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.336
1706.53
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.712
909.62
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.741
946.37
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.335
428.15
אופציה מסוג Warrant
0
0.09
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.001
1.68
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.07
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.001
1.2
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.033
42.05
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.008
2563.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
6.696
8550.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.708
903.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
1.2
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.033
42.05
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.029
37.31
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.201
-256.65
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.293
373.72
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
6.21
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.16
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0.51
אופציות מסוג Warrants
0.001
0.65
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.139
-177.31
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.562
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.28
357.03
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.532
5786.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.356
454.75
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.87
6218.23
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.914
3721.2
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.17
2771.26
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.007
-8.54
זכאים מס הכנסה
-0.001
-0.79
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.124
157.75
זכויות במקרקעין מניבים
0.084
107.83
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.26
331.79
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.931
5019.13
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.542
1968.92
מק"מ
3.776
4822.04
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.719
0.719
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.065
83.24
קרנות גידור
0.004
4.66
קרנות גידור בחו"ל
0.006
7.57
קרנות הון סיכון
4.303
45.17
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.605
771.98
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.303
5494.2
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
37.64%
₪ 48,062
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.82%
₪ 2,326
מזומנים ושווי מזומנים
7.64%
₪ 9,759
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.31%
₪ 8,063
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.19%
₪ 33,439
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.09%
₪ 6,504
קרנות נאמנות
0.78%
₪ 1,002
הלוואות
14.51%
₪ 18,532

9.27%

חשיפה למניות

23.1%

חשיפה לחו"ל

10.63%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.06
2.56
-0.05
0.68
4.38
2.59
8.64
-0.34
1.55
6.59
4.04
8.77
-0.38
0.88
4.69
1.9
8.54
-0.42
0.47
3.89
2.14
4.11
-0.52
0.45
4.22
4.82
10.81
-0.61
1.06
5.92
2.93
10.44
-0.63
1.25
5.93
2.44
11.03
-0.67
-0.37

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
0.64
מרץ
1.08
אפריל
-0.63
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.25
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.57
פברואר
-2.25
מרץ
0.80
אפריל
0.81
מאי
1.07
יוני
0.62
יולי
1.02
אוגוסט
0.31
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
-2.30
נובמבר
3.05
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
5.56
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
-1.19
מרץ
-0.29
אפריל
-0.91
מאי
-1.92
יוני
-0.26
יולי
1.47
אוגוסט
-1.43
ספטמבר
-2.19
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.51
דצמבר
-0.89
תשואה מצטברת
-7.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-0.30
מרץ
0.73
אפריל
0.65
מאי
0.74
יוני
0.39
יולי
0.45
אוגוסט
0.99
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.47
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
5.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.20
מרץ
-6.62
אפריל
3.26
מאי
1.30
יוני
-0.28
יולי
1.46
אוגוסט
1.38
ספטמבר
-1.02
אוקטובר
0.05
נובמבר
1.96
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
2.12
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
0.82
מרץ
0.90
אפריל
0.78
מאי
-0.11
יוני
1.22
יולי
1.02
אוגוסט
0.33
ספטמבר
0.60
אוקטובר
0.61
נובמבר
0.33
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
8.89

מחשבון תשואה של מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.57
פברואר
-2.25
מרץ
0.80
אפריל
0.81
מאי
1.07
יוני
0.62
יולי
1.02
אוגוסט
0.31
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
-2.30
נובמבר
3.05
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
5.56
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
-1.19
מרץ
-0.29
אפריל
-0.91
מאי
-1.92
יוני
-0.26
יולי
1.47
אוגוסט
-1.43
ספטמבר
-2.19
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.51
דצמבר
-0.89
תשואה מצטברת
-7.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-0.30
מרץ
0.73
אפריל
0.65
מאי
0.74
יוני
0.39
יולי
0.45
אוגוסט
0.99
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
0.75
נובמבר
0.47
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
5.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
-0.20
מרץ
-6.62
אפריל
3.26
מאי
1.30
יוני
-0.28
יולי
1.46
אוגוסט
1.38
ספטמבר
-1.02
אוקטובר
0.05
נובמבר
1.96
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
2.12
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
0.82
מרץ
0.90
אפריל
0.78
מאי
-0.11
יוני
1.22
יולי
1.02
אוגוסט
0.33
ספטמבר
0.60
אוקטובר
0.61
נובמבר
0.33
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
8.89
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים