ילין לפידות לוגו

ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'

ילין לפידות בית השקעות

-1.79
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/07/2013
מספר האוצר
8056
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
290
צבירה נטו (במליונים)
-2
דמי ניהול ממוצעים
0.35%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.3%

חשיפה למניות

48.35%

חשיפה לחו"ל

25.5%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.79
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.24
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.1
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
4.34
5 שנים ממוצעת
4.24
שנת 2019
11.14
שנת 2020
3.86
שנת 2021
12.93
שנת 2022
-9.83
מדד שארפ
0.67
שארפ כל הקופות
0.36
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
89.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.99
סטיית תקן 60 חודשים
2.16
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.808
5241.17
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.091
262.6
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.948
2747.38
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.722
2091.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.003
10.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.504
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.411
1191.45
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.14
29392.96
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.56
7420.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.114
330.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
6.248
18112.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.52
1508.81
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.128
370.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.514
4387.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.112
3222.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
6.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.438
1270.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.017
48.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.295
855.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.147
6224.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.589
36493.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.453
1313.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.843
8241.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.641
7655.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.946
2743.12
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3
8695.84
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.667
7731.43
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.319
923.65
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.113
327.97
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.016
-45.81
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.856
2479.97
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.579
1677.71
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.579
10375.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.016
-45.81
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.856
2479.97
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.081
-235.46
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.287
832.71
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.008
24.59
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.317
-918.24
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
2.362
6845.6
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-1.132
-3280.85
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.091
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.59
1710.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.658
1908.59
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
13.414
38886.17
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.029
-84.55
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.013
39.05
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.808
5240.39
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.477
4281.98
מק"מ
18.168
52666.77
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.374
1084.7
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.002
5.17
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
29.16%
₪ 84,536
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.23%
₪ 6,465
מזומנים ושווי מזומנים
16.70%
₪ 48,409
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.49%
₪ 33,302
אג"ח ממשלתיות סחירות
37.64%
₪ 109,115
פיקדונות
1.23%
₪ 3,565
נכסים אחרים
1.18%
₪ 3,407
קרנות נאמנות
0.37%
₪ 1,085
הלוואות
0.00%
₪ 0

44.3%

חשיפה למניות

48.35%

חשיפה לחו"ל

25.5%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.02
פברואר
-1.54
מרץ
1.12
אפריל
1.68
מאי
1.36
יוני
2.02
יולי
2.55
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
-1.79
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.17
פברואר
-1.44
מרץ
0.97
אפריל
-1.81
מאי
-2.53
יוני
-2.54
יולי
3.42
אוגוסט
-1.92
ספטמבר
-4.15
אוקטובר
2.08
נובמבר
2.17
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-9.83
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.48
מרץ
2.33
אפריל
1.91
מאי
0.81
יוני
1.05
יולי
0.61
אוגוסט
1.43
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
2.53
נובמבר
0.05
דצמבר
1.50
תשואה מצטברת
12.93
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-1.96
מרץ
-8.39
אפריל
5.22
מאי
1.11
יוני
0.00
יולי
1.76
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.73
אוקטובר
-0.15
נובמבר
3.69
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.20
פברואר
1.20
מרץ
0.75
אפריל
1.53
מאי
-0.83
יוני
1.56
יולי
0.67
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.29
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.96
דצמבר
0.52
תשואה מצטברת
11.14

מחשבון תשואה של ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב' יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.02
פברואר
-1.54
מרץ
1.12
אפריל
1.68
מאי
1.36
יוני
2.02
יולי
2.55
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
-1.79
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.17
פברואר
-1.44
מרץ
0.97
אפריל
-1.81
מאי
-2.53
יוני
-2.54
יולי
3.42
אוגוסט
-1.92
ספטמבר
-4.15
אוקטובר
2.08
נובמבר
2.17
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-9.83
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.48
מרץ
2.33
אפריל
1.91
מאי
0.81
יוני
1.05
יולי
0.61
אוגוסט
1.43
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
2.53
נובמבר
0.05
דצמבר
1.50
תשואה מצטברת
12.93
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-1.96
מרץ
-8.39
אפריל
5.22
מאי
1.11
יוני
0.00
יולי
1.76
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.73
אוקטובר
-0.15
נובמבר
3.69
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.20
פברואר
1.20
מרץ
0.75
אפריל
1.53
מאי
-0.83
יוני
1.56
יולי
0.67
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.29
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.96
דצמבר
0.52
תשואה מצטברת
11.14
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים