בית השקעות אנליסט לוגו

אנליסט גמל ישראל

אנליסט בית השקעות

-3.71
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1999
מספר האוצר
811
התמחות ראשית
ישראל
התמחות משנית
ישראל
יתרת נכסים (במליונים)
882
צבירה נטו (במליונים)
-85
דמי ניהול ממוצעים
0.53%
דמי ניהול מהפקדה
0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.6%

חשיפה למניות

30.03%

חשיפה לחו"ל

27.49%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-3.71
3.98
1.75
תשואה חודשית
-3.71
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.75
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.14
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.05
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.53
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
6.57
5 שנים ממוצעת
5.47
שנת 2019
16.93
שנת 2020
3.34
שנת 2021
16.91
שנת 2022
-7.56
מדד שארפ
0.45
שארפ כל הקופות
0.44
אלפא שנתית
2.28
יחס נזילות
85.1
סטיית תקן 36 חודשים
2.17
סטיית תקן 60 חודשים
2.73
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה חודשית למסלול ישראל
מקום ראשון בתשואה 12 חודשים למסלול ישראל
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול ישראל
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול ישראל
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אנליסט גמל ישראל

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.104
18556.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.625
5515.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.605
5337.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.556
4900.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.028
17887.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.11
27427.46
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.604
14142.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.346
3052.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.112
986.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.031
270.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.378
12152.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.717
6327.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.417
3681.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.052
458.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.079
696.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.186
1640.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.333
2935.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.723
15197.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.654
49864.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.165
1457.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.308
37992.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.593
31692.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
5.891
51955.36
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
12.858
113401.25
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
13.694
120779.15
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.172
1514
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.422
12544.44
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.152
10160.62
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.986
8699.38
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
19.51
172072.53
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.891
7862.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.007
62.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.134
-1184.27
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.128
1131.3
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.201
-1775.8
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
10.85
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.074
-656.44
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.064
567.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.037
26786.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.169
1486.29
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.127
1116.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.345
20686.37
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.111
974.73
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.044
-390.1
זכאים מס הכנסה
-0.011
-100.22
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.054
475.62
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.64
40924.18
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.269
2371.04
מק"מ
1.512
13338.86
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.506
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.329
2897.62
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.506
4460.34
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באנליסט גמל ישראל

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.43%
₪ 215,462
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.30%
₪ 11,430
מזומנים ושווי מזומנים
7.36%
₪ 64,956
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
54.63%
₪ 481,856
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.25%
₪ 72,796
פיקדונות
0.17%
₪ 1,486
נכסים אחרים
0.75%
₪ 6,619
קרנות נאמנות
0.00%
₪ 0
הלוואות
3.10%
₪ 27,354

48.6%

חשיפה למניות

30.03%

חשיפה לחו"ל

27.49%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול ישראל (1)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-3.71
3.98
1.75
21.05
30.53

מובילה בתשואות

קופה פודה

תשואות העבר של אנליסט גמל ישראל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול ישראל

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול ישראל

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול ישראל

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול ישראל

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.06
פברואר
-2.75
מרץ
0.02
אפריל
2.27
מאי
1.79
יוני
2.07
יולי
3.19
אוגוסט
-0.09
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
-3.71
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.98
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.67
מרץ
0.82
אפריל
0.25
מאי
-4.44
יוני
-1.47
יולי
2.67
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-4.02
אוקטובר
0.37
נובמבר
0.75
דצמבר
-2.88
תשואה מצטברת
-7.56
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
0.79
מרץ
2.57
אפריל
2.76
מאי
1.98
יוני
0.40
יולי
0.28
אוגוסט
1.16
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
3.19
נובמבר
0.46
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
16.91
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.82
פברואר
-3.60
מרץ
-11.30
אפריל
6.21
מאי
-0.10
יוני
-2.25
יולי
2.93
אוגוסט
5.28
ספטמבר
-2.24
אוקטובר
1.28
נובמבר
5.65
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
3.34
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
2.06
מרץ
0.97
אפריל
1.88
מאי
-0.77
יוני
1.87
יולי
0.88
אוגוסט
0.22
ספטמבר
1.47
אוקטובר
1.93
נובמבר
1.61
דצמבר
0.45
תשואה מצטברת
16.93

מחשבון תשואה של אנליסט גמל ישראל

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אנליסט גמל ישראל יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אנליסט גמל ישראל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול ישראל

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול ישראל

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול ישראל

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול ישראל

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.06
פברואר
-2.75
מרץ
0.02
אפריל
2.27
מאי
1.79
יוני
2.07
יולי
3.19
אוגוסט
-0.09
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
-3.71
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.98
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.67
מרץ
0.82
אפריל
0.25
מאי
-4.44
יוני
-1.47
יולי
2.67
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-4.02
אוקטובר
0.37
נובמבר
0.75
דצמבר
-2.88
תשואה מצטברת
-7.56
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
0.79
מרץ
2.57
אפריל
2.76
מאי
1.98
יוני
0.40
יולי
0.28
אוגוסט
1.16
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
3.19
נובמבר
0.46
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
16.91
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.82
פברואר
-3.60
מרץ
-11.30
אפריל
6.21
מאי
-0.10
יוני
-2.25
יולי
2.93
אוגוסט
5.28
ספטמבר
-2.24
אוקטובר
1.28
נובמבר
5.65
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
3.34
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
2.06
מרץ
0.97
אפריל
1.88
מאי
-0.77
יוני
1.87
יולי
0.88
אוגוסט
0.22
ספטמבר
1.47
אוקטובר
1.93
נובמבר
1.61
דצמבר
0.45
תשואה מצטברת
16.93
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אנליסט גמל ישראל

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים