חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל להשקעה כללי

הראל חברת ביטוח

2.29
/
מרץ
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
8211
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,714
צבירה נטו (במליונים)
-29
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

47.43%

חשיפה למניות

47.5%

חשיפה לחו"ל

25.75%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.29
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.5
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.41
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.58
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
4.89
5 שנים ממוצעת
5.8
שנת 2019
11.63
שנת 2020
4.00
שנת 2021
15.41
שנת 2022
-9.81
שנת 2023
9.33
מדד שארפ
0.19
שארפ כל הקופות
0.24
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
78.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.77
סטיית תקן 60 חודשים
2.14
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל להשקעה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.069
1177.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.32
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.04
679.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.271
21781.26
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.623
62085.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.3
56558.14
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.033
571.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.005
-79.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.005
79.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.289
4955.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.04
682
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.112
1918.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.166
37113.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.779
150447.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
6.067
103983.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.783
64827.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.471
25202.13
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
10.713
183605.55
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
5.908
101243.21
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.362
6202.14
מניות לא סחירות
1.476
25290.13
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
9.979
171025.07
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.198
3390.68
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.389
40946.41
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.947
136197.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.009
146.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.839
14375.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
4.777
81861.86
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.526
9012.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.192
20423.94
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
2.57
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.042
728.1
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.496
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.387
6624.04
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.363
40490.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.056
954.58
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
2.072
35513.48
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.404
24069.44
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.005
87.35
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.002
31.04
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.004
76.1
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0.081
1379.8
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.903
-15479.11
זכאים מס הכנסה
-0.01
-168.05
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.067
1143.07
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.552
9453.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.905
32649.44
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.169
20027.32
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.467
8006.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.951
0.951
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.446
7651.89
קרנות גידור
0.165
2825.36
קרנות גידור בחו"ל
0.091
1551.21
קרנות הון סיכון
5.63
5128.97
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.181
20238.63
קרנות השקעה אחרות
0.612
10494.32
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.63
96478.3
קרנות נדל"ן
0.12
2063.16
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.747
47081.33
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל להשקעה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
25.07%
₪ 429,564
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.19%
₪ 3,285
מזומנים ושווי מזומנים
3.15%
₪ 54,057
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
44.87%
₪ 768,897
אג"ח ממשלתיות סחירות
6.96%
₪ 119,216
פיקדונות
0.00%
₪ 31
נכסים אחרים
11.12%
₪ 190,552
קרנות נאמנות
1.86%
₪ 31,958
הלוואות
6.78%
₪ 116,232

47.43%

חשיפה למניות

47.5%

חשיפה לחו"ל

25.75%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.85
5.00
13.07
8.51
2.79
4.67
13.16
2.65
4.78
12.98
7.68
26.01
2.48
5.16
13.93
16.72
56.18
2.46
4.71
13.59
14.62
31.52
2.41
5.03
14.15
12.68
33.54
2.31
4.72
12.81
12.46
31.32
2.29
5.04
13.5
15.41
32.58
2.28
4.62
13.01
13.34
28.77
2.21
4.78
15.38
2.19
4.62
15.62
17.47
37.25
2.18
4.36
13.8
15.07
33.62
2.16
4.77
16.04
18.04
38.81
2.12
5.37
16.81
16.18
35.15
2.08
4.14
15.18
2
4.89
15.03

תשואות העבר של הראל גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.58
פברואר
2.10
מרץ
2.29
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.04
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-1.54
מרץ
0.91
אפריל
1.47
מאי
0.63
יוני
1.88
יולי
2.71
אוגוסט
0.34
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
-2.75
נובמבר
2.73
דצמבר
1.91
תשואה מצטברת
9.33
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.33
פברואר
-1.28
מרץ
0.04
אפריל
-0.92
מאי
-2.82
יוני
-1.86
יולי
2.42
אוגוסט
-1.05
ספטמבר
-3.51
אוקטובר
1.61
נובמבר
0.56
דצמבר
-1.97
תשואה מצטברת
-9.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.76
פברואר
0.71
מרץ
2.08
אפריל
1.49
מאי
2.47
יוני
0.40
יולי
-0.55
אוגוסט
2.12
ספטמבר
0.06
אוקטובר
2.70
נובמבר
0.39
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
15.41
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.98
מרץ
-8.96
אפריל
5.23
מאי
1.29
יוני
-0.72
יולי
2.04
אוגוסט
2.73
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.06
נובמבר
4.52
דצמבר
1.59
תשואה מצטברת
4.00
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
1.05
מרץ
0.84
אפריל
1.51
מאי
-1.27
יוני
2.13
יולי
0.64
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.39
נובמבר
0.84
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
11.63

מחשבון תשואה של הראל גמל להשקעה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
הראל גמל להשקעה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-1.54
מרץ
0.91
אפריל
1.47
מאי
0.63
יוני
1.88
יולי
2.71
אוגוסט
0.34
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
-2.75
נובמבר
2.73
דצמבר
1.91
תשואה מצטברת
9.33
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.33
פברואר
-1.28
מרץ
0.04
אפריל
-0.92
מאי
-2.82
יוני
-1.86
יולי
2.42
אוגוסט
-1.05
ספטמבר
-3.51
אוקטובר
1.61
נובמבר
0.56
דצמבר
-1.97
תשואה מצטברת
-9.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.76
פברואר
0.71
מרץ
2.08
אפריל
1.49
מאי
2.47
יוני
0.40
יולי
-0.55
אוגוסט
2.12
ספטמבר
0.06
אוקטובר
2.70
נובמבר
0.39
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
15.41
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.98
מרץ
-8.96
אפריל
5.23
מאי
1.29
יוני
-0.72
יולי
2.04
אוגוסט
2.73
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.06
נובמבר
4.52
דצמבר
1.59
תשואה מצטברת
4.00
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
1.05
מרץ
0.84
אפריל
1.51
מאי
-1.27
יוני
2.13
יולי
0.64
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.39
נובמבר
0.84
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
11.63
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים