חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים השתלמות כללי

מנורה חברת ביטוח

-2.66
/
אוקטובר
תאריך הקמה
09/04/2003
מספר האוצר
828
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
9,483
צבירה נטו (במליונים)
442
דמי ניהול ממוצעים
0.62%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.93%

חשיפה למניות

47.65%

חשיפה לחו"ל

23.14%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.66
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.04
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.79
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.64
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
5.01
5 שנים ממוצעת
4
שנת 2019
11.74
שנת 2020
2.53
שנת 2021
13.73
שנת 2022
-7.50
מדד שארפ
0.14
שארפ כל הקופות
0.26
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
72.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.84
סטיית תקן 60 חודשים
2.27
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.878
83261.38
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.46
138451.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.167
15804.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.106
10064.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.002
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.018
1708.65
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.054
5093.8
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.37
414394.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.877
462447.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.737
69915.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.205
19485.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
62.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.04
3758.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.025
2413.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
1094.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.147
13921.47
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0.081
7657.53
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.097
9233.19
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.017
1632.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.485
45977.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
836.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.624
153955.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.455
517270.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.22
20860.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.396
132363.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.76
72045.65
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.431
40878.74
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.756
640676.72
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.141
297830.79
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.68
מניות לא סחירות
1.43
135642.74
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
13.738
1302692.64
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.991
93943.63
אופציה מסוג Warrant
0
10.23
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.2
18978.79
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.068
-6472.85
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.288
-27288.81
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.291
27567.37
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.074
481141.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.415
134214.04
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.532
145289.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.288
-27288.81
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.145
13723.65
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.972
-92137.11
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.807
76554.21
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
526.62
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-347.49
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.234
-22142.34
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.381
13320.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.688
160057.01
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.487
330672.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.977
92657.03
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
4.387
416019.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.631
154647.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
2.291
217279.53
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.002
191.04
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.14
13320.53
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.906
85959.51
פח"ק/פר"י
1.083
102682.53
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.05
-4763.73
זכאים מס הכנסה
-0.019
-1771.02
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.281
26609.98
זכויות במקרקעין מניבים
0.044
4173.9
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.019
1820.83
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.526
144676.25
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.009
95682.47
מק"מ
1.051
99640.51
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.008
783.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.011
2.011
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.197
113470.07
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.128
12097.74
קרנות הון סיכון
9.015
135118.24
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.592
150942.36
קרנות השקעה אחרות
1.453
137784.19
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.015
854826.97
קרנות נדל"ן
0.213
20175.69
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.803
455503.62
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.95%
₪ 1,323,211
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.62%
₪ 58,743
מזומנים ושווי מזומנים
4.52%
₪ 429,001
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.75%
₪ 3,200,058
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.29%
₪ 1,070,978
פיקדונות
2.29%
₪ 217,471
נכסים אחרים
17.66%
₪ 1,674,830
קרנות נאמנות
3.22%
₪ 304,971
הלוואות
12.69%
₪ 1,203,485

41.93%

חשיפה למניות

47.65%

חשיפה לחו"ל

23.14%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

תשואות העבר של מנורה מבטחים השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
-1.66
מרץ
0.18
אפריל
1.53
מאי
0.72
יוני
1.85
יולי
2.71
אוגוסט
-0.38
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
-2.66
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.18
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.67
מרץ
0.76
אפריל
-1.25
מאי
-2.48
יוני
-2.04
יולי
2.92
אוגוסט
-1.22
ספטמבר
-4.09
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.28
דצמבר
-1.40
תשואה מצטברת
-7.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
0.74
מרץ
1.71
אפריל
1.97
מאי
1.16
יוני
0.79
יולי
0.41
אוגוסט
1.35
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.13
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
13.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.57
מרץ
-10.39
אפריל
5.29
מאי
1.46
יוני
-0.78
יולי
2.32
אוגוסט
2.52
ספטמבר
-1.54
אוקטובר
0.39
נובמבר
4.75
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
2.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.60
פברואר
1.16
מרץ
0.64
אפריל
1.58
מאי
-0.76
יוני
1.81
יולי
0.54
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.30
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.85
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
11.74

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מנורה מבטחים השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
-1.66
מרץ
0.18
אפריל
1.53
מאי
0.72
יוני
1.85
יולי
2.71
אוגוסט
-0.38
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
-2.66
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.18
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.67
מרץ
0.76
אפריל
-1.25
מאי
-2.48
יוני
-2.04
יולי
2.92
אוגוסט
-1.22
ספטמבר
-4.09
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.28
דצמבר
-1.40
תשואה מצטברת
-7.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
0.74
מרץ
1.71
אפריל
1.97
מאי
1.16
יוני
0.79
יולי
0.41
אוגוסט
1.35
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.13
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
13.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.57
מרץ
-10.39
אפריל
5.29
מאי
1.46
יוני
-0.78
יולי
2.32
אוגוסט
2.52
ספטמבר
-1.54
אוקטובר
0.39
נובמבר
4.75
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
2.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.60
פברואר
1.16
מרץ
0.64
אפריל
1.58
מאי
-0.76
יוני
1.81
יולי
0.54
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.30
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.85
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
11.74
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים