חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים השתלמות כללי

מנורה חברת ביטוח

2.22
/
מרץ
תאריך הקמה
09/04/2003
מספר האוצר
828
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
10,363
צבירה נטו (במליונים)
194
דמי ניהול ממוצעים
0.62%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.75%

חשיפה למניות

46.65%

חשיפה לחו"ל

26.79%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.22
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.34
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.97
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.52
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.16
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
4.62
5 שנים ממוצעת
5.41
שנת 2019
11.74
שנת 2020
2.53
שנת 2021
13.73
שנת 2022
-7.50
שנת 2023
7.99
מדד שארפ
-0.17
שארפ כל הקופות
0
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
75.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.77
סטיית תקן 60 חודשים
2.27
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.753
78056.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.125
116575.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.122
12649.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.093
9642.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.153
15907.01
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.055
5713.08
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.539
470391.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.119
634128.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.709
73434.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.206
21395.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.088
9111.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
25.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
39.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.035
3665.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.024
2516.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.011
1123.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.566
58705.44
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.01
1026.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.403
41711.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
644.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.702
176413.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.681
588680.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.203
21007.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.263
130886.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.695
71978.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.441
45696.94
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.295
755997.78
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.915
405671.37
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.27
131613.13
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
15.551
1611529.83
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.378
142773.02
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.102
10533.61
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.025
-2602.17
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.126
-13108.06
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.206
21397.82
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.116
426505.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.35
139901.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.648
170745.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.126
-13108.06
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.063
6479.77
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.252
-26098.17
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.607
62924.17
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
551.24
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-47.06
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
103.69
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
51.7
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.06
6180.22
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.315
12292.6
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.014
105074.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.753
388927.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.687
71237.97
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
4.083
423094.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.489
154336.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.631
65374.56
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
127.16
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.119
12292.6
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.148
118962.97
פח"ק/פר"י
1.653
171267.23
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.049
-5038.1
זכאים מס הכנסה
-0.024
-2469.55
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.314
32579.89
זכויות במקרקעין מניבים
0.037
3845.47
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.057
5930.55
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.487
154124.41
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.585
164291.24
מק"מ
0.743
77037.93
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.009
967.54
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.758
1.758
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.225
126979.87
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.099
10278.88
קרנות הון סיכון
7.496
124023.18
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.408
145914.82
קרנות השקעה אחרות
1.436
148808.8
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.496
776841.89
קרנות נדל"ן
0.129
13399.93
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.272
442735.15
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.56%
₪ 1,405,713
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.51%
₪ 53,091
מזומנים ושווי מזומנים
5.87%
₪ 608,646
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.30%
₪ 3,762,181
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.37%
₪ 1,282,101
פיקדונות
0.63%
₪ 65,502
נכסים אחרים
16.29%
₪ 1,688,043
קרנות נאמנות
2.99%
₪ 310,176
הלוואות
11.46%
₪ 1,187,640

46.75%

חשיפה למניות

46.65%

חשיפה לחו"ל

26.79%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של מנורה מבטחים השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
2.08
מרץ
2.22
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.46
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
-1.66
מרץ
0.18
אפריל
1.53
מאי
0.72
יוני
1.85
יולי
2.71
אוגוסט
-0.38
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
-2.66
נובמבר
2.68
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
7.99
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.67
מרץ
0.76
אפריל
-1.25
מאי
-2.48
יוני
-2.04
יולי
2.92
אוגוסט
-1.22
ספטמבר
-4.09
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.28
דצמבר
-1.40
תשואה מצטברת
-7.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
0.74
מרץ
1.71
אפריל
1.97
מאי
1.16
יוני
0.79
יולי
0.41
אוגוסט
1.35
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.13
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
13.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.57
מרץ
-10.39
אפריל
5.29
מאי
1.46
יוני
-0.78
יולי
2.32
אוגוסט
2.52
ספטמבר
-1.54
אוקטובר
0.39
נובמבר
4.75
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
2.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.60
פברואר
1.16
מרץ
0.64
אפריל
1.58
מאי
-0.76
יוני
1.81
יולי
0.54
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.30
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.85
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
11.74

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מנורה מבטחים השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
-1.66
מרץ
0.18
אפריל
1.53
מאי
0.72
יוני
1.85
יולי
2.71
אוגוסט
-0.38
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
-2.66
נובמבר
2.68
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
7.99
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.67
מרץ
0.76
אפריל
-1.25
מאי
-2.48
יוני
-2.04
יולי
2.92
אוגוסט
-1.22
ספטמבר
-4.09
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.28
דצמבר
-1.40
תשואה מצטברת
-7.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
0.74
מרץ
1.71
אפריל
1.97
מאי
1.16
יוני
0.79
יולי
0.41
אוגוסט
1.35
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.13
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
13.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.57
מרץ
-10.39
אפריל
5.29
מאי
1.46
יוני
-0.78
יולי
2.32
אוגוסט
2.52
ספטמבר
-1.54
אוקטובר
0.39
נובמבר
4.75
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
2.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.60
פברואר
1.16
מרץ
0.64
אפריל
1.58
מאי
-0.76
יוני
1.81
יולי
0.54
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.30
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.85
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
11.74
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים