חברת הביטוח הראל לוגו

הראל דקל

הראל חברת ביטוח

-3.16
/
אוקטובר
תאריך הקמה
14/09/2003
מספר האוצר
857
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
55
צבירה נטו (במליונים)
0
דמי ניהול ממוצעים
0.42%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.35%

חשיפה למניות

43.83%

חשיפה לחו"ל

22.5%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.16
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.83
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.17
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.95
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
3.28
5 שנים ממוצעת
3.18
שנת 2019
11.15
שנת 2020
3.85
שנת 2021
11.86
שנת 2022
-9.42
מדד שארפ
-0.66
שארפ כל הקופות
-0.85
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
84
סטיית תקן 36 חודשים
1.91
סטיית תקן 60 חודשים
2.15
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל דקל

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.95
1624.27
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.205
112.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.587
323.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.578
317.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.062
34.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.062
33.91
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.894
6547.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.393
4070.15
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.605
883.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.137
75.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.089
49.1
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
1.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.03
16.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.061
33.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.102
56.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.002
1
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.219
120.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.573
315.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.014
7.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.523
288.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.496
2475.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.071
38.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.191
655.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.2
660.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.648
356.56
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.165
4495.12
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.277
1804.27
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.361
198.87
מניות לא סחירות
0
0.1
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.286
1258.27
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.823
1003.57
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.063
34.61
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-0.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-4.16
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.07
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.48
5769.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.412
777.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.769
423.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.105
58.08
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.008
-4.16
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.492
-270.8
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.247
136.04
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
0.69
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-2.22
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
0.66
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.937
-515.75
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.835
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.692
381.05
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
7.633
4201.92
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.338
1287
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
5.598
3081.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.017
9.52
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.342
188.43
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.008
4.59
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.086
47.18
פח"ק/פר"י
2.253
1240.3
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.079
-43.37
זכאים מס הכנסה
-0.37
-203.57
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.011
1106.87
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.224
2325.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.981
1641.37
מק"מ
3.361
1850.15
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.013
7.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.415
2.415
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.713
942.83
קרנות גידור
0.1
55.1
קרנות גידור בחו"ל
0.004
2.21
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.364
200.16
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל דקל

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.47%
₪ 7,416
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.08%
₪ 592
מזומנים ושווי מזומנים
9.54%
₪ 5,254
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.23%
₪ 15,540
אג"ח ממשלתיות סחירות
24.39%
₪ 13,427
פיקדונות
0.35%
₪ 193
נכסים אחרים
0.69%
₪ 379
קרנות נאמנות
4.14%
₪ 2,279
הלוואות
18.11%
₪ 9,971

42.35%

חשיפה למניות

43.83%

חשיפה לחו"ל

22.5%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (25)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
20.83
18.05

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

-0.64
2.59
2.65
7.77
14.46

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.97
4.48
5.47
16.91
28.67

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.76
4.25
5.16
12.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.58
3.80
4.2
12.08
17.08

קופה פודה

-1.81
4.84
4.4
6.51
12.33

קופה פודה

-1.82
6.72

קופה סקטוריאלית

-2.04
2.69
2.3
24.87
34.61

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של הראל דקל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
-1.68
מרץ
0.30
אפריל
1.51
מאי
0.80
יוני
1.70
יולי
2.44
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.24
אוקטובר
-3.16
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.81
פברואר
-0.69
מרץ
0.36
אפריל
-1.33
מאי
-2.88
יוני
-2.29
יולי
3.10
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-4.37
אוקטובר
2.10
נובמבר
1.27
דצמבר
-1.87
תשואה מצטברת
-9.42
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.46
מרץ
1.61
אפריל
1.40
מאי
1.39
יוני
0.39
יולי
0.09
אוגוסט
1.68
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
2.27
נובמבר
0.19
דצמבר
1.63
תשואה מצטברת
11.86
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.05
מרץ
-8.60
אפריל
5.03
מאי
1.35
יוני
-0.61
יולי
2.07
אוגוסט
2.61
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.03
נובמבר
4.33
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
3.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.05
מרץ
0.78
אפריל
1.37
מאי
-1.18
יוני
1.93
יולי
0.56
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
0.83
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.85
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
11.15

מחשבון תשואה של הראל דקל

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל דקל יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל דקל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
-1.68
מרץ
0.30
אפריל
1.51
מאי
0.80
יוני
1.70
יולי
2.44
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.24
אוקטובר
-3.16
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.81
פברואר
-0.69
מרץ
0.36
אפריל
-1.33
מאי
-2.88
יוני
-2.29
יולי
3.10
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-4.37
אוקטובר
2.10
נובמבר
1.27
דצמבר
-1.87
תשואה מצטברת
-9.42
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.46
מרץ
1.61
אפריל
1.40
מאי
1.39
יוני
0.39
יולי
0.09
אוגוסט
1.68
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
2.27
נובמבר
0.19
דצמבר
1.63
תשואה מצטברת
11.86
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.05
מרץ
-8.60
אפריל
5.03
מאי
1.35
יוני
-0.61
יולי
2.07
אוגוסט
2.61
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.03
נובמבר
4.33
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
3.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.05
מרץ
0.78
אפריל
1.37
מאי
-1.18
יוני
1.93
יולי
0.56
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
0.83
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.85
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
11.15
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל דקל

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים