חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

מנורה חברת ביטוח

-2.9
/
אוקטובר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
8675
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,071
צבירה נטו (במליונים)
-14
דמי ניהול ממוצעים
0.56%
דמי ניהול מהפקדה
0.02%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.18%

חשיפה למניות

50.27%

חשיפה לחו"ל

23.22%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.9
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.8
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.53
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.45
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
3 שנים ממוצעת
4.32
5 שנים ממוצעת
3.62
שנת 2019
11.88
שנת 2020
2.63
שנת 2021
12.82
שנת 2022
-8.44
מדד שארפ
0.1
שארפ כל הקופות
-0.12
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
73
סטיית תקן 36 חודשים
1.91
סטיית תקן 60 חודשים
2.35
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.959
10270.1
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.509
16158.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.19
2035.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.166
1777.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.068
726.33
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06
645.46
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.904
52509.95
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.473
58598.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.827
8859.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.234
2510.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.111
1185.93
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.028
301.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.018
188.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.008
87.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.468
5009.69
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.206
2204.19
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.027
288.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.702
7519.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.014
147.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.153
12346.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.874
41483.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.156
1672.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.991
10615.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.54
5777.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.445
4761.51
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.044
75426.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.301
35347.07
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.161
12433.37
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
14.5
155257.43
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.047
11207.52
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.217
2327.47
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.073
-786.78
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.184
1968.29
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.054
575.56
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.332
3551.28
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.728
61329.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.005
10763.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.601
17139.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.184
1968.29
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.054
575.56
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.163
1742
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.474
-15779.45
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.9
9638.57
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
62.12
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-40.99
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.21
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.251
-2692.25
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.596
297.02
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.365
14617.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.193
66306.39
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.412
15119.71
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.112
33317.89
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.308
24711.15
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
2.296
24584.04
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.028
297.02
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.923
9882.37
פח"ק/פר"י
1.128
12073.31
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.047
-504.71
זכאים מס הכנסה
-0.001
-15.62
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.301
3223.28
זכויות במקרקעין מניבים
0.067
716.09
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.014
147.32
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.003
26.98
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.118
11970.12
מק"מ
1.179
12625.93
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.009
92.46
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.295
2.295
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.288
13791.73
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
7.995
12841.44
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.636
17519.18
קרנות השקעה אחרות
1.085
11615.19
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.995
85606.05
קרנות נדל"ן
0.128
1371.24
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.381
46912.38
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.08%
₪ 118,645
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.91%
₪ 9,734
מזומנים ושווי מזומנים
3.17%
₪ 33,953
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.84%
₪ 383,785
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.68%
₪ 135,750
פיקדונות
2.30%
₪ 24,584
נכסים אחרים
15.42%
₪ 165,071
קרנות נאמנות
3.59%
₪ 38,453
הלוואות
15.01%
₪ 160,748

44.18%

חשיפה למניות

50.27%

חשיפה לחו"ל

23.22%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.79
7.28
8.23

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.67
-0.97

קופה סקטוריאלית

-1.75
6.37
6.04
15.61
26.46

קופה פופולארית

-1.8
6.38
4.59

קופה סקטוריאלית

-1.82
6.72

קופה סקטוריאלית

-1.96
5.26

קופה סקטוריאלית

-2
4.01
3.61
5.67
18.01

קופה פודה

-2.14
7.56
4.92
8.63

קופה פודה

-2.15
3.89
3.78
16.58

קופה פופולארית

-2.33
4.15
3.54
13.97
22.83

קופה פופולארית

-2.44
5.73
4.14
15.05
27.97

קופה פופולארית

-2.74
3.37
2.77
13.36
21.5
-2.75
4.43
2.95
15.43
23.18
-2.77
7.46
4.14
15.01
20.71
-2.9
3.05
2.8
13.53
19.45

קופה פודה

-3.16
2.11
1.42
12.84
21.33

קופה פודה

תשואות העבר של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.17
פברואר
-1.87
מרץ
0.21
אפריל
1.61
מאי
0.75
יוני
1.92
יולי
2.77
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.90
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.51
פברואר
-0.76
מרץ
0.52
אפריל
-1.43
מאי
-2.60
יוני
-2.12
יולי
3.07
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.30
אוקטובר
2.10
נובמבר
1.39
דצמבר
-1.61
תשואה מצטברת
-8.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.71
מרץ
1.59
אפריל
1.93
מאי
1.04
יוני
0.70
יולי
0.43
אוגוסט
1.32
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.03
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
12.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.55
מרץ
-10.70
אפריל
5.66
מאי
1.68
יוני
-0.81
יולי
2.40
אוגוסט
2.47
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
0.38
נובמבר
4.76
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.62
פברואר
1.23
מרץ
0.68
אפריל
1.60
מאי
-0.81
יוני
1.83
יולי
0.61
אוגוסט
-0.67
ספטמבר
1.32
אוקטובר
1.27
נובמבר
0.85
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.88

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.17
פברואר
-1.87
מרץ
0.21
אפריל
1.61
מאי
0.75
יוני
1.92
יולי
2.77
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.90
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.51
פברואר
-0.76
מרץ
0.52
אפריל
-1.43
מאי
-2.60
יוני
-2.12
יולי
3.07
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.30
אוקטובר
2.10
נובמבר
1.39
דצמבר
-1.61
תשואה מצטברת
-8.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.71
מרץ
1.59
אפריל
1.93
מאי
1.04
יוני
0.70
יולי
0.43
אוגוסט
1.32
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.03
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
12.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.55
מרץ
-10.70
אפריל
5.66
מאי
1.68
יוני
-0.81
יולי
2.40
אוגוסט
2.47
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
0.38
נובמבר
4.76
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.62
פברואר
1.23
מרץ
0.68
אפריל
1.60
מאי
-0.81
יוני
1.83
יולי
0.61
אוגוסט
-0.67
ספטמבר
1.32
אוקטובר
1.27
נובמבר
0.85
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.88
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים