חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

מנורה חברת ביטוח

2.28
/
מרץ
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
8675
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,161
צבירה נטו (במליונים)
-49
דמי ניהול ממוצעים
0.56%
דמי ניהול מהפקדה
0.03%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.13%

חשיפה למניות

48.43%

חשיפה לחו"ל

26.39%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.28
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.01
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.03
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.34
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.77
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
4.26
5 שנים ממוצעת
5.19
שנת 2019
11.88
שנת 2020
2.63
שנת 2021
12.82
שנת 2022
-8.44
שנת 2023
8.52
מדד שארפ
0
שארפ כל הקופות
-0.11
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
74.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.87
סטיית תקן 60 חודשים
2.36
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.863
10019.12
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.294
15017.49
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.14
1629.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.151
1750.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.118
1374.77
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.053
616.42
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.373
50753.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.895
68419.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.683
7923.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.237
2756.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.101
1173.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
316.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.018
211.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.008
97.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.652
7562.55
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.016
186.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.653
7573.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
117.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.314
15245.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.384
50877.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.156
1815.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.975
11310.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.536
6218.1
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.446
5175.34
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.377
85621.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.959
45945.81
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.065
12355.04
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
16.327
189488.78
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.393
16169.99
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.105
1216.41
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.025
-295.08
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.062
718.11
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.238
2756.51
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.323
50167.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.042
12091.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.666
19338.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.062
718.11
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.072
837.66
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.293
-3401.16
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.773
8972.83
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
62.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-5.33
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
11.74
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
5.86
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.063
731.61
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.511
256.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.453
16860.54
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.871
68133.21
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.983
11413.96
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.011
34948.29
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.183
25334.83
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.444
5153.4
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.022
256.84
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.201
13943.79
פח"ק/פר"י
1.654
19197.5
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.048
-552.9
זכאים מס הכנסה
-0.011
-130.88
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.34
3942.07
זכויות במקרקעין מניבים
0.057
659.74
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.055
639.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.902
10465.41
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.648
19131.29
מק"מ
0.716
8312.08
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.009
109.58
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.023
2.023
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.287
14936.07
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
7.215
12265.82
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.485
17229.74
קרנות השקעה אחרות
1.046
12137.22
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.215
83738.76
קרנות נדל"ן
0.134
1552.7
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.759
43626.23
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.33%
₪ 131,524
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.83%
₪ 9,630
מזומנים ושווי מזומנים
5.41%
₪ 62,738
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
37.44%
₪ 434,543
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.96%
₪ 138,781
פיקדונות
0.44%
₪ 5,153
נכסים אחרים
15.24%
₪ 176,825
קרנות נאמנות
3.32%
₪ 38,521
הלוואות
14.03%
₪ 162,881

48.13%

חשיפה למניות

48.43%

חשיפה לחו"ל

26.39%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.85
5.00
13.07
8.51
2.79
4.67
13.16
2.65
4.78
12.98
7.68
26.01
2.48
5.16
13.93
16.72
56.18
2.46
4.71
13.59
14.62
31.52
2.41
5.03
14.15
12.68
33.54
2.31
4.72
12.81
12.46
31.32
2.29
5.04
13.5
15.41
32.58
2.28
4.62
13.01
13.34
28.77
2.21
4.78
15.38
2.19
4.62
15.62
17.47
37.25
2.18
4.36
13.8
15.07
33.62
2.16
4.77
16.04
18.04
38.81
2.12
5.37
16.81
16.18
35.15
2.08
4.14
15.18
2
4.89
15.03

תשואות העבר של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
2.22
מרץ
2.28
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.62
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.17
פברואר
-1.87
מרץ
0.21
אפריל
1.61
מאי
0.75
יוני
1.92
יולי
2.77
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.90
נובמבר
3.05
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
8.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.51
פברואר
-0.76
מרץ
0.52
אפריל
-1.43
מאי
-2.60
יוני
-2.12
יולי
3.07
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.30
אוקטובר
2.10
נובמבר
1.39
דצמבר
-1.61
תשואה מצטברת
-8.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.71
מרץ
1.59
אפריל
1.93
מאי
1.04
יוני
0.70
יולי
0.43
אוגוסט
1.32
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.03
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
12.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.55
מרץ
-10.70
אפריל
5.66
מאי
1.68
יוני
-0.81
יולי
2.40
אוגוסט
2.47
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
0.38
נובמבר
4.76
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.62
פברואר
1.23
מרץ
0.68
אפריל
1.60
מאי
-0.81
יוני
1.83
יולי
0.61
אוגוסט
-0.67
ספטמבר
1.32
אוקטובר
1.27
נובמבר
0.85
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.88

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.17
פברואר
-1.87
מרץ
0.21
אפריל
1.61
מאי
0.75
יוני
1.92
יולי
2.77
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.90
נובמבר
3.05
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
8.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.51
פברואר
-0.76
מרץ
0.52
אפריל
-1.43
מאי
-2.60
יוני
-2.12
יולי
3.07
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.30
אוקטובר
2.10
נובמבר
1.39
דצמבר
-1.61
תשואה מצטברת
-8.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.71
מרץ
1.59
אפריל
1.93
מאי
1.04
יוני
0.70
יולי
0.43
אוגוסט
1.32
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.03
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
12.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.55
מרץ
-10.70
אפריל
5.66
מאי
1.68
יוני
-0.81
יולי
2.40
אוגוסט
2.47
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
0.38
נובמבר
4.76
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.62
פברואר
1.23
מרץ
0.68
אפריל
1.60
מאי
-0.81
יוני
1.83
יולי
0.61
אוגוסט
-0.67
ספטמבר
1.32
אוקטובר
1.27
נובמבר
0.85
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.88
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים