לוגו מיטב דש

מיטב גמל מניות

מיטב בית השקעות

-4.47
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/09/2003
מספר האוצר
877
התמחות ראשית
מניות
התמחות משנית
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
804
צבירה נטו (במליונים)
23
דמי ניהול ממוצעים
0.42%
דמי ניהול מהפקדה
0.1%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

97.86%

חשיפה למניות

86.72%

חשיפה לחו"ל

31.45%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-4.47
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.59
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.41
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.89
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
7.55
5 שנים ממוצעת
6.17
שנת 2019
21.17
שנת 2020
9.66
שנת 2021
23.10
שנת 2022
-16.22
מדד שארפ
0.3
שארפ כל הקופות
0.3
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
89.6
סטיית תקן 36 חודשים
3.76
סטיית תקן 60 חודשים
4.5
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.02
157.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.405
3252.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.584
4695.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
13.58
109159.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.02
158.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.009
76.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.572
4601.49
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.535
12342.76
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
18.407
147966.67
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
5.107
41050.33
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.042
336.68
מניות לא סחירות
0.136
1095.61
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
15.892
127746.67
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.061
16568.59
אופציה מסוג Warrant
0
1.26
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.014
-112.36
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.471
-3787.53
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.042
334.89
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
22.26
178937.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.103
8869.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.397
3192.58
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.471
-3787.53
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.059
475.49
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.376
-11057.96
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.07
559.19
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.131
-1055.85
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
8.64
אופציות מסוג Warrants
0.008
64.23
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.022
180.82
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.347
-10827.66
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.263
2111.71
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.322
2639.79
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.72
21864.29
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.729
21936.17
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.458
-3684.15
זכאים מס הכנסה
-0.011
-84.42
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.213
1714.25
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.077
616.08
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.952
23726.36
מק"מ
2.544
20446.07
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.318
0.318
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.787
0.787
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.513
20199.14
קרנות גידור
0.378
3035.45
קרנות גידור בחו"ל
0
1.45
קרנות הון סיכון
3.18
1494.82
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.888
7141.3
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.18
25558.9
קרנות נדל"ן
0.005
39.2
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.017
132.99
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.05%
₪ 392
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.57%
₪ 4,602
מזומנים ושווי מזומנים
10.31%
₪ 82,841
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
66.44%
₪ 534,049
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.11%
₪ 137,553
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
1.91%
₪ 15,321
קרנות נאמנות
3.62%
₪ 29,086
הלוואות
0.00%
₪ 0

97.86%

חשיפה למניות

86.72%

חשיפה לחו"ל

31.45%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול מניות (19)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-2.97
11.30
10.31
22.3
38.2

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-3.04
10.01
8.85
36.75
47.94

קופה פופולארית

-3.45
10.96
7.98
28.24
61.66

קופה פופולארית

-3.6
4.33
1.46
30.74

קופה פופולארית

-3.7
6.71
5.88
10.62
26.16

קופה פודה

-3.98
3.47
-1.58
14.13
21.67

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-4.07
3.32
-1.32
14.92
26.84

קופה סקטוריאלית

-4.29
3.93
-0.4
15.3

קופה סקטוריאלית

-4.47
5.16
2.59
24.41
34.89
-4.77
9.22
7.29

קופה פודה

-4.81
8.13
3.59

קופה סקטוריאלית

-4.91
4.24
2.32
23.78
35.81
-4.97
4.06
3.55
27.02
34.19

קופה סקטוריאלית

-5.16
2.78
1.41
26.51
35.28

תשואות העבר של מיטב גמל מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
4.25
פברואר
-2.16
מרץ
0.05
אפריל
2.43
מאי
0.64
יוני
3.54
יולי
5.04
אוגוסט
-1.55
ספטמבר
-2.27
אוקטובר
-4.47
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.16
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.92
פברואר
-0.56
מרץ
1.61
אפריל
-3.21
מאי
-3.86
יוני
-5.89
יולי
6.53
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-7.97
אוקטובר
4.59
נובמבר
1.99
דצמבר
-4.35
תשואה מצטברת
-16.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.96
פברואר
1.85
מרץ
2.42
אפריל
4.15
מאי
1.53
יוני
0.97
יולי
0.52
אוגוסט
2.12
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
5.26
נובמבר
-0.22
דצמבר
2.90
תשואה מצטברת
23.10
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
-7.01
מרץ
-17.44
אפריל
9.67
מאי
2.90
יוני
-0.05
יולי
5.97
אוגוסט
5.92
ספטמבר
-3.20
אוקטובר
0.89
נובמבר
9.52
דצמבר
4.75
תשואה מצטברת
9.66
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
6.17
פברואר
1.96
מרץ
0.20
אפריל
3.53
מאי
-3.59
יוני
3.45
יולי
0.69
אוגוסט
-1.88
ספטמבר
3.10
אוקטובר
2.14
נובמבר
2.27
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
21.17

מחשבון תשואה של מיטב גמל מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
4.25
פברואר
-2.16
מרץ
0.05
אפריל
2.43
מאי
0.64
יוני
3.54
יולי
5.04
אוגוסט
-1.55
ספטמבר
-2.27
אוקטובר
-4.47
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.16
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.92
פברואר
-0.56
מרץ
1.61
אפריל
-3.21
מאי
-3.86
יוני
-5.89
יולי
6.53
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-7.97
אוקטובר
4.59
נובמבר
1.99
דצמבר
-4.35
תשואה מצטברת
-16.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.96
פברואר
1.85
מרץ
2.42
אפריל
4.15
מאי
1.53
יוני
0.97
יולי
0.52
אוגוסט
2.12
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
5.26
נובמבר
-0.22
דצמבר
2.90
תשואה מצטברת
23.10
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
-7.01
מרץ
-17.44
אפריל
9.67
מאי
2.90
יוני
-0.05
יולי
5.97
אוגוסט
5.92
ספטמבר
-3.20
אוקטובר
0.89
נובמבר
9.52
דצמבר
4.75
תשואה מצטברת
9.66
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
6.17
פברואר
1.96
מרץ
0.20
אפריל
3.53
מאי
-3.59
יוני
3.45
יולי
0.69
אוגוסט
-1.88
ספטמבר
3.10
אוקטובר
2.14
נובמבר
2.27
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
21.17
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים