לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות כללי

מיטב בית השקעות

1.78
/
פברואר
תאריך הקמה
21/09/2003
מספר האוצר
880
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
15,325
צבירה נטו (במליונים)
1,206
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.21%

חשיפה למניות

49.05%

חשיפה לחו"ל

25.02%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
3.11
2.47
9.1
2.8
2.95
10.94
2.53
3.02
16.39
2.38
2.73
15.11
2.38
2.50
12.59
תשואה חודשית
1.78
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.48
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.91
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.39
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.54
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
3 שנים ממוצעת
5.49
5 שנים ממוצעת
6.43
שנת 2019
11.55
שנת 2020
6.15
שנת 2021
15.39
שנת 2022
-7.94
שנת 2023
10.30
מדד שארפ
1.57
שארפ כל הקופות
1.75
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
78.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.83
סטיית תקן 60 חודשים
2.15
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.518
232661.25
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.497
229421.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.545
83568.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.233
35715.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.094
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.608
93131.17
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.902
138232.39
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.716
1029185.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.339
1124693.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.394
366884.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.738
113073.8
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.102
15571.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
9.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.314
48118.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.383
58657.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.089
13634.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.086
13201.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.055
161631.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.318
48772.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.169
179165.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.211
1258275.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.228
34991.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.11
170079.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.864
132455.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.182
27876.52
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.267
40859.34
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.512
1304469.1
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.853
437247.6
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.04
6091.03
מניות לא סחירות
0.441
67557.47
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.118
784354.5
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.935
143216.26
אופציה מסוג Warrant
0
8.44
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.001
143.95
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-1123.59
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.008
1245.15
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.229
35030.37
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-53.7
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.007
154359.01
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.146
1708154.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.026
4023.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.357
54761.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.572
87670.96
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
1245.15
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.229
35030.37
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
2985.5
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-53.7
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.715
109628.56
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.628
96247
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.51
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.005
731.46
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
517.14
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.474
72657.12
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.417
63848.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.082
12495.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.561
239254.48
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.673
103078.22
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.112
17165.72
הלוואות לא מובטחות
0.55
84342.19
הלוואות לעמיתים
4.087
626367.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.498
76317
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.008
1272.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.042
6376.1
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.033
5044.04
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.176
26931.06
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.12
18403.64
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
1.84
פח"ק/פר"י
1.371
210110.97
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.567
86943.82
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-6629.61
זכאים מס הכנסה
-0.006
-967.62
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.118
18118.79
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.03
4671.12
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.616
94393.35
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.621
248484.21
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.49
0.49
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.97
1.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.74
113332.82
קרנות גידור
0.148
22702.11
קרנות גידור בחו"ל
0.233
35630.99
קרנות הון סיכון
8.46
25512.58
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.07
10656.94
קרנות השקעה אחרות
2.415
370088.85
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.46
1296453.94
קרנות נדל"ן
0.479
73389.02
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.564
239608.54
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.90%
₪ 2,743,611
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.15%
₪ 329,877
מזומנים ושווי מזומנים
4.33%
₪ 662,940
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.13%
₪ 4,770,981
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.09%
₪ 2,772,070
פיקדונות
0.01%
₪ 1,272
נכסים אחרים
15.09%
₪ 2,312,398
קרנות נאמנות
3.20%
₪ 490,431
הלוואות
8.10%
₪ 1,241,273

42.21%

חשיפה למניות

49.05%

חשיפה לחו"ל

25.02%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (50)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
2.47
9.1
9.18
12.33
2.8
2.95
10.94
7.41
24.18
2.53
3.02
16.39
15.52
30.42
2.38
2.50
12.59
15.11
31.85
2.38
2.73
15.11
19.11
32.45
2.34
2.59
14.61
18.59
34.49
2.32
2.52
12.72
14.33
31.37
2.3
3.12
13.02
13.85
26.85
2.28
3.25
13.3
18.03
32.81
2.27
2.41
12.57
14.83
31.58
2.26
3.08
13.1
20.48
33.1
2.26
2.46
12.5
13.7
29.83
2.25
3.11
13.34
19.81
32.21
2.21
2.39
11.4
14.66
29.09
2.21
2.80
13.92
14.05
25.49
2.21
2.10
9.42
13.38
33.08

תשואות העבר של מיטב השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
1.78
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.14
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.44
פברואר
-1.35
מרץ
0.28
אפריל
1.59
מאי
1.00
יוני
1.63
יולי
2.46
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-2.27
נובמבר
3.44
דצמבר
2.35
תשואה מצטברת
10.30
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.04
פברואר
-0.51
מרץ
0.86
אפריל
-1.39
מאי
-2.66
יוני
-2.15
יולי
3.15
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
-3.82
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.31
דצמבר
-1.83
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
1.00
מרץ
2.03
אפריל
2.25
מאי
1.28
יוני
0.89
יולי
0.55
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.57
נובמבר
0.23
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
15.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.53
פברואר
-2.45
מרץ
-8.65
אפריל
5.10
מאי
1.49
יוני
-0.57
יולי
2.57
אוגוסט
2.96
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
0.47
נובמבר
4.50
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
6.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.11
מרץ
0.51
אפריל
1.61
מאי
-1.11
יוני
1.72
יולי
0.58
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
1.31
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.90
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
11.55

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.44
פברואר
-1.35
מרץ
0.28
אפריל
1.59
מאי
1.00
יוני
1.63
יולי
2.46
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-2.27
נובמבר
3.44
דצמבר
2.35
תשואה מצטברת
10.30
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.04
פברואר
-0.51
מרץ
0.86
אפריל
-1.39
מאי
-2.66
יוני
-2.15
יולי
3.15
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
-3.82
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.31
דצמבר
-1.83
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
1.00
מרץ
2.03
אפריל
2.25
מאי
1.28
יוני
0.89
יולי
0.55
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.57
נובמבר
0.23
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
15.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.53
פברואר
-2.45
מרץ
-8.65
אפריל
5.10
מאי
1.49
יוני
-0.57
יולי
2.57
אוגוסט
2.96
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
0.47
נובמבר
4.50
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
6.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.11
מרץ
0.51
אפריל
1.61
מאי
-1.11
יוני
1.72
יולי
0.58
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
1.31
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.90
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
11.55
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים