לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות כללי

מיטב בית השקעות

-2.27
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/09/2003
מספר האוצר
880
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
13,607
צבירה נטו (במליונים)
916
דמי ניהול ממוצעים
0.56%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.77%

חשיפה למניות

53.15%

חשיפה לחו"ל

23.44%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.27
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.61
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.14
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.82
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
5.71
5 שנים ממוצעת
5.03
שנת 2019
11.55
שנת 2020
6.15
שנת 2021
15.39
שנת 2022
-7.94
מדד שארפ
1.65
שארפ כל הקופות
1.74
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
76.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.88
סטיית תקן 60 חודשים
2.17
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.22
302038.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.273
173215.35
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.048
142646.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.258
35059.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.142
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.992
134923.85
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.674
908191.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.677
636433.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.96
402718.32
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.699
231129.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.051
6961.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
600.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.278
37888.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.266
36171.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.09
12187.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.167
22783.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.104
150245.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.139
18895.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.311
178396.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.179
1112980.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.267
36313.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.213
165012.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.893
121533.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.233
31716.09
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.479
65239.1
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.66
1042259.99
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.935
263238.29
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.017
2368.61
מניות לא סחירות
0.288
39219.41
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.629
901970.16
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.858
116707.24
אופציה מסוג Warrant
0
8.84
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-791.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.021
2909.55
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.192
-26105.78
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
2308.27
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-686.09
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.428
194288.54
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.064
1233341.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.036
4946.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.459
62474.53
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.162
22005.08
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.021
2909.55
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.192
-26105.78
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.089
12120
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-686.09
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.729
-99249.09
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.464
63173.49
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.57
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.098
-13293.52
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
105.47
אופציות מסוג Warrants
0.003
361.14
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.009
1273.65
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.607
-82575.39
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.121
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.437
59457.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.524
207429.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.836
113796.34
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.064
8753.66
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.043
5878.35
הלוואות לא מובטחות
0.618
84140.67
הלוואות לעמיתים
4.667
635058.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.591
80467.24
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.009
1257.17
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.107
14555.07
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.04
5505.53
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.226
30796.82
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
1.77
פח"ק/פר"י
1.733
235856.64
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.234
167867.86
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.237
-32278.07
זכאים מס הכנסה
-0.006
-772.49
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.133
18045.7
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.025
3374.83
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.976
132864.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.972
132194.73
מק"מ
0.863
117430.72
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.384
0.384
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.99
1.99
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.023
139223.92
קרנות גידור
0.165
22390.42
קרנות גידור בחו"ל
0.225
30676.72
קרנות הון סיכון
10.855
36102.93
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
3.255
442982.69
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.855
1477126.47
קרנות נדל"ן
0.53
72164.5
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.485
202008.24
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.62%
₪ 2,669,185
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.10%
₪ 285,569
מזומנים ושווי מזומנים
5.59%
₪ 760,767
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.82%
₪ 3,785,605
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.87%
₪ 2,295,903
פיקדונות
0.01%
₪ 1,257
נכסים אחרים
15.69%
₪ 2,135,248
קרנות נאמנות
3.40%
₪ 462,273
הלוואות
8.90%
₪ 1,211,445

39.77%

חשיפה למניות

53.15%

חשיפה לחו"ל

23.44%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

תשואות העבר של מיטב השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.44
פברואר
-1.35
מרץ
0.28
אפריל
1.59
מאי
1.00
יוני
1.63
יולי
2.46
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-2.27
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.18
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.04
פברואר
-0.51
מרץ
0.86
אפריל
-1.39
מאי
-2.66
יוני
-2.15
יולי
3.15
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
-3.82
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.31
דצמבר
-1.83
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
1.00
מרץ
2.03
אפריל
2.25
מאי
1.28
יוני
0.89
יולי
0.55
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.57
נובמבר
0.23
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
15.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.53
פברואר
-2.45
מרץ
-8.65
אפריל
5.10
מאי
1.49
יוני
-0.57
יולי
2.57
אוגוסט
2.96
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
0.47
נובמבר
4.50
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
6.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.11
מרץ
0.51
אפריל
1.61
מאי
-1.11
יוני
1.72
יולי
0.58
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
1.31
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.90
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
11.55

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.44
פברואר
-1.35
מרץ
0.28
אפריל
1.59
מאי
1.00
יוני
1.63
יולי
2.46
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-2.27
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.18
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.04
פברואר
-0.51
מרץ
0.86
אפריל
-1.39
מאי
-2.66
יוני
-2.15
יולי
3.15
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
-3.82
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.31
דצמבר
-1.83
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
1.00
מרץ
2.03
אפריל
2.25
מאי
1.28
יוני
0.89
יולי
0.55
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.57
נובמבר
0.23
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
15.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.53
פברואר
-2.45
מרץ
-8.65
אפריל
5.10
מאי
1.49
יוני
-0.57
יולי
2.57
אוגוסט
2.96
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
0.47
נובמבר
4.50
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
6.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.11
מרץ
0.51
אפריל
1.61
מאי
-1.11
יוני
1.72
יולי
0.58
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
1.31
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.90
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
11.55
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים