לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד

מיטב בית השקעות

-1.24
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/09/2003
מספר האוצר
881
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח צמוד מדד
יתרת נכסים (במליונים)
173
צבירה נטו (במליונים)
-12
דמי ניהול ממוצעים
0.58%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

15.17%

חשיפה לחו"ל

10.55%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-1.24
2.47
2.42
תשואה חודשית
-1.24
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.42
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.16
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.89
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
3 שנים ממוצעת
2.65
5 שנים ממוצעת
2.81
שנת 2019
8.08
שנת 2020
1.18
שנת 2021
6.93
שנת 2022
-3.18
מדד שארפ
-0.23
שארפ כל הקופות
-0.2
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
84.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.73
סטיית תקן 60 חודשים
1.1
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה חודשית למסלול אג"ח צמוד מדד
מקום ראשון בתשואה 12 חודשים למסלול אג"ח צמוד מדד
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול אג"ח צמוד מדד
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול אג"ח צמוד מדד
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.406
4172.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.035
3529.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.858
1488.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.455
788.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.25
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.424
2470.03
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
40.014
69391.6
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.243
2156.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.108
186.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.025
43.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.586
1015.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.564
978.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.188
326.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.295
512.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.916
3323.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.209
362.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.757
4781.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
15.817
27429.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.561
973.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.55
4422.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.878
3257.42
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.11
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.449
778.52
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-15.45
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.491
2585.91
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.076
132.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.449
778.52
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.089
153.9
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-15.45
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.077
133.16
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0.26
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.044
-76.59
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0.57
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.076
-131.66
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.213
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.771
1337.23
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.69
4665.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.476
2559.33
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.114
196.87
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.076
132.21
הלוואות לא מובטחות
1.091
1892.36
הלוואות לעמיתים
4.262
7390.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.044
1809.74
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.085
147.56
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.476
825.44
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.13
פח"ק/פר"י
2.367
4105.36
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.16
278.08
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.067
-115.97
זכאים מס הכנסה
-0.001
-1.98
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.027
46.66
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.828
1436.23
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.119
1941.1
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.266
0.266
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.888
1.888
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.002
3.95
קרנות גידור בחו"ל
0.213
368.8
קרנות הון סיכון
1.73
4.53
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.737
1278.68
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.73
2999.9
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0.4
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
33.45%
₪ 58,010
אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.26%
₪ 5,651
מזומנים ושווי מזומנים
4.50%
₪ 7,797
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.09%
₪ 148
אג"ח ממשלתיות סחירות
41.26%
₪ 71,548
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
3.56%
₪ 6,176
קרנות נאמנות
2.15%
₪ 3,735
הלוואות
11.74%
₪ 20,354

0%

חשיפה למניות

15.17%

חשיפה לחו"ל

10.55%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח צמוד מדד (1)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.24
2.47
2.42
8.16
14.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח צמוד מדד

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח צמוד מדד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח צמוד מדד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח צמוד מדד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
-0.61
מרץ
0.53
אפריל
0.66
מאי
1.38
יוני
0.19
יולי
0.41
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
-1.24
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.75
פברואר
-0.49
מרץ
0.50
אפריל
-0.21
מאי
-1.79
יוני
0.25
יולי
0.75
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
0.19
נובמבר
0.31
דצמבר
-0.36
תשואה מצטברת
-3.18
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
0.29
מרץ
0.91
אפריל
0.64
מאי
0.93
יוני
0.14
יולי
0.38
אוגוסט
1.18
ספטמבר
0.33
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.12
דצמבר
0.04
תשואה מצטברת
6.93
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.59
פברואר
0.66
מרץ
-5.78
אפריל
2.70
מאי
1.15
יוני
-0.83
יולי
0.53
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.09
נובמבר
1.35
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
1.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
0.75
מרץ
0.79
אפריל
0.74
מאי
0.08
יוני
0.93
יולי
0.91
אוגוסט
0.61
ספטמבר
0.63
אוקטובר
0.67
נובמבר
-0.04
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
8.08

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח צמוד מדד

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח צמוד מדד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח צמוד מדד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח צמוד מדד

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
-0.61
מרץ
0.53
אפריל
0.66
מאי
1.38
יוני
0.19
יולי
0.41
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
-1.24
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.75
פברואר
-0.49
מרץ
0.50
אפריל
-0.21
מאי
-1.79
יוני
0.25
יולי
0.75
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
0.19
נובמבר
0.31
דצמבר
-0.36
תשואה מצטברת
-3.18
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
0.29
מרץ
0.91
אפריל
0.64
מאי
0.93
יוני
0.14
יולי
0.38
אוגוסט
1.18
ספטמבר
0.33
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.12
דצמבר
0.04
תשואה מצטברת
6.93
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.59
פברואר
0.66
מרץ
-5.78
אפריל
2.70
מאי
1.15
יוני
-0.83
יולי
0.53
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.09
נובמבר
1.35
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
1.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
0.75
מרץ
0.79
אפריל
0.74
מאי
0.08
יוני
0.93
יולי
0.91
אוגוסט
0.61
ספטמבר
0.63
אוקטובר
0.67
נובמבר
-0.04
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
8.08
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים