לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות מניות

מיטב בית השקעות

3.39
/
מרץ
תאריך הקמה
21/09/2003
מספר האוצר
883
התמחות ראשית
מניות
התמחות משנית
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1,736
צבירה נטו (במליונים)
189
דמי ניהול ממוצעים
0.49%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

96.94%

חשיפה למניות

79.25%

חשיפה לחו"ל

32.58%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
3.39
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.09
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.75
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.82
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
58.27
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.77
3 שנים ממוצעת
7.09
5 שנים ממוצעת
9.62
שנת 2019
21.35
שנת 2020
9.65
שנת 2021
23.01
שנת 2022
-16.31
שנת 2023
16.21
מדד שארפ
0.61
שארפ כל הקופות
0.63
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
89.6
סטיית תקן 36 חודשים
3.59
סטיית תקן 60 חודשים
4.41
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.062
1073
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.978
16976.04
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.535
9288.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.175
3038.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
7.546
130994.39
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.015
254.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.005
83.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.394
6840.66
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.161
20150.12
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
18.503
321208.74
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
6.436
111729.28
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.173
3008.72
מניות לא סחירות
0.13
2258.92
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
11.82
205184.44
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.05
35579.38
אופציה מסוג Warrant
0
2.5
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.014
-238.77
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.001
18.04
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.28
4853.04
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
26.664
462882.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.938
16286
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.26
21870.48
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
18.04
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.28
4853.04
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-27.68
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.138
2389.13
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.361
6272.14
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.014
-239.55
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.013
226.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.008
134.09
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.222
3854.11
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.509
60907.04
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.097
1680.07
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.03
פח"ק/פר"י
1.482
25719.33
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.007
34838.48
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.041
-715.35
זכאים מס הכנסה
-0.003
-60.3
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.081
1407.38
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.507
8802.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.752
82487.6
מק"מ
0.659
11433.67
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.315
0.315
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.61
0.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.634
28362.57
קרנות גידור
0.317
5501.67
קרנות גידור בחו"ל
0.2
3468.27
קרנות הון סיכון
2.447
2096.89
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.05
869.73
קרנות השקעה אחרות
0.599
10391.17
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.447
42474.05
קרנות נדל"ן
0.008
137.06
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.017
301.65
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.02%
₪ 338
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.57%
₪ 9,952
מזומנים ושווי מזומנים
9.22%
₪ 160,098
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
69.91%
₪ 1,213,558
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.95%
₪ 172,804
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
4.26%
₪ 73,891
קרנות נאמנות
2.56%
₪ 44,420
הלוואות
3.51%
₪ 60,907

96.94%

חשיפה למניות

79.25%

חשיפה לחו"ל

32.58%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול מניות (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
5.24
11.89
4.97
9.10
18.47
4.78
8.49
4.63
10.76
28.01
28
59.54
4.5
9.23
23.55
12.07
42.59
4.39
10.62
27.16
21.7
49.34
4.01
8.15
19.71
18.93
52.92
3.98
8.29
20.76
23.48
56.67
3.97
8.27
20.51
21.76
51.5
3.93
8.83
20.71
16.58
50.76
3.85
8.93
22.83
21.63
53.05
3.85
8.79
22.61
21.82
53.96
3.85
9.91
27.37
29.67
62.56
3.81
9.34
22.86
24.25
142.59
3.78
8.44
23.11
23.13
57.84
3.73
9.12
27.29
31.67
63.27

תשואות העבר של מיטב השתלמות מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
4.04
מרץ
3.39
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
8.08
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
4.26
פברואר
-2.15
מרץ
0.02
אפריל
2.45
מאי
0.66
יוני
3.54
יולי
5.05
אוגוסט
-1.55
ספטמבר
-2.24
אוקטובר
-4.38
נובמבר
5.88
דצמבר
4.20
תשואה מצטברת
16.21
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.86
פברואר
-0.56
מרץ
1.48
אפריל
-3.11
מאי
-3.97
יוני
-5.87
יולי
6.51
אוגוסט
-1.54
ספטמבר
-7.95
אוקטובר
4.60
נובמבר
1.99
דצמבר
-4.36
תשואה מצטברת
-16.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.96
פברואר
1.92
מרץ
2.32
אפריל
4.10
מאי
1.51
יוני
1.03
יולי
0.58
אוגוסט
2.17
ספטמבר
-1.40
אוקטובר
5.30
נובמבר
-0.23
דצמבר
2.81
תשואה מצטברת
23.01
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
-7.00
מרץ
-17.48
אפריל
9.75
מאי
2.92
יוני
-0.04
יולי
5.99
אוגוסט
5.87
ספטמבר
-3.22
אוקטובר
0.84
נובמבר
9.52
דצמבר
4.72
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
6.12
פברואר
2.16
מרץ
0.27
אפריל
3.55
מאי
-3.61
יוני
3.43
יולי
0.69
אוגוסט
-1.93
ספטמבר
3.07
אוקטובר
2.13
נובמבר
2.33
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
21.35

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
4.26
פברואר
-2.15
מרץ
0.02
אפריל
2.45
מאי
0.66
יוני
3.54
יולי
5.05
אוגוסט
-1.55
ספטמבר
-2.24
אוקטובר
-4.38
נובמבר
5.88
דצמבר
4.20
תשואה מצטברת
16.21
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.86
פברואר
-0.56
מרץ
1.48
אפריל
-3.11
מאי
-3.97
יוני
-5.87
יולי
6.51
אוגוסט
-1.54
ספטמבר
-7.95
אוקטובר
4.60
נובמבר
1.99
דצמבר
-4.36
תשואה מצטברת
-16.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.96
פברואר
1.92
מרץ
2.32
אפריל
4.10
מאי
1.51
יוני
1.03
יולי
0.58
אוגוסט
2.17
ספטמבר
-1.40
אוקטובר
5.30
נובמבר
-0.23
דצמבר
2.81
תשואה מצטברת
23.01
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
-7.00
מרץ
-17.48
אפריל
9.75
מאי
2.92
יוני
-0.04
יולי
5.99
אוגוסט
5.87
ספטמבר
-3.22
אוקטובר
0.84
נובמבר
9.52
דצמבר
4.72
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
6.12
פברואר
2.16
מרץ
0.27
אפריל
3.55
מאי
-3.61
יוני
3.43
יולי
0.69
אוגוסט
-1.93
ספטמבר
3.07
אוקטובר
2.13
נובמבר
2.33
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
21.35
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים