לוגו מיטב דש

מיטב פיצויים - כללי

מיטב בית השקעות

-2.48
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/09/2003
מספר האוצר
886
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
987
צבירה נטו (במליונים)
-25
דמי ניהול ממוצעים
0.73%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.4%

חשיפה למניות

47.61%

חשיפה לחו"ל

23.62%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.48
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.88
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.68
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.14
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
5.28
5 שנים ממוצעת
4.42
שנת 2019
11.31
שנת 2020
4.22
שנת 2021
16.12
שנת 2022
-8.79
מדד שארפ
1.21
שארפ כל הקופות
0.58
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
83
סטיית תקן 36 חודשים
1.96
סטיית תקן 60 חודשים
2.26
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב פיצויים - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.575
25421.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.752
17300.07
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.291
12744.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.339
3351.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.187
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.063
10491.95
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.018
181.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.869
48072.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.473
73780.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.728
46686.14
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.983
19576.27
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.083
821.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.023
230.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.438
4325.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.423
4178.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.141
1391.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.227
2241.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.47
14517.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.156
1539.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.063
20364.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.826
116766.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.42
4145.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.908
18836.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.405
13873.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.236
2333.95
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.488
4817.29
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.795
76961.1
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.969
19437.67
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.018
175.24
מניות לא סחירות
0.052
517.64
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.742
66564.88
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.873
8617.73
אופציה מסוג Warrant
0
0.65
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-58.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.016
154.01
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.195
-1921.1
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
169.86
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-92.56
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.614
15936.74
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.192
90760.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.057
564.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.467
4613.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.164
1619.33
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.016
154.01
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.195
-1921.1
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.059
581.34
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-92.56
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.438
-4322.25
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.024
241.04
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.32
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.103
-1013.87
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
8.57
אופציות מסוג Warrants
0.003
26.67
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.01
94.05
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.621
-6131.7
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.159
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.576
5683.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.008
19828.76
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.102
10878.08
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.085
836.79
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.057
561.93
הלוואות לא מובטחות
0.815
8043.22
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.779
7692.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.093
919.75
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.108
1071.09
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.064
628.48
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.356
3515.59
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.1
פח"ק/פר"י
1.64
16194.38
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.265
12492.64
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.093
-920.91
זכאים מס הכנסה
-0.002
-22.87
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.194
1915.75
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.019
187.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.452
14340.86
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.246
12306.5
מק"מ
1.379
13613.45
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.419
0.419
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.212
2.212
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.038
10245.34
קרנות גידור
0.182
1798.41
קרנות גידור בחו"ל
0.493
4865.81
קרנות הון סיכון
3.873
1850.36
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.462
14430.75
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.873
38243.67
קרנות נדל"ן
0.007
67.06
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.604
5959.42
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב פיצויים - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.17%
₪ 268,241
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.72%
₪ 26,882
מזומנים ושווי מזומנים
6.44%
₪ 63,563
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.61%
₪ 272,607
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.45%
₪ 201,910
פיקדונות
0.09%
₪ 920
נכסים אחרים
6.27%
₪ 61,902
קרנות נאמנות
3.67%
₪ 36,227
הלוואות
5.58%
₪ 55,098

40.4%

חשיפה למניות

47.61%

חשיפה לחו"ל

23.62%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של מיטב פיצויים - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.67
מרץ
0.33
אפריל
1.61
מאי
0.99
יוני
1.70
יולי
2.52
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-2.48
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.99
פברואר
-0.39
מרץ
0.59
אפריל
-1.49
מאי
-2.82
יוני
-2.29
יולי
3.32
אוגוסט
-1.10
ספטמבר
-4.07
אוקטובר
2.11
נובמבר
1.29
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-8.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.33
פברואר
1.32
מרץ
1.77
אפריל
2.70
מאי
1.54
יוני
0.57
יולי
0.50
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
2.66
נובמבר
-0.02
דצמבר
1.36
תשואה מצטברת
16.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.44
פברואר
-2.28
מרץ
-9.42
אפריל
5.04
מאי
1.32
יוני
-0.79
יולי
2.64
אוגוסט
2.89
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.46
נובמבר
4.43
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.15
מרץ
0.41
אפריל
1.49
מאי
-1.07
יוני
1.57
יולי
0.69
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
1.41
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.87
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
11.31

מחשבון תשואה של מיטב פיצויים - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
מיטב פיצויים - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב פיצויים - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.67
מרץ
0.33
אפריל
1.61
מאי
0.99
יוני
1.70
יולי
2.52
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-2.48
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.99
פברואר
-0.39
מרץ
0.59
אפריל
-1.49
מאי
-2.82
יוני
-2.29
יולי
3.32
אוגוסט
-1.10
ספטמבר
-4.07
אוקטובר
2.11
נובמבר
1.29
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-8.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.33
פברואר
1.32
מרץ
1.77
אפריל
2.70
מאי
1.54
יוני
0.57
יולי
0.50
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
2.66
נובמבר
-0.02
דצמבר
1.36
תשואה מצטברת
16.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.44
פברואר
-2.28
מרץ
-9.42
אפריל
5.04
מאי
1.32
יוני
-0.79
יולי
2.64
אוגוסט
2.89
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.46
נובמבר
4.43
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.15
מרץ
0.41
אפריל
1.49
מאי
-1.07
יוני
1.57
יולי
0.69
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
1.41
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.87
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
11.31
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב פיצויים - כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים