לוגו מיטב דש

מיטב פיצויים - כללי

מיטב בית השקעות

2.2
/
מרץ
תאריך הקמה
21/09/2003
מספר האוצר
886
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,083
צבירה נטו (במליונים)
-29
דמי ניהול ממוצעים
0.71%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.48%

חשיפה למניות

47.55%

חשיפה לחו"ל

25.25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.2
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.97
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.09
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.93
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.96
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
3 שנים ממוצעת
5.35
5 שנים ממוצעת
6.34
שנת 2019
11.31
שנת 2020
4.22
שנת 2021
16.12
שנת 2022
-8.79
שנת 2023
10.53
מדד שארפ
1.55
שארפ כל הקופות
0.82
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
83.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.96
סטיית תקן 60 חודשים
2.27
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב פיצויים - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.399
25980.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.69
18301.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.718
7778.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.327
3543.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.633
6855.47
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.13
12237.55
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.971
53834.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.636
104356.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.152
34135.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.939
10166.02
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.147
1594.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.482
5216.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.576
6235.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.135
1459.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.111
1200.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.277
13825.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.341
3690.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.793
19411.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.121
120433.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.352
3813.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.521
16468.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.054
11412.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.181
1963.81
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.275
2973.14
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.685
94050.96
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.949
31933.49
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.081
880.79
מניות לא סחירות
0.088
954.14
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.338
57810.36
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.962
10417.76
אופציה מסוג Warrant
0
0.73
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-68.89
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.005
57.21
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.129
1393.21
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-31.59
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.155
12509.81
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.271
132884.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.04
433.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.44
4768.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.58
6278.57
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
57.21
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.129
1393.21
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.061
660.49
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-31.59
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.041
-448.52
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.003
29.8
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.3
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.011
-116.47
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.006
60.22
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
39.26
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.11
1192.24
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.391
4235.36
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.115
1250.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.31
25020.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.205
13048.06
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.169
1825.47
הלוואות לא מובטחות
0.763
8264.98
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.872
9446.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.086
933.54
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.045
482.32
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.266
2885.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.171
1852.31
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.09
פח"ק/פר"י
1.174
12717.77
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.238
13410
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.09
-978.8
זכאים מס הכנסה
-0.022
-233.18
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.178
1923.51
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.22
2380.96
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.666
7213.92
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.808
8746.4
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.667
0.667
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.736
2.736
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.1
1086.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.752
8142.32
קרנות גידור
0.186
2014.28
קרנות גידור בחו"ל
0.494
5352.83
קרנות הון סיכון
3.357
1115.86
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.043
462.83
קרנות השקעה אחרות
0.972
10520.94
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.357
36356.88
קרנות נדל"ן
0.014
153.29
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.468
5064.28
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב פיצויים - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.01%
₪ 260,062
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.47%
₪ 26,714
מזומנים ושווי מזומנים
4.18%
₪ 45,262
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.86%
₪ 345,036
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.83%
₪ 214,729
פיקדונות
0.09%
₪ 934
נכסים אחרים
7.31%
₪ 79,187
קרנות נאמנות
4.25%
₪ 46,077
הלוואות
6.00%
₪ 64,943

44.48%

חשיפה למניות

47.55%

חשיפה לחו"ל

25.25%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.4
5.13
15.66
8.58
25.62
2.38
5.05
16.08
17.05
36.97
2.33
4.50
11.91
11.97
30.49
2.3
4.45
12
9.9
31.67
2.26
4.86
13.25
11.69
30.77
2.24
4.44
15.07
15.96
33.13
2.23
4.45
12.1
12.52
30.22
2.21
4.59
12.96
11.34
26.76
2.2
4.36
13.97
16.93
35.96
2.15
4.38
13.74
11.24
24.95
2.15
4.30
13.31
11.53
28.33
2.14
4.35
12.57
11.87
27.61
2.04
4.24
11.74
12.42
28.31
1.91
2.82
7.77
54.72
91.16
1.76
4.25
11.57
8.84
26.24
1.55
2.94
9.38
9.33
21.31

תשואות העבר של מיטב פיצויים - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
1.80
מרץ
2.20
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.36
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.67
מרץ
0.33
אפריל
1.61
מאי
0.99
יוני
1.70
יולי
2.52
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-2.48
נובמבר
3.75
דצמבר
2.73
תשואה מצטברת
10.53
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.99
פברואר
-0.39
מרץ
0.59
אפריל
-1.49
מאי
-2.82
יוני
-2.29
יולי
3.32
אוגוסט
-1.10
ספטמבר
-4.07
אוקטובר
2.11
נובמבר
1.29
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-8.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.33
פברואר
1.32
מרץ
1.77
אפריל
2.70
מאי
1.54
יוני
0.57
יולי
0.50
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
2.66
נובמבר
-0.02
דצמבר
1.36
תשואה מצטברת
16.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.44
פברואר
-2.28
מרץ
-9.42
אפריל
5.04
מאי
1.32
יוני
-0.79
יולי
2.64
אוגוסט
2.89
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.46
נובמבר
4.43
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.15
מרץ
0.41
אפריל
1.49
מאי
-1.07
יוני
1.57
יולי
0.69
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
1.41
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.87
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
11.31

מחשבון תשואה של מיטב פיצויים - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
מיטב פיצויים - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב פיצויים - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.67
מרץ
0.33
אפריל
1.61
מאי
0.99
יוני
1.70
יולי
2.52
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-2.48
נובמבר
3.75
דצמבר
2.73
תשואה מצטברת
10.53
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.99
פברואר
-0.39
מרץ
0.59
אפריל
-1.49
מאי
-2.82
יוני
-2.29
יולי
3.32
אוגוסט
-1.10
ספטמבר
-4.07
אוקטובר
2.11
נובמבר
1.29
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-8.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.33
פברואר
1.32
מרץ
1.77
אפריל
2.70
מאי
1.54
יוני
0.57
יולי
0.50
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
2.66
נובמבר
-0.02
דצמבר
1.36
תשואה מצטברת
16.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.44
פברואר
-2.28
מרץ
-9.42
אפריל
5.04
מאי
1.32
יוני
-0.79
יולי
2.64
אוגוסט
2.89
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.46
נובמבר
4.43
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.15
מרץ
0.41
אפריל
1.49
מאי
-1.07
יוני
1.57
יולי
0.69
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
1.41
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.87
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
11.31
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב פיצויים - כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים