לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

מיטב בית השקעות

-1.89
/
אוקטובר
תאריך הקמה
24/03/2015
מספר האוצר
8885
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
433
צבירה נטו (במליונים)
38
דמי ניהול ממוצעים
0.47%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.04%

חשיפה למניות

37.43%

חשיפה לחו"ל

14.83%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.89
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.13
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.34
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.3
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
3 שנים ממוצעת
2.71
5 שנים ממוצעת
3.24
שנת 2019
9.27
שנת 2020
4.85
שנת 2021
9.13
שנת 2022
-7.20
מדד שארפ
-0.38
שארפ כל הקופות
-0.33
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
82.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.39
סטיית תקן 60 חודשים
1.52
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.916
12611.3
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.779
7692.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.54
6662.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.358
1547.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.197
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.194
5162.79
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.282
44471.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.63
41649.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6.093
26354.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.651
11464.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.076
327.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.412
1781.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.39
1687.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.132
572.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.233
1005.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.508
6522.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.174
751.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.939
8387.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.527
49853.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.395
1707.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.794
7757.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.321
5713.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.129
559.72
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.266
1149.11
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.245
18358.17
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.072
4636.63
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.01
41.69
מניות לא סחירות
0.062
270.11
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.783
16363.25
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.475
2055.66
אופציה מסוג Warrant
0
0.16
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-13.94
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.033
142.47
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.107
-460.71
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
40.74
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-3.63
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.866
8072.69
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.032
21765.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.054
232.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.254
1100.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.09
388.34
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.033
142.47
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.107
-460.71
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.065
280.31
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-3.63
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.453
-1957.15
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.078
339.02
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.057
-247.61
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
1.93
אופציות מסוג Warrants
0.001
6.36
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
22.43
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.387
-1672.96
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.168
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.607
2624.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.117
9157.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.161
5023.57
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.089
386.43
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.06
259.5
הלוואות לא מובטחות
0.859
3714.41
הלוואות לעמיתים
3.875
16757.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.821
3552.25
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.059
256.87
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.06
258.84
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.335
1447.9
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.09
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.801
3463.3
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.059
-255.98
זכאים מס הכנסה
-0.019
-82.15
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.01
41.64
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.246
14041
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.54
2334.58
מק"מ
1.777
7684.85
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.405
0.405
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.36
2.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.568
2457.01
קרנות גידור
0.066
285.91
קרנות גידור בחו"ל
0.157
677.87
קרנות הון סיכון
4.464
599.61
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.777
7685.7
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.464
19308.47
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.012
53.35
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.44%
₪ 118,678
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.67%
₪ 11,567
מזומנים ושווי מזומנים
4.97%
₪ 21,487
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.30%
₪ 66,164
אג"ח ממשלתיות סחירות
30.43%
₪ 131,625
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.10%
₪ 26,370
קרנות נאמנות
3.33%
₪ 14,416
הלוואות
9.76%
₪ 42,203

22.04%

חשיפה למניות

37.43%

חשיפה לחו"ל

14.83%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (14)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.65

קופה לא פעילה

-0.8
3.66
3.26
5.65
8.21

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.05
1.87
1.63
5.78
18.59

קופה פודה

-1.21
3.43
3.35
6.27
-1.21
4.53
4.49
14.48

קופה פופולארית

-1.32
2.58
2.23
2.67
9.2

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.5
3.48
2.4
7.03
8.84
-1.58
4.03
3.8
11.79
20.67

קופה פודה

-1.69
5.07
3.69
4.11
9.49
-1.88
1.87
2.06
7.24
16

קופה פודה

-1.89
2.62
2.13
8.34
17.3
-2.05
2.37
2.15
8.56
15.21

קופה פודה

-2.34
0.61
0.56
2.59

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.71
מרץ
0.57
אפריל
1.18
מאי
0.93
יוני
1.13
יולי
1.61
אוגוסט
0.01
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-1.89
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.74
מרץ
0.32
אפריל
-1.01
מאי
-2.54
יוני
-1.15
יולי
2.29
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-2.75
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.85
דצמבר
-1.32
תשואה מצטברת
-7.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.24
מרץ
1.00
אפריל
1.29
מאי
0.78
יוני
0.57
יולי
0.44
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.52
נובמבר
0.39
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-0.36
מרץ
-5.90
אפריל
3.26
מאי
2.10
יוני
-0.63
יולי
1.69
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
-0.04
נובמבר
3.21
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.72
פברואר
0.82
מרץ
0.73
אפריל
0.95
מאי
-0.47
יוני
1.25
יולי
1.07
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.89
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.60
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
9.27

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.71
מרץ
0.57
אפריל
1.18
מאי
0.93
יוני
1.13
יולי
1.61
אוגוסט
0.01
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-1.89
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.74
מרץ
0.32
אפריל
-1.01
מאי
-2.54
יוני
-1.15
יולי
2.29
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-2.75
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.85
דצמבר
-1.32
תשואה מצטברת
-7.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.24
מרץ
1.00
אפריל
1.29
מאי
0.78
יוני
0.57
יולי
0.44
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.52
נובמבר
0.39
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-0.36
מרץ
-5.90
אפריל
3.26
מאי
2.10
יוני
-0.63
יולי
1.69
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
-0.04
נובמבר
3.21
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.72
פברואר
0.82
מרץ
0.73
אפריל
0.95
מאי
-0.47
יוני
1.25
יולי
1.07
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.89
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.60
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
9.27
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים