לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

מיטב בית השקעות

1.52
/
מרץ
תאריך הקמה
24/03/2015
מספר האוצר
8885
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
505
צבירה נטו (במליונים)
46
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.13%

חשיפה למניות

38.86%

חשיפה לחו"ל

18.14%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.52
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.29
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.82
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.33
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.94
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
3 שנים ממוצעת
3.33
5 שנים ממוצעת
4.55
שנת 2019
9.27
שנת 2020
4.85
שנת 2021
9.13
שנת 2022
-7.20
שנת 2023
8.17
מדד שארפ
-0.62
שארפ כל הקופות
-0.55
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
82.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.43
סטיית תקן 60 חודשים
1.56
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.259
11408
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.509
7622.2
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.687
3470.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.32
1616.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.777
3921.98
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.429
7214.33
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.377
62498.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.368
62452.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.046
20428.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.471
7427.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.133
670.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.411
2075.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.485
2448.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.115
580.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.102
516.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.217
6145.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.431
2176.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.529
7722.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.188
51442.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.3
1517.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.297
6551.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.899
4539.8
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.099
500.17
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.148
746.88
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.679
23626.61
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.589
8022.04
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.044
221.26
מניות לא סחירות
0.088
441.98
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.909
14691.62
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.518
2617.05
אופציה מסוג Warrant
0
0.18
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-17.48
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.013
66.41
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.07
354.84
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-1.24
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.105
5580.92
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.703
33844.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.034
172.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.237
1197.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.317
1599.1
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.013
66.41
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.07
354.84
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.059
299.31
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-1.24
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.09
-452.4
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.013
66.76
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.007
-37.82
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
15.13
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
9.86
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.064
321.69
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.383
1932.64
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.113
570.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.261
11417.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.179
5953.96
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.165
832.98
הלוואות לא מובטחות
0.747
3771.39
הלוואות לעמיתים
3.89
19641.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.854
4310.51
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.024
122.84
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.227
1147.76
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.167
845.23
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.1
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.603
3044.69
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.173
-871.54
זכאים מס הכנסה
-0.002
-8.44
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.168
849.6
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.102
10613.33
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.179
5953.83
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.632
0.632
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.502
2.502
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.096
484.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.411
2073.79
קרנות גידור
0.05
253.77
קרנות גידור בחו"ל
0.165
830.81
קרנות הון סיכון
5.862
499.63
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.041
207.23
קרנות השקעה אחרות
1.845
9317.1
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.862
29598.98
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.014
71.87
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.00%
₪ 111,071
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.35%
₪ 11,853
מזומנים ושווי מזומנים
4.02%
₪ 20,304
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.35%
₪ 87,596
אג"ח ממשלתיות סחירות
31.69%
₪ 160,022
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.20%
₪ 46,448
קרנות נאמנות
3.64%
₪ 18,384
הלוואות
9.76%
₪ 49,276

24.13%

חשיפה למניות

38.86%

חשיפה לחו"ל

18.14%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.84
2.89
10.24
12.53
26.6
1.82
3.38
11.3
12.85
1.76
3.37
11.44
14.76
1.52
2.83
10.29
10.33
24.94
1.43
2.94
9.56
8.81
22.3
1.31
2.40
8.04
6.61
21.22
1.28
2.18
8.03
5.01
1.23
1.99
8.38
8.2
17.78
1.16
2.13
8.06
7.13
12.66
1.07
3.15
11.06
7.03
17.38
0.83
1.17
5.61
5.93
20.86
0.72
2.28
9.32
8.3
16.37
0

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
1.02
מרץ
1.52
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.83
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.71
מרץ
0.57
אפריל
1.18
מאי
0.93
יוני
1.13
יולי
1.61
אוגוסט
0.01
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-1.89
נובמבר
3.20
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
8.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.74
מרץ
0.32
אפריל
-1.01
מאי
-2.54
יוני
-1.15
יולי
2.29
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-2.75
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.85
דצמבר
-1.32
תשואה מצטברת
-7.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.24
מרץ
1.00
אפריל
1.29
מאי
0.78
יוני
0.57
יולי
0.44
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.52
נובמבר
0.39
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-0.36
מרץ
-5.90
אפריל
3.26
מאי
2.10
יוני
-0.63
יולי
1.69
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
-0.04
נובמבר
3.21
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.72
פברואר
0.82
מרץ
0.73
אפריל
0.95
מאי
-0.47
יוני
1.25
יולי
1.07
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.89
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.60
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
9.27

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.71
מרץ
0.57
אפריל
1.18
מאי
0.93
יוני
1.13
יולי
1.61
אוגוסט
0.01
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-1.89
נובמבר
3.20
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
8.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.74
מרץ
0.32
אפריל
-1.01
מאי
-2.54
יוני
-1.15
יולי
2.29
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-2.75
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.85
דצמבר
-1.32
תשואה מצטברת
-7.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.24
מרץ
1.00
אפריל
1.29
מאי
0.78
יוני
0.57
יולי
0.44
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.52
נובמבר
0.39
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-0.36
מרץ
-5.90
אפריל
3.26
מאי
2.10
יוני
-0.63
יולי
1.69
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
-0.04
נובמבר
3.21
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.72
פברואר
0.82
מרץ
0.73
אפריל
0.95
מאי
-0.47
יוני
1.25
יולי
1.07
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.89
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.60
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
9.27
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים