לוגו מיטב דש

מיטב בטחון

מיטב בית השקעות

-1.69
/
אפריל
תאריך הקמה
01/10/2003
מספר האוצר
923
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
19
צבירה נטו (במליונים)
-1
דמי ניהול ממוצעים
0.45%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.31%

חשיפה למניות

43.6%

חשיפה לחו"ל

24.31%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.69
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.27
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.82
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.76
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.97
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
4.08
5 שנים ממוצעת
5.22
שנת 2019
11.20
שנת 2020
3.07
שנת 2021
13.89
שנת 2022
-8.13
שנת 2023
10.79
מדד שארפ
0.47
שארפ כל הקופות
0.37
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
87.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.95
סטיית תקן 60 חודשים
2.1
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב בטחון

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.115
583.25
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.088
390.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.487
91.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.285
53.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.656
122.73
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.148
215
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.615
1238.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.155
2462.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.328
623.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.046
195.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.266
49.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.521
97.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.626
117.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.15
28.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.09
16.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.073
200.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.338
63.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.933
361.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.668
2184.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.343
64.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.802
337.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.209
226.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.183
34.18
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.306
57.23
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.62
1614
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3
561.73
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.08
14.95
מניות לא סחירות
0.037
7.02
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.258
984.42
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.865
161.92
אופציה מסוג Warrant
0
0.01
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-0.81
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.008
1.45
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.045
-8.4
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.156
29.28
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0.156
29.28
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.998
186.79
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.928
2233.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.044
8.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.56
104.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.567
106.1
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
1.45
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.045
-8.4
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.078
14.64
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.287
-53.77
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.019
-3.63
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.006
1.08
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
0.56
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.287
-53.76
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.345
64.59
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.101
18.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.996
373.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.055
197.5
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.153
28.6
הלוואות לא מובטחות
0.659
123.43
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.76
142.32
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.045
8.36
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.271
50.68
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.149
27.91
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0.883
165.24
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.268
237.45
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.064
-11.92
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.132
24.78
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.708
132.54
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.972
369.27
מק"מ
0.037
6.94
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.743
0.743
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.809
2.809
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.128
23.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.69
129.2
קרנות גידור
0.087
16.22
קרנות גידור בחו"ל
0.321
60.08
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב בטחון

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.01%
₪ 4,869
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.32%
₪ 434
מזומנים ושווי מזומנים
5.09%
₪ 953
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.24%
₪ 5,848
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.33%
₪ 4,742
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
0.43%
₪ 81
קרנות נאמנות
4.37%
₪ 818
הלוואות
5.22%
₪ 977

44.31%

חשיפה למניות

43.6%

חשיפה לחו"ל

24.31%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
15.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0.03
0.85
5.15
8.07
14.98
-0.45
2.46
7.2
8.68
19.49
-0.74
2.46
6.84
16.14
36.79
-0.76
2.79
4.06
3.28
11.99

תשואות העבר של מיטב בטחון

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
1.78
מרץ
2.09
אפריל
-1.69
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.38
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.69
פברואר
-1.74
מרץ
0.35
אפריל
1.58
מאי
0.95
יוני
1.78
יולי
2.52
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.58
אוקטובר
-2.53
נובמבר
3.91
דצמבר
2.92
תשואה מצטברת
10.79
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.59
פברואר
-0.50
מרץ
0.66
אפריל
-1.32
מאי
-2.77
יוני
-2.38
יולי
3.39
אוגוסט
-1.14
ספטמבר
-4.08
אוקטובר
2.22
נובמבר
1.18
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-8.13
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
0.86
מרץ
1.85
אפריל
1.68
מאי
1.10
יוני
1.08
יולי
0.54
אוגוסט
1.58
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
2.52
נובמבר
0.10
דצמבר
1.50
תשואה מצטברת
13.89
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-1.92
מרץ
-7.89
אפריל
4.84
מאי
1.16
יוני
-1.07
יולי
1.64
אוגוסט
2.22
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.95
דצמבר
1.44
תשואה מצטברת
3.07
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
1.18
מרץ
0.45
אפריל
1.34
מאי
-0.85
יוני
1.72
יולי
0.59
אוגוסט
-0.18
ספטמבר
1.44
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.73
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
11.20

מחשבון תשואה של מיטב בטחון

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב בטחון יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב בטחון

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.69
פברואר
-1.74
מרץ
0.35
אפריל
1.58
מאי
0.95
יוני
1.78
יולי
2.52
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.58
אוקטובר
-2.53
נובמבר
3.91
דצמבר
2.92
תשואה מצטברת
10.79
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.59
פברואר
-0.50
מרץ
0.66
אפריל
-1.32
מאי
-2.77
יוני
-2.38
יולי
3.39
אוגוסט
-1.14
ספטמבר
-4.08
אוקטובר
2.22
נובמבר
1.18
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-8.13
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
0.86
מרץ
1.85
אפריל
1.68
מאי
1.10
יוני
1.08
יולי
0.54
אוגוסט
1.58
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
2.52
נובמבר
0.10
דצמבר
1.50
תשואה מצטברת
13.89
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-1.92
מרץ
-7.89
אפריל
4.84
מאי
1.16
יוני
-1.07
יולי
1.64
אוגוסט
2.22
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.95
דצמבר
1.44
תשואה מצטברת
3.07
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
1.18
מרץ
0.45
אפריל
1.34
מאי
-0.85
יוני
1.72
יולי
0.59
אוגוסט
-0.18
ספטמבר
1.44
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.73
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
11.20
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב בטחון

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים