לוגו מיטב דש

מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

מיטב בית השקעות

-1.47
/
אפריל
תאריך הקמה
03/09/2015
מספר האוצר
9491
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
26
צבירה נטו (במליונים)
0
דמי ניהול ממוצעים
0.6%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

30.54%

חשיפה למניות

33.99%

חשיפה לחו"ל

17.07%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.47
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.91
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.06
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.33
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
2.93
5 שנים ממוצעת
3.77
שנת 2019
9.68
שנת 2020
1.74
שנת 2021
8.89
שנת 2022
-5.84
שנת 2023
8.63
מדד שארפ
-0.29
שארפ כל הקופות
-0.64
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
89.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.55
סטיית תקן 60 חודשים
1.72
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.781
729.12
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.846
484.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.438
114.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.273
71.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.649
170.2
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.648
432.03
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.341
3235.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
18.876
4949.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.775
1251.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.272
333.41
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.247
64.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.454
118.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.534
140.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.131
34.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.087
22.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.027
269.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.338
88.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.684
441.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.41
2729.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.299
78.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.57
411.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.053
276.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.123
32.17
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.222
58.08
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.247
1638.08
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.174
570.11
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.058
15.17
מניות לא סחירות
0.027
7.12
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.586
940.3
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.627
164.33
אופציה מסוג Warrant
0
0.01
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-0.78
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.014
3.78
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.03
-7.91
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.105
27.56
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0.105
27.56
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.898
235.55
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.017
2102.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.038
10.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.406
106.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.381
99.86
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.014
3.78
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.03
-7.91
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.084
22.01
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.265
-69.54
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.014
-3.63
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.004
1.09
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
0.57
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.26
-68.13
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.33
86.6
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.097
25.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.911
501.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.01
264.82
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.146
38.35
הלוואות לא מובטחות
0.631
165.5
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.728
190.83
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.03
7.87
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.236
61.83
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.143
37.42
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.01
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.089
285.51
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.173
-45.38
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.111
29.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.347
615.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.548
405.86
מק"מ
0.053
13.95
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.655
0.655
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.467
2.467
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.11
28.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.464
121.61
קרנות גידור
0.063
16.46
קרנות גידור בחו"ל
0.211
55.36
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.14%
₪ 6,066
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.15%
₪ 564
מזומנים ושווי מזומנים
5.20%
₪ 1,362
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.76%
₪ 5,705
אג"ח ממשלתיות סחירות
38.96%
₪ 10,216
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
0.10%
₪ 27
קרנות נאמנות
3.70%
₪ 969
הלוואות
5.00%
₪ 1,310

30.54%

חשיפה למניות

33.99%

חשיפה לחו"ל

17.07%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.44
5.32
9.6
35.29
95.16
-0.4
0.69
4.14
1.73
8.14
-0.57
0.31
3.7
-1.06
4.38
-0.74
2.18
7.25
7.16
18.82
-0.75
1.55
6.17
3.9
14.88
-0.88
3.33
9.77
5.52
22.98
-1
3.40
9.14
6.38
27.64

תשואות העבר של מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
1.26
מרץ
1.51
אפריל
-1.47
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.42
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.83
מרץ
0.53
אפריל
1.20
מאי
0.90
יוני
1.29
יולי
1.88
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-2.16
נובמבר
3.55
דצמבר
2.52
תשואה מצטברת
8.63
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.71
מרץ
0.57
אפריל
-0.52
מאי
-2.06
יוני
-1.53
יולי
2.73
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
-3.14
אוקטובר
1.64
נובמבר
0.97
דצמבר
-1.59
תשואה מצטברת
-5.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.18
מרץ
1.50
אפריל
0.76
מאי
0.90
יוני
0.57
יולי
0.31
אוגוסט
0.95
ספטמבר
-0.13
אוקטובר
1.29
נובמבר
0.14
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
8.89
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-1.17
מרץ
-7.15
אפריל
3.67
מאי
1.13
יוני
-0.58
יולי
1.64
אוגוסט
1.68
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-0.12
נובמבר
2.97
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
1.74
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.98
פברואר
0.91
מרץ
0.72
אפריל
1.06
מאי
-0.80
יוני
1.45
יולי
0.74
אוגוסט
-0.04
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.64
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
9.68

מחשבון תשואה של מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.83
מרץ
0.53
אפריל
1.20
מאי
0.90
יוני
1.29
יולי
1.88
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-2.16
נובמבר
3.55
דצמבר
2.52
תשואה מצטברת
8.63
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.71
מרץ
0.57
אפריל
-0.52
מאי
-2.06
יוני
-1.53
יולי
2.73
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
-3.14
אוקטובר
1.64
נובמבר
0.97
דצמבר
-1.59
תשואה מצטברת
-5.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.18
מרץ
1.50
אפריל
0.76
מאי
0.90
יוני
0.57
יולי
0.31
אוגוסט
0.95
ספטמבר
-0.13
אוקטובר
1.29
נובמבר
0.14
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
8.89
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-1.17
מרץ
-7.15
אפריל
3.67
מאי
1.13
יוני
-0.58
יולי
1.64
אוגוסט
1.68
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-0.12
נובמבר
2.97
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
1.74
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.98
פברואר
0.91
מרץ
0.72
אפריל
1.06
מאי
-0.80
יוני
1.45
יולי
0.74
אוגוסט
-0.04
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.64
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
9.68
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים