חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

קבוצת הפניקס

2.12
/
פברואר
תאריך הקמה
17/12/2015
מספר האוצר
9529
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
4,335
צבירה נטו (במליונים)
-884
דמי ניהול ממוצעים
0.63%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.59%

חשיפה למניות

50.48%

חשיפה לחו"ל

25.63%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.12
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.94
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.87
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.07
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.53
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.18
5 שנים ממוצעת
5.63
שנת 2019
13.28
שנת 2020
5.18
שנת 2021
13.05
שנת 2022
-8.49
שנת 2023
8.78
מדד שארפ
0.52
שארפ כל הקופות
0.39
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
72.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.85
סטיית תקן 60 חודשים
2.24
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.143
6216.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.433
18791.13
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.198
8573.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.196
8496.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.076
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.11
4752.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
4752.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.359
15577.42
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.018
773.02
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.047
305491.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.776
250391.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.307
13294.82
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.27
11713.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.082
3549.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.353
15302.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.292
12652.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.065
2806.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
5.45
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.106
4595.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.524
22735.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.026
1146.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.867
37600.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.645
201345.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.034
1467.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.959
41558.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.08
46837.89
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.472
63817.43
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.597
242604.33
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.141
136151.2
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.067
2925.53
מניות לא סחירות
1.931
83695.44
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.921
213334.68
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.017
87435.92
אופציה מסוג Warrant
0.003
128.3
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.155
6705.74
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.137
-5935.85
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0.18
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-54.43
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
6.715
291069.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.239
10370.44
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-6.173
-267605.64
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.054
2352.21
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
5.79
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.023
261107.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.525
22754.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.01
414.89
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.011
-491.24
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
6.715
291069.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.052
-2244.45
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-6.173
-267605.64
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.304
13185.66
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.154
50045.74
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.008
348.37
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.63
27296.8
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
131.34
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.076
3277.29
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.617
26738.43
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.981
42528.48
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.309
143461.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.002
73.93
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.056
2416.49
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.994
216465.88
הלוואות לא מובטחות
0.925
40081.91
הלוואות לעמיתים
2.215
96005.84
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.904
39198.01
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
1290.64
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
9.19
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.38
16485.62
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.725
464912
פח"ק/פר"י
1.75
75847.61
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.18
7814.87
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.114
-4931.18
זכאים מס הכנסה
-0.014
-624.03
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.138
5970.66
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
9.99
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.295
99486.47
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.068
46305.63
מק"מ
1.908
82726.11
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
10.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.641
0.641
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.081
3498.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.16
50286.7
קרנות גידור
0.159
6887.96
קרנות גידור בחו"ל
0.148
6395.85
קרנות הון סיכון
10.346
20025.26
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.036
1551.92
קרנות השקעה אחרות
1.211
52516.98
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.346
448466.18
קרנות נדל"ן
0.466
20192.04
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.129
48953.03
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.88%
₪ 428,113
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.12%
₪ 48,643
מזומנים ושווי מזומנים
16.05%
₪ 695,584
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.51%
₪ 1,496,176
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.06%
₪ 652,677
פיקדונות
-0.51%
₪ -22,044
נכסים אחרים
8.24%
₪ 357,395
קרנות נאמנות
1.88%
₪ 81,617
הלוואות
13.77%
₪ 596,718

43.59%

חשיפה למניות

50.48%

חשיפה לחו"ל

25.63%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.82
4.18
16.72
18.33
34.93
2.63
2.78
13.24
12.73
25.5
2.6
3.06
16.52
17.47
29.48
2.39
3.13
17.78
19.3
36.14
2.31
2.94
12.68
13.46
25.98
2.29
2.92
13.36
15.64
32.01
2.24
2.18
9.79
11.3
30.21
2.24
3.25
14.47
17.3
32.77
2.24
3.26
14.5
18.41
34.15
2.22
2.71
10.81
17.42
63.68
2.21
2.40
11.68
11.41
25.99
2.19
2.70
13.51
12.27
25.39
2.19
2.79
13.09
16.26
29.04
2.18
2.42
11.52
11.52
25.75
2.17
2.39
11.52
11.49
26
2.16
2.45
14.43
17.14
36.54

תשואות העבר של הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
2.12
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.43
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.21
פברואר
-1.74
מרץ
-0.20
אפריל
1.68
מאי
0.69
יוני
1.51
יולי
2.73
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-3.14
נובמבר
3.35
דצמבר
3.02
תשואה מצטברת
8.78
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.36
פברואר
-0.69
מרץ
0.33
אפריל
-1.29
מאי
-2.72
יוני
-2.39
יולי
2.90
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-3.83
אוקטובר
1.80
נובמבר
1.07
דצמבר
-1.65
תשואה מצטברת
-8.49
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.69
מרץ
1.94
אפריל
1.81
מאי
1.34
יוני
0.55
יולי
-0.26
אוגוסט
1.15
ספטמבר
-0.21
אוקטובר
2.12
נובמבר
0.03
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
13.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.13
מרץ
-9.47
אפריל
5.23
מאי
1.22
יוני
-0.62
יולי
2.31
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.22
נובמבר
4.96
דצמבר
2.33
תשואה מצטברת
5.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.11
פברואר
1.27
מרץ
0.66
אפריל
1.65
מאי
-1.43
יוני
2.01
יולי
0.82
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.44
נובמבר
0.92
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
13.28

מחשבון תשואה של הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.21
פברואר
-1.74
מרץ
-0.20
אפריל
1.68
מאי
0.69
יוני
1.51
יולי
2.73
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-3.14
נובמבר
3.35
דצמבר
3.02
תשואה מצטברת
8.78
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.36
פברואר
-0.69
מרץ
0.33
אפריל
-1.29
מאי
-2.72
יוני
-2.39
יולי
2.90
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-3.83
אוקטובר
1.80
נובמבר
1.07
דצמבר
-1.65
תשואה מצטברת
-8.49
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.69
מרץ
1.94
אפריל
1.81
מאי
1.34
יוני
0.55
יולי
-0.26
אוגוסט
1.15
ספטמבר
-0.21
אוקטובר
2.12
נובמבר
0.03
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
13.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.13
מרץ
-9.47
אפריל
5.23
מאי
1.22
יוני
-0.62
יולי
2.31
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.22
נובמבר
4.96
דצמבר
2.33
תשואה מצטברת
5.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.11
פברואר
1.27
מרץ
0.66
אפריל
1.65
מאי
-1.43
יוני
2.01
יולי
0.82
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.44
נובמבר
0.92
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
13.28
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים