חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

קבוצת הפניקס

-3.14
/
אוקטובר
תאריך הקמה
17/12/2015
מספר האוצר
9529
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
4,361
צבירה נטו (במליונים)
-368
דמי ניהול ממוצעים
0.61%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.54%

חשיפה למניות

55.19%

חשיפה לחו"ל

21.28%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.23
8.51
5.77
-1.29
7.52
7.9
-1.62
7.05
5.48
-1.63
6.62
5.58
-1.65
6.89
5.26
תשואה חודשית
-3.14
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.56
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.53
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.18
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
4.32
5 שנים ממוצעת
4.09
שנת 2019
13.28
שנת 2020
5.18
שנת 2021
13.05
שנת 2022
-8.49
מדד שארפ
0.07
שארפ כל הקופות
0.02
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
76.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.9
סטיית תקן 60 חודשים
2.25
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.044
45542.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
63.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.043
45478.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.245
10685.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.273
11892.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.109
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.113
4916.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
4916.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.394
17194.7
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.019
836.73
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.365
277589.97
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.691
248198.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.908
39621.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.55
23994.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.053
2303.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.014
604.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.414
18064.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.333
14526.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.072
3159.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.029
1263.09
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.144
6290.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.66
28779.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.032
1405.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.067
46518.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.834
210820.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.046
2027.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.126
49108.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.242
54148.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.356
59159.98
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.49
239435.66
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.845
124081.96
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.008
341.37
מניות לא סחירות
1.807
78804.77
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.075
264939.94
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.912
83397.03
אופציה מסוג Warrant
0.005
227.68
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.085
3695.65
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.212
-9234.92
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
75.24
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-87.33
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.27
-11764.45
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.065
2829.69
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.744
206895.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.009
375.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.321
14021.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
395.6
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.013
-569.51
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.27
-11764.45
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.045
1975.05
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.091
-47566.93
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.135
49493.52
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.009
390.45
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.503
21940.65
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-6.7
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
111.25
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.013
550.62
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.619
-26996.26
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.207
52646.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.003
130977.8
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.002
84.77
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.26
11329.6
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.631
201960.3
הלוואות לא מובטחות
0.785
34244.9
הלוואות לעמיתים
2.391
104264.29
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.728
31732.39
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
1284.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
10.78
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.389
16981.44
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.093
440223.93
פח"ק/פר"י
1.211
52827.76
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.612
157555.91
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.105
-4581.99
זכאים מס הכנסה
-0.005
-217.72
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.074
3210.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.108
4725.25
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
11.2
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.264
98737.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.127
49132.87
מק"מ
3.361
146577.44
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
4.33
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.606
0.606
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.079
0.079
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.087
3802.82
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.192
51996.76
קרנות גידור
0.14
6124.35
קרנות גידור בחו"ל
0.171
7478.42
קרנות הון סיכון
9.97
20690.65
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.021
921.95
קרנות השקעה אחרות
1.614
70411.57
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.97
434848.63
קרנות נדל"ן
0.973
42451.04
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.416
18139.29
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.72%
₪ 554,987
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.40%
₪ 61,014
מזומנים ושווי מזומנים
18.30%
₪ 798,146
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.78%
₪ 1,124,176
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.34%
₪ 712,824
פיקדונות
-1.68%
₪ -73,235
נכסים אחרים
11.78%
₪ 513,633
קרנות נאמנות
1.96%
₪ 85,695
הלוואות
13.40%
₪ 584,222

42.54%

חשיפה למניות

55.19%

חשיפה לחו"ל

21.28%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.23
8.51
5.77
9.39

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.29
7.52
7.9
13.56
22.48

קופה סקטוריאלית

-1.62
7.05
5.48
18.43
24.98

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.63
6.62
5.58
15.23
22.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.65
6.89
5.26
16.91
23.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.71
4.21
2.92
12.65
17.27

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.73
5.97
5.56
12.16
21.25

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
9.91
7.38
16.18
20.97

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
3.44
2.77
7.77
21.01

קופה פודה

-1.79
3.22
3.41
9.41
15.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.83
5.60
3.59
15.38
20.76

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.85
3.77
2.01
16.81
22.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.94
1.78
9
14.51

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.55
2.17
17.21
23.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.94
3.32
1.89
6.17
9.73

קופה סקטוריאלית

-1.97
3.97
2.45
20.36
28.52

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.21
פברואר
-1.74
מרץ
-0.20
אפריל
1.68
מאי
0.69
יוני
1.51
יולי
2.73
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-3.14
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.36
פברואר
-0.69
מרץ
0.33
אפריל
-1.29
מאי
-2.72
יוני
-2.39
יולי
2.90
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-3.83
אוקטובר
1.80
נובמבר
1.07
דצמבר
-1.65
תשואה מצטברת
-8.49
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.69
מרץ
1.94
אפריל
1.81
מאי
1.34
יוני
0.55
יולי
-0.26
אוגוסט
1.15
ספטמבר
-0.21
אוקטובר
2.12
נובמבר
0.03
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
13.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.13
מרץ
-9.47
אפריל
5.23
מאי
1.22
יוני
-0.62
יולי
2.31
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.22
נובמבר
4.96
דצמבר
2.33
תשואה מצטברת
5.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.11
פברואר
1.27
מרץ
0.66
אפריל
1.65
מאי
-1.43
יוני
2.01
יולי
0.82
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.44
נובמבר
0.92
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
13.28

מחשבון תשואה של הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.21
פברואר
-1.74
מרץ
-0.20
אפריל
1.68
מאי
0.69
יוני
1.51
יולי
2.73
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-3.14
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.36
פברואר
-0.69
מרץ
0.33
אפריל
-1.29
מאי
-2.72
יוני
-2.39
יולי
2.90
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-3.83
אוקטובר
1.80
נובמבר
1.07
דצמבר
-1.65
תשואה מצטברת
-8.49
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.69
מרץ
1.94
אפריל
1.81
מאי
1.34
יוני
0.55
יולי
-0.26
אוגוסט
1.15
ספטמבר
-0.21
אוקטובר
2.12
נובמבר
0.03
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
13.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.13
מרץ
-9.47
אפריל
5.23
מאי
1.22
יוני
-0.62
יולי
2.31
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.22
נובמבר
4.96
דצמבר
2.33
תשואה מצטברת
5.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.11
פברואר
1.27
מרץ
0.66
אפריל
1.65
מאי
-1.43
יוני
2.01
יולי
0.82
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.44
נובמבר
0.92
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
13.28
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים