חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות כללי

קבוצת הפניקס

-2.87
/
אוקטובר
תאריך הקמה
30/12/2003
מספר האוצר
964
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
13,248
צבירה נטו (במליונים)
-48
דמי ניהול ממוצעים
0.68%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.58%

חשיפה למניות

54.96%

חשיפה לחו"ל

24.46%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.87
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.87
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.32
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.51
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
5.17
5 שנים ממוצעת
4.65
שנת 2019
12.84
שנת 2020
5.89
שנת 2021
14.21
שנת 2022
-7.72
מדד שארפ
0.41
שארפ כל הקופות
0.52
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
76.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.87
סטיית תקן 60 חודשים
2.23
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.636
216749.13
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
63.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.88
381493.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.284
37635.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.222
29442.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.054
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.061
8061.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
8061.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.36
47697.82
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.032
4223.83
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.181
686413.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.632
613662.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.887
117455.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.604
80024.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.077
10146.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.015
2011.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.455
60246.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.366
48447.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.08
10536.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.173
22935.9
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.187
24774.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.494
65498.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.017
2304.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.267
167876.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.854
775495.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.052
6855.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.236
163783.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.364
180703.89
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.426
188872.41
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.771
764501.76
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.99
396109.11
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.008
1090.15
מניות לא סחירות
1.44
190701.79
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.359
842379.97
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.016
267118.52
אופציה מסוג Warrant
0.004
519.89
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.086
11396.66
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.216
-28562.89
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
240.18
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-278.78
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.308
-40809.93
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.163
21656.19
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.529
599998.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.011
1503.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.338
44761.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
1166.24
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.013
-1670.35
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.308
-40809.93
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.021
2721.07
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.144
-151491.58
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.645
217938.79
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.002
326.05
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.533
70675.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-312.9
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
357.03
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.016
2123.93
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.576
-76342.99
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.665
88157.34
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.685
223280.8
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.007
903.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.204
27073.38
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.445
323842.28
הלוואות לא מובטחות
0.456
60367.4
הלוואות לעמיתים
5.026
665806.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.448
59341
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
2105.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.004
556.65
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
43.2
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.21
27841.97
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.632
1276064.49
פח"ק/פר"י
0.986
130648.36
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.498
463432.35
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.152
-20095.77
זכאים מס הכנסה
-0.009
-1139.91
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.087
11460.19
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.001
104.99
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.105
278928.09
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.116
147786.07
מק"מ
3.062
405593.11
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
17.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.77
0.77
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.473
0.473
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.099
13091.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.138
150721.63
קרנות גידור
0.166
21949.38
קרנות גידור בחו"ל
0.283
37488.62
קרנות הון סיכון
9.794
87171.53
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.044
5773.91
קרנות השקעה אחרות
2.011
266419.69
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.794
1297473.14
קרנות נדל"ן
0.593
78584.29
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.587
77744.58
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.88%
₪ 2,235,769
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.13%
₪ 149,492
מזומנים ושווי מזומנים
17.33%
₪ 2,295,969
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.58%
₪ 3,521,825
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.79%
₪ 1,827,349
פיקדונות
-1.60%
₪ -212,283
נכסים אחרים
12.26%
₪ 1,624,280
קרנות נאמנות
2.48%
₪ 328,608
הלוואות
11.15%
₪ 1,476,614

42.58%

חשיפה למניות

54.96%

חשיפה לחו"ל

24.46%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

תשואות העבר של הפניקס השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.58
מרץ
-0.26
אפריל
1.65
מאי
0.64
יוני
1.47
יולי
2.70
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-2.87
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.40
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.55
מרץ
0.39
אפריל
-1.15
מאי
-2.61
יוני
-2.35
יולי
2.78
אוגוסט
-0.65
ספטמבר
-3.68
אוקטובר
1.82
נובמבר
1.00
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.72
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
0.84
מרץ
2.00
אפריל
1.84
מאי
1.55
יוני
0.64
יולי
-0.21
אוגוסט
1.19
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
2.14
נובמבר
-0.01
דצמבר
2.21
תשואה מצטברת
14.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-2.28
מרץ
-9.45
אפריל
5.19
מאי
1.21
יוני
-0.55
יולי
2.46
אוגוסט
2.84
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
0.35
נובמבר
5.08
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
5.89
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.82
פברואר
1.15
מרץ
0.61
אפריל
1.63
מאי
-1.41
יוני
2.01
יולי
0.73
אוגוסט
-0.47
ספטמבר
1.56
אוקטובר
1.45
נובמבר
0.90
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
12.84

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.58
מרץ
-0.26
אפריל
1.65
מאי
0.64
יוני
1.47
יולי
2.70
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-2.87
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.40
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.55
מרץ
0.39
אפריל
-1.15
מאי
-2.61
יוני
-2.35
יולי
2.78
אוגוסט
-0.65
ספטמבר
-3.68
אוקטובר
1.82
נובמבר
1.00
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.72
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
0.84
מרץ
2.00
אפריל
1.84
מאי
1.55
יוני
0.64
יולי
-0.21
אוגוסט
1.19
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
2.14
נובמבר
-0.01
דצמבר
2.21
תשואה מצטברת
14.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-2.28
מרץ
-9.45
אפריל
5.19
מאי
1.21
יוני
-0.55
יולי
2.46
אוגוסט
2.84
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
0.35
נובמבר
5.08
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
5.89
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.82
פברואר
1.15
מרץ
0.61
אפריל
1.63
מאי
-1.41
יוני
2.01
יולי
0.73
אוגוסט
-0.47
ספטמבר
1.56
אוקטובר
1.45
נובמבר
0.90
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
12.84
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים