חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות כללי

קבוצת הפניקס

2.31
/
מרץ
תאריך הקמה
30/12/2003
מספר האוצר
964
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
13,782
צבירה נטו (במליונים)
-1,429
דמי ניהול ממוצעים
0.68%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.25%

חשיפה למניות

52.07%

חשיפה לחו"ל

25.88%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.31
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.52
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.16
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.91
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
3 שנים ממוצעת
4.82
5 שנים ממוצעת
6.48
שנת 2019
12.84
שנת 2020
5.89
שנת 2021
14.21
שנת 2022
-7.72
שנת 2023
8.49
מדד שארפ
0.58
שארפ כל הקופות
0.73
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
73.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.79
סטיית תקן 60 חודשים
2.23
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.427
196635.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.915
263965.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.384
52886.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.147
20196.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.041
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.059
8158.06
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
8158.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.378
52075.75
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.03
4073.51
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.794
798548.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.158
573051.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.325
44838.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.557
76812.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.113
15540.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.471
64865.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.379
52244.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.089
12223.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.146
20135.36
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.146
20140.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.497
68546.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.014
1960.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.157
159446.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.415
884108.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.044
6130.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.186
163459.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.294
178350.49
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.558
214700.98
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.218
856888.44
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.433
473103.75
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.077
10616.97
מניות לא סחירות
1.525
210195.93
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.666
780925.37
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.143
295389.36
אופציה מסוג Warrant
0.002
227.68
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.155
21366.39
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.199
-27457.66
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.003
467.14
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-299.91
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
7.399
1019704.03
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-6.814
-939120.17
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
-58.89
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.036
4947.97
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.083
11415.31
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.065
835816.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.665
91694.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.01
1437.4
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.004
-502.8
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
7.399
1019704.03
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.02
2752.81
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-6.814
-939120.17
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.168
-23147.26
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.516
208885.99
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.002
298.77
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.628
86563.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.007
1019.91
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.064
8856.51
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.041
5674.55
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.714
98343.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.8
248020.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.006
814.58
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.181
24949.29
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.536
349496.53
הלוואות לא מובטחות
0.441
60795.55
הלוואות לעמיתים
3.963
546202.79
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.509
70151.79
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
2104.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.004
501.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
43.28
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.196
27077.56
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.462
1441875.01
פח"ק/פר"י
1.406
193829.88
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.095
150941.87
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.152
-20958.53
זכאים מס הכנסה
-0.011
-1536.99
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.218
30024.34
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.001
96.2
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.08
286677.42
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.109
152906.18
מק"מ
0.516
71112.6
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
17.49
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.735
0.735
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.331
0.331
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.097
13324.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.148
158216.53
קרנות גידור
0.258
35514.68
קרנות גידור בחו"ל
0.194
26721.01
קרנות הון סיכון
9.311
86476.08
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.051
6973.21
קרנות השקעה אחרות
2.031
279936.03
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.311
1283248.96
קרנות נדל"ן
0.656
90429.12
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.594
81901.33
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.00%
₪ 2,205,203
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.02%
₪ 140,152
מזומנים ושווי מזומנים
16.15%
₪ 2,226,327
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
37.17%
₪ 5,122,292
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.82%
₪ 1,491,624
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.18%
₪ 851,704
קרנות נאמנות
2.31%
₪ 318,494
הלוואות
10.35%
₪ 1,425,853

45.25%

חשיפה למניות

52.07%

חשיפה לחו"ל

25.88%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של הפניקס השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
2.16
מרץ
2.31
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.58
מרץ
-0.26
אפריל
1.65
מאי
0.64
יוני
1.47
יולי
2.70
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-2.87
נובמבר
2.98
דצמבר
2.88
תשואה מצטברת
8.49
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.55
מרץ
0.39
אפריל
-1.15
מאי
-2.61
יוני
-2.35
יולי
2.78
אוגוסט
-0.65
ספטמבר
-3.68
אוקטובר
1.82
נובמבר
1.00
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.72
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
0.84
מרץ
2.00
אפריל
1.84
מאי
1.55
יוני
0.64
יולי
-0.21
אוגוסט
1.19
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
2.14
נובמבר
-0.01
דצמבר
2.21
תשואה מצטברת
14.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-2.28
מרץ
-9.45
אפריל
5.19
מאי
1.21
יוני
-0.55
יולי
2.46
אוגוסט
2.84
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
0.35
נובמבר
5.08
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
5.89
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.82
פברואר
1.15
מרץ
0.61
אפריל
1.63
מאי
-1.41
יוני
2.01
יולי
0.73
אוגוסט
-0.47
ספטמבר
1.56
אוקטובר
1.45
נובמבר
0.90
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
12.84

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.58
מרץ
-0.26
אפריל
1.65
מאי
0.64
יוני
1.47
יולי
2.70
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-2.87
נובמבר
2.98
דצמבר
2.88
תשואה מצטברת
8.49
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.55
מרץ
0.39
אפריל
-1.15
מאי
-2.61
יוני
-2.35
יולי
2.78
אוגוסט
-0.65
ספטמבר
-3.68
אוקטובר
1.82
נובמבר
1.00
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.72
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
0.84
מרץ
2.00
אפריל
1.84
מאי
1.55
יוני
0.64
יולי
-0.21
אוגוסט
1.19
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
2.14
נובמבר
-0.01
דצמבר
2.21
תשואה מצטברת
14.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-2.28
מרץ
-9.45
אפריל
5.19
מאי
1.21
יוני
-0.55
יולי
2.46
אוגוסט
2.84
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
0.35
נובמבר
5.08
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
5.89
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.82
פברואר
1.15
מרץ
0.61
אפריל
1.63
מאי
-1.41
יוני
2.01
יולי
0.73
אוגוסט
-0.47
ספטמבר
1.56
אוקטובר
1.45
נובמבר
0.90
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
12.84
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים