חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר עד 50

כלל חברת ביטוח

2.48
/
מרץ
תאריך הקמה
13/10/2015
מספר האוצר
9651
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
2,568
צבירה נטו (במליונים)
-354
דמי ניהול ממוצעים
0.53%
דמי ניהול מהפקדה
0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

51.54%

חשיפה למניות

50.84%

חשיפה לחו"ל

25.44%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.48
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.26
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.04
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.91
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.68
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
3 שנים ממוצעת
4.44
5 שנים ממוצעת
6.45
שנת 2019
14.38
שנת 2020
5.97
שנת 2021
15.85
שנת 2022
-9.17
שנת 2023
7.99
מדד שארפ
0.46
שארפ כל הקופות
0.39
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
78
סטיית תקן 36 חודשים
2.14
סטיית תקן 60 חודשים
2.62
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.089
27955.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.09
27992.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.201
5172.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.034
862.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.372
9548.66
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.069
1759.97
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.342
111477.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.996
76919.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.391
10048.15
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.558
14316.68
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
106.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.313
8047.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.53
13617.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.029
736.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.21
5384.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.742
19049.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
42.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.653
42431.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.495
346497.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.05
1285.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.545
39671.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.543
65303.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.016
26089.62
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.391
241113.97
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.069
104478.97
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.859
22047.17
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.256
160621.48
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.705
43775.26
אופציה מסוג Warrant
0.001
28.68
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.095
2450.58
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-181.17
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.278
7143.73
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.07
-1800.44
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.015
386.26
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.008
205.06
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.251
6445.9
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.66
299383.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.389
9978.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.122
28797.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.278
7143.73
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
7.57
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.015
386.26
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.132
-3390.08
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.699
17938.02
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.01
264.93
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-118.3
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-7.55
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
13.38
אופציות מסוג Warrants
0.017
443.06
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.073
1884.25
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.268
6881.33
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.049
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.018
26143.34
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.245
31959.7
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.234
6003.93
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.635
41972.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.832
21363.51
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.241
6180.8
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.415
10646.12
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.043
1109.38
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.023
581.45
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
29.91
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.141
29302.06
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.456
11708.95
פח"ק/פר"י
0.703
18041.69
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.341
8752.08
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.045
-1143.3
זכאים מס הכנסה
-0.013
-329.38
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.616
15822.56
זכויות במקרקעין מניבים
0.231
5931.9
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.116
2970.24
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.015
376.67
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.769
45410.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.624
67372.58
מק"מ
0.089
2292.19
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.546
1.546
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.933
49632.49
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.623
15990.03
קרנות גידור
0.214
5507.1
קרנות גידור בחו"ל
0.337
8654.3
קרנות הון סיכון
7.423
3518.05
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.172
4410.58
קרנות השקעה אחרות
1.084
27840.6
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.423
190598.94
קרנות נדל"ן
0.263
6748.46
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.244
57623.71
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.12%
₪ 619,335
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.99%
₪ 25,445
מזומנים ושווי מזומנים
5.91%
₪ 151,663
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
37.66%
₪ 967,065
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.89%
₪ 202,497
פיקדונות
0.24%
₪ 6,181
נכסים אחרים
12.93%
₪ 332,096
קרנות נאמנות
4.10%
₪ 105,328
הלוואות
6.15%
₪ 157,999

51.54%

חשיפה למניות

50.84%

חשיפה לחו"ל

25.44%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.18
6.45
15.22
8.89
27.77
3.11
5.90
15.79
8.97
25.91
3.04
4.98
13.17
26.7
50.6
3.01
5.56
14.72
8.58
30.69
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.78
6.18
19.19
19.76
50.75
2.74
6.16
15.82
19.35
76.36
2.71
5.39
13.27
10.28
15.62
2.65
5.26
14.9
16.37
36.93
2.64
5.45
16.66
17.79
36.84
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.55
5.54
15.43
17.6
38.45
2.55
5.24
16.91
15.18
37.05
2.55
5.46
15.32
16.93
37.08
2.53
5.41
14.92
16.16
35.82
2.49
5.29
14.61
14.94
34.52

תשואות העבר של כלל תמר עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
2.53
מרץ
2.48
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.01
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
-2.02
מרץ
0.07
אפריל
1.81
מאי
0.49
יוני
1.68
יולי
2.69
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-3.72
נובמבר
3.83
דצמבר
2.90
תשואה מצטברת
7.99
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.89
פברואר
-0.40
מרץ
0.79
אפריל
-1.31
מאי
-3.03
יוני
-2.70
יולי
3.58
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-4.57
אוקטובר
2.14
נובמבר
1.06
דצמבר
-1.97
תשואה מצטברת
-9.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
1.43
מרץ
1.77
אפריל
2.26
מאי
1.65
יוני
0.25
יולי
-0.02
אוגוסט
1.79
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.90
נובמבר
-0.17
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
15.85
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-2.81
מרץ
-11.07
אפריל
5.43
מאי
1.41
יוני
-0.35
יולי
2.82
אוגוסט
2.92
ספטמבר
-1.77
אוקטובר
0.58
נובמבר
6.43
דצמבר
3.16
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.36
פברואר
1.47
מרץ
0.90
אפריל
1.92
מאי
-1.56
יוני
2.16
יולי
0.80
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.18
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
14.38

מחשבון תשואה של כלל תמר עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
-2.02
מרץ
0.07
אפריל
1.81
מאי
0.49
יוני
1.68
יולי
2.69
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-3.72
נובמבר
3.83
דצמבר
2.90
תשואה מצטברת
7.99
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.89
פברואר
-0.40
מרץ
0.79
אפריל
-1.31
מאי
-3.03
יוני
-2.70
יולי
3.58
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-4.57
אוקטובר
2.14
נובמבר
1.06
דצמבר
-1.97
תשואה מצטברת
-9.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
1.43
מרץ
1.77
אפריל
2.26
מאי
1.65
יוני
0.25
יולי
-0.02
אוגוסט
1.79
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.90
נובמבר
-0.17
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
15.85
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-2.81
מרץ
-11.07
אפריל
5.43
מאי
1.41
יוני
-0.35
יולי
2.82
אוגוסט
2.92
ספטמבר
-1.77
אוקטובר
0.58
נובמבר
6.43
דצמבר
3.16
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.36
פברואר
1.47
מרץ
0.90
אפריל
1.92
מאי
-1.56
יוני
2.16
יולי
0.80
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.18
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
14.38
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים