חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר עד 50

כלל חברת ביטוח

-3.72
/
אוקטובר
תאריך הקמה
13/10/2015
מספר האוצר
9651
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
2,522
צבירה נטו (במליונים)
122
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה
0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.84%

חשיפה למניות

52.9%

חשיפה לחו"ל

26.09%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.72
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.13
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.01
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.77
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.19
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
5.3
5 שנים ממוצעת
4.6
שנת 2019
14.38
שנת 2020
5.97
שנת 2021
15.85
שנת 2022
-9.17
מדד שארפ
0.17
שארפ כל הקופות
0.15
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
78.5
סטיית תקן 36 חודשים
2.27
סטיית תקן 60 חודשים
2.62
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.77
44651.12
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.274
32139.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.121
3049.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.056
1403.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.333
8406.71
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.005
132.55
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.964
99967.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.042
76729.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.454
11438.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.244
31366.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.016
25632.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
3.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.005
121.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.1
2520.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.41
10330.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.034
849.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.193
4858
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.725
18287.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
50.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.536
63947.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
15.279
385318.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.081
2046.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.912
48223.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.66
67081.66
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.962
24252.5
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.43
237824.72
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.439
86740.29
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.704
17745.35
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.704
143844.62
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.519
38296.26
אופציה מסוג Warrant
0.001
18.57
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.368
9275.99
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.093
-2355.13
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.233
-5870.4
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.626
-41005.84
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.049
-1233.32
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.007
174.63
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.857
21607.56
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.692
294858.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.483
12168.98
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.797
45307.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.233
-5870.4
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.017
-433.44
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.049
-1233.32
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.541
-13652.06
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.757
19100.51
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.037
920.89
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.007
-166.9
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
98.05
אופציות מסוג Warrants
0.007
170.7
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.02
508.97
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.714
-18012.87
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.052
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.688
17352.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.41
35569.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.261
6577.6
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.623
40926.16
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.306
7707.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.114
2865.44
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.414
10444.2
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.224
5645.38
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.054
1354.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
39.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.208
30463.11
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.566
14267.24
פח"ק/פר"י
2.066
52092.65
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.866
21833.16
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.044
-1113.49
זכאים מס הכנסה
-0.035
-886.29
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.602
15186.09
זכויות במקרקעין מניבים
0.242
6111.83
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.06
1501.08
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.015
373.86
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.482
12148.12
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.184
4641.31
מק"מ
0.374
9442.94
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.723
1.723
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.189
29996.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.688
17345.26
קרנות גידור
0.207
5209.55
קרנות גידור בחו"ל
0.296
7452.76
קרנות הון סיכון
7.19
3758.38
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.16
4037.84
קרנות השקעה אחרות
0.891
22468.9
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.19
181319.23
קרנות נדל"ן
0.235
5920.78
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.213
55798.89
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.88%
₪ 728,365
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.98%
₪ 24,726
מזומנים ושווי מזומנים
5.87%
₪ 148,057
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.23%
₪ 913,782
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.08%
₪ 229,078
פיקדונות
0.53%
₪ 13,310
נכסים אחרים
9.28%
₪ 233,932
קרנות נאמנות
3.60%
₪ 90,801
הלוואות
5.55%
₪ 139,911

48.84%

חשיפה למניות

52.9%

חשיפה לחו"ל

26.09%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של כלל תמר עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
-2.02
מרץ
0.07
אפריל
1.81
מאי
0.49
יוני
1.68
יולי
2.69
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-3.72
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.08
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.89
פברואר
-0.40
מרץ
0.79
אפריל
-1.31
מאי
-3.03
יוני
-2.70
יולי
3.58
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-4.57
אוקטובר
2.14
נובמבר
1.06
דצמבר
-1.97
תשואה מצטברת
-9.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
1.43
מרץ
1.77
אפריל
2.26
מאי
1.65
יוני
0.25
יולי
-0.02
אוגוסט
1.79
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.90
נובמבר
-0.17
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
15.85
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-2.81
מרץ
-11.07
אפריל
5.43
מאי
1.41
יוני
-0.35
יולי
2.82
אוגוסט
2.92
ספטמבר
-1.77
אוקטובר
0.58
נובמבר
6.43
דצמבר
3.16
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.36
פברואר
1.47
מרץ
0.90
אפריל
1.92
מאי
-1.56
יוני
2.16
יולי
0.80
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.18
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
14.38

מחשבון תשואה של כלל תמר עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
-2.02
מרץ
0.07
אפריל
1.81
מאי
0.49
יוני
1.68
יולי
2.69
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-3.72
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.08
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.89
פברואר
-0.40
מרץ
0.79
אפריל
-1.31
מאי
-3.03
יוני
-2.70
יולי
3.58
אוגוסט
-0.98
ספטמבר
-4.57
אוקטובר
2.14
נובמבר
1.06
דצמבר
-1.97
תשואה מצטברת
-9.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
1.43
מרץ
1.77
אפריל
2.26
מאי
1.65
יוני
0.25
יולי
-0.02
אוגוסט
1.79
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.90
נובמבר
-0.17
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
15.85
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-2.81
מרץ
-11.07
אפריל
5.43
מאי
1.41
יוני
-0.35
יולי
2.82
אוגוסט
2.92
ספטמבר
-1.77
אוקטובר
0.58
נובמבר
6.43
דצמבר
3.16
תשואה מצטברת
5.97
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.36
פברואר
1.47
מרץ
0.90
אפריל
1.92
מאי
-1.56
יוני
2.16
יולי
0.80
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.18
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
14.38
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים