חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר 50-60

כלל חברת ביטוח

2.32
/
מרץ
תאריך הקמה
13/10/2015
מספר האוצר
9652
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
3,751
צבירה נטו (במליונים)
-514
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה
0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.63%

חשיפה למניות

46.23%

חשיפה לחו"ל

25.44%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.32
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.96
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.07
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.03
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
3.87
5 שנים ממוצעת
5.71
שנת 2019
12.67
שנת 2020
5.53
שנת 2021
13.29
שנת 2022
-8.29
שנת 2023
7.47
מדד שארפ
0.24
שארפ כל הקופות
0.07
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
78.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.87
סטיית תקן 60 חודשים
2.27
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.218
45703.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.22
45763.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.225
8455.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.034
1281.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.425
15933.69
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.075
2800.6
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.03
226176.7
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.205
157712.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.549
20602.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.637
23890.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.005
178.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.358
13428.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.603
22633.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.033
1228.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.213
8002.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.755
28311.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
62.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.888
70805.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
15.353
575898.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.057
2144.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.765
66198.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.894
108537.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.959
35979.73
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.701
326379.59
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.786
142015.95
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.828
31061.17
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.448
204341.72
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.575
59072.39
אופציה מסוג Warrant
0.001
36.39
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.083
3129.32
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-243.6
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.239
8955.25
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-15.81
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
631.47
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.006
233.1
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.281
10538.02
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.006
375299.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.443
16609.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.039
38981.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.239
8955.25
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
198.47
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
631.47
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.104
-3898.97
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.584
21890.85
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.01
358.68
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-160.16
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-11.17
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
19.73
אופציות מסוג Warrants
0.016
610.68
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.073
2750.26
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.231
8668.58
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.041
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.036
38853.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.266
47497.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.238
8922.86
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.965
73707.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.883
33108.67
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.15
5615.61
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.356
13345.73
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.044
1648.73
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.021
787.07
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
49.71
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.171
43909.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.568
21316.9
פח"ק/פר"י
0.734
27549.38
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.34
12751.16
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-1598.18
זכאים מס הכנסה
-0.006
-213.48
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.681
25540.9
זכויות במקרקעין מניבים
0.23
8626.69
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.114
4275.23
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.011
416.77
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.813
68012.16
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.514
19282.1
מק"מ
0.125
4699.83
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.731
1.731
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.057
77143.09
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.534
20044.67
קרנות גידור
0.148
5553.62
קרנות גידור בחו"ל
0.262
9836.9
קרנות הון סיכון
6.8
4163.92
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.166
6243.5
קרנות השקעה אחרות
0.843
31620.33
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.8
255074.79
קרנות נדל"ן
0.261
9793.98
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.126
79733.29
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.42%
₪ 1,028,327
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.01%
₪ 37,836
מזומנים ושווי מזומנים
3.91%
₪ 146,531
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.70%
₪ 1,264,110
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.98%
₪ 411,992
פיקדונות
0.15%
₪ 5,616
נכסים אחרים
11.91%
₪ 446,886
קרנות נאמנות
4.32%
₪ 162,100
הלוואות
6.60%
₪ 247,528

45.63%

חשיפה למניות

46.23%

חשיפה לחו"ל

25.44%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.74
4.64
14.36
15.24
30.31
2.42
4.63
11.98
9.11
25.09
2.38
4.55
13.07
15.64
34.04
2.37
5.14
13.47
17.67
63.7
2.36
4.46
11.71
7.84
27.69
2.33
4.81
13.76
13.5
33.71
2.32
4.55
12.2
12.07
32.03
2.28
5.13
15.23
13.01
27.29
2.28
4.70
14.77
16.81
32.68
2.28
5.29
14.49
14.75
28.06
2.23
4.53
15.27
18.45
38.56
2.23
4.70
13.53
12.31
27.61
2.23
4.68
13.51
12.32
27.84
2.22
4.57
14.78
10.51
2.2
4.66
13.6
12.21
27.81
2.17
4.48
12.6
14.37
30.47

תשואות העבר של כלל תמר 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
2.24
מרץ
2.32
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.55
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
-1.84
מרץ
0.12
אפריל
1.65
מאי
0.64
יוני
1.41
יולי
2.32
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-3.31
נובמבר
3.45
דצמבר
2.69
תשואה מצטברת
7.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.42
מרץ
0.55
אפריל
-1.13
מאי
-2.72
יוני
-2.14
יולי
3.10
אוגוסט
-1.06
ספטמבר
-3.95
אוקטובר
1.74
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.55
תשואה מצטברת
-8.29
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
1.19
מרץ
1.61
אפריל
1.87
מאי
1.45
יוני
0.28
יולי
-0.03
אוגוסט
1.55
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.46
נובמבר
-0.26
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
13.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.21
מרץ
-9.59
אפריל
4.88
מאי
1.40
יוני
-0.33
יולי
2.45
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.38
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
5.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.85
פברואר
1.29
מרץ
0.91
אפריל
1.60
מאי
-1.17
יוני
1.89
יולי
0.79
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.18
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.87
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.67

מחשבון תשואה של כלל תמר 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
-1.84
מרץ
0.12
אפריל
1.65
מאי
0.64
יוני
1.41
יולי
2.32
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-3.31
נובמבר
3.45
דצמבר
2.69
תשואה מצטברת
7.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.42
מרץ
0.55
אפריל
-1.13
מאי
-2.72
יוני
-2.14
יולי
3.10
אוגוסט
-1.06
ספטמבר
-3.95
אוקטובר
1.74
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.55
תשואה מצטברת
-8.29
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
1.19
מרץ
1.61
אפריל
1.87
מאי
1.45
יוני
0.28
יולי
-0.03
אוגוסט
1.55
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.46
נובמבר
-0.26
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
13.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.21
מרץ
-9.59
אפריל
4.88
מאי
1.40
יוני
-0.33
יולי
2.45
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.38
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
5.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.85
פברואר
1.29
מרץ
0.91
אפריל
1.60
מאי
-1.17
יוני
1.89
יולי
0.79
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.18
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.87
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.67
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר 50-60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים