חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר 50-60

כלל חברת ביטוח

-3.31
/
אוקטובר
תאריך הקמה
13/10/2015
מספר האוצר
9652
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
3,738
צבירה נטו (במליונים)
189
דמי ניהול ממוצעים
0.5%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.34%

חשיפה למניות

47.49%

חשיפה לחו"ל

26.28%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.23
8.51
5.77
-1.29
7.52
7.9
-1.62
7.05
5.48
-1.63
6.62
5.58
-1.65
6.89
5.26
תשואה חודשית
-3.31
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.46
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.04
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.62
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.92
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
4.35
5 שנים ממוצעת
4.04
שנת 2019
12.67
שנת 2020
5.53
שנת 2021
13.29
שנת 2022
-8.29
מדד שארפ
-0.07
שארפ כל הקופות
-0.13
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
79.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.95
סטיית תקן 60 חודשים
2.25
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.949
72834.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.392
52022.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.133
4974.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.057
2118.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.362
13516.49
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.004
138.21
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.288
197633.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.154
155279.22
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.619
23147.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.674
62587
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.085
40538.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
6.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.005
196.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.104
3888.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.441
16472.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.037
1365.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.196
7329.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.738
27590.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
76.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.751
102816.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
16.439
614425.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.088
3291.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.067
77245.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.862
106967.45
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.789
29497.42
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.791
291219.22
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.842
106214.52
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.657
24558
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.704
175802.11
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.253
46818.71
אופציה מסוג Warrant
0.001
22.68
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.303
11328.16
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.077
-2875.82
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.192
-7167.61
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.917
-34276.89
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.054
-2011.78
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.005
199.63
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.943
35246.07
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.632
360016.19
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.519
19404.48
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.484
55479.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.192
-7167.61
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.012
-448.72
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.054
-2011.78
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.878
-32813.64
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.611
22853.95
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.03
1127.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-204.38
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
145.5
אופציות מסוג Warrants
0.006
222.72
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.02
760.37
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.608
-22715.76
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.043
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.7
26179.95
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.435
53623.95
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.266
9923.69
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
2.206
82467.29
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.346
12950.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.155
5798.83
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.648
24222.51
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.184
6892.88
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.055
2043.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
62.46
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.24
46331.78
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.765
28609.21
פח"ק/פר"י
1.846
69013.88
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.897
33522.69
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-1594.97
זכאים מס הכנסה
-0.026
-958.9
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.654
24455.27
זכויות במקרקעין מניבים
0.238
8913.69
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.058
2174.45
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.011
413.67
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.959
73239.01
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.372
13900.64
מק"מ
0.511
19109.81
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.897
1.897
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.028
38418.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.567
21178.16
קרנות גידור
0.14
5239.21
קרנות גידור בחו"ל
0.223
8329.08
קרנות הון סיכון
6.201
4452.45
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.152
5686.95
קרנות השקעה אחרות
0.699
26116.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.201
231768.15
קרנות נדל"ן
0.225
8422.07
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.044
76380.29
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
31.19%
₪ 1,165,643
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.00%
₪ 37,317
מזומנים ושווי מזומנים
6.80%
₪ 254,250
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.96%
₪ 1,119,690
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.25%
₪ 457,895
פיקדונות
0.80%
₪ 30,021
נכסים אחרים
8.27%
₪ 309,290
קרנות נאמנות
3.49%
₪ 130,488
הלוואות
6.24%
₪ 233,083

40.34%

חשיפה למניות

47.49%

חשיפה לחו"ל

26.28%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.23
8.51
5.77
9.39

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.29
7.52
7.9
13.56
22.48

קופה סקטוריאלית

-1.62
7.05
5.48
18.43
24.98

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.63
6.62
5.58
15.23
22.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.65
6.89
5.26
16.91
23.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.71
4.21
2.92
12.65
17.27

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.73
5.97
5.56
12.16
21.25

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
9.91
7.38
16.18
20.97

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
3.44
2.77
7.77
21.01

קופה פודה

-1.79
3.22
3.41
9.41
15.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.83
5.60
3.59
15.38
20.76

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.85
3.77
2.01
16.81
22.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.55
2.17
17.21
23.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.94
1.78
9
14.51

קופה סקטוריאלית

-1.94
3.32
1.89
6.17
9.73

קופה סקטוריאלית

-1.97
3.97
2.45
20.36
28.52

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של כלל תמר 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
-1.84
מרץ
0.12
אפריל
1.65
מאי
0.64
יוני
1.41
יולי
2.32
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-3.31
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.42
מרץ
0.55
אפריל
-1.13
מאי
-2.72
יוני
-2.14
יולי
3.10
אוגוסט
-1.06
ספטמבר
-3.95
אוקטובר
1.74
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.55
תשואה מצטברת
-8.29
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
1.19
מרץ
1.61
אפריל
1.87
מאי
1.45
יוני
0.28
יולי
-0.03
אוגוסט
1.55
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.46
נובמבר
-0.26
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
13.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.21
מרץ
-9.59
אפריל
4.88
מאי
1.40
יוני
-0.33
יולי
2.45
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.38
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
5.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.85
פברואר
1.29
מרץ
0.91
אפריל
1.60
מאי
-1.17
יוני
1.89
יולי
0.79
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.18
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.87
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.67

מחשבון תשואה של כלל תמר 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
-1.84
מרץ
0.12
אפריל
1.65
מאי
0.64
יוני
1.41
יולי
2.32
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-3.31
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.70
פברואר
-0.42
מרץ
0.55
אפריל
-1.13
מאי
-2.72
יוני
-2.14
יולי
3.10
אוגוסט
-1.06
ספטמבר
-3.95
אוקטובר
1.74
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.55
תשואה מצטברת
-8.29
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
1.19
מרץ
1.61
אפריל
1.87
מאי
1.45
יוני
0.28
יולי
-0.03
אוגוסט
1.55
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.46
נובמבר
-0.26
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
13.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.21
מרץ
-9.59
אפריל
4.88
מאי
1.40
יוני
-0.33
יולי
2.45
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.38
דצמבר
2.59
תשואה מצטברת
5.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.85
פברואר
1.29
מרץ
0.91
אפריל
1.60
מאי
-1.17
יוני
1.89
יולי
0.79
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.18
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.87
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.67
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר 50-60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים